Ó národe český.

 

Budu se snažit promlouvat k tobě, milý člověče, tak, abys slovům a sdělením co nejlépe porozuměl. To však neznamená, že se snížím na tvou úroveň. Již zde nepromlouvám k těm, takzvaným bytostem, jejichž součástí lidských těl není ani Duše, protože ani těla, která jsou nositeli Duše, mi stále nerozumí. Máš za sebou dlouhý vývoj, který nezná ve tvém pozemském pojetí času počátku, není nikde písemně zaznamenán. Přišel jsi zde s jasným cílem a než ti bylo umožněno se vtělit do svého fyzického těla, dal jsi slib. Každý z vás jej dal, věděl jsi, co je tvá cesta, co je tvá povinnost. Byly ti předány jednotné a zcela jednoduché vesmírné zákony. Slíbil jsi, že budeš sloužit po celý svůj život zde, jen a výhradně samotnému Stvořiteli. Byla ti dána možnost užívat plodů této země a ty ses měl stát skutečným hospodářem. Měl jsi žít jen v Lásce, ze které sám pocházíš. Nic z toho co jsi slíbil, jsi za celý svůj vývoj zde na této planetě zemi nesplnil. Naopak, zaměřil ses v čase jen na sebe sama, popřel jsi samotného Stvořitele a namísto toho, abys projevil starost o tuhle planetu, která ti byla předána do užívání, začal jsi ji drancovat. Tví dnes již přestárlí rodiče a rodiče těchto rodičů, ještě znali alespoň základy toho, jak přistupovat k životu zde na zemi. Dnes jsi ovšem ty sám již v takovém úpadku, že každý okamžik tvého tady a teď rozhoduje o tom, zda budete smeteni všichni nebo většina. Nemluvím zde o těch, co mají stejná těla a přesto nemají Duši, tohle Zlo bude smeteno bezezbytku. Ty sám je v dané době od sebe nerozeznáš, to však neznamená, že to možné není. Věř ovšem, že bys nechtěl tento dar v dané době mít, protože by ses zděsil kolik bytostí kolem tebe je, s kolika se stýkáš či doma sedíš u jednoho stolu, a přesto nemají Duši. Konec jejich pobytu zde se velmi rychle blíží, stejně tak se velmi rychle blíží i tvůj konec, pokud zcela zásadně nezměníš svůj postoj ke všemu s čím se ve svém každodenním životě setkáváš. Jste nepotřební, porušili jste slib a nejdete cestou samotného Stvořitele, nesloužíte mu, a proto jste mu k ničemu. Vaše těla v budoucnu mohou posloužit jen jako hnojivo k obnově planety, kterou jste poničili a bude celá staletí trvat než se z vašeho žití zde zotaví. Ona to však nakonec zvládne, uzdraví se, protože tak byla stvořena. I ty jsi byl tak stvořen s úplně stejnou Láskou, ze zcela stejného Zdroje. Mohl jsi zde pobývat stovky nebo tisíce let, v podstatě tak dlouho, jak bys sám chtěl, jak bys potřeboval ke zvládnutí učení. Samotného jediného a neměnného učení velkého Univerza.

Měli jste ve svých řadách velké učence, které jste zavrhli a zcela jste sešli z cesty, kterou jste naopak měli společně dále budovat. Zaměřili jste se na sebe sama a začali uznávat hmotné hodnoty. Svůj úspěch či neúspěch, své falešné štěstí, měříte hmotným majetkem jakéhokoliv druhu. Rozdělili jste svou malou společnost, svou malou zemičku, na sektářský materiální systém. Už nevíte téměř nic o skutečném duchovním světě, ze kterého sami pocházíte. Vytvořili jste si faleš ve všem a ze všeho. Stavěli jste jakési chrámy, říkáte jim kostely, a myslíte si, že sloužíte Bohu. I zde jste se nechali oklamat. Vytvořili jste si jakousi esoteriku či své vlastní duchovno a myslíte si, že jste duchovní, že jste, jak tomu říkáte ezoteričtí, a podobně. Nejste nic, jste zaslepenci a to i přesto, že jste nositeli Duše. Oháníte se mnozí biblí či jinou naukou, kterou nazýváte duchovní. A přesto, že již bylo řečeno, že pravdy v nich není, přesto se zeptám. Už jsi někdy někde četl v těch starých knihách či viděl nějaký obraz, kde by byl vyobrazen kdokoliv ze svatých, který si cokoliv účtoval za své rady, za svou pomoc bližnímu? Ne, nikde o tom nikdy nenajdeš ani zrnko sdělení, protože to by byla lež. To vy jste si z toho všeho udělali byznys a obhajujete se tím, že malíř přece za svou vykonanou práci také bere peníze. Či že pekař také nepeče zadarmo. Tak jako Stvořitel nikoho nepověřil, aby jej zde v jakémkoliv chrámu zastupoval, tak nikdy nikdo nepověřil nikoho, že má vykládat karty či provádět jakoukoliv jinou činnost za účelem byznysu, jak to nazýváte. Ani jedna z těchto bytostí, které tak činí, zde nezůstanou, všechny budou smeteny, protože řada z nich již nemá Duši a plně mnohdy vědomě pracují pro temnotu. Pokud jsi pozorný, pak jsem ti zrovna sdělil, že řada z nich již nemá Duši, to pak ale znamená, že ji měli a dnes jsou to lidské entity bez Duše. Jak je to možné a jak to je s těmi co se rodí dokonce bez Duše, ti možná v čase ještě sdělím, pokud zde ještě budete pobývat. Co ti mohu sdělit hned, a je to opět k zamyšlení, že dnes na tento svět nepřichází, až na výjimku, žádné lidské tělo s Duší. Dítě není oživováno Duší, jak si mnozí zaslepenci stále myslí. To vše je však na jiná povídání. To vše si za svůj vývoj zde již měl a mohl znát a nevíš zcela nic.

Jsi v totálním úpadku, a pokud se velmi rychle nevydáš jiným směrem, nenastoupíš na tu jedinou správnou cestu, smete vás to všechny bezezbytku. Bez ohledu na to, zda máš či nemáš Duši, nebo jakého vědomí jsi zde dosáhl. Jen těch pár vědomých bude navráceno zpět na svou planetu. Tahle planeta není vaše, ani jednoho z vás, zde jste se jen vtělili s jasným cílem.

Vraťme se však k podstatě dnešního povídání. Ty víš či měl bys vědět, že nic, zcela nic, co ti do života vstoupí, není náhoda. A tak ani jakési volby, kterými procházíte, nejsou náhoda. Nechali jste se vtáhnout do jejich hry. Oni stojí na jevišti a vy jste v hledišti, jste pouhé obecenstvo nic více. Jste otroci režimu, který jste spoluvytvářeli a myslíte si, že jste svobodní. Dali vám možnost vhodit jeden lístek a zvolit si jaké má být další dějství. Nyní se opona na pár dní zatáhne a budou se vést zákulisní diskuze a boje. Ty k nim přístup nemáš a nic nemůžeš změnit. Pak ti zase na chvíli oponu zvednou a dají ti další možnost svobodné volby, zvolit jedno Zlo větší nebo menší, vyber si, je to na tobě. Pak se opona opět zatáhne, hlediště se rozejde a jejich hra pokračuje, ale opět již bez tebe. Ty jsi jen nepochopil, že jsi posílil jejich vlastní moc, že o tebe zde vůbec nejde. Tak slepý, hluchý a naivní jsi. V tak hlubokém úpadku se nacházíš a žiješ v iluzi, že tvůj svobodný hlas něco změní. Ne, nezmění v této hře zcela nic. Pochop, že tento systém, jak to nazýváte, se musí zhroutit, že tohle nelze transformovat. Musí se zbořit do samotných základů a od samotných základů budovat nový řád, kde bude na prvním místě jen a jen Láska.

Ano, budeš se muset navrátit o desítky let, možná staletí, zpět do své minulosti, abys prozřel, abys pochopil, abys vůbec dostal ještě šanci zde obývat tuhle planetu. Jiné cesty pro tebe již není. Správci této planety ti již nedovolí dále drancovat tuhle zem. I tohle již bylo sděleno. Ta možnost jakéhosi drancování ti je v dané chvíli z tvého pozemského pohledu ještě na pár let ponechána, ale jen a výhradně proto, abys měl ještě vůbec z tvého pohledu vědomí možnost se přímo a upřímně postavit všemu tomu, jak to mnozí a správně nazýváte, prozápadnímu zlu.

V daném tady a teď tě tvůj vlastní systém, na jehož vývoji ses plně podílel, uvrhl do jakési iluze, že tohle je ten čas, kdy máš volbu něco u nějakých voleb změnit. Ne, nezměníš zcela nic, je to jejich mocenská hra, to jen dva tábory bojují o posílení své vlastní moci a ve chvíli, kdy jim pomůžeš - jedné či druhé straně zla usednout na onen pomyslný trůn, stáváš se nepotřebný a dokonce přítěží. Přítěží ve smyslu, že bys po nich něco chtěl, aby se starali o tvé jakési blaho, o tvůj nuzný život, který vedeš. Jedno zlo, které v dané chvíli můžeš zvolit, bylo vychováno a vedeno od útlého dětství k válce a zabíjení. Opravdu si myslíš, že to je správná volba? Dříve či později, protože sis to zvolil, tě povolá do zákopů a postaví do první linie, protože jemu na tobě nezáleží. Je to válečník a z této pozice jedná a vždy jednat bude. Nejsi pro něj zcela nic. Druhé zlo, kterému můžeš dopomoci na trůn, je možná z tvého pohledu menší, ale to je jen další závoj před tvýma očima. Cožpak jsi už zapomněl na dobu, kdy tohle zlo ve chvíli, kdy bylo u moci, jako první zabíjelo tvé bezbranné prarodiče formou očkování? Pak se mu z pozice moci podařilo pod různými tlaky a nátlaky napíchat téměř 60% vaší populace. Myslíš si, že tohle bylo pro tvé dobro? Ne, nebylo a i o tom jsi byl informován a varován, že nemáš podlehnout tomuto tlaku. Obě tyhle bytosti, které sis vybral, mají na rukou krev, obě tyhle bytosti jsou zlo, které tebe potřebují jen na posílení své vlastní moci a celkové moci zla na celé planetě zemi. Ani jedna z těchto lidských entit není nositelem Duše.

Pochop, že jakoukoliv volbou v daném čase nic, zcela nic nezměníš, je to jen hra, která má pravidla, kterým ty nerozumíš a v těchto mocenských hrách jsi jen obětí. Máš možnost se však neúčastnit těchto jejich her, můžeš říci tady a teď právě v tomto okamžiku končím, dále nehraju a věnovat se především sám sobě, abys v čase, který přichází, pochopil proč se tak děje a kde je tvé místo. Tak jako ty jsi pro zlo ve vlastní zemi jen pěšákem, který musí a bude obětován, tak tahle tvá malá země je stejným pěšákem pro ty, kteří skutečně vládnou a řídí tuhle hru. Nakonec i ona amerika v čele se samotným prezidentem, který ji řídí či spravuje, není nic více než pěšákem. To vše však není v daném čase již důležité, to co je pro tebe důležité, je rozhodnout se a vystoupit z této hry, kterou nikdy, nikdy nemůžeš vyhrát, protože ji neřídíš a neznáš pravidla, skutečná pravidla Zla.

Vše čeho jsi svědkem ve své malé zemi má jen odvrátit tvou pozornost od skutečného dění, nic se ve světovém měřítku nezmění, pokud se systém nezmění, a tvé volby, tvá účast v nich, na tomto světovém dění nic nezmění.

Mluvíte a píšete o tom, že jste se současnou vládou nespokojení, že je tou nejhorší. Chcete ji odvolat a myslíte si, že se něco změní. Jedno zlo vám tu možnost nyní dává, a pokud v den, kdy se bude rozhodovat ve vašem jakémsi parlamentu o tom, zda onen jakýsi zlem prorostlý parlament vládu odvolá, vás nebude před tou budovou alespoň 150 tisíc, pak neříkejte, že jste nespokojeni. Je jedno jak dopadne jakési vyslovení nedůvěry vládě, to nic nezmění. Ty sleduj, kolik vás bude před tím parlamentem, před tou budou. To ti napoví jak na tom jako společnost skutečně jste. V dané chvíli stále nejste sjednocení a tak nemůžete být ani jednotní. To však přijde a budete se sjednocovat a stanete se jednotnými, ovšem než se tak stane, budete si muset projít, jak vy říkáte, peklem. Setkáte se se vším, co jste sami zapříčinili, a to jen proto, že jste byli lhostejní a mysleli jste si, že nějaký papírek, kterým dáte někomu svůj hlas, něco změní. Předáváte jen odpovědnost za svůj život jiným.

Ó, národe český, co jsi to jen udělal, kam až jsi to nechal dojít! Pošlapal jsi víru svých otců a jejich otců, rozprodal a zneuctil jsi tuhle posvátnou zem, kterou jsi měl užívat a být tím nejlepším hospodářem. To jsi slíbil, už jsi zapomněl! Vesmír tě však neopustil, strážci a správci této země udělají vše proto, aby ses probudil. A ty se probudíš, nejdříve však sklidíš vše, co jsi zasel. To změnit nelze, to je zákon. Od této chvíle každý další den se můžeš stát jen pozorovatelem, co a jak se ve tvém životě a tvém okolí mění. Vše, co vstoupí do tvého života, je pro tvé dobro, pro tvé probuzení. Čeká tě deset let sklizně, na jejímž konci se bude rodit nový svět. Svět, který jsi nikdy nepoznal. Nový svět bude již plně založen jen na Lásce a Pravdě. V tuhle chvíli to nemůžeš pochopit, přijmi však to, že tak to bude, jiné cesty pro tebe není a nebude.

16.1.2023

 

Předcházející text ................Tvá volba - volby.

Následné povídání ................Neprohraje - neustoupí - zvítězí.

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023