Hluboký očistný proces.

 

Milý člověče, na stránkách byl v minulých dnech zveřejněn jakýsi manuál, návod či proces jak zastavit zlo, které nabralo na takové síle, že dnes jde již zcela o zhmotněné fyzické zlo. Nazvat tento proces můžeme jakkoliv. Nicméně jde a půjde o velmi hluboký očistný proces a to v samé podstatě celé společnosti.

Přicházím zde v danou chvíli s potřebou, alespoň pár slovy se k celému procesu očištění od zla vyjádřit. Mnohokráte již zde bylo zmíněno, že náhody ve vašich životech nejsou. Náhodou nevznikla ani ona forma projevu či prosby, aby zlo, které se mezi lidmi a na zemi samotné v dané chvíli šíří, bylo zastaveno. Tato výzva prosby o pomoc byla zpracována jako upřímná a procítěná žádost bytostí, kterým věci nejsou jedno a obývají tuhle planetu zemi.

Přesto, že žádost o zastavení zla byla vyslána poprvé 8. března, nic se nestalo. Byla opakována každým dalším nadcházejícím dnem a změna či zlom nastal 13. března, kdy vesmír - nazvěme to vesmír - vyslyšel tohle volání a byly vytvořeny požadované ochranné a energetické obaly kolem prvních bytostí. Pokud si položíš otázku proč tomu tak bylo, proč vesmír nezasáhl hned první den anebo proč vůbec zasáhl, pak ti zde poskytnu jednoduché a srozumitelné odpovědi. Vesmír nezasáhl hned a to přesto, že se o věcech povídalo a vědělo. Dali a vzali si čas na rozmyšlenou, protože podobná žádost nebyla celá desetiletí stvořena a vyslána. Vesmír ví velmi dobře co se na této planetě děje a jak se lidé ji obývající chovají. Je si plně vědom úpadku, před kterým lidstvo jako takové stojí. Zde si prosím nepleť, člověče, lidstvo a zemi jako takovou. Tu nezničí žádná lidská bytost, to se nestane a to ti zde mohu slíbit. Otázkou by jen bylo, zda se toho dožiješ. Bytosti před vámi již byly svědky toho, že se dostali k sebezničení a věci se mohou opakovat. Můžete zničit sebe sami, můžete planetu velmi poškodit, ale nikdy vám nebude dovoleno ji poškodit tak, aby nešla v čase transformovat. Ty jako lidská bytost ji máš jen užívat a máš zde rozvíjet svou Duši, své vědomí. Pokud ji poškozuješ a drancuješ, je to tvá volba a následky si poneseš, i to je zákon. Není to žádný ze zákonů, které vytvořila nějaká bytost, protože jí zrovna nějaký zákon vyhovoval, jsou to vesmírné zákony a ty platí a budou platit na věky a pro všechny státy či kontinenty stejně a bezezbytku. Tolik k planetě jako takové a dále se zde s tím již nebudeme zabývat. Ale zpět k tobě a otázce proč nebylo vyhověno hned při první žádosti a proč bylo vůbec vyhověno. I tohle ti zde nyní vysvětlím tak, že tomu ze své úrovně vědomí porozumíš. Pokud ne, je mi líto tebe i tobě podobných.

Vesmír si vzal čas na rozmyšlenou, není to nejpřesnější slovo, ale jinému bys ze svého pohledu neporozuměl. Vzal si čas a mimo jiné čekal, zda to nebyl zase jen úlet a zda se volání o pomoc bude opakovat. Stalo se, opakovalo se znovu každý den, byť v jiných časech podle vás dole. Došlo k rozhodnutí a nebylo jednoduché a jednoznačné, že vám bude vyhověno, ale naposledy a to doslova a do písmene. Už jste dostali mnoho příležitostí a všechny jste nakonec pošlapali. Slyšeli jsme mnoho slibů a byly to jen výkřiky do tmy, protože jste z toho nic nesplnili. Kája jako bytost, která přijala onu žádost, jak má vypadat a znít, aby se jí vesmír jako takový vůbec zabýval, nám však není cizí a i tohle hrálo svou roli. Nakonec tedy došlo ke shodě, že vám bude vyhověno, ale má to podmínku, která nejde a nepůjde obejít a bude to, jak již bylo řečeno, naposledy. Je tedy na vás jak informace nyní přijmete, jak si je zpracujete a jak budete dále postupovat.

Ona podmínka je vlastně jednoduchá, pomůžeme vám zastavit zlo, které nabralo již zcela zřetelnou a mnohdy prokazatelnou fyzickou podobu, ale bude to jen a výhradně podle vesmírných zákonů. A tohle si prosím velmi dobře pamatuj, od chvíle kdy bylo vyhověno a proces to bude dlouhodobý, půjdou věci podle vesmírných zákonů. Je to jednoduché a prosté myslíš si. Dej však pozor, zda se díváš pod správným úhlem pohledu, aby ses nemýlil.

Pokud se domníváš, že vesmír udělá za tebe cokoliv, jsi na velkém omylu, zasáhne a již jsou věci v běhu či chodu, jak se říká povětšinou u vás, ale vše bude probíhat tak, jak má a zde mimo jiné také platí, co jsi zasel, to sklidíš a to bezezbytku.

Můžeš si myslet, že se jedná v dané chvíli jen o nějaký virus či pandemii, jak to nazýváte. Ne, to bylo jen vyústění toho, až kam jsi to ty, stejně jako ty, nechal dojít. Byl jsi slepým a hluchým, když jsme tě vedli a říkali „to nedělej“, nenaslouchal jsi a dnes máte na zemi výsledek, se kterým si nevíte rady a je vcelku jasné, že bez pomoci shora to ani nezvládnete. Dostali jste tedy poslední příležitost. Mohlo by se z událostí poslední doby zdát, že by přece stačilo odstavit vládu, těch pár bytostí, které za tímto zlem stojí. Ne, není to pravdou, je to jen tvá pozemská slepota, která to tak vidí. Nebylo by v té chvíli vyhověno, protože byste chtěli rozhodovat o tom, kdo je zlo a kdo není a tak to být nemůže. Jen díky tomu, že žádost o zastavení zla je formulována ke všem, kdo šíří zlo, bylo vyhověno. A nyní se podívej sám na sebe, zda nejsi na stejné vlně a čistě náhodou zlo také nešíříš a je jedno v jaké podobě či ke komu nebo k čemu.

Uvědom si, že každým dnem, každým dalším přečtením či lépe řečeno, každým dalším souhlasem kohokoliv z vás k tomu, aby zlo bylo zastaveno, se všechny tyto ochrany tvoří kolem více a více bytostí.  Rozhoduje zde také jakási intenzita či procítěnost toho jak žádám či kolikráte žádám. Na základě tvé žádosti může počet bytostí, kolem kterých se ochrany vytvoří, zvýšit o jedince, ale na základě tvého souseda to mohou být desítky. Stejně tak u některých jedinců bude stačit jedno posílení žádostí k tomu, aby to byly třeba stovky. Za pár dní týdnů nebo měsíců mohou být „ochrany“ vytvořeny kolem ne stovek, ani tisíců, ale třeba milionů bytostí.

Proces započal a zastavit nelze, jediné co můžeš udělat, je rozhodnout se pokud jsi tak doposud neudělal, na které straně budeš stát, když to řekneme zcela polopaticky. Nejde být neutrální, nejde nemít názor, nelze říci, mne se to netýká, je mi to jedno. Jsi bytost, která na sebe vzala tohle fyzické tělo, tuhle podobu a to za zcela jasným účelem a ten se naplní, ať chceš nebo ne, protože tak ses ty sám rozhodl, nežli jsi vstoupil zde na tuhle planetu zemi.

Co ti mohu ještě sdělit a rád to udělám je, že máš či máte jen dvě možnosti. Jedna z nich je, že zlo v této podobě bude narůstat a jednoho dne ovládne vše takovým způsobem, že planeta země bude stát před zánikem a pak zasáhne vesmír a tohle lidstvo jako celek smete z povrchu země. A už se to stalo, jen si to nemůžeš pamatovat. A ten čas se blíží rychleji než by se ti mohlo zdát. Mám na mysli tu skutečnou nadvládu zla a zánik všeho včetně tebe. Druhá z těch dvou možností je, pokud ti zbylo alespoň malinko skutečného vědomí, že se rozhodneš, budeš souznít s hlubokým očistným procesem a tedy zastavení zla v jakékoliv podobě a formě. Získáš postupně dle úrovně následného kolektivního vědomí skutečnou svobodu, budeš nejen zažívat, ale i prociťovat Lásku a Jednotu se vším a ke všemu, protože vše, všichni a všechno jedno jest.

Tento proces však může trvat velmi dlouho, ale čas je pomíjivý a nic neříkající pojem. Můžeš si na malý okamžik myslet, že ti to nestojí za to, že se toho nedožiješ. Vše je tvá volba a podívej se až kam tě tvá volba dostala. Dneska žádáš, prosíš, slibuješ, aby ti nějaký anděl či bůh pomohl a nic se neděje. To, že ti občas některý z ochránců vstoupil jakýmkoliv způsobem do života, nepočítej, protože jednak je to jejich práce, ale vždy to bylo s vědomím, že to tebe přiměje k zamyšlení, že něco změníš a ty jsi nezměnil nic, zcela nic a dneska jsi, kde jsi. Nenech se mýlit, pokud si myslíš, že tebe se dnešní situace netýká, protože máš tučné konto, dobrou práci a kontakty. Popravdě nemáš nic, ale tvůj rozum, který používáš, tě přesvědčuje o něčem jiném, klidně se jej drž i nadále a uvidíme, kdy přijdeš a budeš žádat, prosit, slibovat.

Ať se rozhodneš, jak chceš, je to na tobě, ale jedno si pamatuj a musím, chci tě na to upozornit a tak zvolím formu, které snad porozumíš.

Nikdy nic nebude jako dříve, pokud nebudeš souznít s hlubokým a očistným procesem, nikdy nebudeš svobodný a šťastný a o tvém životě bude více a více rozhodovat někdo jiný. Budeš moderním otrokem beze jména jen s číslem v počítači. Pokud nebudeš potřebným pro společnost, která vzniká na základě zla, které každým dnem sílí a roste, budeš odstraněn a to doslova. Jakou formou na tom nezáleží a raději to nechtěj ani vědět.

Nic nebude jako dříve, ani když zvolíš cestu Světla, protože věci budou a musí být podle zákonů vesmíru, jak bylo sděleno. A to znamená, že sklidíš vše, co jsi zasel. Věci kolem tebe se však budou měnit, budou se měnit přesně podle toho, jak se budeš měnit ty sám.

Pokud nejsi úplně hloupým, snad pochopíš tento jednoduchý příměr. Máš dům s velkou zahradou, o kterou se kdysi starali tví předkové, a ty jsi na ní vypomáhal. Byla krásná a rostlo tam vše v souladu, pokud tam byl plevel, musel jsi jej vytrhat, abys dosáhl užitku, tedy plodů tvé práce. Rodiče „zemřeli“ a jak šel čas, přestal ses o tu zahradu starat a jednoho dne jsi zjistil, že je tak zanedbaná, že tam neroste nic než jen plevel. Měl jsi dvě možnosti. Mohl jsi to nechat v této podobě a nepřežil bys, protože už tam nerostlo nic, co by tě uživilo. Měl jsi druhou možnost, uvědomit si, že tví předkové, kteří se starali, věděli, proč to dělají a na nic nespoléhali. Dal ses tedy do práce a pomalu jsi začal tu zahradu čistit. V daném roce tam sice něco už vyrostlo, co ti dělalo radost, stačilo to však jen k tomu, abys přežil, ale musel ses hodně uskromnit a uvědomit si, co má skutečnou hodnotu. Další rok již byla situace lepší, ale to jen za předpokladu, že jsi našel svou cestu a vydal se po ní, staral ses a už jsi nedovolil zaplevelení.

Rozumíš tomu, člověče? Vesmír tě vyslyší, pokud souhlasíš s hlubokým očistným procesem, ale bude to jen a výhradně podle vesmírných zákonů. Tento svět, ve kterém se v dané chvíli nachází tvé fyzické tělo, jednoho dne, dříve či později, opustíš. Sám neznáš, jak se říká dne ani hodiny. Je jen otázkou v jaké podobě jej opustíš. Můžeš jej opustit vědomý nebo nevědomý. Jinými slovy můžeš jej opustit a odejít do Světla anebo propadneš do Temnoty. Pokud tě napadá otázka, jaký že je mezi tím rozdíl, mohu ti jen sdělit, že to opravdu nechceš vědět.

Než se zde s tebou, člověče, pro tuhle chvíli rozloučíme, chtěli bychom poskytnout, těm co naslouchají, ještě jedno dosti závažné sdělení. Mohlo by se stát a v čase tomu tak jistě i bude, že se zde objeví bytost, která si je, řekněme, vědoma toho, že je samotným zlem a dostanou se k jejím uším či očím ony zmíněné informace o hlubokém očistném procesu. Je jedno zda věcem věří či nikoliv, ale strach o sebe sama je může přivést k tomu, že budou hledat mezi takzvanými duchovními jakousi pomoc o pročištění svého těla od entit a podobně. Víš jistě, člověče, co máme na mysli. Upozorňujeme a to velmi naléhavě na skutečnost, ať se o toto nikdo ani nesnaží. Daná bytost, která se bude snažit kohokoliv z těchto pročistit a je jedno jakých nabyla zkušeností a z jakých sfér a chtěla by v dané chvíli zasáhnout do něčeho, co bylo stvořeno samotným Světlem, tedy vesmírem, si musí být vědoma toho, že se chystá zasáhnout do něčeho, co bylo stvořeno samotným Světlem a posvěceno celým vesmírem. Nezasahujte tam, kde zasahuje vesmír samotný. Byli jste to vy, kdo prosili, žádali a slibovali. Nechte to tedy na těch, co pochází ze Světla a sfér nejvyšších. Nesnažte se mařit jejich práci nebo se postavit proti nim. Každá bytost, kolem které byly, jsou či budou vytvořeny ony ochranné a energetické obaly, má možnost se obrátit jen a výhradně ke Světlu, pokud tak neučiní, není na planetě Zemi žádná Duše vtělená do jakéhokoliv fyzického těla, která by toto mohla zvrátit.

Bez ohledu na tvé vyznání, bez ohledu na tvé postavení, věk či pohlaví. Bez ohledu na to kým dnes jsi a až kam jsi došel. Doporučujeme každé jedné Duši nacházející se v dané chvíli na planetě Zemi ve fyzickém těle. Seznam se s tímto textem a šiř jej dále. Nechť se stane pro tebe BIBLÍ. Pro správné a přesné pochopení jej čti znovu a znovu, vždy v něm najdeš něco, co ti předtím uniklo. Tvá úroveň vědomí neomlouvá tvé případné, nepřesné a úplné sdělení. Tvá případná nevědomost, byla je a bude jen tvá volba, není a nebude ti omluvou. Pokud jsi došel až sem, pak věř či nevěř, je to jen a jen na tobě. Setkal ses však s nejdůležitějším textem svého života zde na planetě Zemi. Mnohokráte jsi byl upozorňován a žádán, že jen ty se jako svobdná bytost  musíš rozhodnout. Vesmír vyslyšel volání a prosby o pomoc, nyní je řada na tobě samotném člověče, zda se připojíš se svou žádostí zastavit ZLO, které se na planetě Zemi šíří a dnes má již fyzickou podobu. Pokud mezi Vámi nezavládne jednota, nestanete se Jednotní, tvůj pobyt zde zkončí dříve než si umíš představit. 

PS:

Výše uvedený text jsem přijal jako doplňující informace či manuál k zastavení zjevného fyzického zla, které nabylo fyzické podoby. Není jediné osoby, kterou bych o čemkoliv přesvědčoval, není jediné bytosti, které bych měl potřebu cokoliv dokazovat. Vím, co vím, jsem tím, kým jsem a jsem, kde jsem. Všechna naše rozhodnutí byla, jsou a vždy zůstanou naší svobodnou vůlí. Jakékoliv naše vlastní rozhodnutí nezbytně přináší vždy, všude a za každých okolností následky. Je jen na nás samotných, jaké ty následky budou. Já osobně jsem si toho všeho plně vědom a nastoupenou cestu nehodlám opustit. Za sebe zde mohu opět jen prohlásit, že nebude dne, kdy bych nestál na straně Světla a nepostavil se proti zlu, které se již mezi námi zcela zřetelně projevilo ve fyzické podobě. Každý další den budu žádat o hluboký a očistný proces, bez ohledu na to, kolem kolika a kterých bytostí budou ony ochranné a energetické obaly vytvořeny. Nedělám to pro sebe, nedělám to pro slávu ani zviditelnění se. Nedělám to pro peníze, nedělám to proto, že bych neměl co dělat. Dělám to proto, že mohu, dělám to proto, že někdo musí, dělám to proto, že chci, dělám to proto, že mi věci nejsou jedno. Dělám to proto, abych se mohl svým dětem zpříma podívat do očí, dělám to pro nastupující generace. Dělám to z té nejčistší Lásky a s Láskou ze samotného středu svého Srdce. Dělám to i pro tebe, člověče. Dělám to a budu tak činit, protože jsem to slíbil a tento slib nehodlám porušit.

Dělám to pro klid své vlastní Duše – dělám to pro rozvoj a posun svého vědomí – dělám to, protože jsem Světlo a Světlem zůstanu.

S Láskou a v Lásce Kája

 

připojení se k žádosti o zastavení zjevného fyzického zla zde:

Zastavení zjevného fyzického ZLA

Předcházející text ..................Zastavení zjevného fyzického ZLA

Následné povídání ................ Nejen pro nově příchozí

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 202