Ohněm a mečem.

Jsem mírumilovná lidská Duše – nejsem rasista – nechci být soudcem ani katem.  Z pozice svého současného vědomí však vnímám, že ZLO, kterému jsme vystaveni, neustále sílí.

Žil jsem v iluzi falešné Víry. Víry pocházející z rozumu, že jen Láska v našich srdcích nás ochrání. Byly to falešné nauky náboženství jakéhokoliv druhu či jakékoliv současné esoteriky, jež mnohá je v současném světě jen bujným podhoubím pro šíření a tvorbu samotného ZLA.  Bylo to samotné nepochopení Kristova učení a slova Láska. Prozřel jsem a dnes vnímám Víru ne hlavou, ne rozumem, ale srdcem. Srdcem, protože tam sídlí Bůh.

ZLO, kterému dnes čelíme a jehož jediným cílem je nás plně zotročit, není dnes již nic nehmatatelného v nějakém neviditelném světě. ZLO má dnes svou tvář a nejen to, každá z tváří ZLA má také své jméno a každým dalším dnem se objevují další tváře, další jména. Pokud budeme tomuto Zlu jen přihlížet a budeme pasivní, zničí nás, zotročí a mnohé jak se to již stalo, zbaví také našeho života zde na Zemi. To vše pod falešným přesvědčováním jak právě jim na nás záleží.

Nadešel čas, kdy je třeba říci dost. A já za sebe sama, protože za jiné zde hovořit nemohu, říkám dost. Dále tomu nechci a nebudu jen přihlížet, protože vím. Vím, že každému Zlu je mou povinností se postavit. I to jsem kdysi slíbil, než jsem zde sestoupil v podobě tohoto fyzického těla na tuhle planetu Zemi. Slíbil jsem, že budu sloužit Bohu, že zde na Zemi budu jeho zrcadlem a půjdu jeho cestou.

Tělům, která Bohu neslouží bez rozdílu toho, zda jejich fyzické tělo má či nemá Duši, je třeba se postavit. Dnes však již nestačí tohle ZLO jen zastavit. ZLO, které se šíří a je pácháno na nás, na našich sestrách, bratrech, dětech, rodičích, je potřeba zničit.

ZLO a to jakéhokoliv druhu a postavení je potřeba zničit jednou provždy a nadobro. Pokud jej jen zastavíme, pak v čase, kdy nabere znovu sílu, navrátí se a bude opět silnější a rafinovanější. Z těchto a mnoha jiných důvodů tedy přicházím a tvořím.

Tvořím Černý Kruh ZLA jako vstupní bránu do temného tunelu plného hrůz a utrpení odkud není návratu. Tento Černý Kruh ZLA, ať je chráněn všemi dostupnými vesmírnými energiemi tak, aby se z něj nikdy žádné ZLO nemohlo dostat ven. Každé fyzické tělo, které vstoupí přes Černý Kruh Zla do tohoto tunelu, se pod samotnou tíhou vlastního Zla, které daná bytost páchala, rozpadne než dojde na konec. Sežerou jej jeho vlastní entity, které byly tímto izolovány od potravy, kterou přijímaly od ZLA, které ve svém okruhu páchaly. Cestou rozpadu mu bude vyobrazeno všechno ZLO, které napáchalo a zhlédne všechny Duše, které poškodilo. Pokud byla součástí fyzického těla Duše, ta ať se navrátí do míst, kam patří a pokud se někdy v čase zde bude opět inkarnovat, pak opět jen na základě zákonů vesmíru a Stvořitele.

 Ať každý rozpad každého jednoho takovéhoto těla je varováním pro každého, kdo dále bude chtít šířit ZLO v jakékoliv podobě a formě, či se na stranu ZLA připojit.

Láska z rozumu říká – ustup, pošli mu lásku – vše co se děje, je jak má být.

Láska ze srdce říká – buď moudrým. Žij v Lásce. Meč a oheň použij tam, kde je pácháno ZLO. 

                                   Co s těly, které neslouží Bohu?      

 

 

Dodatek:

Příklad jeden za všechny: Coronavirus – očkování – šíření strachu – nátlaky.

Na jedné straně jsi ty, tvá žena, tvé děti, tví rodiče, tví blízcí a známí. Na straně druhé jsou ti, kdo šíří ZLO a ztělesněným ZLEM se sami stali.  Na rukách mají krev již mnohých co podlehli očkování, jiní v čase podlehnou nebo si následky ponesou po zbytek života. Tihle ti nařídí očkování a ty víš, víš to z hloubi své Duše, že to není správné, že tohle je ZLO. Diskuze není možná. ONI tě bez mrknutí oka nechají naočkovat se všemi tvými dětmi, rodiči a známými. Bez ohledu na to kdo zemře, kdo bude mít jaké následky a podobně. A pak se svou falešnou Láskou z rozumu můžeš ukájet tím, že tak to mělo být, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.

Ne, tak to nemělo a nemá být, to je ona pokřivená a falešná Láska z pokřivených nauk všeho druhu a naprostého nepochopení skutečného slova LÁSKA.

Žádné tělo, které je bez Duše, je vykonavatelem ZLA či jen jeho šiřitelem, neslouží Bohu. A k čemu pak jsou těla, která neslouží Bohu? Je potřeba žít ze samotného středu svého srdce a ohněm a mečem se postavit jakémukoliv ZLU, které je pácháno.

Každý jeden z nás je individuální bytostí, dohromady však tvoříme celek. Každý jeden z nás umí něco a k něčemu, mnohdy ani sám neví k čemu, zde byl předurčen. Někdo je přesvědčen o tomto a jde tímto směrem, jiný je přesvědčen o jiném a jde touto cestou. Já jsem přesvědčen o energiích jako takových. O vesmíru a jeho řádu a umím, umím to, co dělám, čemu věřím, o čem jsem bytostně přesvědčen. I já jsem musel vyjít ze svého stínu, strachu a posunout se na své cestě dále. Ty, stejně jako ty, se budeš muset zamyslet, co můžeš udělat pro to, aby věci kolem tebe a nás jako celku nabrali jiný směr. Času již mnoho není. Nemusíš souhlasit s tím co je zde předkládáno, nemusíš souhlasit s touto cestou. Jedno si však uvědom, jde o tvůj život, stejně tak jako o život tvých dětí, dětí jejich dětí a tak dále. Jde o budoucnost a v této chvíli rozhoduješ svým srdcem, svými myšlenkami, svým celkovým postojem, jaká ona budoucnost, která přichází, bude. Vyjdi ze svého stínu, ze svých strachů, protože nikdy nepřijde nikdo, kdo to udělá za tebe, za nás. Oheň Lásky ať pramení z tvého srdce a myšlenka z něj ať se stane tvým mečem.

11.12.2021

Předcházející text ..................Přicházíme a nabízíme

Následné povídání ................ 2022

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2021