Kousek historie.

 

Šest let v životě člověka je poměrně dlouhý čas. Šest let z pohledu vesmíru je nic. Dnes zde přicházím a vkládám na tyhle stránky jeden z pro mne důležitých textů, jak tomu před šesti lety bylo, kdy jsme se tehdy ještě s Mílou zabývali velmi intenzivně rituálem šesti křížů. Tento dokument nebyl v době, kdy vznikl, zveřejněn a to především kvůli postoji Míly samotné. Nebylo to o tom, že by s věcmi nesouznila a neuvědomovala si, že tohle vše je pravdou. Bylo to jednoznačně z důvodů, že nechtěla, aby tento text byl v dané době již na jejich stránkách zveřejněn. Říkala, že tohle už je za hranou, že tohle nikdo nepochopí a že budeme šířit strach z toho, že entity z rituálu šesti křížů zde zůstaly. Nechtěla, aby na stránkách, které vždy byly zaměřeny jen na anděly, se tohle zveřejnilo. Musel jsem slíbit, že tohle opravdu nezveřejním. Byl to také jeden z hlavních důvodů, proč již pomalu vnikaly nové stránky, které měly být skutečně jakýmsi způsobem provázány přes její a měly být samostatně jen o energiích modrobílého plamenu květu života. Vedli jsme kolem toho dlouhé diskuze a já její postoj plně chápal, byť jsem se ohrazoval proti tomu, že to co sdělujeme v jakémkoliv článku je přece daleko větší šíření Světla než andělé samotní či nějaké výklady karet a podobně. Upřímně - mezi námi jsme se na tom vždy shodli, přesto jsme nakonec oba uznávali názor, že stránky budou dvojí, protože nechtěla, aby na základě podobných sdělení jí ubývala návštěvnost. Ani dnes, kdy mezi námi tahle kouzelná Duše není, bych si nedovolil popřít její práci na tom všem a nikdy nezapomenu, jak tomu všemu bylo, čím jsme si museli projít, abychom věci zvládli a přinesli jsme zde ony mimořádné energie Modrobílého plamene Květu života a vyřešili rituál šesti křížů. Nakonec se podařilo rituál šesti křížů zastavit, došli jsme do bodu, kdy nahrávka byla z internetu odstraněna, ale tím to celé samozřejmě neskončilo. Udělali jsme však vše, co jsme uměli a hlavně co nám tehdy bylo dovoleno udělat. Tento text zveřejňuji mimo jiné právě proto, abychom si uvědomili, že nic neskončilo a vše pokračovalo a pokračuje dále, jen v jakési jiné formě a podobě, která se v daném období už jaksi řekněme vyhrotila do podoby, kdy již nejde o nehmatatelné energie ZLA, ale jsme svědky, kdy se ono ZLO plně vtělilo do lidských těl. Samozřejmě, že je opět na každém z nás čemu, komu a proč bude či nebude věřit. Od doby, kdy se podařilo zastavit rituál šesti křížů, uplynulo šest pro nás dlouhých let a my jsme se jako lidstvo nepoučili. Naopak upadli jsme v našem vědomí ještě níže. Jsme tedy dnes tam, kde jsme a jsme tam, kde jsme, protože jsme to my a jen my sami dovolili. Věřte tomu nebo ne, ale můžete sedět celé hodiny v křesle a modlit se k andělům, prosit a žádat, aby tuhle situaci změnili. Nezmění ji, nemají na to právo ji změnit. Přesto existuje cesta jak z toho ven. Je jen a jen na nás, zda na ni nastoupíme a ono zlo pošleme, kam patří. Nepochybuji o tom, že jsou zde bytosti, které rituálem nejen prošli, ale také sledovali celé to dění a ty bude či může daný text zajímat a dají si jej do souvislosti. Pak zde budou nově příchozí a pokud ti mají zájem to celé pochopit, budou si muset danou rubriku přečíst celou tak, jak jsou články řazené a to proto, aby toto vše pochopili. Zda tak člověk udělá či nikoliv je jen a jen na něm samotném, ale v každém případě jsou to věci, které zde byly, jsou a budou a v různých formách, jsme jim, byli jsme a budeme vystavováni po věky věků. I tohle je jeden ze zákonů vesmíru. Měli bychom se věcem, jako jsou základní zákony vesmíru, jak fungují a proč, věnovat, protože pokud tak neučiníme, nic se na situaci kolem nás v dané době nezmění k lepšímu. Aby se tak stalo, budeme muset pochopit samotný základ našeho bytí zde.

S Láskou a v Lásce Kája

PS: zcela záměrně nezakládám daný text do rubriky rituál šesti křížů, protože jej zveřejňuji až nyní v tomto čase. Datum, kdy byly jednotlivé články napsány, je pod nimi a tak si jednoduše můžete daný text časově zařadit. Článek není žádným způsobem upraven a je zde zveřejněn tak, jak byl sepsán.

R6K – skupina 48

 

Myslel jsem si, možná však to bylo jen nějakým mým přáním na vědomé úrovni a přesto jsem to vnímal podvědomě jinak, přesto jsem si myslel a domníval se, že poslední článek, kterému jsem se zde věnoval o šesti křížích, byl tím posledním. Jak vidím nyní sám, nebyl a nemohu říci, že již toto je či bude tou poslední tečkou, protože …….

Přicházím zde dnes, abych se s vámi podělil a přece jen něco, co doposud nebylo zveřejněno, zde ještě dopsal. Jsou to informace - je v nich pravda a ta by se měla šířit, měli bychom vědět.

Nemám v úmyslu se zde dlouze rozepisovat, byť by se toho dalo dnes již o tom všem napsat opravdu velmi mnoho. Všechno v dané chvíli nemůžeme ani zveřejnit, nemáme k tomu svolení a já se opravdu dnes držím toho, kudy a kde mne vedou.

Pozorně čti, člověče, a naslouchej svému vnitřnímu hlasu, důvěřuj svému naváděcímu systému a pak se dozvíš mnohem více a nebudou to jen prázdná slova, co budeš číst.

Posledních pár dní a to především poslední víkend jsme se věnovali více méně soustavně dění kolem šesti křížů a následkům, které toto vše přináší. Nebyly to lehké dny a nebylo nám do smíchu.

Výsledkem bylo to, že se zde zrodilo či dozrálo několik dalších zlatých vajec a entity se rozutekly po světě. Sami jsme byli opět napadeni a ke všemu tyhle opravdové zrůdy sedly i na mou dceru, která jde mimo jiné vědomě po cestě Lásky a Světla. Bylo to pro mne docela překvapením, ale bylo to tak a stalo se. Měla na sobě jednu z těchto entit a táhla se jí od první čakry od nohou až na úroveň páté čakry. Takové jsou to nestvůry. Dokáže vás jedna jediná zcela omotat. Ano, dostali jsme ji pryč, a jak tomu bylo a jaký prožívala sama dcera pocit, možná jednoho dne sdělí sama. Stejný druh měla na sobě opět Míla. Několik hodin ji odváděla z těla ven a nebudu se k tomuto dále zde vyjadřovat.

Za poslední dny jsme se setkali s tím, že jeden vysoce postavený kněží, přes naše upozornění a varování, že se o toto nemá ani snažit, se v dobré víře sám pokoušel odvést z těla jiného postiženého tyto entity. Sám byl napaden. Ano, jemu jsme nakonec pomohli. Ve výčtu toho všeho bych zde mohl pokračovat, s čím vším jsme se v uplynulých dnech setkali v rámci šesti křížů. Prošli jsme si našimi slovy peklem a stále to neskončilo a dlouho neskončí.

Právě toto vše mne přivedlo dnes sem, a jak bylo sděleno, asi to nejsou zde ty úplně poslední informace, přesto tomuto tématu zde již nebudeme věnovat tolik pozornosti, protože nejsme jako lidstvo připraveni toto vše zastavit. Nevěříme tomu, co se zde děje, protože je to nehmatatelné, nejde to ani vidět ani slyšet, jen s následky se potýkáme. Jsou to skutečná monstra a na člověku dále získávají inteligenci. Máme dostatek jiné práce, která je světlem je láskou a vede k Jednotě a tak více času budeme věnovat tomuto. Šesti kříži se já osobně budu zabývat jen v jakémsi svém volném čase a možná knize, která v dané chvíli stejně nemůže vyjít. Byl napsán článek a bylo v něm váženo každé slovo, nese název „sám si vybíráš směr, jen ty rozhoduješ“, je v kategorii modrobílého plamene Květu života. Věnujte tomuto článku náležitou pozornost. Není to jen ledajaký článek, je v něm více než si umíte představit a mnohé věci už ani já nebudu zde opakovat.

Dnes jsem zde, abych vás informoval o jedné z věcí, o které jste možná nevěděli, přesto byla zveřejněna. Ani já si však neuvědomoval, jak to vše s tím bude dále, než jsem se setkal s pravdou. S tou pravdou, která je jen jedna a která stále jen roste.

Bylo vám sděleno že 7.3.2015 jsme pročistili a odstranili mnohé a to vše je pravdou. Všichni ke komu byl tento rituál páchán, jsou očištěni. Stejně tak kolem všech, kdo toto dělal nebo kdy v budoucnu bude dělat sám k sobě, je zamezeno, aby se cokoliv z nich dostalo ven do volného prostoru vesmíru. A přece se stalo a přece zde jsou. Rodí se, vylézají z hnízd a šíří se po celém světě. Docela mne to v té chvíli zjištění zaskočilo a tak jsme pátrali, co se stalo, jak tomu je.

Věděli jsme, že zde bylo několik bytostí, kolem kterých nebyla vytvořena taková ochrana, aby se nic z nich nemohlo dostat ven. Byla to skupina 48 bytostí z tisíců. Něco nám nebo mi samotnému ušlo, dokud jsem se s tím nesetkal a tak vám nyní tyto informace doplním a z tohoto tématu a celého rituálu odcházím.

Zde vám předkládám otázky a odpovědi zaznamenané 13.3.2015

Zjistil jsem, že uzrála další zlatá vejce a entity se dostaly ven

 • Ano je tomu tak

Nechci zde šířit ani jména ani stránky, přesto se zeptám, jsou informace, které jsem zjistil pravdivé

 • Ty víš, sám dobře, Kájo, že jsou a přesto jsi také nyní zapochyboval. Stále tě učíme, že je toto vše o víře a to i kdyby proti tobě stáli všichni a všechno. Ano, informace jsou správné a nyní už chápeš proč ti, kteří se s tím nesetkali, tě budou považovat za blázna a stejně tak Mílu. To ale není o tom, kdo vás dva jak vidí, ale vždy to bude jen a jen o tom, o čem jste přesvědčeni vy dva. Trvalo celá tisíciletí, než se nám zde podařilo dát dohromady vás dva. Jste jedinečný pár, vaše síla a neporazitelnost spočívá právě v tom, co jste až doposud předvedli a to, že i přes různé komplikace a zkoušky, kterým jste byli vystaveni, držíte spolu. Takový pár na světě není. Jsou jiné duchovní páry, ale není nikdo jako vy dva.

Ověření konkrétní bytosti xxxxx

Má xxxxx v dané chvíli kolem sebe plně aktivován R6K

 • ANO

Zrodily se v něm již nové entity 

 • ANO

Opustily entity již své hnízdo

 • NE – ale stane se tak brzy

Bude toto sedmým vejcem, ze kterého entity vylezou

 • ANO

Bude to trvat více jak čtyři dny

 • NE

Takže od uzavření se nové entity zrodí a opustí hostitele po sedmi dnech

 • ANO – Kájo a gratulujeme, zrovna jste se posunuli o kus dále

Osobní poznámka

Fuj a teď mne zamrazilo, protože jak se může z někoho entita nová dostat ven, když kolem každé bytosti je vytvořen takový ochranný obal, aby se z něj nic nedostalo ven a nemohlo tak poškodit vesmír jako takový. Je jen jedna možnost a tak se ptám, byť už odpověď znám.

Kolem xxxxx nebyl vytvořen žádný ochranný obal, aby se nové entity z něj nedostali ven

 • NE Kájo nebyl.

Takže xxxxx je jedním z těch, kde nám nebylo vyhověno a vesmír sám rozhodl z nějakých důvodů jinak

 • ANO

Celkem bylo zde ponecháno k datu 8.3.2015 bez ochrany 48 bytostí je to tak

 • ANO

Toto je počet bytostí, ze kterých se mohou vylíhnout nové entity

 • ANO a z každé se také vylíhnou

Jde tohle zastavit

NE v dané chvíli NE v samém důsledku jste to byli vy lidé, kdo dovolil, aby se toto šířilo, a v podstatě jste tomu dali prostor pro vytvoření a tak si následky musíte nést a to nejméně do doby uvědomění. Tohle víš stejně dobře jako já a nezapomeň „na všechno je zákon“ tohle není výjimkou.

Jedna ze zásadních otázek

Z toho pak ale vyplývá, pokud tomu rozumím, že každý kdo toto šířil, má dnes kolem sebe kříže a to ať už tento rituál prováděl nebo ne

 • Ano je tomu tak, na vše je zákon a xxxxx, ať už prováděl nebo neprováděl na sebe R6K, dopustil, aby se toto šířilo a to třeba na jeho stránkách a podívejme se dnes na svět, co z toho vzniklo. Vyčistit to bude trvat hodně dlouho a tito lidé si to budou muset uvědomit, co způsobili, co spáchali. Je to jedno z nejtěžších provinění, kterého se ten, kdo se vydává za světlo, může dopustit.

Pokud se někdo ze skupiny 48 ozve, budou jim odstraněny zlaté kříže nebo jejich dopady

 • Nebudou odstraněny dříve, než zveřejní články o daném rituálu, než projeví na svých stránkách lítost, než udělá vše, aby nahrávka zmizela z internetu, a zanechá v dané chvíli duchovní činnosti. Do té doby jim nebude zrušen ani jeden kříž a nebude ji pomoženo. Myslíš si, Kájo, že v dané chvíli je toto z tvé hlavy a myslíš si, že oni si to budou myslet, ale to je úplně jedno, tak tomu bude. Nikomu z těch 48 nebude pomoženo a vždy přijdou informace, co a jak mají udělat.

Je to zde těžké, je to složité, můžeme někomu věřit

 • Věřit můžete Kájo jen sami sobě, nejste na to sami, ale tam na zemi nesete hodně těžké břímě. Jsme zde a ve všem pomůžeme, nemusíte mít obavy, neopustíme vás a jste chráněni jak nikdo na zemi. Jednou zhlédnete, kolik útoků jsme zastavili a čemu všemu jsme zde čelili. Kájo, věř si a buď trpělivý, vydali jste se však na cestu a před vámi nikdy nikdo neměl tuto odvahu. Jsme s vámi, důvěřujte nám, ale věřte sami sobě, běžte za ohněm svého srdce.

Mám ještě jednu otázku Thovte – setkáváme se s tím, že člověka něco táhne k tomu si to zkusit na sobě. Vyhledat nahrávku a dělat to k sobě sama, slyší vnitřní hlasy, které jej k tomu vedou.

 • Sám znáš velmi dobře odpověď, není potřeba na toto odpovídat, přesto ti na to odpovím tvou řečí, aby bylo jednou pro vždy jasno. Ať si každý znovu a znovu nejen přečte, nýbrž i hluboce zamyslí nad tím, co jsme zde včera spolu napsali („Sám si vybíráš směr, jen ty rozhoduješ “ – naleznete zde ). Je tam vše a přesto odpovím znovu. Každý, kdo se s podobným setká, je na něco vázán, není v dané chvíli čistý. Má na sobě nějaký druh entity, má v auře přivtělenou duši anebo je na někoho či něco napojen. Či je napojen někdo, nebo něco na něj. Toto jsou základy vzestupu. Být a udržovat se čistý a toto může dnes naprosto každý, kdo chce. Bez toho je každé úsilí marným snažením. Každému k tomuto dopomůže napojení na modrobílý plamen Květu života. O tom všem jsme však již podrobně informovali. Kdo se napojí a projde následně základními informacemi, které nalezne ve vaší škole, najde sebe sama, změní se mu život, změní se mu pohledy na mnohé věci. Je to však každého volba kudy kráčí a nikoho ani ty ani my nikdy nemůžeme a nebudeme nutit. Víš, u vás dole na zemi se říká, kdo chce kam, pomozme mu tam. A je to okřídlené, ale „pravdivé“ a zde na závěr se to hodí.

Pokud jsi dočetl milý čtenáři až sem, pak ti děkuji za tvůj čas. Věř tomu, že jsi jej dal však sobě sama. Velmi se nad tím vším zamysli a začni věci prociťovat. Nedej na to, co kdo říká a nebo píše, protože vše je nakonec jen v tobě sama. Tyto řádky a sdělení k rituálu šesti křížů považuj prosím za jakousi opravdu mou pomyslnou tečku zde. Slíbil jsem to Míle, slíbil jsem to sobě, a pokud se nevyskytne něco zcela mimořádného, nemám zájem se zrovna těmito entitami dále zabývat a už vůbec ne veřejně. Sám to však neopustím, protože toto jsou monstra, která si neumíte v dané chvíli ani představit a tam, kde vaše představivost končí, tak tam, někde tam to vše teprve začíná. Jednoho dne, až přijde čas, toto musí stejně někdo zastavit, takže dříve nebo později se s tím osobně setkáme na jiných úrovních, protože nám není známo, že by to v dané chvíli uměl někdo zastavit. Uběhne však možná dlouhý čas než si uvědomíme, že to nakonec není ona temnota, kdo za tím vším stojí, ale že tu temnotu zde si tvoříme jen my sami. Ty stejně jako ty a tak Já budu tuto temnotu prosvětlovat, jak to jen půjde, jak jen mi bude umožněno. A pokud se zeptáš proč, člověče, pak ti odpovím, asi takto „protože mi to není jedno“.

S Láskou a v Lásce Kája

27. března 2015

Ty, ó člověče, jsi pomocníkem svého bratra. Nenech ho ležet v otroctví tmy.

 

Předcházející text ..................Nejen pro nově příchozí

Následné povídání ................ Rozhovor

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 202