Je to jen na tobě.

 

K dnešnímu textu zde mne přivádí ti z vás, kteří prochází jakýmikoliv útrapami ve svých životech a hledají jakousi cestu z toho ven. Hledáte pomoc všude kolem sebe, ale pozapomněli jste se obrátit k sobě samým. Do sebe sama. Vše co hledáme v okolním světě v domnění, že tam venku, mimo ten náš vlastní vnitřní prostor, je něco, co nám pomůže, je klam. Klam, který v průběhu věků vytvořila tahle společnost, které jsme součástí a to za účelem ovládání.  Vše co ve skutečnosti potřebuješ, milý člověče, je opustit tuhle mocenskou hru všeho Zla, kterým jsme dnes již na každém kroku ovládáni a zaměřit svou pozornost na svůj vlastní vnitřní naváděcí systém.

Hledáme cestu, hledáme pomoc a obracíme se na prohnilý svět duchovna, esoteriky či jak tohle vše nazvat. Obracíme se na tento svět v domnění, že nás od něčeho očistí, že nás zbaví nemoci, že nás zasvětí do nějakých léčivých energií a podobně. Tento celý svět, zjednodušeně svět esoteriky, je ve stejném úpadku jako celá naše lidská společnost a plně jej ovládá stejné Zlo. Pokud vstoupíš do tohoto světa v domnění, že ti v něm někdo jako nějaký mistr či co pomůže, pak se mýlíš. Je to dnes již stejný svět Zla, ve kterém každodenně prožíváš svůj obyčejný fyzický život. V samé podstatě je mnohem horším, protože se vydává za světlo. Za světlo, kterým v žádném případě není a to ani přesto, že si to myslíš a působí tak mnohdy na tebe.

Tomuto světu bylo Zlem dovoleno vzniknout. Zlem, které vládne světu fyzickému, ve kterém žiješ, aby byla dána možnost těm, co odmítají tento fyzický svět a vnímají jej jako Zlo, najít jinou cestu, která je však dnes již plně pod stejnou nadvládnou Zla. Pokud by tomu tak nebylo, pak by jen za poslední desetiletí, kdy se zde tento esoterický svět rozrostl do nevídané formy, muselo již dávno být poraženo ono Zlo a systém, ve kterém se nacházíme, by se dávno zhroutil. Celé roky ti celý tento prolhaný svět nejen říká, že zde stále přichází lepší a lepší energie, že svět se mění, a že tvůj život je či bude lepším, že nad tebou bdí andělé a podobně. Ne, není tomu tak, tento svět oné esoteriky, kde do tohoto světa patří mnohé, je stejně tak prolezlý Zlem jako ten fyzický svět, ve kterém žiješ.

Před pár lety ještě byla možnost úniku a změny. Tento svět, do kterého jsme dostali možnost se vtělit, se dal postupně léčit a v čase by se vyléčil. Bohužel jsme nepochopili, proč zde jsme, za jakým účelem jsme se zde vtělili a co bylo a je naším závazkem zde. Sešli jsme z cesty a až na jedince, pobývající dnes na této planetě Zemi, jsme se ocitli v hlubokém úpadku. Náš úpadek dosáhl takové formy, že dnes již není v našich silách věci změnit a napravit tak, abychom zde dále mohli pobývat, bez zásahu vesmíru jako takového. Měli jsme svobodnou vůli a došli jsme tam, kam jsme došli. Plně jsme podlehli onomu Zlu všeho druhu a nejrůznějších forem, které jsme nakonec sami plně, ať už vědomě či nevědomě, podporovali. Začali jsme se poměřovat s bohem samotným a domnívali jsme se, že můžeme cokoliv. Tuhle planetu jsme dostali do stavu, kdy se z našeho pobytu zde bude léčit celá tisíciletí. Ona planeta to však zvládne jen je otázkou, zda my zde ještě dostaneme šanci dále pobývat. Osobně jsem přesvědčen, že ano, ale přesto, že není v našich silách již dnes věci změnit a samotné Zlo porazit, budeme muset toho pro sebe mnoho udělat.

Tahle planeta se nachází v kritickém bodě a jednou za čas se spustí ony vesmírné zákony. Zákony, o kterých v samé podstatě nic nevíme, a tahle planeta se bude otřásat. Bude se otřásat, aby se zbavila čehokoliv co je Zlem samotným či co tohle Zlo samotné kdykoliv v časech minulých vytvořilo. Zbaví se naprosto všeho, co sloužilo či slouží samotnému Zlu, a co jakýmkoliv způsobem poškozuje tuhle planetu. Planeta Země se zbaví všeho, co neslouží a nemá sloužit k našemu skutečnému duchovnímu růstu. S tím vším a s mnoha dalšími věcmi se v nadcházejícím desetiletí setkáme a budeme mít dlouho, velmi dlouho představu o tom, že jsou to náhody a všechny přírodní katastrofy budeme dávat za vinu jakési změně klimatu a podobně. Tak jako je skutečný klam vše, s čím se dnes ve svém běžném životě setkáváš, tak stejný klam ti ono Zlo bude podsouvat stále a dokola. To vše do chvíle, dokud sám nepochopíš, že v samé podstatě bez ohledu na to, kolik je ti let, a jakého vzdělání jsi dosáhl, jsi byl a jsi jen otrokem. Jsi tak zmanipulovaný otrok, že samou podstatu toho, že nejsi svobodná bytost, že jsi plně a na každém kroku ovládán společností, tedy Zlem, které jsi spoluvytvářel, nejsi schopen ani ochoten v dané chvíli připustit. Mnozí tento postoj v čase pozmění, ale až ve chvíli, kdy budou plně konfrontováni s tím, v čem a jak vlastně žijí, a že tento život, tohle otroctví vlastně nikdy nechtěli.

Systém, ve kterém se dnes nacházíme, není pro další život zde udržitelný a nelze jej již transformovat a proto, přestože jsme měli a stále ještě máme onu jakousi svobodnou vůli, se daly do pohybu zákony vesmíru. Tak jako nemáme ani potuchy o tom, jak ony vesmírné zákony fungují, tak v samé podstatě nevíme zcela nic ani o tom, co to je ona svobodná vůle. Jedno je jisté, není to ono přesvědčení, že mohu cokoliv. Byla to totiž ona naše svobodná vůle, která nás a tuhle planetu Zemi dostala do stavu, ve kterém se dnes nacházíme.

Planeta Země, bude v průběhu desetiletí zcela očištěna od všeho Zla v jakékoliv podobě a formě. Nezbude zde nic, co sloužilo či pochází od Zla. A pokud se pod vlivem toho všeho dění, které již vstoupilo do našich životů a tedy i na tuhle planetu Zemi, neprobudíme, pak je možné, že budeme jako lidstvo odejmuti z této planety všichni, protože si nezasloužíme zde dále pobývat. V každém případě odejde v čase, který přichází, více bytostí, než si umíš vůbec představit.

Tohle vše můžeš vnímat jako strašení a nemusíš ničemu zde věnovat sebemenší pozornost. Je to opět jen a jen stále na tobě. Přijde však čas, který není tak vzdálen, kdy si budeš klást otázky a hledat odpovědi na to, proč se to či ono děje.

Tyhle stránky byly před časem založeny za jistým účelem a nikdy jsem si nemyslel, že se jednoho dne dostanou do této podoby. Plně si uvědomuji, že není lehké se zde dnes orientovat pro nově příchozího. Pokud jsi však došel až zde a seznamuješ se s tímto textem, pak to není náhoda. Něco jako mnozí hledáš a nemusíš se seznámit s obsahem celých stránek. V letošním roce zde bylo zveřejněno 11 textů, které z jistého pohledu na sebe dokonce navazují. Je v nich vše, co bys měl vědět, s čím by ses měl seznámit, pokud opravdu hledáš.

Pokud jsi hledající, pak se seznam s jednotlivými texty a nemusíš již hledat nikoho v tom prohnilém esoterickém světě, kdo by tě očistil od čehokoliv či zasvětil do čehokoliv. Je to skutečně zcela zbytečné, a pokud se na takovou cestu vydáš, pak jsi vyměnil jen jedno Zlo za jiné.

Mohl bych zde jmenovat stránky či osoby z onoho esoterického světa, kterým by ses měl vyhnout. Neměl bych s tím dnes sebemenší problém, ale bylo by to nefér k těm, které bych zde nejmenoval, protože až na malé jednotlivce, kteří nemají potřebu se prezentovat a vyhledávat svou klientelu za účelem zisku, jsou všichni více či méně pod vlivem Zla a slouží mu.

Osobně jsem došel do bodu, kdy dnes neprovádím žádnou službu pro jednotlivce a to ani zpoplatněnou. Věci nemohou a nefungují tak, že někomu dáš nějaké peníze, sedneš si doma do křesla a myslíš si, že tě je schopen očistit od nějakých entit či tě zbavit čehokoliv jiného. Věci nefungují na základě vyložených karet, kdy ti někdo bude slibovat v kartách lepší práci, že najdeš brzy svou spřízněnou Duši a podobně. Pro celou onu esoteriku nejsi ničím jiným než jen zdrojem příjmu. Nikdo z tohoto prohnilého bahna ti nedá nic, k čemu bys sám nemohl dojít. To, že budeš mít nějaký pocit z nějaké takto nabízené služby či se skutečně něco pozmění ve tvém životě, není nic jiného, než jen semínko ve tvé hlavě, které jsi tam ovšem sám zasel a věřil mu. Věřil mu a ono započalo klíčit. Nic více a nic méně to není.

Je to jen o tobě a je to jen a jen na tobě samotném. Co mohu pro kohokoliv z vás udělat, jsem již udělal a dále je to na každém z vás. Nemusíš hledat, vše jsi našel, pokud jsi došel až sem. Seznam se postupně s letošními texty, které byly zveřejněny. A pokud s nimi souzníš, pokud nejsi podporovatelem onoho kolektivního západního Zla, pak se zcela automaticky pročišťuješ, protože stojíš či přecházíš na tu stranu druhou a opouštíš tuhle mocenskou hru Zla. Vystoupit z ní není jednoduché, ale jde to. Není to otázkou hodiny, dne, týdne, měsíce či roku. Je to životní cesta a ty se rozhodni, zda se na ni vydáš.

Změnit a pomoci můžeš jen a jen sobě sama. Nejsi schopen změnit ani své dítě a už vůbec ne pokud je plnoleté. Nezměníš nikoho kolem sebe. Co můžeš, je na ně působit tím, že začneš měnit sebe sama. Tohle je tvůj život. Ten jeho tvým není, a proto jej nezměníš. Ať člověk ti blízký prochází čímkoliv, jsou to jen a jen jeho zkoušky, ne tvoje. Můžeš se vyjádřit, můžeš být oporou, ale to je vše, co můžeš. Svůj život si každý musí změnit sám a my nemáme ani právo nikomu do jeho života zasahovat.

Co ještě mohu pro tebe udělat je, že zde zveřejním v dalším dnu jeden z textů, který ti může posloužit k hlubokému pročišťování sebe sama. Pročištění se pro tebe bude stávat o to silnější, o co více si budeš uvědomovat texty uvedené v letošním roce a souznit s nimi. Rozumím tomu, že není jednoduché samou podstatu těchto textů přijat, protože jsou zjevným opakem toho, co a jak dnes žiješ a co spoluvytváříš. Je to však cesta jak z toho marasmu ven a začít prožívat život zde s láskou k sobě sama, k této planetě Zemi a ke všemu, co přichází od samotného Stvořitele, kterého zde také nazýváme Bůh. Čím hlouběji si začneš uvědomovat, že Zlo zde na planetě Zemi jakéhokoliv druhu zde přišlo z prozápadního světa a čím více opustíš cokoliv a kohokoliv, kdo toto kolektivní západní Zlo podporuje, tím více se tvůj vlastní život začne měnit. Předejdu zde ještě řadě dotazů, zda u pročišťování můžete očistit kohokoliv ze svých blízkých. Ne, nemůžete, protože jde jen a jen o jejich život a vy jim do jejich životů bez jejich souhlasu nemůžete zasahovat. A pak, pokud byste přece jen získali jejich souhlas, nic to na věcech nezmění, protože oni sami pro sebe neudělali zcela nic. Tohle a mnoho jiného již dnes není možné.

V dané chvíli je zde až na onen text samotného pročišťování vše, co potřebuješ vědět, abys mohl v rámci svých možností tento současný svět Zla opustit a nastoupit na zcela jinou cestu. Zda zde budou ještě v dalším období letošního roku nějaké další články či sdělení nevím, protože to podstatné, co potřebujete v daném čase či roce vědět, sděleno již bylo.

Přeji ti, milý člověče, abys našel odvahu vydat se jinou cestou a opustil jsi mocenskou hru kolektivního západního Zla. Já se zde v dané chvíli pro tady a teď loučím a jdu se dále věnovat praktickému životu. Nemám na mysli zde fyzickému, ale tomu duchovnímu, kde i já sám jsem pouze na počátku.

S Láskou a v Lásce Kája

Předcházející text ................Desetiletí - pokračování

Následné povídání ................Pročištění pro každého

Následné povídání ................ 2024

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023