Desetiletí.

 

Mnohé ti již zde, milý člověče, bylo sděleno a mohl bys jen tyto texty a sdělení studovat celé roky, abys pochopil alespoň základy toho všeho. Toho, co bylo, je a co zákonitě přijde. Víme, že tomu všemu budeš věnovat pramalou pozornost, pokud tedy vůbec nějakou. Nacházíš se ve stavu, kdy to tvá mysl nedokáže pochopit a tvůj vnitřní naváděcí systém to vše nechce přijmout. Přesto vše se zde ještě jednou setkáváme, abychom zde zanechali alespoň malý - velký obraz toho, co přijde, co zde již je a s čím vším budeš konfrontován.

Bylo ti sděleno, že již to není na tobě, protože ty jsi volil a zvolil a nemáš ani tušení, jak tvá volba ovlivní celé světové dění, jak tvá vlastní volba pod taktovkou zla, které zde můžeme jednoduše nazvat media, ovlivní celou tvou budoucnost a vše kolem tebe a to na celé této planetě Zemi. Pokud zde již padlo ono slovo media, pak by ses měl zamyslet, kým ses nechal oklamat a pokud i nadále budeš věřit těmto všem médiím, budeš trpět mnohem více, protože ve tvém nevědomí ustrneš.

Ano, zvolil jsi svou svobodnou vůlí Zlo, rozhodl ses pro válku, a jak bylo již sděleno, ano, válka je zde. Planeta Země prožila a zažila pod tvou vládou mnoho válek a krveprolití. Chovali jste se mnohdy a v mnohém, jako byste nebyli ani lidé, lidé s Duší. Jednou z věcí, která vám byla dána, a kterou se oháníte, byla řekněme svobodná volba. Jenže vy jste pokřivili tohle slovo stejně tak, jako ono slovo láska a dali jste mu zcela jiný význam. Ano, ve chvíli, kdy ses zde vtělil na tuhle planetu Zemi, byla ti ona volba z jistého pohledu dána, a přesto že jste se chovali po celá tisíciletí jako barbaři, vesmír jako takový nikdy nezasáhl. Nezasáhl do žádné z vašich válek, které měli jen stále stejný význam zde na planetě, a tím bylo a je jen větší bohatství a posilování moci těch, kteří v dané chvíli vládli. Bojoval jsi vždy pro toho, kdo byl v dané chvíli u moci, nikdy jsi však nesloužil samotnému Stvořiteli, který je tvým jediným skutečným Otcem, stejně tak jako je Stvořitelem a Pánem této planety, kterou ti dovolil užívat.

Vesmírné zákony, o kterých jsme mluvili v každém jednom sdělení, se nikdy za tvé historie lidství zde nedaly do pohybu, a přesto jsou, přesto platí pro všechno a všechny v celém nekonečném vesmíru. Nezasáhli jsme ani v těch nejkrvavějších válkách a vše bylo ponecháno jen a jen na tobě. Byly vás miliony, kteří klečeli, plakali, prosili a slibovali, aby Bůh zasáhl ve druhé světové válce a on, zdálo by se, nikdy nezasáhl a přece jen to bylo a je pouhé tvé zdání. Tehdy zákony vesmíru zasáhly a dovedly tento váš krvelačný boj k tomu, že nastal jakýsi mír a společenství světa bylo přerozděleno na dva stejné tábory. Nebudu to zde vyprávět, celé ty příběhy a fakta, která jsou ti naprosto cizí. Tohle sdělení ti pro pochopení následujícího musí stačit. Byli jste vesmírem, jeho zákony, přerozděleni a dostali jste příležitost skutečné Zlo západního světa porazit. Vy jste ovšem časem tomuto Zlu zcela podlehli a dnes jste si zvolili válku. Jenže se nacházíme v trochu jiné době, jiném století a tohle již nelze akceptovat. Volbou, kterou jste udělali, a která bude mít dopady na celé uspořádání světa, skončila vaše svobodná vůle a přichází řád a zákony samotného Stvořitele.

Nejste prvními lidskými obyvateli této planety, před vámi již zde byly civilizace a to se stejnými právy jako vy. Také měly obývat tuhle planetu ve vzájemném souladu a měly sloužit samotnému Stvořiteli. I tyto civilizace, které v mnohém byly dále než vy dnes, byly z této planety smeteny, protože porušily zákony a myslely si, že mohou, že jsou více než sám Stvořitel a chtěly se pasovat do podobných rolí jako vy. Jednou za dlouhý čas se vesmírné zákony dají do pohybu, aby to vše, čeho jsou po dlouho dobu svědky, bylo napraveno a nastolena opět rovnováha. Ten čas, milý člověče, nadešel a jak tedy již bylo sděleno, nemůžeš zcela nic. To jediné co můžeš, je přijat to vše, co přijde. Zlo dosáhlo za tvého samotného přispění takové podoby, že již nebylo možné dále to ponechat jen na tobě.

Máte plná ústa lásky, míru a všech jiných podobných slov, kterým jste dali zcela jiný význam a nechali se oklamat.

Chceš vědět co je to Láska, co je skutečná Láska? Co je Láska, se kterou bylo vše stvořeno stejně jako tahle planeta Země, kde ti bylo umožněno se vtělit do tohoto fyzického těla? Poznáš ji. Přichází desetiletí, kdy budou mít možnost přeživší poznat, co je to skutečná Láska, se kterou bylo vše stvořeno. A ti co budou odejmuti z tohoto svého bytí zde, pokud jsou nositelé Duše, pohlédnou ve chvíli posledního nádechu oné neskutečné Lásce přímo do očí.

Vesmír má svůj dokonalý řád, kterému je podřízeno naprosto vše a vše je dokonalé a neměnné. Tento řád má své neměnné zákony a tohle vše pochází z jediného Zdroje a nyní to k tobě přichází z té nejčistší Lásky, o které nevíš již dnes naprosto nic, protože ty jsi zaslepen, žil jsi a žiješ ve falešné Lásce.

Máš ve svém nuzném životě vše pokřiveno a chceš držet ochrannou ruku nad, jak to nazýváš, nad svými dětmi. Vedeš je a vychováš v systému, který jsi spoluvytvářel, a který je dnes takovým Zlem, že jako lidské bytosti již nejste schopni tohle pozměnit a stejně tak je již nemožné, aby v tomto systému Zla vyrostlo něco, co by se jen přibližovalo tomu, jak jste měli žít. Přivlastňuješ si děti, které tvé nejsou, jsou a patří taktéž k samotnému Stvořiteli a není tedy rozdílu, mezi, jak to označuješ, tvými a mými dětmi. Jsou, byly a budou to vždy Děti této planety. Planety Země a jsou součástí samotného Stvořitele a ne, nejsou tvoje.

Pokud máš ještě kousek zdravého či selského rozumu, jak se to u vás nazývá, tak co myslíš? Koho je tahle planeta Země, kterou obýváš? O ano, je dítětem samotného Stvořitele, pochází o onoho prvotního Zdroje a byla skutečně stvořena z Lásky, kterou je onen samotný prvotní Zdroj. Z Lásky, o které ty zde na Zemi nemáš ani ponětí. Nahý, zcela nahý jsi zde přišel, a vše co máš, sis jednoduše vzal a to bez toho, aniž bys kdy upřímně poděkoval. Stále si bereš a myslíš si, že můžeš cokoliv. A nyní je konec. Tahle planeta byla tedy stvořena z Lásky a sám Stvořitel zde nikdy nezasel ani zrnko jakéhokoliv Zla. To ty a jen ty jsi tohle, v čem se dnes tahle planeta, tvá Matka Země, nachází, vytvořil. Překročil jsi svou poslední volbou všechny možné hranice možného, co bylo ještě možné akceptovat a ponechat další vývoj ještě nějaký čas na jakési tvé svobodné vůli.

Tvá svobodná vůle tím, že ses nechal v této tvé poslední zkoušce oklamat, právě skončila.

Nyní se tvůj život zde zcela a od základu pozmění. Projdeš desetiletím, které bude pro tebe vlastním poznáním všeho, co jsi kdy zasel a svou setbou svou svobodnou volbou způsobil. Tak, jako z tvého neznalého pohledu chceš ochránit své dítě, tak nastupují vesmírné zákony a přichází vesmírný řád, aby byla ochráněna tahle planeta Země, a aby byla v čase navrácena do původní podoby. A protože je tahle planeta Země součástí mnoha jiných planet, které jsou zase součástí jednoho vesmíru, který pochází z celku, a který ty zde nazýváš vesmírem Krista, je od této chvíle chráněn také celý tento prostor Krista. Sdělím ti to velmi jednoduše, abys to pochopil. Vesmír samotného Krista byl uzavřen, protože tahle planeta, o které je zde stále řeč, je součástí tohoto vesmíru. Zlo dosáhlo takové podoby, že tahle planeta Země se musí a bude pročišťovat a očistí se od všeho Zla všeho druhu v jakékoliv podobě a formě. Je zcela jedno, zda půjde o živou či mrtvou formu, vše, co vytvořilo samotné Zlo či jemu slouží, bude zničeno. Tahle planeta je součástí vesmíru Krista, a protože Kristus je vládcem této jedné části vesmíru, musel být tento jeho prostor uzavřen, aby se jakékoliv Zlo v jakékoliv podobě a formě nemohlo z tohoto vesmíru rozšířit kdekoliv jinde do jiných částí nekonečně se rozpínajícího vesmíru.

Pro tohle, co přichází, máte zde na planetě slovo válka, a jak již také bylo sděleno, budeme se tohoto slova jako mnoha jiných, které jsou ti bližší, držet pro tvé lepší pochopení. Takže válka, kterou jsi zvolil, kterou jsi ty sám započal, započala. Projdeš si pro tebe dlouhým desetiletím, aby se na konci ukázalo a rozhodlo, zda jako lidstvo, těch pár přeživších, ještě dostane právo tuhle planetu obývat. Nepřemýšlej nad tím, jaké číslo je myšleno za slovem pár přeživších. Nemusí to být totiž nikdo, stejně tak to stále může být ještě mnoho, jedno je zcela jisté, většina současného lidstva bude odejita. Většina proto, že naprostá většina, která má podobu člověka s Duší, není nositelem Duše a stejně tak většina těch bytostí s Duší, se neprobudí již ani po všem, co jim bude v tomto přicházejícím desetiletí ukázáno.

Téhle planetě Zemi, své Matce, jak ji mnohdy nazýváte, a kým či čím v samé podstatě pro vás je či by měla být, jste ublížili neodpustitelným způsobem. Aniž byste se jí kdy na cokoliv ptali, aniž byste o cokoliv kdy požádali, jste do ní jen vrtali, kopali a drancovali. Nikdo vám k tomu nedal právo, nikdy jste neměli svolení ji takto provrtat a takto poškodit. To vám však nestačilo, hráli jste si na vševědoucí a všemocné, a chtěli byste ovládat vesmír a zotročovat či ničit jiné planety v samotném vesmíru. Ne, tohle a mnoho jiného, co jste si mysleli, že můžete, že vám bude umožněno, právě skončilo.

Bylo také sděleno, že tohle je či by měla být pro tebe poslední zima, kterou ještě můžeš prožít v jakémsi klidu, protože ta nadcházející se již mnohým bude zdát, že je to peklo na Zemi, ale to vše je a bude jen počátek toho všeho, čeho budeš v onom tvém desetiletí svědkem a čím budeš muset projít, aby nakonec bylo rozhodnuto, zda ještě někteří přeživší dostanou šanci zde být. Tahle planeta až projde tím vším, bude planetou zcela jinou, než jak ji znáš. V čase dlouhých věků, před kterými stojí, z ní bude vytvořen skutečný ráj, obnova bude trvat dlouho, velmi dlouho, protože v tomto boji i ona sama musí a bude mnohé obětovat. Na rozdíl od tebe to vše, co bude samotná Matka Země zde dělat, bude dělat ze skutečné Lásky a je si vědoma, ví, že tohle poničení, které ji čeká, je pro její záchranu, pro její obnovu. Dlouho, velmi dlouho trpěla, byla však tak, jako každá jedna část celého vesmíru, trpělivá a věděla, že přijde den, kdy jí bude dovoleno podle vesmírných řádů a zákonů se začít otřásat a brát si zpět vše, co bylo její součástí, co zde nepatří, protože bylo vytvořeno Zlem anebo neslouží či nemělo sloužit pro duchovní růst vás, lidských bytostí s Duší.

Stojíš tedy, člověče, na samotném prahu následného desetiletí a ty sám již nemáš moc cokoliv z toho, co bude přicházet z vesmíru jako celku, či s čím se setkáš na samotné planetě Zemi, pozměnit. Vesmírný řád došel k závěru, že dále již není možné ponechat vývoj na této planetě Zemi na tobě, protože Zlo, které jsi sám z vlastní vůle celý svůj život podporoval, se rozrostlo do tak gigantických rozměrů, že by ve chvíli, kdy ovládne poslední lidské bytosti s Duší, a získá nadvládu nad touto planetou Zemi, by se šířilo dále do dalších částí vesmíru.

Chtěl jsem ti zde, milý člověče, dnes v tomto posledním povídání sdělit i bližší záležitosti, se kterými se setkáš, kterým budeš čelit, nevešlo se to zde a zjišťuji, že bychom zde mohli takto sdělovat věci stále, protože jich je toliko, co bychom vám sdělit chtěli. My jsme k vám ale promlouvali stále, jen jste neslyšeli, nechtěli jste. Pokud mi bude ještě umožněno, než i já budu povolán, abych plnil, co jsem slíbil, sloužil samotnému Stvořiteli, zaujal své místo a dohlížel nad tím, aby zákony vesmíru byly v souladu s naším vesmírným řádem, pak se ještě zastavím a přinesu ti možnost nahlídnout do oné jakési křišťálové koule, abys věděl, co přijde. Čemu budete jako lidstvo vystaveni, s čím vším se setkáte, a čemu nejde zabránit ani tento proces již nikterak zvrátit.

3.2.2023 

Předcházející text ................Už to není na tobě.

Následné povídání ................Desetiletí - pokračování

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023