Zločin proti lidskosti.

Milý člověče, můžeš dojít k dojmu, že podobný text nemá s duchovním růstem nic společného, ale to je velký omyl, protože to, čeho či čemu jsme v dnešním světě zde vystaveni, je výhradně o tom, zda jsme ještě vůbec duchovními bytostmi, či zda nás zcela již neovládají démoni v nás a tedy i kolem nás.

Nadpis dnešního povídání či sdělení může být různý, například „vždyť plivnu jen do zkumavky“ nebo „neberte nám naše děti“ a podobně.

Nadpis, který jsem zde nakonec zvolil, je nejvýstižnější pro danou dobu, ve které se nacházíme, a má mnohé společné již s různými fázemi našeho vývoje, kterými jsme jako lidstvo prošli. Najdou se jistě ještě dnes pamětníci druhé světové války a mladší generace je o ní docela dobře, byť zkresleně a okrajově, informována ze svých mladších let od pamětníků či našich otců. Ona válka byla v mnohém zločinem proti lidskosti, zločinem, který byť je historickým, tak se nám zde dnes opakuje.

Žijeme, a to zvláště v posledním roce, v turbulentní době, kdy co platilo včera, neplatí dnes a řadový občan neví, co bude zítra, natož za týden, měsíc, rok. Situace, ve které se však nacházíme, není náhodná a dala se očekávat. Bylo jen otázkou času kdy k podobným věcem, kterým jsme dnes vystaveni, dojde.

Pokud se jen na skok vrátíme do roku 1989, pak víme, že to byl rok, kdy proběhla jakási sametová revoluce. Domnívali jsme se, že jsme si vybojovali svobodu a byli jsme tehdy většinou slepí a hluší. Nevybojovali jsme v tom daném roce zcela nic, protože pokud by vládnoucí strana a tehdejší svaz sovětských socialistických republik nechtěl předat moc, byli by v ulicích tanky a ona takzvaná revoluce by se nekonala. Vše bylo dopředu domluveno a my si naivně mysleli, že jsme si vybojovali svobodu.

Opak byl však pravdou, protože od této doby se začala psát černá historie a moc postupně začali přebírat za našeho potlesku noví představitelé moci a my jsme začali postupně přicházet o svobodu, kterou jsme měli, jen jsme si to neuvědomovali.

Ani jedna politická vláda od té doby nepracovala pro lid, ale jen a výhradně pro upevnění své vlastní moci. Ona demokracie, o které se tak mluví a dnešní žáci se učí ve škole, že v tom roce vnikla, a že od té doby také máme právo svobodné volby, je lží. Stejnou lží pak jsou zvěsti o tom, že byl zvolen posléze první demokratický president. Je potřeba již uvést věci na pravou míru, abychom pak v dnešním dění pochopili, proč jsme se dostali do dnešní situace. První president Havel byl zvolen na základě jasné dohody s komunisty, že to bude právě on. Byl to Havel, který byl zvolen komunistickou poslaneckou sněmovnou. Byl zvolen a k moci jej přivedli přesně a právě ti, proti kterým, jak se říkalo, celý svůj život bojoval. Z toho pak jednoznačně vyplývá, že Havel byl ne demokratickým, ale posledním komunistickým presidentem.

Dalším presidentem, který byl zvolen, byl Klaus starší, který nese na svých bedrech nejen rozdělení Československa na Česko a Slovensko, ale hlavně byl to člověk, který vše nechal zprivatizovat a doslova rozprodal vše, co se rozprodat dalo, západnímu světu. Posléze zde máme posledního presidenta Zemana, který si hraje svou vlastní hru a má potřebu neustále dokazovat, že on má moc a již mnohokráte to dokázal. Prosazuje jen a výhradně své vlastní mocenské plány a mnohokráte dokázal a prokázal, že každý, kdo se mu kdy vzepřel, byl náležitě potrestán. Jak sám kdysi prohlásil “mám sloní paměť“.

Za účasti všech těchto presidentů se zde vystřídalo mnoho vlád a různých vládních seskupení. Každá jedna z těchto vlád dokázala jen jedno. Nikdy zde nebyla pro obyčejný lid a vždy se starala jen o to, aby vyhrála další volby a posílila svou moc.

Byli jsme od daného roku 89, od oné slavné sametové revoluce, jen klamáni. Dělali to ale velmi chytře, protože postupovali pomalu, ale cíleně a cíl byl jasný. Cílem bylo a je zbavit nás osobní svobody, která byla nepochybně na vyšší úrovni v bývalém a tolik kritizovaném režimu.

Poslední volby, které do čela státu postavily Babiše, byla dopředu jasná volba zla, kterou jsme si již mohli a měli uvědomovat, pokud jsme vhazovali volební lístky do uren. Tohle již byla doba, kdy se dalo rozpoznat kdo je kdo, a kam se pod vedením podobné politické skupiny můžeme dostat a kam se pravděpodobně také dostaneme a bylo jen otázkou času, kdy se tak stane.

Babiš měl a má oproti všem svým předchůdcům navrch v tom, že vlastnil podniky a byl jedním z nejbohatších mužů České republiky. Pokud máš, člověče, trochu selského rozumu, pak musíš jednoduše pochopit, že v dnešním materiálním světě, který je zaměřen na peníze, peníze dělají peníze. A jedno ti také musí být jasné a tím je, že nikdy není dost. A Babiš v tom není výjimkou. Dnes disponuje takovým majetkem, že si může koupit cokoliv a kohokoliv. Pokud bys ty sám, člověče, vyhrál ve sportce sto milionů, také budeš mít problém, protože je musíš zhodnotit a to tak, že budou generovat další peníze a to se bavíme jen o milionech. Nyní si to převrať na miliardy, on je má a toto portfolio tedy musí tvořit další peníze a ty zase další. K tomu aby tohle vše fungovalo, jak namazaný stroj, potřeboval tento člověk jediné a tím byla moc. No a byli jsme to my lidé, kteří mu ji dali. Z tohoto pohledu si nemáme nač stěžovat, protože odpovědní jsme byli a jsme my. My jsme mu však moc dali a jsme to zase jen my, kdo mu ji může kdykoliv vzít a on si je toho plně vědom, a proto potřebuje svou moc upevňovat za každou cenu, protože ony investice se mu v čase mnohonásobně vrátí.

Na současné politické scéně není jediná politická strana, která by byla volitelná a tak se osobně nechám překvapit, koho že si vybereme jako dalšího otrokáře v řadě. To, že jsou nevolitelní, je zcela jasné a jen slepý to nebude chtít vidět a hluchý o tom nebude chtít zase slyšet. Musí vzejít noví vůdcové a i o tom jsem kdysi psal, že čas nových vůdců přijde. A vůdce se najde, až bude národ připraven.

Otázkou tedy je, kdy budeme připraveni a co se ještě musí stát, abychom se vzchopili.

 

Vše výše uvedené bylo a je nutné k pochopení následujícího.

 

Začalo to před rokem jakousi pandemií coronaviru. Už tehdy jsem psal o tom, že jde o podvod. Nicméně jsme vládě vyhověli a sami jsme si šili roušky. Nošení roušek ale nestačilo, přišla řada na očkování. Jako první vybrali naše rodiče tedy lidí důchodového věku a začali je označovat jako rizikovou skupinu. Všude se o tom psalo a důchodci vyššího věku byli propíráni v každém dostupném médiu. Samozřejmě zjevně zcela cíleně a záměrně. Když se jim podařilo zpracovat tuhle skupinu, přešli na další skupinu. Objevily se na scéně děti, že pokud se mají vrátit do škol, musí být testovány. Objevila se celá řada protestů ve smyslu na děti nám nesahejte, děti vám nedáme a podobně. Byly a jsou to však jen hrdinské výkřiky do tmy, protože pokud se podíváme na fakta, tak naše rodiče jsme obětovali. Nikdo se jich nezastal naopak byla řada dětí, které přesvědčovali své rodiče - nech se testovat a očkovat, jinak nemůžeme na návštěvu za tebou nebo nemůžeš se stýkat s vnoučaty a podobně. Pokud by se měli skutečně sami rozhodnout na základě informací z obou stran, tedy zastánců i odpůrců očkování, jistě by rozhodnutí byla jiná.

Nicméně po všech událostech kolem myšlenky testování dětí a podvodů kolem testů na děti přišli ještě s lepším řešením. Zavřeli okresy a nyní přišli s tím, že když ne tedy děti, tak budeme testovat rodiče, to už pak nebudou lamentovat, když budou sami testováni. To už dětem asi těžko vysvětlí, že testovat se je blbost.

No a tak zde máme novinku a tou je, že pro začátek budeme testovat všechny zaměstnance firem nad 50 zaměstnanců. A aby toho nebylo málo, tak tohle testování je dnes již naplánováno jako povinné. Co naplat, že to odporuje nejen zdravému rozumu, ale i všem zákonům o svobodné vůli a základní listině práv a svobod. Tomuto se již říká nejen arogance moci, ale jde o skutečnou genocidu národa.

Z dostupných výsledků vyplývá, že testovat se musí během dvou týdnů více jak 2,1 mil. pracovníků a tyto testy se budou každý týden opakovat. Firma, která nezajistí testování, bude vystavena sankcím a netestovaní pracovníci nemohou nastoupit do práce.

Jinými slovy nám vláda zcela jasně říká:

NEBUDEŠ SE TESTOVAT – NEDOSTANEŠ NAŽRAT – PŘIJDEŠ O VŠECHNY PŘÍJMY.

Co z toho vyplývá a k čemu to vede či povede?

Každý si může říci, že přece o nic nejde a zjednodušeně řečeno „plivnout do misky mohu či se pošťárat v nose“ za to nic nedám a pracovat přece potřebuji, abych uživil rodinu a co bych dělal, když mě vyhodí. Ovládá nás jen a jen náš vlastní strach.

Nicméně z dostupných informací vyplývá, že tyhle antigenní testy odhalí 5% nakažených. Z daných testovaných to pak je 105 000 pozitivních testů během čtrnácti dnů. Měli jste pozitivní test a to přesto, že se cítíte naprosto skvěle. Nyní, ať chcete nebo ne, musíte podstoupit PCR testy a to je již šťouchanec do nosu. Celá vaše domácnost jde do karantény a všichni jdou na PCR testy a to povinně. Navíc musíte nahlásit další kontakty, které jste měli a ty čeká to samé.

Takže na počátku bylo jen malé rozhodnutí, že přece samotest nic není, ale v celkovém měřítku je, protože 5% testů bude pozitivních a k tomu zřejmě přibudou další, a to nejen z vaší domácnosti, ale i z jiných kontaktů. Vlastní hloupostí a strachem jste nyní zcela zbytečně ovlivnili životy celé své domácnosti a dalších lidí, se kterými jste se setkali, a přesto nikdo z nich nic nepociťoval a ve výsledku už tu máme jen po jednom takovém protestování 2,1 mil. zaměstnanců obrovské množství pozitivních testů. Když se budeme držet při zemi, tak číslo bude někde už na 150 tisících pozitivních testů z jednoho kola testování. A protože tyhle testy nejsou moc spolehlivé, proto se musí opakovat znovu a znovu, tak nám řada bude dále stále narůstat. Ti co prošli prvním testováním v pořádku a měli virus v sobě a za mě jej má zřejmě, každý nakazí za dobu netestování další a tak to jde dokola.

Naše vláda tak během pár dní má k dispozici jen z jednoho testování taková závratná čísla pozitivních testů, že zcela zákonitě musí přijat další a přísnější opatření. Jaká to budou, nech se překvapit, člověče, ale tímto to zdaleka nekončí. Tímto testováním, pokud se masa lidu nevzepře, to jen začíná.

Takže od běžného plivance do zkumavky, na kterém přece nic není, zde máme obrovský problém a netvoří jej vláda, tvoříme si jej sami, protože jsme nevědomí. Jsme první ve světě, kteří s něčím takovým přicházejí. Proč asi?

Osobně by mi tohle vše mohlo být z jistého pohledu jedno, ale jak je vidno, není. A jak jsi na tom ty, člověče, kterému by to jedno nemělo být? Máš doma malé děti nebo děti školou povinné, či důchodce, který je v oné rizikové skupině? Jak se zachováš? Jak dětem vysvětlíš, co je svoboda? Před pár dny jsem zde napsal něco pro deváťáky, ale to byla „jiná doba“, to byla ještě doba, kdy nikdo neslyšel něco o tom POVINNĚ, a nikomu nebylo vyhrožováno sankcemi. Pokud si myslíš, člověče, že tohle skončí, aniž by ses postavil a vzepřel se systému a vládě, kterou jsi ve „svobodných“ volbách zvolil, pak se mýlíš. Neskončí, je to začátek. Na řadu přijdou různé věci od povinně dobrovolného očkování, přes očkovací pasy a další. Ano, můžeš se nechat očkovat, abys jezdil za hranice či šel za kulturou, ale kde je pak tvá svoboda. A víš, jak skončíš řekněme do tří let po očkování? Je zde dostatek odborníků z daných profesí, kterým jsou epidemie každodenním chlebem, a jejich postoj je zcela opačný od postoje naší vlády. Stačí jen chtít a informace budeš mít.

Přeji čistou mysl bez zbytečných strachů při rozhodování, protože vše je pomíjivé. Jsou však věci nezvratné. Jednoho dne se můžeš právě ty dívat na své postižené dítě jen proto, že jsi byl nesvobodný a podlehl jsi tlaku a stal se otrokem.

Už jsme obětovali své rodiče, jak bylo řečeno, neobětujme sebe, protože pokud tak učiníme, budeme taktéž obětovat své děti.

S Láskou a v Lásce Kája

 

 

Předcházející text ..................Všem žákům devátých tříd.

Následné povídání ................ Je mi smutno.

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2021