Rozhovor.

Na včerejší večer jsi měl jasný plán, chtěl jsi psát, ale čas jsi věnoval jiným věcem. Neříkáme, že to byly věci méně či více důležité, jen ti připomínáme, jak tomu bylo. Jsme si vědomi toho, že zde trávíš poslední dny a týdny spousty času, a že jsi byl unaven. Bylo kolem půlnoci a díval ses na oblohu a říkal sis, článek napíšu ráno, budu mít klid a nikdo mne nebude rušit. Vzpomínáš na myšlenku, která ti přišla, a kterou jsi znal z dob minulých? „Kájo nespi, oni také nespí“. Ano, seděl bys zde s námi dlouho a spát bys šel nad ránem, to je pravdou, přesto ses mohl rozhodnout jinak. Ráno ses nestačil divit, zasypal vás nezvykle sníh a ani to nebyla a není náhoda. Myslíš si, že je to počasí. Ano je, ale vše má svůj řád a není v dané chvíli důležité, proč sněžilo, proč nesvítilo slunce. Informace je kolem tebe, jen ji rozumem nechceš přijmout, protože by ses považoval za blázna. Hned po ránu jsi měl telefon a najednou jsi nemohl psát, nemohl jsi dělat to, co jsi chtěl a měl v plánu, ale musel jsi nastoupit a jít ven pracovat. Vnímali jsme se, že jsi v klidu, a že tě to nerozhodilo, protože ty už víš, jak věci fungují a proč se tomu tak stalo. Nicméně v danou chvíli jsi zde usedl a nemáš v úmyslu tento „rozhovor“, nebo spíše jak říkáte tomu, když jeden jen naslouchá, „monolog“, odsouvat opět na jiný den a čas. Poučil ses a víš, že i zítra by ti do toho mohlo něco vstoupit. Fajn, vítáme tvé rozhodnutí a budeme se snažit, ti to zde nyní velmi ulehčit a pokládat slova tak zjednodušeně, že i ten, kdo je na tom nejnižším stupni svého vlastního vědomí, tomu snad již porozumí. Není našim úmyslem kohokoliv z vás dole urážet, ale skutečně na místo toho, abyste se alespoň pomalinku posouvali, tak klesáte. A klesáte v dané chvíli již volným pádem. Vesmír jako takový má své neměnné zákony a platí skutečně pro vše, pro všechny a za každých okolností a nelze je obejít a to žádným způsobem. Snažíme se co to jen jde, abychom vás udrželi alespoň na tak základní úrovni vědomí, že si to ani neuvědomujete. Andělé dělají co mohou, ochraňují a plní si své úkoly, ale jejich sféra je jasně vymezená, jejich možnosti jsou jasně definované a věřte nebo ne, prosit, žádat, modlit se k nim v samé podstatě nic nezmění. To nestačí, jsou velmi nízko, a pokud se chcete posunout výše, pak se musíte probudit a skutečně učit. Učit se můžete a máte z přírody, je tam vše, naprosto vše. Je tam celý nekonečný vesmír, a pokud se stanete pozorovateli a budete vnímat dění v přírodě, pak pochopíte, jak se máte chovat a žít. Učte se z přírody, je tam vše. Je to barevná kniha moudrosti a je živá.

Vraťme se však k tomu, proč jsme tě zde dnes přivedli a proč na tom záleží, abys tento svůj čas věnoval sdělení. Sdělení těm, kteří jsou připraveni naslouchat. Pokusíme se zde přes tebe vysvětlit, a to zcela zjednodušeně, jak některé věci jsou a fungují, protože je opravdu nejvyšší čas, pokud chcete ještě vy jako vaše generace prožít nějaké hezké dny, ve kterých se bude objevovat Láska a Svoboda. Vynecháme zde pro tuhle chvíli, co přesně tahle slova znamenají, protože vysvětlit to dnes vám tak, aby to většina pochopila, by vydalo na knihu a vy dnes nejste již navyklí ani číst dlouhé texty. Zvykli jste si na ten váš prohnilý svět, plný jakési techniky s obrázky a krátkými texty. Pokud tam není zajímavý obrázek a text je delší jak tři věty, nejevíte zájem. V televizi sledujete něco, co se skutečnou realitou nemá nic společného. Jsou to smýšlené sladké nesmysly pro jedny. Pro druhé jakési fantasy, plné násilí a o přemíře porna a jiných ohavností ani nemluvě. Vždyť přece víš, že tohle vše bylo stvořeno s jasným záměrem a tím není nic jiného, než vám sebrat všechen váš čas. Tohle je vaše společnost a tohle je dnešní váš svět pod rouškou jakési vyspělosti, která v samé podstatě je jen a jen úpadkem lidstva jako celku, ale vy to ze svého pohledu dnes již nejste schopni ani pochopit ani přijat, že tomu tak je. Současná doba, ve které se právě nyní nacházíte, není vůbec, ale vůbec jednoduchá a každým dalším dnem se blížíte v lepším případě k zotročení, které si neumíte v dané chvíli ani představit a v tom horším případě k válce. Nemáme zde nyní na mysli situaci, ve které dnes jste a nazýváte to občas válkou, máme zde na mysli skutečnou válku. Válku, kterou jako lidstvo nakonec prohrajete. Moc času vám nezbývá, tak se rychle proberte, protože tohle není sen, v čem žijete. Tohle je jak říkáte realita, ale tuhle realitu jste si vytvořili sami. Naprosto sami, jste hluší, slepí a hledíte jen a jen na sebe. Většina z vás se nachází v situaci, kdy už neumí třídit informace, kdy nerozpozná pravdu od lži. Většina z vás je v situaci, kdy by nedokázala již fungovat bez nařízení různého druhu ze strany mocných a jste tak hloupí, že nevidíte, že jim na vás vůbec, ale vůbec nezáleží.

Naprostá většina z těch, kterým jste vy dali onu moc, aby vás vedla, řídila a rozhodovala o tom, co a jak bude, jsou sice z vašeho pohledu lidé. Vnímáte je tak, protože mají stejná fyzická těla, ale i tohle je klam. Lidmi jako ty nejsou, jsou to bytosti bez Duše a jediné oč jim jde, je jejich vlastní prospěch, pokud tedy nejsou na nižší úrovni a nepracují vědomě pro jiné mocenské struktury. Ano, je to z vašeho pohledu složité a mnohdy nepochopitelné, protože zde mluvíme o nehmatatelných věcech. Jenže současná podoba vaše života již má zcela hmatatelnou podobu onoho zla. Zla, které každým dalším dnem jen a jen roste a posiluje. A kdo či co si myslíš, že je toho příčinou. Ty a jen ty člověče, nikdo jiný, jen ty sám.

Pokud byste nám naslouchali, a každý může, pak bychom zde mohli povídat stále, protože je toho tolik, co bychom vám chtěli říci. Nicméně vraťme se ale v dané chvíli k těm naprostým základům a k situaci, ve které se nacházíte. Nebudeme rozebírat to, proč to tak je a kdy k tomu došlo, a co vše jste udělali či neudělali. Potřebujeme, abyste pochopili základ, naprostý základ tohoto dění dnes. A možná by bylo nejvýstižnějším názvem pro další povídání to nazvat:

ZLO jako nejlepší učitel.

Jako první si musíme ujasnit, že Světlo a Zlo nejsou dva protipóly. Protipólem může být Světlo a Temnota. Pokud chceš dát do protipólu Zlo, pak musíš do dané rovnice dosadit Dobro. Takto by to bylo správně, to jen pro ujasnění.

Dále si pak musíš uvědomit, že žijete v dualitě a to pro vás znamená, že dokud a pokud bude na planetě, kterou obýváte, ona dualita, pak se zde vždy bude v dané rovnici nacházet zlo a dobro, nebo Světlo a Temnota. Tak a jen tak je to správně. Co je ve skutečnosti ona dualita a jak tomu skutečně je, na to musíš jednoho dne přijít sám. Nebude to však v této dimenzi a už vůbec ne na tvé současné úrovni vědomí. To, co je pro tebe v dané chvíli potřebné přijmout a pochopit je, že v dané chvíli si dualitu představ jako dobro a zlo.

Nyní si představ uzavřenou kouli, která je naplněna - pro naše příklady zde budeme dnes používat ony příznačné názvy „dobro“ a „zlo“. Tak si představ, že tahle koule je naplněná dobrem a zlem. A protože jste v dualitě, pak je tam stejné množství obojího. Ničeho není více a ničeho není méně. A když říkáš, že se zlo šíří a roste, pak říkáš, že se ono zlo roztahuje na úkor toho dobra a zabírá v oné uzavřené kouli více prostoru. A pokud se zeptáš, jak je to možné, tak je přece odpověď zcela jednoduchá, ono dobro dovolilo zlu, aby ten prostor zaplnilo, a tím se pozvolna ze samotného dobra stává zlo. Velmi pomalu, ani si to samotné dobro neuvědomuje, že už je více zlem jak dobrem. Dobro se z dané uzavřené koule nikdy nevytratí, stále tam je, jen je ho stále méně a méně, nicméně zlo nikdy neovládne a nezaplní zcela onu kouli, protože to už by zasáhl vesmír, kterému tahle uzavřená koule sama o sobě patří, tvoří jeho součást.

Převahou zla a úpadkem dobra si samotné dobro přestává uvědomovat, že vše se odehrává jen v jednom jediném uzavřeném prostoru, do kterého nikdo zvenčí nezasáhne, mimo toho, že je do tohoto prostoru stále zvenčí vysílán signál, že pokud tohle dobru nevyhovuje, pak to má změnit, že sil na to má dost. Zlo se může a bude rozšiřovat a nabírat na síle tak dlouho, dokud mu toto samotné dobro vlastním rozhodnutí a vlastní vůlí dovolí. Dobro, ale jak bylo již řečeno, nikdy z této zavřené koule nezmizí, jen se zhutňuje do menší a menší podoby. Zhutněné dobro se stává vědomější, ale je ho tak málo, nemá sílu, aby přesvědčilo onu část dobra, které se přidalo na stranu zla, že se musí transformovat zpátky na dobro, jinak zhynou všichni - Dobro stejně jako zlo. Tyhle procesy se dějí v této uzavřené kouli od pradávna a nikdy tomu nebude jinak. Řekněme, že kolem dané koule je celý vesmír a kdokoliv by mohl zasáhnout a cokoliv z daného procesu změnit. Vesmír to ale nikdy neudělá a to ani přesto, že by to bylo možné. Vstoupili jste zde do této koule, abyste se učili a abyste posilovali samotnou evoluci. Nevstoupili jste zde, abyste uspokojovali sami sebe. Vstoupili jste zde pro blaho nejen v dané chvíli daného uzavřeného prostoru, ale pro rozvoj celého vesmíru. Nevíme, zda tohle pochopíš, ale přesto to zde sdělit v dané chvíli musíme a třeba jednoho dne v čase, až se posune tvé vědomí, tomu porozumíš lépe. Ty nejsi ty, ty jsi součástí celku a celek je tvou součástí a dohromady jste jedno. A tohle jedno je Jednota.

Jsou vás tisíce, desetitisíce, stovky tisíc, kteří propadli v posledních desetiletích bludům vaší stvořené esoteriky a jakéhosi duchovna. V naprosté většině případů jde o snůšku polopravd a lží v podobě věcí, které a jak jsou vám předkládány. Ona jakási esoterika všeho druhu není nic než jen byznys a byla vám z části zla zcela záměrně ponechána a to jen proto, abyste byli zaslepeni bludy, které vám oni takzvaní duchovní vštěpují do paměti. To, že neumíš rozpoznat kdo je kdo, je tvoje věc, bohužel, a nikdo ti z tohoto bahna nepomůže, jen vyhrabat se z něčeho, v čem jsi už mnohdy až po uši, není a nebude lehké. Nakonec této mase lidí nic jiného nezbude, jinak zhynou, protože už dávno jsou mnozí jako zlo, které se šíří. Prosíte, škemráte, klečíte, zapalujete svíčky a opakujete dokola nějaké chvalozpěvy k andělům a podobně. Už to zde dnes bylo a zopakujeme to znovu. Andělé tak, jak je vnímáš, jsou kouzelné bytosti, které obývají ten nejpřilehlejší kruh kolem vaší koule. Mají své zadání a jsou povinni podle vesmírných zákonů je naplňovat. Nikdy, slovy nikdy, nezasáhnou do žádného dění ve vašem prostoru. Chrání jednotlivce a každý jejich zásah nemá být ničím jiným než uvědoměním si, že dělám něco špatně. Když mne zachrání od dopravní nehody, byla to jejich práce a zachránil mne, abych si uvědomil, že jsem něco v čase minulém udělal špatně, jenže já to z pohledu rozumu a jakési esoteriky pak beru tak, že to byl zásah shora, a že mne stále hlídají. Ne, je to jinak, a pokud bys chtěl důkaz, pak vypni televizi, počítač a všechnu techniku na dobu jednoho měsíce a uvidíš, že budeš chtít mnohem více než anděly, karty a další nesmysly. Můžeš od rána do večera malovat jejich obrázky a možná se ti zvýší i ochrany, pokud ty anděly nemaluješ pod jinými silami, ale jedno je fakt, nezmění se nic kolem tebe, nesplníš a neplníš to, proč jsi zde přišel. Myslíš jen a jen na sebe a tohle není tvé poslání. Pokud bychom se chtěli zde zabývat anděly z pozice, jak na ně nahlížíš ty, strávili bychom zde povídáním spousty času, tak přijmi v dané chvíli fakt, že je tomu jinak. Pochopit to by znamenalo seznámit se pak už s celým vesmírem a jeho řádem, a aniž bychom tě, člověče, uráželi, na to v dané chvíli nemáš dostatečně rozvinuto své vědomí. A proč ne i na to ti zde odpovíme, pokud by tvé vědomí bylo na vyšší úrovni, neseděl bys zde a nečetl tahle slova, protože by ses zabýval jinými dimenzemi a vesmírem jako celkem.

A když už jsme se zmínili o andělích, tak alespoň pár slov či sdělení, jak je to s návratem či druhým příchodem Krista, jak o tom diskutujete všude a čekáte na zázrak a jeho příchod. On už přišel, on je mezi vámi, jen věcem nerozumíte a hledáte či čekáte na něco, co nikdy nebude. Nový příchod Krista neznamená nic jiného, než po čase obnovit všechny proudy energie zde ve vaší kouli. A tohle se už stalo, máte k dispozici vše, už vám to sdělil i Thovt. Žádné další energie a pomoc nepřijde, celý vesmír a jedno zda ti shora nebo ze samotné země, už udělali maximum z toho, co mohli. Jakýkoliv jiný zásah by znamenalo porušit vesmírné zákony a dostat vesmír do nerovnováhy, a to nebude nikomu nikdy umožněno. Takže když to řekneme vašimi slovy, tak jsme to dnes zde my, kdo prosíme a žádáme, abyste se probudili, protože jinak zhynete a je vás či bude to jen pár jedinců, kterým bude umožněno navrátit se domů. Ten zbytek se za nějaký čas až se tato vaše koule transformuje, bude muset navrátit zpět. Nemluvím zde o těch, co nemají Duši, mluvíme zde nyní o těch, co si myslí, že ji mají a že jdou cestou dobra a mílí se. Věř však, člověče, že nechceš poznat prostředí ani místo, kde budeš vyčkávat na chvíli, kdy se budeš moci vtělit zpět a dokončit tuhle zkoušku a projít tímto učením. Skutečně tedy již nic více nečekej, všechno co potřebuješ ty nebo ty, máte k dispozici. Pročti si tyhle stránky a najdeš tu, jak z toho ven. Konej však rychle, protože čas, myšleno váš čas, dochází.

Představ si tedy, že žiješ v kouli a to, co prožíváš, je hra. Tahle hra má přesně daná pravidla a nikdo je nikdy nezmění. Máš k dispozici vše potřebné, abys ne jen hrál, abys vyhrál. Můžeš hrát a budeš hrát tuhle hru znovu a znovu, dokud nevyhraješ a pokud se tak stane, postoupíš výše do jiné koule a dostaneš jiné tělo. Tvou jakousi fyzickou smrtí zde v této kouli nic nekončí, pokud či dokud máš Duši, tak je tvá Duše nesmrtelná. To, že je zde v té tvé kouli dnes mnohem více těl bez Duše, jsme již řekli, a tahle těla, která nemají Duši, pochází zjednodušeně řečeno z jiné krve a mají jiné pány, pokud nejde o zcela zjevné jedince a toho jsme nyní součástí, kdy jsou zde bytosti, které jsou samotným vtěleným zlem, neslouží nikomu, nikdo a nic je neovládá. Zjednodušeně jsou odděleni od všeho a všech a tvoří svou vlastní skupinu, která je zde v této kouli jednou z nejnebezpečnějších. Tohle zlo jsi však, člověče, podporoval tak dlouho, až se samo dostalo do dnešní podoby a sám mu nyní propadáš.

Pro tvou představu - jsi žákem ve škole a nerozumíš matematice, kterou se musíš naučit. Nejen učitel, ale i doma rodiče ti věnují čas, aby ti to vysvětlili. Ty to nechápeš a myslíš si svoje, nahlas to však neřekneš, protože by bylo zle. Látku nakonec nějak zvládneš, ale nic jsi stejně nepochopil, protože si myslíš, nějak bylo, nějak bude. Učitel, který tě má něco naučit, tě ale zavalí dalšími příklady a stejně tak doma rodiče, protože se to jednoduše naučit máš, jinak se neposuneš dále a propadneš. No a nyní se podívej na ono zlo, řekněme ve vládě. Pokud změníš úhel pohledu, tak ona vláda tě jen učí. Stále ti něco zakazuje, omezuje tvou svobodu, poškozuje tvé zdraví rouškami a podobně a ty stále nic neděláš. A jaký čekáš výsledek. Z logiky věci jasně vyplývá, že dané zlo tě v dané chvíli jen a jen učí a bude tě omezovat tak dlouho, dokud se neprobudíš a nepochopíš, jak máš jednat. Tahle koule je jen a jen hra a to nekonečná. Pokud jednoho dne věci dojdou do bodu, kdy už nebude co zpřísňovat a zlo by chtělo ovládnout a vládnout celému prostoru dané koule, pak a jen pak zasáhne onen vesmír. Zasáhne tak, že vás všechny vyhubí, jak již bylo dnes v tomto povídání několikráte sděleno.

Ano, možná se tobě či tobě může zdát, že zde je mnoho slov a točí se dokola a věci jsou přece jasné. Ne, nejsou, přesvědčujete nás o tom každým dalším dnem a čas vám běží. Nenacházíte se jen v druhém poločase, ale blíží se konec utkání, tak s tím musíte něco udělat, protože prohráváte. Hra není vyrovnaná či srovnaná, aby mohlo dojít k nějakému řekněme prodloužení či nastavení dané hry. Čas je přesně vymezen, běží a moc vám jej nezbývá.

Dnes to vysvětlujeme až tak polopaticky, abychom vám dali návod, jak to vše už konečně učit a vykládat dětem. Nevěnujete jim žádný čas, dáte jim jakési hry na počítačích a uděláte cokoliv, jen abyste od nich měli klid. Nyní máte možnost a my vás k tomu opět vedeme, že povídat se o věcech dá i s těmi nejmenšími. Polož si otázku, uvědom si, co z nich bude, jací jednoho dne budou, pokud jim věci nesvětlíš, jak jsou a proč tak jsou. Jak se ona hra zvaná život zde v této kouli hraje.

Uvědom si znovu, že zlo je zde pro tebe, aby ses něco naučil. Nebylo ti umožněno vtělit se do tohoto tvého současného fyzického těla za účelem uspokojování sebe sama, ale za účelem posílení či rozvoje celku. A tímto celkem zase zde není míněna jen ta tvoje koule, ve které žiješ. Věci nejsou tak složité, jak by se mohli zdát, to jen ty si je děláš složité, protože už dlouhý čas vyrůstáš v domnění bezstarostnosti a totálního nadbytku na úkor jiných. Tím zde myslíme zjednodušeně tvé děti, další generace, které by měli tuhle kouli obývat a učit se tak, jak se učili tví předkové. Záměrně neříkáme ty, protože ty jsi duchovně líný a jsi zahleděn jen do sebe sama, ale v tom slova smyslu, že myslíš jen na sebe. Věci, které mohly být použity za určitých podmínek k dobru lidstva a prospěchu celku, jste obrátili proti sobě sama. Dnes si pořídíte děti a mnohé se rodí bez lásky a přicházejí zde nedopatřením, přesto když se narodí, spěcháš je dát do jeslí, nebo dnes moderní je chůva. Cožpak se o tvoje dítě postará někdo lépe než ty? Děti odložíš do školky, a proč to děláš? Dovolíš, aby škola děti učila, o čem rozhodli tam někde na hoře a tak bychom zde mohli pokračovat. Pošlapali jste úplně vše a stojíte nad propastí. Jeden jediný krok a končíš ty, stejně jako ty, pokud se neprobudíte navzájem. Máš pár měsíců a to

 je zlomek času, který ti zbývá, protože pokud se do voleb, které jste si naplánovali, nic nevymění a celý systém jako celek nesmete a nenahradíte novým, pak jedno zlo vystřídá druhé. A věř nebo ne, to, čeho jsi dneska svědkem, se stane pro nové zlo standardem, a nové zlo k tomu přidá ještě svou podobu zla. Podívej se do historie, ale bez růžových brýlí. Vše se opakuje, jen věci se v čase modernizují. Zbraně zde byly, jsou a budou, jen kdysi to byly luky a šípy, dnes máte atomové a vodíkové bomby. Kdysi se mnohým říkalo otroci, byli převážně černí a dováželi se z jiných území, kde se lovili. Dneska netřeba nikoho vozit, nikoho lovit, protože systém se v čase zdokonalil, tebe oslepili a stal ses otrokem.

Věř, že bychom zde mohli takto mluvit hodiny a hodiny, ale je to zcela zbytečné pokud nebudeš mít zájem. Věř, že k tobě stejně jako k tobě, stále a nepřetržitě mluvíme, jen ty nás neslyšíš a to ani přesto, že můžeš. V té vaší kouli není dnes jediná bytost, která má Duši a nemohla by nás slyšet, pokud by chtěla. Jenže samotné „já chci“ nestačí. Musíš pro to něco udělat, člověče, a vše máš k dispozici, nic jiného ani nového nepřijde a nebude. To, co můžeme, je zde opakovat stále dokola jen stejná slova v jiném slovosledu. Změň sebe sama, změň své pohledy, šiř mezi své blízké slova, kterých se ti dostává, ne kvůli nám zde nahoře, ale kvůli sobě.

ty.ja.my 20.3.2021

 

Předcházející text ..................Kousek historie

Následné povídání ................ připravuje se 

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 202