Válka a Mír.

stvoření - tvoření

Psal se rok 2022 a věci na planetě Zemi se daly pro mnohé do zcela viditelného pohybu. Všechny věci, které se však v daném roce udály, měly a mají kořeny v dobách předešlých. Ne nadarmo se totiž říká, že co zasadíš, milý člověče, to také sklidíš. Pokud bys měl možnost nahlížet do křišťálové koule, pak bys jasně viděl věci přicházející, byly by však v jakémsi oparu či mlze, protože ony přicházející věci viděné v křišťálové kouli se mění a to přesně podle toho, jak se mění samotné věci, činy v čase současném - či jak to zde dát do srozumitelných slov pro tebe.

Až kam lidská paměť sahá se ti, kdo jsou na straně temnoty, snaží ovládnout tuhle planetu Zemi, protože si myslí, že mají tu moc a chtěli by se rovnat samotnému Stvoření. To je však zásadní omyl všech civilizací, které se kdy na této planetě Zemi nacházeli. Tuhle hru, kterou se jako lidské bytosti snažíte hrát se samotným Stvořitelem, nemůžete nikdy vyhrát a je škoda, že si to stále neuvědomujete. Nic z toho, co jste kdy udělali či ještě uděláte, se nikdy ani vzdáleně nepřiblíží ničemu, co stvořil sám Stvořitel. Ten stvořil věci a přidal Zákony, jednoduché, srozumitelné, jasné a zcela neměnné. Výsledkem jakékoliv lidské rasy, která kdy obývala tuhle planetu či ji zrovna jako vy zrovna obýváte je, že můžete něco VYTVOŘIT. Vytvářet můžete však jen z věcí, které byly stvořeny, ne vytvořeny. A nad těmito dvěma slovy by ses měl rozjímat každou chvíli a uvědomit si, pochopit a přijat jaký je rozdíl mezi stvořením a tvořením. Stvořit mohl jen sám Stvořitel, tedy pro tebe prvotní Zdroj toho všeho, můžeš použít také slovo Bůh, protože to vše je na planetě Zemi jedno a totéž. Jste tak primitivní a namyšlení, že jste se za celou dobu pobytu zde na Zemi nebyli schopni shodnout a dohodnout ani na tom jediném, jak jej nazývat, jak jej oslovovat.

Význam slova - energie

Vaše slova, která jste si vytvořili, jsou naprosto nedokonalá a sami svým vlastním slovům nerozumíte, protože v každé jakési vaší části země budou mít jiný význam. Nedokážete se shodnout ani na tom co či kdo je ZLO nebo dobro, protože u vás bude zcela záležet na tom, která ze stran tohle nebo tam to slovo použije. Žijete v zajetí významu vlastních slov. Slovo není podstatné, to podstatné je energie, která je vložena do slova, ta rozhoduje, ta tvoří a vytváří tvou budoucnost stejně tak jako budoucnost na celé planetě Zemi. Tohle je další ze základních věcí, kterou bys měl pochopit.

Válka - Mír

V posledním čase skloňujete a opakujete stále slova jako je Válka a Mír. Jedni chtějí mír a druzí touží po válce, protože vítěz se stává mocnějším alespoň na čas, než přijde jiná válka. Uvědom si, že válka a mír jsou dvě zcela stejná slova, jen někdy jsou použita jednou stranou a podruhé zase tou druhou, která se tě stále snaží ovládat a tím upevnit svou moc. Nepochopení významu slov válka a mír nikdy nepřinese Jednotu mezi vámi. Slovo válka má pro mnohé jasnou představu, ovšem ve slově mír žijete v naprosté iluzi, do které jste se nechali vtáhnout. Nic takového jako mír není, neexistuje, je to fikce, je to jen závoj před slovem válka. Ujednání míru znamená, že se dvě strany po válečných útrapách dohodnou, a zde to přichází. Abys tomu porozuměl, vysvětlím to tvou řečí. Mír končí kompromisem dvou znepřátelených stran a dokonce jej mohla dohodnout strana třetí. Mír v samé podstatě se však dříve či později nelíbí jedné či druhé ze stran a opět se chystá skrytě válka. Takže mír, který máte vy na mysli, je a vždy byl jen oddechovým časem pro vytvoření dalšího konfliktu, další větší a lépe připravené války a to v historii vašeho lidstva vždy znamená lepší zbraně a více mrtvých. Lepší a více zbraní, pak znamená ještě více tuhle planetu drancovat, ale k tomu jsi zde na tuhle planetu Zemi nepřišel. Nepřišel jsi ji drancovat, měl a máš ji, jak to nejlépe říci, užívat, ale také rozvíjet, měl a máš se stát odpovědným hospodářem. Mluvit by se o tom dalo dlouze, ale ty nejsi dnes stále připraven to vše pochopit, protože jste se nechali vtáhnout do úpadku. Přijde však čas, pokud věci v nadcházející době pochopíš a vybojuješ si možnost jej získat, že se ti naskytne znovu příležitost učit se všemu tomu, proč jsi zde, a to od samotných základů. Než ten čas však přijde, pokud mu tu příležitost jsi ochoten dát, budete muset projít věcmi, které nikdo ze současně žijících nepamatuje.

Uvedu ti ještě jeden pozemský příklad války a míru. Pro svou obživu v dané době, kterou jsi vytvořil, zasadíš na zahradě salát. On nevyroste jen tak, musíš se o něj starat, musíš ten záhon vyplít a zbavit jej všeho, co ohrožuje tvou úrodu. Co myslíš, že to je? Je to válka. Je to válka s plevelem, který ohrožuje tvůj salát. Ten plevel, který ničíš, má na planetě dostatek místa a může nerušeně růst tam, kde ty nesadíš salát. Nemusíš ten plevel však trhat a nechat ten záhonek v míru s tím salátem. Víš, co se stane? Ten plevel začne být agresivní a jednoho dne ten tvůj salát zničí. Dříve či později se tak stane. Lépe to vysvětlit již nejde a snad to tedy pochopíš, milý člověče, že slovo válka a mír je stejné. Ničeho nedosáhneš válkou, stejně jako ve tvém světě nedosáhneš ničeho ani slovem mír.

Válka a mír jsou totožná slova. Říká se také, kdo chce mír, musí se připravit na válku, a kdo chce dlouhodobý mír, musí se připravit na velkou válku.

Ještě jsi to nepochopil, milý člověče? Tak přijmi toto - válka a mír jsou stejná slova a v samém důsledku vedou a vedly vždy ke stejným věcem a tím byla zase jen válka a mír. Pokud dokážeš tohle pochopit a přijat, pak musíš ještě pochopit, že opakem těchto dvou slov není nic menšího než LÁSKA. Pozor ve slově LASKA zde uvedeném není zcela nic z toho, co ty jako pozemská bytost za Lásku považuješ. Ty opět i zde žiješ v klamu a nemáš ani ponětí, co tohle slovo Láska znamená. A byli bychom opět u pozemských slov, která nemají ve vesmíru jako takovém žádné místo a žádný význam, protože nezáleží na slově, jak bylo sděleno, ale na energii daného slova. Zcela zjednodušeně by se dalo říci, že tohle slovo přišlo od Stvořitele a pak už musíš jen pochopit a přijat, co to slovo znamená, ale žádná pozemská bytost, které se v současné době na planetě Zemi nachází, se svým jednáním a konáním k tomuto slovu ani nepřibližuje. I zde v tomto slově žiješ ve stejné iluzi jako v mnoha jiných tebou stále nepochopených slovech. Pokud máš pod svou střechou dnes děti, pak se podívej, jak a k čemu je vedeš. Nazýváš to Láskou, ale to falešná Láska. Ty sám jsi z pohledu vesmíru v úpadku a do ještě většího úpadku pak vedeš své děti, které v samé podstatě pak nejsou tvé, protože se falešně budeš řídit tím, že tvé děti jsou něco víc než děti souseda. To je ona falešná láska. Dovoluješ svým dětem, co bys u jiných netoleroval, to je falešná láska. Mluvíš o tom, že jsi otrokem systému a podobně, ale nevidíš, že jsi otrokem svých dětí, to je falešná láska.

Zač bojovat.

Pokud jsi dočetl až sem, milý člověče, pak věnuj ještě kousek svého času pro tvé vlastní poznání co či kdo je tím, zač bys měl, jak se říká, bojovat. Opět se setkáváš, člověče, s dalším závojem temnoty před tvýma očima a měl bys jej velmi rychle strhnout. Media všeho druhu a postavení, stejně jako všichni ti rádoby vlastenci nejrůznějšího druhu a vyznání, tě zaplavují podněty a hesly, že bys měl jít bojovat za vlast, za rodinu, své děti a podobně.

Ani zde pak nechápeš, proč jsi zde přišel a jaký je tvůj úkol, jak máš žít či prožívat každý jeden den, dokud nepřijde tvůj poslední nádech v tomto fyzickém světě. A opět to dám do slov tak, abys tomu porozuměl i z pozice tvého současného vědomí, pokud tedy není zcela zatemněné.

Máš bojovat za vlast a já se ptám, za kterou vlast, za tu ve které ses narodil, či za tu ve které jsi vyrůstal, nebo snad za tu kde žiješ nyní? Můžeš také přece bojovat za tu vlast, kterou rozprodali cizákům a obdržené peníze jsi již projedl či je oni zlojedi rozkradli. Budeš tedy bojovat za vlast, kterou ovládají cizáci a ty jim sloužíš jen jako otrok? To přece nemyslíš vážně?

Můžeš ale bojovat přece za své rodiče, ale za které - za tátu který byl nacistou, nebo za matku kterou jsi nepoznal a zřejmě byla stejného vyznání? Zapomněl jsem na tvé děti, to za ně přece můžeš a měl bys bojovat. Za syna, který tě roky nenavštívil ani ti nezavolal anebo za toho, co bere drogy či za toho, co je na úřadu práce a ty musíš vydělávat více, abys uživil i jeho. Ne, ty budeš přece bojovat za svou dceru, která přesto, že byla vedena správným směrem a byla vychována podle tvého nejlepšího vědomí a svědomí, se nechala svést a dnes je z ní prostitutka či točí porno nejtěžšího kalibru. To snad také neuděláš. O ano, můžeš přece bojovat za systém či pro systém, ve kterém žiješ, ale vždyť proti tomu všemu chceš bojovat, takže i tento boj nemá či ztrácí jakýkoliv smysl. Tak, člověče, zač vlastně budeš bojovat, když každý den tě volají na nějakou demonstraci za odvolání vlády a podobně? Uniká ti, že ta svolaná demonstrace byla schválena systémem, tedy lidmi, proti kterým máš bojovat? Položil sis otázku, proč ti to dovolují? Nedává to přece žádný smysl, že?

Jednoho dne, možná přijde, možná se ho i dožiješ, pochopíš, že tohle vše je a byla jen opět iluze, další závoj před tvýma očima, další divadelní hra. Je to jejich klam a ty jsi jim opět na to naletěl.

Pamatuj, rozjímej a medituj nad tím, zač máš bojovat, a slovo boj používám a budu používat jen pro tvé lepší pochopení. Bojovat můžeš a máš v tomto současném stavu či čase, ve kterém se nacházíš. Nebojuj však za nic, co jsi vytvořil či pochází z tohoto fyzického světa. Tvým současným nejmenším cílem boje, pokud obýváš tuhle planetu Zemi, by měl být jen a výhradně boj právě za tuhle planetu. To ona sama je tvým domovem. Chovej se k ní s Láskou samotného Stvořitele a pak zde budeš pobývat v tomto těle ne desítky, ale stovky a tisíce let. Pak a teprve pak se ti znovu budou otevírat všechna učení a poznání celého nekonečného vesmíru. Jen tak můžete dojít k Jednotě zde na Zemi, jen tak můžete dojít k poznání významu onoho slova Láska.

5.1.2023

S láskou a v Lásce.

 

Předcházející text .................2023

Následné povídání ................Převalovaná historie

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023