Přicházíme a nabízíme.

Poslední měsíce jsem se intenzivně zabýval děním kolem sebe, tedy nás, všeho toho dění a situace, ve které se jako jednotlivci či společnost nacházíme. To, co vstoupilo do našich životů, a co jsme dlouhodobě, minimálně celá desetiletí, přehlíželi, je zde. Díky naší slepotě, lhostejnosti a hlavně pohodlnosti, se dnes nacházíme v době, kdy zlo již není jen něco nehmotného a nehmatatelného, ale zjevilo se nám před očima ve zjevných fyzických tělech. Nejde o zlo ve formě žádných entit ani jiné havěti, která na nás samotných mnohdy ulpívá a více či méně nás následně ovládá. Jde již o skutečné zlo přímo vtělené, kdy mnohé z daných bytostí nemajících ani Duši jsou zlem samotným. Jde o zlo, pod jehož vlivem je množství jiných bytostí, které jsou tímto zlem ovládány a to i přesto, že tyto bytosti Duši mají. Mají Duši, měly svobodnou volbu a rozhodly se, postavily se na jasně vymezenou stranu. Proti tomuto zlu je potřeba bojovat, jinak se to ani nazvat nedá, je potřeba toto zlo zastavit a následně poslat tam, kam patří.

Každá jedna bytost, které není daná situace lhostejná, má ne právo, ale skutečnou povinnost, proti jakémukoliv zlu bojovat. Na tuhle planetu zemi, pokud máte Duši, jsme se nevtělili proto, abychom uspokojovali sami sebe, nýbrž proto, abychom se podíleli na rozvoji a evoluci, ovšem tím správným směrem. Zlo historicky bylo naší součástí a naši předkové se také setkali s tím, co nazýváme ztělesněným zlem, bojovali a položili své životy proto a za to, abychom my se měli lépe. Bojovali za naší svobodu a práva. Byli jsme to my a jsme to jen my, kdo jsme dopustili, že se nacházíme zde v době plné strachu, nejednotnosti a podobně. Máme zde dobu, kdy ti co vládnou a zde mají být pro nás, pošlapali veškerou svobodu a snaží se nás o ten zbytek svobody, který nám ještě zůstal, připravit.

Protože jsem jedním z těch, co obývají tuhle planetu a jsem si vědom toho, že zde nejsem proto, abych uspokojoval jen své potřeby, a situace mi není jedno a to ani přesto, že právě mně by jedno mohla být, jsem se rozhodl ještě pro tento krok. Nedělám to pro sebe, dokonce ani pro tebe, byť je to k tobě, člověče, směřováno. Dělám to pro nás, pro budoucnost našich dětí a pro další generace.

Osobně nepřestanu bojovat proti tomuto ani žádnému jinému zlu, které bude poškozovat tuhle společnost a dále snižovat její vědomí.

Přicházíme tedy se zcela mimořádnou službou pro tebe a nabízím ti.

Jednorázový hluboký proces, kde tě očistíme od všech entit všeho druhu, přivtělených Duší, pročistíme tvé čakry a tvým tělem projde veškerá dostupná energie Světla a Lásky a stejně tak energie Modrobílého plamene Květu Života. Stejně tak budou pročištěny všechny tvé prostory, které obýváš či užíváš.

Tohle vše jsi mohl a můžeš dělat pro sebe sama i tvé blízké kdykoliv sám, protože pročišťování by mělo spadat do tvé každodenní hygieny a nemusíš za to zaplatit ani jednu korunu. I zde na stránkách nalezneš podrobný proces „meditaci“ k pročišťování. Naši předkové se mnohdy nemyli, koupali se jednou za nějaký čas, nosili rozedrané oblečení, ale byli „duchovně“ čistí, byly to čisté bytosti. Nestačí si mýt ruce, nohy a zuby, tohle ti nakukala až moderní společnost. Nechci v dané chvíli dělat něčemu osvětu nebo naopak říkat, že se něco nemá či nemusí, ale věř, že imunitu budu mít daleko v lepší formě než ten, kdo bude používat onu řekněme pozemskou hygienu a já tu hygienu našich předků.

Naprosto nikoho z příchozích nemám potřebu o čemkoliv v žádném případě přesvědčovat. Dokonce ani mnohé věci vysvětlovat, protože na těchto stránkách najdete mnoho informací. Přesto že tedy tu potřebu nemám, přicházím zde, abych těm, kdo skutečně chtějí a mají v dané chvíli zájem a jsou připraveni či si chtějí jen něco zkusit, nabídl pročištění.

Tento jednorázový a hluboký proces, kterým můžete projít pokud se tak sami rozhodnete, je jak je uváděno zcela zdarma. To zdarma však zde nyní v tomto složitém čase znamená, že i my zde potřebujeme pomoc. Potřebujeme pomoci společnými silami zastavit zlo.

Takže pokud se chcete tohoto procesu pročištění účastnit, má to podmínku. Tou podmínkou je, kdykoliv v době 24 hodin před samotným pročištěním si pročíst text:

 

Proces pročištění nedělám já, protože jsem jen prostředníkem a je tento proces nastaven tak, že pokud si text, jak je uvedeno, nepřečtete a nebudete souhlasit, nebudete pročištěni. Tak tomu je a změnit to nemáme v úmyslu.

Pročišťování bude probíhat po několik dnů, tedy termínů, abyste si mohli vybrat ten, který vám vyhovuje.

Pokud byste chtěli využít více termínů, není to problém, ale vždy bude platit ono pravidlo, že během posledních 24 hodin před samotným pročištěním musíte znovu pročíst dané texty a na každý zvolený termín musí být samostatná „přihláška“.

Pokud budete žádat o pročištění i pro svého partnera, maminku či kohokoliv jiného, je podmínkou, pro pročištění, že text si taktéž přečtou.

Pokud přihlásíte do pročištění své dítě starší 12 let, platí stejná podmínka, musí si přečíst text. Následně mu jej můžete vysvětlit, ale přečíst si jej musí sám. Mladší dítě můžete přihlásit bez omezení.

 

Termíny pročišťování:

Čtvrtek … 25.3, Sobota ...27.3 , Pondělí...29.3, Středa...31.3

Pátek...2.4,   Neděle...4.4,Úterý...6.4, Čtvrtek...8.4, Sobota...10.4 

Pondělí...12.4, Úterý..14.4, Čtvrtek……16.4

 

Pročišťování bude probíhat vždy ve stejný čas a to ve 21:00, tento čas je neměnný.

Doporučuji si sednout, případně lehnout a naladit se na klid. Pročištění bude trvat zhruba 1 až 11/2hodiny.

Nic prosím neočekávejte, nic si nepředstavujte, jen buďte v klidu. Pokud se budete muset postarat o malé dítě či budete v práci, nic se neděje. Jsou to energie a ty fungují, ať chcete nebo ne, jediné oč můžete přijít, je samotný prožitek a ten stejně bude a může vnímat každý naprosto odlišně. To znamená, že třeba vůbec, přesto se věci dějí.

Nikomu nebudu samostatně odepisovat, kolik entit případně na sobě měl, nemám na to časový prostor a je to nepotřebná informace. Po posledním pročišťování však zveřejním celkový výsledek, to znamená, kolik bylo celkem zrušeno entit či odvedených Duší. Zároveň zveřejním kolem kolika bytostí, které šíří zlo, se vytvořily za uvedenou dobu ochranné a energetické obaly Světla.

Veškeré úsilí, které do tohoto pročišťování vkládám, je právě a především proto, abychom se společně podíleli na tom, aby kolem maximálního počtu bytostí, které šíří zlo, tyto ochranné a energetické obaly vznikly. Stránky jsou zde řadu let, a pokud jste kdykoliv sami chtěli, mohli jste se pročišťovat sami či z pohledu zpoplatněné služby. Dnes je tato nabídka skutečně zcela výjimečná, protože je naše povinnost udělat maximum z toho, co můžeme a umíme. Já spolu s těmi jak nahoře tak i dole umím tohle, tak s tím přicházím a nabízím tím i vám samotným pomoc, kdy si věci můžete třeba vyzkoušet a dále můžete na této cestě postupovat sami. Na stránkách jsou informace, a to podrobné, jak na to. Zda této mimořádné nabídky využijete, je plně na vás samotných.

Nebudu nikomu zpětně odepisovat, pokud napíšete své údaje špatně. Dávejte na to tedy opravdu velký pozor, protože jsem se poučil z dob minulých a vždy to byla doslova katastrofa, kdy jeden zapomene napsat jméno, druhý příjmení, třetí datum narození a podobně. Opravdu na tohle nemám časový prostor.

 

Potřebujeme tedy od vás: prosím v daném pořadí.

Jméno ......Příjmení ......Datum narození.......Vybraný termín pročištění

pokud přihlašujete více účastníků , pak každé jméno - příjmení a vybraný termín na novém řádku. 

Vzor:

Karel Novák 24.3.1965 neděle 4.4.

Maruška Nováková 21.2.1967 neděle 4.4.

Pavel Novák 11.2.2000 neděle 4.4.

Tyto údaje jsou dostačující, a pokud se je zdráháte z jakýchkoliv důvodů poskytnout i tohle chápu,jen bez toho vás nepročistíme. V tomto rozsahu to jednoduše nejde.

Kontaktovat nás můžete přes přiložený formulář nabo nám pište přímo na náš email:

kvet.zivota.jednota@seznam.cz

Kontaktujte nás

Zájem o pročištění zdarma.

Neměl jsem to v počátku v úmyslu, přesto jsem se rozhodl, že zde ještě založím pro vás podstránku. Můžete se zde zeptat na cokoliv, co souvisí s pročišťováním či sami cokoliv dále zveřejnit. Zda toho využijete či nikoliv je zcela jen na vás. Je to v podstatě váš život a jen vy svým jednáním, přístupem a myšlenkami rozhodujete kudy kráčíte a až kam dojdete.

Pokud souhlasíte z pročišťováním a budete se jej účastnit, vnímáte tedy v sobě dobro a jste na jeho straně, pak šiřte dále prosím tento text a výzvu a to bez ohledu na to zda daný věří či nevěří věcem mezi nebem a zemí. Toto nemá nic společného se žádnou esoterikou jak ji znáte ani ničím podobným. Toto jsou poslední šance jak pozměnit a zvrátit stav ve kterém se jako společnost nacházíme. Zde nejde již jen o tebe či tvé děti. Jde o mnohem, mnohem více. Vysvětlit to však zde skutečně nelze. Tohle s čím ses v dané chvíli setkal, se musí umět procítit, že je to Pravdou a přidáš se. Čas kdy jsi mohl být nestranný či se domnívat že tohle se tě netýká vypršel.

 

Od dané chvíle jsi jedno nebo druhé. Jsi dobro nebo zlo. Tohle měj na paměti každým dalším dnem. Nemá to nic společného se žádným pozemským vyznáním víry, nemá to nic společného se žádnou politickou stranou ani ničím podobným. Přišla doba, kdy lze rozlišovat a bude rozlišováno jen mezi dobrem a zlem. Sám se tedy rozhodni.

S Láskou a v Lásce

pro případné otázky, či jakékoliv jiné sdělení nám, či ostatním můžete využít tuhle stránku.

Otázky a komentáře k pročištění