Nejen pro nově příchozí.

 

Rok 2021 je v plném proudu a doba, ve které se nacházíme, je až příliš hektická. Pokud jsi zde vstoupil, milý člověče, poprvé, pak tě zde na těchto stránkách vítám, zda jsou či nejsou ojedinělé, musíš podle úrovně svého vědomí jednoho dne posoudit sám.

Vítám zde ovšem také se stejnou hřejivostí u srdce každého jednoho, kdo již navštívil tyhle stránky a více či méně se s textem, obsahem a odkazem těchto stránek již seznámil.

K tomuto textu mne vede fakt, že od vzniku stránek, kdy se psal rok 2015, již přece jen uběhl nějaký ten čas a nachází se zde mnoho textů v různých rubrikách. Některé jsou jen mé, některé pochází z dob, kdy jsme spolupracovali s Mílou a mnohé jsou jen přijaté texty od těch, co mne tu a tam vedou k tomu, abych prezentoval některé věci, myšlenky, úvahy doporučení. Nazvat to můžeme všelijak, podstatou tedy alespoň pro mne je a zůstává fakt, že bez pomoci těch shora stejně jako těch ze samotného středu naší země, by mnohé nevzniklo.

Stál jsem před rozhodnutím co a jak dále, jak postupovat, protože si plně uvědomuji, že mnohé věci zde zveřejněné jsou dnes již skutečnou minulostí. To, že jsou některé věci zde uváděny minulostí, nemění zcela nic na tom, že věci tak, jak jsou na mnohých místech popisovány, byly. Nicméně jsem si však také vědom toho, že pokud zde zavítá někdo nový, pak se zorientovat dnes v množství textu, který na stránkách je zveřejněn, je „problematické“. Navíc to hlavní proč tyto stránky vznikly, by mohlo zapadnout, pokud v první chvíli nenajdete to, pro co vás zde mohlo vaše Já nasměrovat. Tyto stránky se však v čase staly také jakýmsi mým soukromně veřejným deníkem, kde jsem zaznamenával mnohé, co jsem považoval za zásadní pro svůj další osobní růst. Dnes s odstupem času, kdy se k některým věcem navracím, tak si dokážu mnohé, z toho čím jsem prošel a co jak bylo a proč, vybavit a to je zase můj osobní důvod, proč tyhle stránky v dané chvíli nechci přepracovat způsobem, kdy vymažu, některé ze zveřejněných věcí a sám sobě tím popřu svou minulost.

Nemám jediný důvod popírat věci tak, jak šly v čase a plně si stojím za každým svým textem, který byl zveřejněn, protože ke všemu jsem byl vždy veden a nic zde nebylo zapsáno jen z pozice rozumu. Nikdy jsem neměl potřebu se jakýmkoliv mým sdělením komukoliv zavděčit či věci tak, jak byly, popřít, protože to bych popíral sám sebe a pošlapal bych vše, čemu věřím.

Chod těchto stránek je zaplacen ještě na nějaký čas dopředu a je to více než jen rok. Nejsem v dané chvíli přesvědčen, že budu na těchto stránkách pokračovat, až se naplní čas. To neznamená, že opustím možnost šíření Energií Modrobílého Plamene a všeho ostatního, co mi („nám“) bylo předáno, a je s těmito stránkami spojené. Pokud tedy nastane doba, že by provoz těchto stránek byl ukončen, pak vytvořím jiné, nové, které pak již budou přepracovány a upraveny k danému času. Do té doby tedy nebudu nic na těchto stránkách vymazávat, protože bych skutečně popřel to, co a jak bylo.

Tento text zde zanechávám především pro nově příchozí, protože pokud je sem něco přivedlo, pak něco hledají, něco je oslovilo. To něco, co každý z nás hledá je „sám sebe“. K tomu, aby člověk, který skutečně hledá a má skutečný zájem a je připraven na cestu, mu mohou posloužit pak právě tyhle stránky, protože je zde nepochybně to nejlepší, co nám kdy vesmír a samotná vnitřní Země předala. Aby ten, kdo je připraven a myslí to tedy vážně nastoupil na svou cestu, není potřeba, aby znal vše, co je zde na stránkách uvedeno, protože to nejdůležitější zde jsou právě energie Modrobílého Plamene Květu Života.

Celý tento text a celá tahle stránka zde je připravena především proto, aby se nově příchozí lépe a rychleji zorientoval. Pokud se setkáte s informacemi, že tyhle stránky vnikly jako jakési volné pokračování stránek „Moji andělé“ a narazíte na odkazy na tyto stránky, pak bych vás chtěl informovat touto cestou také o tom, že tomu tak v dané chvíli již není. V podstatě tomu tak již nebylo při samotném spuštění těchto stránek. Jak jsem vás však již informoval, za sebe nemám potřebu cokoliv vymazat a popřít tak historii, bez níž bych zde dnes nebyl. Stejně tak by zde nebyly žádné tyto energie, nevyřešili bychom rituál šesti křížů a podobně. Všem těm nahoře stejně jako dole jsem něco slíbil a to nemám v úmyslu nikdy porušit, to mohu jen opět zde na tomto místě potvrdit. Jsem Světlo a Světlem zůstanu.  Zcela jasně a na rovinu zde však prohlašuji, že se stránkami „Moji andělé“ nemám v dané chvíli naprosto nic společného. Pokud se těmito stránkami zde budete jednoho dne zabývat, hlouběji nepochybně narazíte na informace proč tomu tak je a jak to vše bylo.

Jen pár základních informací k tomu, jak to bylo. S Mílou jsme tvořili dokonalý duchovní pár do chvíle, než opustila její Duše své tělo a vrátila se domů. Kdo dnes obývá její tělo, po tom nepátrám, je mi to v podstatě jedno. S Mílou jsme vyřešili mnohé a přinesli jsme zde nejen Modrobílý plamen Květu života, ale také jsme vyřešili a to v dané době úspěšně Rituál šesti Křížů. Osobně to pro mne byla doba, kdy jsem probrečel potoky slz nad věcmi, kterými jsme procházeli. Nelituji ničeho, čím jsme spolu prošli a čemu jsme byli vystavováni. Bez toho všeho bych dnes nebyl tím, kým jsem. V počátku byly skutečně články zveřejňovány jen na stránkách Míly, tedy moji andělé. Postupem času jsme usoudili, že bude lepší založit nové stránky, které budou jakýmsi způsobem navazovat na ty její, protože tyhle texty zde již jsou skutečně jiného druhu a jsou pro bytosti skutečně hledající. Po rozpadu našeho vztahu (jejím odchodu) byly ze stránek moji andělé vymazány všechny články a množství příspěvků, které tam tehdy byly. Dalo mi docela dost práce dát to celé zpět dohromady, ale povedlo se. Na Mílu jsem se nezlobil a nezlobím, nemám k tomu jediný důvod. Duše, která obývá dnes její tělo, je mi lhostejná, nezajímá mne. A vy si obrázek o tom všem můžete udělat sami, pokud setrváte na těchto stránkách.

Každý z nás má občas pocit, že má něco udělat, je k tomu veden a je to pochopitelné. I já před časem tento pocit sdílel a vedlo mne to k tomu, podívat se na stránky moji andělé. Textu, který jsem tam našel, jsem se nedivil a ani mne nepřekvapil, jen mi opět potvrdil to vše, s čím se zde na stránkách setkáte.

Text ze stránek moji andělé, cituji:

Moji milí čtenáři,

již velmi dlouhou dobu jsem zde nic nenapsala. Mnoho bylo napsáno, mnoho bylo řečeno, informací bylo a je všude víc než dost. Tyto stránky byly více jak deset let mou součástí, mou cestou, mou transformací.......jak šel lineární "čas", tak jsem vkládala texty a články, které souznily s mým srdcem. Nejsou upravené ani vymazané, od počátku je nechávám tak, jak jsou. Byla to prostě "má cesta" pro vás sdílená.  Každý z vás se při čtení může nacítit, co s ním dnes souzní a co už má dávno přesáhnuté. Ještě po nějakou dobu je zde nechám.......

Přeji vám krásný transformační čas

Milena 13.11.2020   Více zde: https://www.mojiandele.cz/co-nabizim/doporuceni/

Daná bytost, která se dnes vydává za Mílu, zde píše, že nikdy nebylo nic upraveno ani vymazáno. Zamyslet a procítit to jednoho dne budeš muset sám, milý člověče, kdo je a kde je pravda, protože pravda je jen jedna, jen v čase však roste a to, jak vidíme věci my, je jen úhlem našeho pohledu. S pravdou to však nemusí mít nic společného.

Neměl a nemám potřebu kohokoliv zde špinit a už vůbec ne člověka, bytost, kterou jsem miloval, které jsem si vážil a se kterou bych zde byl, pokud by se nerozhodla odejít domů. Nesnaž se, milý člověče, v dané chvíli klást otázky ve smyslu „jak domů, kde domů a podobně“. Výměna Duší u fyzických těl je možná, abys to alespoň z části pochopil, musíš ujít ještě dlouhou cestu k sobě sama.

Jsme zde, obýváme tuhle planetu zemi mimo jiné proto, abychom se naučili rozpoznávat, a jsme vystavováni různým zkouškám, abychom je na základě našich emocí mohli zpracovat a tím rozšiřovat naše vědomí. Mimo jiné na základě zpracování našich emocí rosteme a posouváme se.

Těchto pár slov jako jakýsi nový úvod především pak pro nově příchozí si myslím, že je dostačujícím vysvětlením a pokud tedy má kdokoliv z vás zájem, může nastoupit na svou novou cestu a pevně věřím, jsem přesvědčen, že tyhle stránky mu mohou být a budou dobrým průvodcem.

S Láskou a v Lásce

Vezmi si svůj život zpět.

Nic zcela nic není v našich životech o náhodě, vše s čím jsme se kdy setkali či setkáme, má či bude mít nějaký svůj smysl. Náhoda není ani to, že jsi tady a teď zde. Něco a je zcela jedno co to bylo a jak tomu bylo, tě přivedlo v danou chvíli právě zde na tyhle stránky a k těmto textům. Rozhodnutí zde vstoupit byla tvá volba, stejně tak jako bude a je jen tvá volba, zda se s textem zde seznámíš. To, co si z informací či sdělení zde sám odneseš, je opět jen tvé vlastní rozhodnutí a bude nepochybně záležet na tom, čím jsi až doposud v životě prošel, co jsi prožil, zažil a jaký máš cíl. Nemusíš porozumět ani jedinému sdělení zde a přesto to nebyla náhoda, že jsi zde zavítal. Jsi zde, protože jako mnozí něco hledáš. Čeká tě dlouhá předlouhá cesta, než to nalezneš a ve chvíli kdy se tak stane, zjistíš, že jsi hledal něco, co jsi celou dobu měl a máš jen v sobě samotném. To, co hledáš, nikde nekoupíš a nikdo ti to ani nemůže dát. Pokud jsi však připraven a nemáš již jiné cesty, jak nalézt to, co jsi nikdy v podstatě neztratil, pak se může stát, že jsi přece jen na správném místě.

Tyhle stránky vznikly před téměř šesti lety a byly založeny s naprosto jasným záměrem. Měly a stále mají stejný cíl a záměr, jako tomu bylo v době založení. Na tom se nic nezměnilo a přesto se toho v tom čase, který bychom zde již nazvali minulostí, mnohé změnilo.

Pokud jsi zde tedy vstoupil, člověče, poprvé na tyto stránky a došel jsi až zde, seznámil ses s výše uvedeným textem, který považuji pro tvou orientaci zde na těchto stránkách za velmi důležitý, pak tě zde vítám.

Dnes nemám žádných pochyb o tom, že pokud jsi připraven a skutečně si chceš vzít svůj život zpět, pak ti informace na těchto stránkách mohou být na tvé cestě velmi prospěšné. Mnozí z vás nově příchozích budou mít tendenci vyhledávat dnes již v poměrně rozsáhlých informacích něco, co jej zrovna zaujme. Pokud však chceš nastoupit na novou cestu, pak si prosím v první řadě velmi pozorně přečti úvodní stránku a to skutečně celou a pozorně. Posléze se seznam podrobně s jednotlivými rubrikami a jejich obsahem. Jen tak můžeš získat lepší a ucelenější přehled. Jan tak pochopíš smysl. Mnohým z těch, kteří se již seznámili se stránkami, byť jen povrchně a hodlají se svým životem, a to zvláště v této temné době, něco udělat, doporučuji se vrátit k základním textům a odkazům těchto stránek.

Pokud a dokud budou stránky aktivní, jsem „jsme“ zde, byť se zde nemusí objevit žádný další článek, protože napsaných textů již bylo mnoho. Osobně jsem také jen Duše, která se dnes nachází v jednom z fyzických těl a protože se venku začíná oteplovat a my zde máme jasné představy, čeho se chceme účastnit v tomto fyzickém těle a životě, tak budeme trávit maximum času opět na zvelebování toho, co nám bylo vesmírem propůjčeno k tomu, abychom se rozvíjeli.

To neznamená, že se každodenně nezabýváme zdejším děním a pročišťováním. Naopak opět mnohem více než kdykoliv jindy, protože nám stav, který vnímáme, není lhostejný.

 

Nejdůležitějším odkazem těchto stránek zůstává i nadále

 

  • Možnost napojení na energie - Modrobílý plamen Květu Života.
celá rubrika zde:  Modrobílý plamen Květu života

 

  • Stále je zde služba pro ty co nemají v dané chvíli sami odvahu se pročišťovat možnost projít třicetidenní očistou – služba má název Shambhala 30 dní s pročištěním. Pokud se někdy v čase rozhodnete pro napojení na energie Modrobílého plamene Květu Života je pak podmínkou touto službou projít – bez toho není napojení možné.
  • celá rubrika zde: Shanballa 30 dní s očištěním

 

  • Za pročištění svých těl od všech možných entit a havěti všeho druhu co na vás ulpívá, nemusíte zaplatit ani korunu, protože je zde pro vás služba zcela zdarma, kdy meditaci můžete sami provádět kdykoliv z klidu a tepla domova – rozdíl v podstatě mezi naším pročišťováním a samotným pročišťováním v podstatě není.
nalezneš v rubrice  2020 pod listem KONTRAVIR plním svůj slib
samotný text pročištění pak zde: Pročištění a navýšení vibrací

Prvořadý a nejdůležitější úkol dnešní doby a každého jednotlivce.

Zastavit zhmotněné fyzické ZLO, které se vtělilo a ovládlo fyzická těla.

Nacházíme se v turbulentní době, kdy jsme svědky totálního rozkladu státu, společnosti, rodiny. Dostali jsme se vlastním zapříčiněním do stavu, bezprávního státu, kdy je pošlapáno vše, co nějakým způsobem zabezpečovalo alespoň omezené svobodné žití zde. Dostali jsme se do stavu, kdy jsme přímými a každodenními svědky zoufalství a bezmocnosti lidí. Za účelem zastavení onoho zjevného fyzického zla je zde připravena žádost, aby samotný vesmír po tvém souznění zasáhl.

Nastuduj a připoj se - Zastavení zjevného fyzického ZLA

doprovodný text k tématu - Hluboký očistný proces

Pokud se rozhodnete kdykoliv v čase o jakoukoliv z našich služeb či máte jen potřebu nám zanechat jakýkoliv vzkaz. můžete zde přes formulář Odkazy

nebo nám přímo napsat na náš email.

kvet.zivota.jednota.cz

v případě že se nacházíte ve složité situaci, máte upřímný zájem něco ve svém životě změnit a nedostává se vám financí bude vám služba Shambhala 30 dní s pročištěním provedena zcela zdarma stačí ve formuláři či v emailu uvést rád (a) bych využila služby zdarma.

 

Předcházející text ..................Hluboký očistný proces

Následné povídání ................ Kousek historie

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 202