Pročištění pro každého

Pokud máte skutečný zájem něco pro sebe udělat pak zde níže zveřejňuji text, který vám dopomůže změnit směr vaší cesty, pokud jste připraveni.  Již se nejedná o pročišťování jedince, ale všech lidských bytostí s Duší, kterým to bude umožněno, stejně tak jako celé planety Země a vesmíru Krista. Tohle vše je třeba pochopit a k lepšímu pochopení toho všeho vedou „články“ zveřejněné v letošním roce. Sám za sebe jsem nechtěl tento text pročišťování zveřejnit, protože si plně uvědomuji, že to nejsou žádná sladká slova a že obsahu jako tokovému porozumí jen hrstka lidí. Pokud tedy vůbec. Nicméně tak jako jsem byl veden k sepsání letošních článků, tak jsem byl veden k tomu, abych neposuzoval a text tohoto pročišťování zveřejnil. Již bylo napsáno, že pokud si jen přečtete, jakékoliv letošní sdělení, či se budete pravidelně seznamovat s textem samotného pročišťování budete a jste pročišťování. Že tento tak jednoduchý proces, který máte nyní k dispozici funguje, za to vám ručím, pokud se to dá takto nazvat. Jak s tím vším naložíte je již jen a jen na vás samotných. Nevylučuji pro čas budoucí, některé dny v určitý zveřejněný čas  provádět  pročištění„veřejně“ kdy se v klidu doma můžete usadit v křesle a vnímat lépe přicházející energie. Přeji všem příchozím jen to nejlepší – my zde věnujeme každý den spousty času nejrůznějším tématům mezi nebem a zemí stejně jako pročišťování a stále jsme na začátku.

 

Pročištění s účastí samotného Stvořitele

Na naší planetě, kterou nazýváme Zemí, je dnes podle našeho pozemského kalendáře čas xx.xx.2023 a my jsme se zde sešli, abychom požádali v tento den tebe, tebe Stvořitele toho všeho, co se v celém tom nekonečném vesmíru nachází a o čem v samé podstatě nemáme ani ponětí, o pozornost. Prosíme, abys nám, dětem této planety Země, kterou jsi sám stvořil ze své nekonečné Lásky, věnoval na malou chvíli pozornost. Přicházíme zde, milý Otče, a obracíme pozornost právě k tobě. K tobě, který jsi tohle vše stvořil ze své Lásky. My, zde pobývající lidské bytosti s Duší, jsme dostaly možnost a příležitost vtělit se do těchto lidských těl, které obývá Duše, jež je taktéž podle našeho současného vnímání součástí tebe. Pokud tak tomu je a my každou svou jednou buňkou našeho těla jsme přesvědčeni, že ano, pak jsi součástí našich těl, stejně jako této planety Země. My jsme pak z tohoto pohledu tvými dětmi. Jsme tedy pak dětmi samotného Stvořitele. Toho jednoho jediného, ze kterého vše a všechno zde pochází.

Nevíme přesně kdy a jak jsme se zde dostali, stejně tak jako dnes nevíme zcela nic o fungování tohoto vesmíru. O jeho řádu, o jeho zákonech. To málo co víme, jsou jen střípky našeho vědomí, které nám zůstaly, a které se v nás probouzí právě ve chvíli, kdy se nacházíme na samotném dně našeho vědomí a kdy díky tomu a mnohému dalšímu jsme dovedli tuhle planetu do bodu, ve kterém se nachází. Plně si dnes uvědomujeme Zlo, kterému jsme dovolili, aby se rozrostlo do dnešní podoby. Víme, že jsi to nebyl ty, kdo by zde samotné Zlo zasadil a podporoval v jeho růstu, ale jen a jen my. My, lidské bytosti s Duší, které jsou tvou součástí, a měly zde na této planetě pobývat v souladu s ní a být těmi nejlepšími hospodáři a sloužit jen a jen tobě.

Nevíme, jak přesně se to stalo, ale nacházíme se v úpadku a Zlo prorostlo do všech částí nejen našich životů. Dosáhlo takové podoby a nabylo takové formy, že se zde drancuje a ničí tohle tvé dílo, tahle planeta Země. Není pochyb o tom, že ve chvíli, kdy ovládne všechny bytosti s Duší, které zde ještě pobývají, a získá díky naší nevědomosti nadvládu nad touto planetou, bude mít zájem se dále rozšiřovat do celého vesmíru Krista, jak onu část tohoto vesmíru zde my nazýváme, a pak dále a dále.

Ano, my, my lidské bytosti s Duší, jsme se na tom všem podílely. Jsme si toho plně vědomi a nic nás neomlouvá, přesto se dnes obracíme na tebe. Na tebe, našeho Otce, protože ty a jen ty jsi naším Otcem, abys nám v tomto čase tady a teď věnoval na chvíli svou pozornost. Přicházíme zde za tebou, obracíme se zde na tebe jako na skutečného a jediného Stvořitele toho všeho, od koho tohle vše pochází, abys nám pomohl. Pomoc, o kterou žádáme, nesměřuje však jen k nám samotným bytostem, obracíme se k tobě, abys nám pomohl zcela a jednou pro vždy zničit tohle Zlo, se kterým se potýkáme, na které dnes již nestačíme, a zachránil tak své jedinečné dílo v podobě této planety Země a ochránil tím snad celý vesmír, ke kterému tahle planeta přináleží. My to zde nazýváme vesmírem Krista, který dle našeho vnímání je či by měl být jednou částí celého nekonečně se rozpínajícího vesmíru.

Je velmi pravděpodobné, drahý Otče, že se nevyjadřujeme správně, a že se přinejmenším v mnohém mýlíme. Je to důsledek a dopad našeho nevědomí, našeho vlastního úpadku, ale vše, oč žádáme a vše, co v poslední době tvoříme, tvoříme z lásky v našich srdcích. Tvoříme to a snažíme se pomoci zvláště této planetě Zemi, která nepochybně byla jednou z nejkrásnějších, které jsi kdy stvořil, a my ji tak poničili či ji dovolili poničit, že je nám to dnes již opravdu a skutečně líto.

Otče, snažíme se ze všech sil napravit věci, které jsme způsobili, ale nestačíme na to. Již to není v našich silách, abychom Zlo, které se zde tak rozmohlo, porazili. Nějaký čas od doby, kdy si uvědomujeme naše scestí a to, že máme sloužit jen a jen tobě, protože jen a jen z tebe samotného pocházíme stejně tak jako jen a jen na tvé planetě žijeme, jsme z našeho pohledu udělali mnohé. Je to však stále zřejmě málo, ale na více naše současné síly již nestačí. Obrátili jsme se k mnohým světelným bytostem všeho druhu, obrátili jsme se již také k tobě samotnému a ty jsi nám sem seslal své nejbližší spolupracovníky. Vnímáme tedy, že ne vše je zde ztraceno, a že naše cesta je pravděpodobně správná. V posledních dnech jsme se snažili uzavřít celý ten vesmír samotného Krista, jak jej nazýváme, aby se Zlo, které jsme zde my vytvořili, a které ovládá tuhle planetu Zemi, se nemohlo rozšířit do jiných částí vesmíru. Obrátili jsme se na všechny planety a bytosti, které se nachází v tomto vesmíru Krista, abychom se spojili, abychom byli jednotní a společně porazili tohle Zlo všeho druhu, které zde nepatří. Nechceme je tentokráte jen porazit, ale zcela zničit, aby zde nezůstal ani jen jeho stín. Naším společným zájmem, o který žádáme, je či by jím mělo být, aby bylo zničeno vše, co tomuto Zlu slouží či co bylo tímto Zlem stvořeno a zbyly zde jen a jen věci, které již nikdy nebudou poškozovat tuhle planetu Zemi či jakoukoliv část samotného vesmíru Krista. Stejně tak, aby zde zůstaly jen věci, které nám mají posloužit k našemu duchovnímu růstu, pokud nám bude ještě umožněno zde zůstat.

Věříme, že rozumíš našim slovům, která jsou zde nedokonalá, ale nachází se v nich ona energie našich srdcí a ta nelže a to ty přece, drahý Otče, víš. Přišli jsme tedy dnes znovu zde za tebou, obracíme svou pozornost znovu a znovu k tobě, protože jsi a zůstaneš jediným naším skutečným Otcem, stejně tak jako Stvořitelem toho všeho.

Nepochybujeme o tom, že jsi tak, jako vše, stvořil také pro tento vesmír řád, stejně tak, jako zákony. O tom všem nevíme však téměř nic, nevíme, jak to vše funguje, přesto nepochybujeme o tom, že toto vše bylo stvořeno, aby celý vesmír byl v souladu. Pokud byly naše kroky, které jsme učinili, v souladu, či byla naše pochybení všemi ochránci či správci napravena tak, aby v souladu s řádem a zákony vesmíru byly, pak je tento vesmír Krista stejně tak jako samotná planeta Země nejen dnes chráněna, ale vše je pročišťováno všemi těmi nádhernými bytostmi, které ti slouží a spolupracují již nyní na naši společnou žádost v Jednotě.

A právě v této chvíli, kdy se my lidské bytosti s Duší domníváme, že tohle vše je, jak sdělujeme a jak si myslíme, že je, dovolujeme si oslovit i tebe. Tebe samotného Stvořitele toho všeho, protože jsi nejen Stvořitelem toho všeho a nejen naším Otcem, ale jsi také na samotném vrcholu, jsi nade vším. Jsi jediným Zdrojem, ze kterého to vše pochází, a my zde lidé bychom řekli, že jsi tím hlavním velitelem, tím, kdo má tu moc říci kdy, co a jak bude.

A opět jsou to v dané chvíli všechno ona naše nedokonalá slova, ale nepochybujeme, že ty víš, co máme na mysli, a protože jsi tím zcela nahoře a vytvořil jsi tohle vše a dal jsi tomu řád a zákony, proto se obracíme k tobě. Prosíme a žádáme, uveď do pohybu všechny ony zákony podle řádu, který jsi stvořil a pomoz nám všem zbavit se jednou pro vždy Zla všeho druhu v jakékoliv podobě a formě nejen na této planetě Zemi, ale v celém samotném vesmíru Krista, pokud i tam toto Zlo již zasáhlo.

Prosíme a žádáme, staň se dnes tím, kdo bude dohlížet nad celým procesem obnovení či posílení všech potřebných ochran, kolem všeho a všech, kde byly doposud ochrany vytvořeny a nechej vytvořit potřebné ochrany všude tam, kde je toto ještě zapotřebí tak, aby Zlo již nemohlo nikdy poškodit nic, co bylo stvořeno tebou z tvé nekonečné Lásky.

Ochrany

Žádáme nyní tedy všechny spolupracovníky jakéhokoliv druhu a postavení, kteří slouží samotnému Stvořiteli, aby byly vytvořeny, obnoveny či posíleny znovu nyní všechny potřebné ochrany kolem samotného vesmíru Krista. Stejně tak kolem samotné planety Země, jako taktéž kolem všech jednotlivých území napojených na energie Modrobílého plamene Květu života. Dále žádáme, aby byly obnoveny či zesíleny ochrany kolem všech míst energie Jednoty, které jsme před časem společně vytvořili. Stejně tak žádáme, aby byly ochrany obnoveny či zesíleny kolem každé jedné bytosti, jejíž součástí je Duše. Žádáme také, aby byly vytvořeny potřebné ochrany kolem všeho a všech, co se v samotném vesmíru Krista nachází a nebylo námi zde jmenováno a je potřeba, aby se tak stalo.

Nyní, kdy jsou všechny potřebné ochrany obnoveny, posíleny či nově vytvořeny, žádáme správce samotné vnitřní Země, aby všechna výše uvedená místa či bytosti byly napojeny na samotné energie modrobílého plamene Květu života.

Všechny ochrany všech míst, území a bytostí ať jsou přítomny neustále v jakémkoliv čase současném i budoucím. Pokud bude potřeba kdykoliv v jakémkoliv čase ochrany posílit či vytvořit jiné, ať toto vytváří i nadále všichni ti, kdo slouží samotnému Stvořiteli tak, aby již nikdy nemohlo dojít k jakémukoliv přenosu Zla či vytvoření Zla nového a to kdekoliv.

Dýchání.

V této chvíli, kdy jsou vytvořeny všechny potřebné ochrany kolem všeho potřebného a žádaného, vstupuje na všechna území, místa a k daným bytost každým jedním nádechem všeho, co dýchá, samotná energie Lásky a Světla stejně tak, jako energie modrobílého plamene Květu Života. Spolu s těmito energiemi pak do všech prostor, stejně jako ke všem bytostem, vstupuje veškerá ostatní energie celého rozsáhlého nekonečně se rozpínajícího vesmíru pocházející ze samotného prvotního Zdroje.

Každým výdechem se pak všechny tyhle přicházející energie rozšiřují do všech uvedených prostor a plně jej zaplavují. Toto vše se děje s každým nádechem či výdechem všeho, co dýchá.

Každý jeden prostor či jmenované území, stejně tak jako každá jedna bytost, se pod tíhou všech energií, které přichází, neustále čistí, léčí a harmonizují. Toto vše se děje neustále s každým nádechem nebo výdechem všeho, co dýchá.

Všechny čakry Země jsou všemi přicházejícími energiemi neustále zaplňovány a je plně obnoven jejich tok všemi potřebnými směry tak, jako tomu bylo u samotného stvoření této planety Země.

Samotné pročišťování tak dlouho, dokud nebude vše čisté – doporučuji tuhle část přečíst 2 krát.

V dané chvíli, kdy jsou všechna místa, stejně jako všechny bytosti, pod vlivem všech přicházejících energií, žádáme.

Žádáme nejen tebe, samotného boha Rá a tvé sluneční anděly, ale každou jednu vyspělou bytost celého nekonečně se rozpínajícího vesmíru, která slouží samotnému Stvořiteli. Stejně tak žádáme všechny ty nádherné božské bytosti, které k nám na naši společnou žádost seslal před časem sám Stvořitel, abyste svým společným světlem, prosvítili vše potřebné tak, aby byly pod tíhou vašich energií vyvedeny k zrcadlům všechny entity jakéhokoliv druhu či jakákoliv forma života, které nepochází či neslouží samotnému Stvořiteli a zde vaší společnou energií na prach spáleny.

Žádáme také, aby bylo znovu prosvětleno vše uvedené, a aby pod společnou vaší energií bylo zcela zničeno cokoliv jakékoliv mrtvé formy všeho druhu, co nepochází od samotného Stvořitele, neslouží mu a bylo vytvořeno jakýmkoliv Zlem, které se na planetě Zemi nebo jakékoliv části vesmíru Krista nachází.

Žádáme o pročištění všech lidských bytostí, jejichž součástí je Duše a je dané pročištění z pohledu zákonů vesmíru možné.

Pročistěte taktéž všechny čakry naší planety Země, aby přicházející energie mohla volně proudit všemi směry a místy tak, jako tomu bylo v počátku stvoření této planety.

Prosíme a žádáme, aby vaše společné světlo působilo stále na všechno a všechny tak, abychom se nejen zde na naší planetě Zemi zbavili všeho Zla v jakékoliv podobě a formě, ale abychom takto pročistili a vyčistili také celý samotný vesmír Krista.

Odvedení Duší

Nyní prosím zaměřme svou pozornost na odvedení všech Duší. Zvýšenou pozornost věnujme Duším, které přišly o svá fyzická těla náhle a nečekaně.

Povoláváme tebe samotného archanděla Michaela a tvé anděly. Povoláváme vás, abyste v danou chvíli odvedli z tohoto našeho fyzického světa všechny Duše bez fyzických těl. Tyto

Duše zde nepatří a proto, pokud je to v souladu se zákony vesmíru, žádáme, aby všechny tyto Duše byly v tuhle chvíli tady a teď, bez výjimky odvedeny do míst kam patří.

Odveďte prosím všechny Duše, které přišly o svá fyzická těla v důsledku jakýchkoliv současných katastrof, které se v současné době na planetě dějí. Stejně tak všechny Duše, které přišly o svá fyzická těla v důsledku jakýchkoliv válečných konfliktů. Všechny tyto lidské bytosti přišly o svůj pozemský život náhle a nečekaně a jich Duše mohou být zmatené. Pomozte všem těmto Duším odejít tam, kam patří.

Povoláváme tedy tebe archanděla Michaela a žádáme, aby tví andělé vytvořili v danou chvíli světelný tunel a navedli všechny tyto Duše do samotného středu vstupní brány daného tunelu, kterým dané Duše opustí tento náš fyzický svět a navrátí se tam, kam patří.

Obracíme se k Vám, milé Duše, a žádáme vás. Využijte možnost, která je vám dána, a opusťte tento náš fyzický svět. Využijte světelný tunel, který v dané chvíli jen pro vás vytvořili andělé samotného archanděla Michaela, a odejděte do míst, kam patříte. Věřte, že jsme vás milovali a i nadále milovat budeme. Byly jste jistě dlouhá léta naší součástí v našich fyzických životech v dobách, kdy jste nosily fyzické tělo. Tohle tělo se však již rozpadlo a vy zde nepatříte. To však neznamená, že vás nemilujeme. Naopak, v danou chvíli děláme to nejlepší pro vás, abyste mohly nadále žit, působit a pobývat v místě, kam patříte. Milujeme Vás, ale zde nepatříte. Pokud nám chcete cokoliv sdělit, pak máte jedinečnou příležitost, pak se brány za vámi uzavřou a nám zůstanou zde vzpomínky na vás. Milujeme vás, ale zde nepatříte, prosíme tedy, využijte světelného tunelu, který vytvořili pro vás andělé archanděla Michaela, a odejděte.

Odejděte, odejděte, odejděte. Milujeme vás, ale zde nepatříte – odejděte.

Odvrácení poškozování zpět.

Setkáváme se v daleko větší míře s poškozováním této planety a to v nejrůznějších formách a podobách. Pokud je jakékoliv z těchto námi vnímaných poškození či katastrof jakéhokoliv druhu forma počátku pročišťování samotné planety Země, je vše v pořádku a to bez ohledu na to, jaké plochy planety Země jsou zasaženy, protože planeta Země se musí očistit a zbavit se jakéhokoliv Zla, které zde působí. Stejně tak všeho, co samotnou planetu Zemi poškozuje.

Pokud však za jakýmkoliv poškozením jakéhokoliv druhu stojí jakákoliv lidská entita, pak žádáme, aby se dané Zlo v násobné síle obrátilo proti daným entitám.

Pokud tyto lidské entity či jiné v podobě Zla jakéhokoliv druhu, poškodily či zničily cokoliv na jiném území, pak ať se toto taktéž v násobné síle obrátí proti území, ze kterého toto Zlo přichází a pochází. Jen tak si začneme plně uvědomovat, že nemá nikdo v dané chvíli právo poškozovat kohokoliv či cokoliv. Jen tak dostaneme šanci se probouzet a plně se následně postavit jakémukoliv Zlu, které je na našem území a páchá jakékoliv Zlo k jiným územním celkům.

Pokud jsou věci, o které zde žádáme v souladu se zákony vesmíru, pak žádáme, aby se tak stalo.

Dýchání.

V této chvíli, kdy jsou vytvořeny všechny potřebné ochrany kolem všeho potřebného a žádaného, kdy jsou pročištěna všechna území, místa a bytosti samotné, vstupuje na všechna jmenovaná území, místa a k daným bytostem každým jedním nádechem všeho, co dýchá, samotná energie Lásky a Světla, stejně tak jako energie modrobílého plamene Květu Života. Spolu s těmito energiemi pak do všech prostor, stejně jako ke všem bytostem, vstupuje veškerá ostatní energie celého rozsáhlého nekonečně se rozpínajícího vesmíru pocházející ze samotného prvotního Zdroje.

Každým výdechem se pak všechny tyhle přicházející energie rozšiřují do všech uvedených prostor a plně jej zaplavují. Toto vše se děje s každým nádechem či výdechem všeho, co dýchá.

Každý jeden prostor či jmenované území, stejně tak jako každá jedna bytost, se pod tíhou všech energií, které přichází, neustále čistí, léčí a harmonizuje. Toto vše se děje neustále s každým nádechem nebo výdechem všeho, co dýchá.

Všechny čakry Země jsou všemi přicházejícími energiemi neustále zaplňovány a je plně obnoven jejich tok všemi potřebnými směry tak, jako tomu bylo u samotného stvoření této planety Země.

Oslovení nejvyššího.

V dané chvíli, kdy je celý vesmír samotného Krista, stejně tak samotná planeta Země, dokonale chráněna a pročištěna, obracíme se na tebe, na tebe samotného Stvořitele toho všeho. Na tebe, jež jsi také naším Otcem, protože jsme dětmi této planety Země.

Prosíme, žádáme, dej pokyn, aby se do pohybu daly tvé zákony, zákony Stvořitele, a ať je dodržen vesmírný řád. Věříme, že tvé zákony spolu se správci samotných planet, stejně jako s vládcem tohoto vesmíru Krista samotným Kristem, jste společně schopni ochránit a očistit nejen tuhle planetu Zemi, ale celý tento vesmír Krista. Bez tebe Otče, bez tvých zákonů a bez tvého řádu, to nezvládneme. Ať se pod zákony vesmíru otřásá tahle planeta Země a ať pohltí vše, co ji poškozuje. Vše, co pochází od samotného Zla, co bylo samotný Zlem vytvořeno, ať se v prach rozpadne. Ať tahle planeta Země spustí zcela zřetelně svůj obranný mechanizmus a zničí zcela vše, co neslouží či nemá sloužit k rozvoji této planety, stejně jako nás bytostí s Duší. Totéž vše ať se nakonec stane v celém samotném vesmíru Krista. Víme, uvědomujeme si, že mnoho z nás bude muset tuhle planetu Zemi opustit, a že to vše, čím budeme procházet, bude velmi bolestivé. Uvědomujeme si však také, že tohle je dnes potřeba, protože jinak Zlo, které jsme nechali rozrůst do této podoby, získá nadvládu nad celou planetou Zemí, bude ji dále jen a jen drancovat a pak se bude ze své nenasytnosti šířit dále.

Nevíme jak to přesně vše do slov, drahý Otče, dát, stejně tak nevíme, jak to vše podle zákonů vesmíru funguje, přesto věříme, že vesmír jako celek má tu moc zasáhnout jednou za dlouhý čas a všemu dát opět řád. Prosíme, žádáme ať se tak nyní stane, Otče, z našeho pohledu ten čas přišel a nadešel.

Bílé tekuté krystalické Světlo.

Nyní se ještě znovu obracíme k tobě, našemu Otci, prosíme a žádáme, prosviť celý prostor samotného Krista, stejně tak jako celý prostor samotné planety Země, svým bílým tekutým krystalickým Světlem. Tohle světlo, tuhle energii, my zde bytosti s Duší považujeme právě za prvotní energii přicházející z onoho jednoho Zdroje, který vše vytvořil.

Prosíme a žádáme zaplnit zcela všechna tato území plně tvou energií Bílého tekutého Krystalického Světla. Ať je pod tíhou a sílou tvé energie, která je jen pravou a skutečnou Láskou, vše dáno do pohybu a nastolí se zde opět jednotný řád, tvůj řád, ve kterém se budou plně a důsledně již dodržovat jen tvé zákony. Zákony samotného Stvořitele toho všeho. O tohle žádáme, to si přejeme z hloubi našich srdcí.

Závěr

Z našeho současného pohledu jsme vytvořili a utvořily v daném čase vše podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Vše, co jsme doposud kdy udělali, stejně jako věci, které v dané chvíli děláme, nejsou zřejmě dokonalé a ne vše je či bylo v souladu s vesmírným řádem, přesto jsme vše tvořili z našeho srdce, ze samotných středů našich srdcí.

Mohli bychom zde děkovat dlouho, jenže vás všechny, kdo se na věcech podíleli, ani neznáme, a přesto máte všichni, každá jedná bytost, která se na věcech podílela, své místo v našich srdcích, tak tomu je a tak to zůstane.

Děkujeme mistrům energie Jednoty.

Děkujeme těm nádherným bytostem, které k nám seslal na naši společnou žádost před časem sám Stvořitel.

Děkujeme opravdu ze srdce a upřímně naprosto všem. Nepochybujeme o tom, že pokud spojíme své síly, pak Zlo nejen porazíme, ale zcela zničíme. Nepochybujeme o tom, že planeta Země se začne otřásat a bránit. Nepochybujeme o tom, že zde v tomto vesmíru Krista budeme nadále žít v Jednotě a Lásce. Všem vám děkujeme.

Děkujeme tobě samotnému Kristu – děkujeme všem správcům této planety Země, děkujeme všem. Děkujeme tobě samotnému Stvořiteli toho všeho, děkujem – děkujem – děkujem.

Předcházející text ...............Je to jen na tobě.

Následné povídání ................2024

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023