ČERNÁ nebo BÍLÁ - vyber si.

 

Pestrobarevný svět, milý člověče, tak, jak jsi jej znal, se dostal do fáze černé a bílé. O tom, v jakém světě jednoho dne budeme žít, rozhoduješ dnes. Není nikdy ve tvém životě nic jiného než tady a teď. Bez ohledu na to kým jsi byl či jaký jsi měl postoj do této chvíle, k čemu ses přikláněl, čeho jsi dosáhl, nebo čím ses nechal ovlivňovat. Bez ohledu na to zda tvá vůle byla svobodná či nikoliv, přišla chvíle ... 

Ona chvíle tady a teď, kdy se budeš muset rozhodnout. Rozhodnout sám za sebe, protože to je, či by měl být, tvůj život. Budeš se muset zamyslet a zvážit ono své rozhodnutí, protože to, jak se ty dnes rozhodneš, ovlivní nejen tvůj osobní život. Ovlivní to životy tvých nejbližších. Ovlivní to životy tvých dětí a dětí tvých dětí. Tady a teď rozhoduješ však především o své svobodě, o svém žití ve věčném otroctví či ve svobodě. Můžeme žít společně jednoho dne v ráji nebo také v pekle. Budeš si muset vybrat - Ďábla nebo samotného Stvořitele, jinými slovy také Boha chceš-li.

Lidstvo historicky jako celek doposud snad ještě nikdy nestálo před volbou, která se ti v dané chvíli nabízí. Měla a musí to být však tvá svobodná volba a to bez ohledu na cokoliv a kohokoliv. Uvědom si však, že na tvé volbě záleží a že tvá vlastní svobodná a osobní volba rozhodne o tom, zda jako lidstvo se budeme dále ubírat cestou otroctví nebo se zbavíme tyranie a konečně pocítíme svobodu. Slovo svoboda je však dnes v našem vnímání pokroucené stejně tak jako slovo Láska. Svoboda není to, že si budeš dělat cokoliv. Svoboda má svá pravidla a tedy zákony.

Zlojedi a jejich přisluhovači vtáhli svět do rozhodující hry, která tuhle planetu nazývanou Zemí ovlivní na celá staletí či tisíciletí. Pokud se nerozhodneš správně, oni posílí mnohonásobně svou moc. My všichni pak společně strávíme v daleko horším otroctví další stovky či tisíce let. Návrat ke svobodě bude pak jednoho dne v čase mnohem, mnohem složitější. Jedno je jisté - pokud dovolíš, aby byla jejich moc silnější, pak ty sám, tvé děti a děti tvých dětí se nikdy nedožijí toho, že bys ty nebo oni zakusili skutečnou svobodu a poznali pravý význam slova Láska. Tvé rozhodnutí je sice o tobě a je na tobě jak se rozhodneš, jen si uvědom, prosím, jaké břímě a odpovědnost v tomto rozhodnutí je. Znovu ti velmi důrazně připomínám, že ať jsi prošel ve svém životě čímkoliv a stál před jakýmkoliv rozhodnutím, ještě nikdy jsi nebyl vystaven žádnému rozhodnutí, které by se jen přibližovalo tomu, k čemu a jak se máš rozhodnout dnes. Ve tvých rukou je v dané chvíli nejen tvůj osud, ale osud tvých blízkých, tvého národa, tvé země, celého lidstva.

Zlojedi a všichni jejich přívrženci rozpoutali a šíří zlo, jaké nemá obdoby. Nějaký virus, o kterém se mluví a šíří zvěsti, je neviditelný a nehmatatelný. Stejně tak je neviditelných spousty jiných věcí v tomto tvém fyzickém světě a přesto jsou. Virus jako takový je však jen zástěrkou pro to, co má přijít a přijde, pokud ty se rozhodneš špatně.

ONI ti dnes dávají volbu a říkají, že je to svobodná volba, že se můžeš svobodně rozhodnout, zda se necháš naočkovat. Naočkovat něčím o čem nic, naprosto nic nevíš. Buď pozorný a bdělý, protože ti říkají „je to tvá svobodná volba“ a pokud to říkají ONI, pak bys měl zbystřit, protože je to jen klam a je jen a jen na tobě, zda tomuto klamu jednoho dne podlehneš. Budeš se muset rozhodnout a ta chvíle nepochybně přijde, bude to ono tady a teď. A právě v tom jednom jediném okamžiku rozhodneš. Rozhodneš nejen o své budoucí svobodě či nesvobodě, ale v ten jediný okamžik rozhodneš na stovky možná tisíce let o tom, kam bude tato krásná planeta Země směřovat a kdo ji bude ovládat.

Jak se, milý člověče, rozhodneš, je a bude jen a jen na tobě. Ve chvíli, kdy se však rozhodneš pro černou, tak již nikdy a to si pamatuj, nikdy se nemůžeš rozhodnout jinak. V žádném čase budoucím nebude platit žádná omluva ani výmluva. Tak závažné je tvé rozhodnutí a proto zde znovu opakuji, že si máš uvědomit, že doposud jsi před takovým rozhodnutím nestál. Nezlehčuj jej, když si nejsi jist a jsi na pochybách, vezmi si čas na rozmyšlenou, protože rozhodnutí pro černou je nezvratné, nejde nikdy změnit a to měj při rozhodování na paměti. Udělej si čas, pohodlně se někde usaď, zapal si svíčku, medituj a rozjímej nad svým životem. Ponoř se hluboce do svého nitra a nech své myšlenky jen tak volně plynout. Nezabývej se jimi, nehodnoť je, neposuzuj, jen je nech volně plynout. Důvěřuj svému vlastnímu naváděcímu systému, svému srdci a věř. Věř, že ti přijde jasná odpověď, jak se máš rozhodnout. Tu odpověď poznáš, jen se zklidni, volně dýchej, nic nehodnoť, nic neposuzuj.

Pokud se k tvým očím dostala tahle písmenka a dostal ses až sem, pak to není náhoda a je velmi pravděpodobné, že pro černou jsi rozhodnut nebyl. Pokud si však myslíš, že ses přece již dávno rozhodl pro bílou, pak věnuj ještě trochu svého času dalším písmenkům.

Milý člověče, pokud ses opravdu rozhodl pro bílou a myslíš si, že máš skutečnou Víru a že tvé rozhodnutí je nezvratné, pak si odpověz.

Jsi zaměstnanec a tvůj zaměstnavatel propustí každého, kdo není očkován. Rozhodneš se znovu a jinak, nebo máš skutečnou Víru a odejdeš?

Máš rád divadla, kina, sportovní utkání, ale pro vstup na cokoliv podobného musíš být očkovaný (černý). Obětuješ svou svobodu, necháš se zotročit, rozhodneš se jinak než pro bílou? Stále je tvá Víra, svoboda a Duše neprodejná?

Bez očkování tě nepustí za hranice tvé země, nebudeš moci cestovat. Jak se rozhodneš, stále převládá bílá?

Tvá matka skončila v nemocnici a umírá, navštívit ji můžeš, jen pokud budeš očkovaný. Co uděláš, jak se zachováš? Změníš své rozhodnutí a stane se z tebe černý, nebo víš, věříš, že tvá matka tě zná a ví, že tvé rozhodnutí je správné. Nebudeš toho v čase litovat a užírat se tím?

Co tví zčernalí kamarádi, přátelé, zřejmě o ně přijdeš. Ani kvůli nim rozhodnutí nezměníš?

Tvůj partner se rozhodl pro černou, jak se rozhodneš ty? Podlehneš nebo odejdeš, protože zůstat s někým, s kým si nemám co říci, kdo jde zcela jinou cestou, nedává žádný smysl.

Pokud ses skutečně rozhodl pro bílou, pak věř, že ses rozhodl správně a je to jediná cesta, ke štěstí, svobodě a k lásce sobě sama. Je to také cesta Lásky k ostatním. Na základě tvé správné volby dáváš šanci i dalším, aby se na základě tvého příkladu a postoje učili a pochopili.

Jsi pro druhé Světlem, na to nezapomeň.

Nezapomeň však také na to, že ona temnota, tě bude pokoušet a klást ti do cesty stále důmyslnější překážky. Za každou cenu se budou snažit zbavit tě tvé svobody a uvést tě do otroctví. Každá překonaná překážka a každé tvé NE – svou volbu nezměním a svou Víru nezklamu a nepošlapu, pro tebe sama znamená obrovský růst a svobodu Ducha. Svobodu, o které se ti v dané chvíli ani nezdá. Tahle volba a hra, se kterou přišli, do které tě vtáhli, je jen zkouškou. Pokud jako lidstvo obstojíme a ustojíme to, co přijde za pláštěm oné vakcinace, pak máme šanci dále obývat tuhle planetu, kterou nazýváme Zemí, a věci se v čase budou měnit podle síly našeho narůstajícího vědomí. Tahle planeta však již nikdy nebude pro všechny. Černá nebo Bílá – rozhodni se.

Nepochybně tě, milý člověče, napadla otázka, jak jsem na tom JÁ. Jak jsem se rozhodl či jak se jednoho dne rozhodnu. Pokud bych již v dávných časech nebyl rozhodnut, pak by ses zde nesetkal se všemi těmito slovy. A pokud bych se přece jen někdy měl rozhodnout znovu, věřím, že víš, jak bych se rozhodl.

Byli -  jsme a zůstaneme v Lásce

6.1.2021

 

Předcházející text ..................2021

Následné povídání ................ Šmejdi

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2021