Tvá volba - volby.

 

V daném tady a teď se ono vaše malé společenství, které je součástí světa, jak to nazýváte, obrací k jakési volbě. Máte volit nového prezidenta, hlavu vašeho společenství v této malé části země jako celku. Mnozí procházíte skepsí a zklamáním ze současného dění, které však není současné, ale dlouhotrvající. Mohli bychom toto dění časovat od roku jakési u vás označované sametové revoluce. Neuvědomuješ a nedokážeš přijat ani pochopit, že ono dějství, které se odehrávalo v tom daném čase, bylo řízeno a plně v režii samotného Zla, proti kterému si myslíš, že stále bojuješ a přitom si neuvědomuješ, že tohle Zlo, proti kterému se stavíš, každým svým dalším tady a teď jen a jen podporuješ.

Od doby, kdy jsi údajně nabyl svobodu a mohl se svobodným na chvíli i cítit, již uplynul nějaký ten váš pozemský čas a ty jsi u každé, každičké stejné volby, která ti byla nabídnuta, hledal, kdo bude nyní lepším, kterou cestou se máš vydat. Nezamyslel ses, nepřipustil jsi, že to vše co ti nabízejí je jen a jen stále větší a hlubší propad pro tebe sama, a že tohle vše jen posiluje moc onoho Zla, kterého je třeba se zbavit, a proti kterému si stále myslíš, že nějak bojuješ. Ne, nikdy ses proti tomu Zlu, které ti vládne a jehož jsi otrokem, nikdy ses proti němu nepostavil, protože sis naivně myslel a opět si to myslíš, že tahle volba, kterou ti nabídli, je jiná, a že tohle Zlo, které se tváří jako dobro, usmrtí ono Zlo, kterému se přece vzpíráš, které nechceš, protože ty přece chceš žít podle svých slov normálně. Co to je normálně nebudeme v dané chvíli rozebírat, byť je to opět jen další z vašich slov, za kterým si každý jeden z vás představuje něco zcela jiného, a proto jste rozdrobeni, proto nejste a nebudete ještě nějaký ten čas jednotní, či část z vás nebude sjednocená. A dokud se tak nestane, nic se kolem vás nemůže změnit a vše co očekáváte je jen další klam. Klam z toho že nyní jsem vybral správně, a že hlas, který někomu, koho neznám, o kom zcela nic nevím, něco pozmění.

Mýlíš se, člověče, jen se rozpomeň na tu dobu posledních desetiletí. Zlo ti dalo svobodnou volbu u mnoha a mnoha voleb od té doby něco změnit na základě toho, že někomu z nich dáš svůj hlas. Podívej se zpět a buď k sobě upřímný, co se změnilo po té, cos měl onu falešnou víru, že se tentokráte něco změní ve smyslu dobra. Nezměnilo se za ta desetiletí téměř nic. Něco se však změnilo velmi silně. Předal jsi na základě svého hlasu u každé volby, svou moc těm druhým. Těm, co nikdy nebudou stát na straně dobra, protože celá staletí, tisíciletí jsou to právě oni, kdo tvoří Zlo. Na své půdě dosáhli takového síly, že se rozšířili až sem a nyní plně a zcela ovládají každý tvůj jeden krok. Ovládají tvůj život a nejsi pro ně ničím, nežli jen a jen otrokem. Posiluj dále tohle Zlo a přijde den, a on zde v podstatě již dávno je, jen si to opět neuvědomuješ, že i jako otrok jim budeš k ničemu. Nepotřebují tolik otroků, svou práci jsi již odvedl, předal jsi jim svou moc a díky tobě mohli zesílit a posílit. Díky tobě se dnes mohou cítit neporazitelní a jsou blízko k oné jakési absolutní moci. Pokud by tahle chvíle měla nastat, tak se stane vše, s čím jsi byl již seznámen a budete bez výjimky z této planety smeteni.

Cožpak jsi tak zaslepen, že nevidíš, že každou volbou, před kterou jsi stál, a každá jakási vláda jak to nazýváte, která se ujala moci, byla vždy za ta poslední desetiletí jen horší a horší? O ano, řekneš, že žádná nebyla tak zlá jako ta, která vládne nyní, a že většina ji nechce a tak tyhle volby rozhodnou, protože je zde bytost, která slibuje, že tuhle vládu odvolá. Jsi opravdu tak naivní a myslíš si, že tvá volba nebo kterýkoliv z těch, který nakonec usedne na jakýsi pomyslný trůn, může něco změnit? Pochop už, že tohle vše se musí zhroutit, že tohle již nelze transformovat. V takovém úpadku se nacházíte, jakákoliv transformace toho, v čem se nacházíte, vede a povede jen k dalšímu a dalšímu prohlubování zmaru, ve kterém se nacházíš.

Zlo se z této planety musí vymýtit a to i s kořeny tak, aby zde zavládla jen Láska, která již nikdy nedovolí, aby zde jakékoliv Zlo započalo klíčit. Volba mezi větším a menším Zlem je a bude vždy volbou Zla, na to nezapomeň.

Začni na věci kolem sebe nahlížet jinak a pozvedni svůj meč za sebe sama. Připoj se a posiluj cestu Vladimíra, jen on je v daném tady a teď jedinou tvou záchranou pokud stojíš na té správné straně a tou jedinou správnou stranou, jak bylo dříve již řečeno, není nic jiného než dobro a cesta samotné Lásky.

Nenech se zmást, že tyhle volby, před kterými stojíš, mohou cokoliv změnit a nepřej si, aby se k moci dostali ti, co tam ještě nebyli. Volby jistě někdo vyhraje, tak to máte nastaveno, tak je to dáno. Snaž se, aby ten, kdo usedne nově na jakýsi váš pomyslný trůn, měl co nejslabší mandát, až v čase pak pochopíš, k čemu to bylo dobré. Svůj hlas si ponechej na dobu skutečné volby, na dobu kdy se na scéně objeví skuteční a noví vůdci. Zda se tak stane, je na tobě, zda své budoucnosti dáš příležitost a šanci něco změnit.

Nevěř sladkým slovům, která k tobě pronášejí ústa, za nimiž stojí jen touha po moci. Příkladem zde pro tebe může být snad jedna z nejsladších vět, na kterou mnozí slyší, a to že „odvolám vládu“. Pokud by ona bytost získala tu moc, možná, a to záleží na tom, jak by mocní karty dále zamíchali, možná by ji pak i odvolal. Pokud by se tak stalo, k moci by se dostalo Zlo, se kterým ses ještě za ta poslední tři desetiletí nesetkal, a odhalilo by svou tvář. Nepřej si to, ale volba je přece jen na tobě samotném.

Pokud se má něco změnit a změnit se musí, pakliže zde jako lidstvo máte setrvat, pak si uvědom, že to první, absolutně první co má prioritu, a bez které se nemůžete pohnout z místa je, abyste byli jednotní. Musíte se sjednotit a až vás bude dostatek, a jinak to nejde, pak a jedině pak můžete volit. Dokud nebudete jednotní, tak vám nepomůže ani změna vlády ani jakési nové volby. Nezmůžete zcela nic. A na tom, abyste nezmohli nic, oni pracovali ne desetiletí, ani staletí, nýbrž tisíciletí. Pro ně stejně jako pro nás čas nehraje roli, to vy jste uvězněni v čase. Ne my nebo ONI.

Já vím, je v daném tady a teď těžké to pochopit, a tak jak již bylo řečeno, ani se o to nyní nesnaž, není na to čas, jednoduše to přijmi jako jedinou správnou cestu k tomu, abyste zde mohli setrvat a obývat tuhle planetu. Máte v posledních týdnech plná ústa slov, že bojujete za své děti a podobně. Opravdu tomu věříte, že něco děláte pro své děti? Ano, vaši rodičové skutečně dělali věci a změny pro vás, pro děti. Vy, jejich děti, jste pošlapali vše, zač bojovali. Byli to vaši rodičové a prarodičové, kteří vše co užíváte, vybojovali, dokonce vám vybojovali i mír. Bohužel jen ten mír, který byl dopředu již předzvěstí další, mnohem horší války. Nevymlouvejte se na děti a vybojujte tento boj, který vás čeká, a jehož jste účastni, pro sebe a za sebe. To se však nepodaří dříve, než se sjednotíte, a když se sjednotíte, pak nepotřebujete žádné další ZLO, které vám bude slibovat, že odvolá vládu.

Dokud se nesjednotíte, nebudete jednotní a dokud nebudete jednotní, nikdy neporazíte ZLO, které každým dalším dnem sílí a vy tak každým dalším dnem ztrácíte naději na pobyt zde, na této planetě.

Nacházíte se v situaci, že pokud by mne chtělo ono ZLO na velkém náměstí ukřižovat, pak byste v zástupu tisíců jen přihlíželi a nic nevykonali. V takovém úpadku se nacházíte a ZLO by vám mým ukřižováním demonstrovalo svou sílu před vašimi zraky, že může, že jim se nic nestane.

To jste vy dnešní bytosti, kteří se nazýváte lidmi, a kteří jste nositeli Duše. Naprostá většina z vás není v dané chvíli více než jakákoliv entita, která na vašich lidských tělech s Duší ulpívá, a vy je vědomě krmíte svými činy, svou negativní energií, která je jejich potravou.

Nenuťte správce této planety, aby již dnes či zítra zatřásli touto planetou způsobem, kdy budete prožívat skutečný zmar svých životů, kdy se budete muset podívat smrti do očí přes své nejbližší a to vše jen proto, abyste konečně pochopili.

Pamatuj – nevolit je volba. Svou účastí ve volbách v daném čase volíš jen ZLO, posiluješ ZLO. Tvá volba je energie, kterou zaznamenává vesmír a tvoří tvou budoucnost.

S Láskou a v Lásce.

Předcházející text ................Novodobá historie

Následné povídání ...............Ó národe český.

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023