Šmejdi.

 

Všechny bytosti, a to bez výjimky, se podíleli a stále podílí na tom, na jakém místě se dnes jako společnost nacházíme. Dlouhodobě se řítíme do propasti a každý z nás by se měl zamyslet nad svým vlastním bytím a zhodnotit si zda to, jak žije, jej naplňuje, je spokojený a šťastný. A pozor, spokojený je něco zcela jiného než být šťastný. Význam slova šťastný se v podstatě slovy, která jsou nám dnes k dispozici, nedá ani popsat. 

Po takzvané sametové revoluci přišla na krátko doba, kdy jsme jako společnost promrhali tu euforii, která zde panovala z jakési nabyté svobody, o které jsme si tehdy mysleli, že je skutečnou svobodou a vydali jsme se na cestu, kterou nám ukazovali naši „vůdci“. Nebyli jsme schopni rozpoznat, že tohle vše byl jen klam a nechali jsme se vtáhnout krůček po krůčku do stavu, ve kterém se nacházíme dnes. 

Věci, které se staly, se změnit nedají, a proto je zcela zbytečné se zde ptát či zabývat otázkou, zda bych já sám dnes ještě klíči znovu zvonil. Můj otec vždy říkal, že žádná revoluce nemůže být sametová, že dokud neteče krev, potoky krve, nemůže se nic dlouhodobě změnit. Věřili jsme, že ti kdo nás budou vést, budou mít skutečný zájem o rozvoj naší nádherné země a budou mít zájem o každého jednotlivce. Tehdy jsme byli naivní a stav, ve kterém se dnes nacházíme, je toho jen důkazem. 

Vlády se střídaly jedna za druhou a jednou vládli ti a podruhé zcela jiní. Žádná z vlád však nikdy neměla skutečný zájem o tuhle zem a už vůbec ne o nás jako bytosti. Všechny vlády, které jsme do dnešních dnů měli, myslely vždy jen a jen na sebe. Občan a naše země nebyly dokonce ani na druhém místě. Občan a naše nádherná země jim vždy jen posloužili k tomu, aby vládci a jejich přívrženci z toho něco měli a neštítili se naprosto ničeho. 

Ještě dnes, více jak 30 let po jakési sametové revoluci, se každá jedna vláda a tedy systém jako celek vymlouvá na předcházející komunistický systém a že tohle či tamto jsou jen dopady toho, co ti před revolucí způsobili a do čeho nás uvrhli. Ti, co si dobu před revolucí pamatují, bezesporu ví, jak se věci měly a jak se v tom systému žilo. Od doby revoluce se zde začali v našich vládách objevovat oni zlojedi a vyvrcholením doby a situace, ve které se nacházíme, byly poslední parlamentní volby, kdy jsme již byli tak slepí, hluší a zmanipulovaní - ovšem pouze vlastní leností - se cokoliv učit a být vědomější, že se dostali k moci největší zlojedi všech dob. Neumím si představit, jaký bych byl, pokud by jedním z těchto zlojedů byla má matka, otec, žena či bratr. Jsou jen dvě možnosti, buď bych přijal jejich smýšlení a byl bych jako oni, nebo bych sbalil kufry a s kýmkoliv z nich bych se rozloučil, protože pokud bych tak neudělal, stal bych se v čase jedním z nich.

Naivně jsme se domnívali, že jako stát a jako lidé obývající tuto zemi se budeme skutečně mít lépe a jen těžko dnes hodnotit, co jsme tím lépe mysleli. Opak se však stal pravdou, lépe se nemáme ani v jedné z životních oblastí, na kterých skutečně záleží. Došli jsme do bodu absolutního materialismu a vše se hodnotí jen a výhradně přes peníze. Přestali jsme se radovat z maličkostí, přestali jsme se smát. Naše děti přestaly chodit ven a společnost jsme dokázali společně s těmi zlojedy rozdělit na skupiny a to jim vyhovuje, protože malá stáda se ovládají lépe. Naši krásnou zem jsme dovolili rozervat na kusy a rozprodat zahraničním cizákům a vždy jsme byli schopni přijat důvod, kterým nám to bylo vysvětleno namísto toho, abychom se v kterémkoliv čase probudili a řekli dost, už dost.

Naivně jsme se domnívali, že systém bude „spravedlivý“ a že nás ochrání, ale opak se stal pravdou. Systém zlojedi tak propracovali, že se v něm dnes sami nevyznají, ale přesto jej mají postaven tak, že oni nikdy trpět nebudou. Ten, kdo bude kdykoliv bit, je opět a jen řadový občan. Dovolili, aby vznikli dlužníci, aby vznikla druhotná platební neschopnost a tím posléze exekuce, ze kterých se stal neskutečný byznys. Dovolili, aby se občané zadlužili a předlužili a jakési kecy o tom, že každý musí mít „rozum“, jsou totální nesmysl. Měli to být oni a měli k tomu všechny prostředky a možnosti, kdo se měl postarat o to, aby nedocházelo k předlužení a následným exekucím, aby nedocházelo k tomu, že jsou zde nekalé reklamy a podvody bijící do očí na každém kroku. Neudělali nic a přesto se vždy a to každá jedna vláda, která zde doposud byla, dokázala tvářit a prezentovat vše způsobem, že je to jen a jen pro nás, pro naše dobro, pro občany. Objevil se v naší společnosti zcela zjevný a prokazatelný nešvar, kdy byli a stále jsou okrádaní především naši důchodci a to nejrůznějším způsobem, na různých akcích a prezentacích. Společnost jim začala říkat šmejdi. Tito šmejdi se rozmnožili takovým způsobem, že některá města vydala vlastní vyhlášky a zakázala domovní prodej. V samé podstatě se však nic nezměnilo a opět to byla a měla být jen naše vláda, která měla zasáhnout a ukončit nejen tyhle praktiky, ale celou řadu dalších. Neudělali nic pro řadového občana a nechali a nechávají šmejdy být, protože jim tohle plně z nějakých důvodů vyhovuje a tedy je vlastně pro nás z nepochopitelných důvodů k něčemu potřebují a tito šmejdi jim vlastně slouží. Když už k ničemu jinému tak k tomu, že rozdělují společnost na menší stáda, která, jak bylo již řečeno, se lépe ovládají. Tihle šmejdi dokáží vytvářet dostatek těch, kteří se dostanou do finančních problémů a to zase napomáhá exekucím či právníkům a podobně.  Tohle, o čem je zde výše zmiňováno, jsou jen velmi malé střípky celku, který nám zlojedi se všemi svými šmejdy připravili. V samém důsledku si za vše však můžeme sami, protože jsme u toho byli a vždy máme možnost volby. Na naší volbě je nejlepší to, že je naše a že se tak můžeme v určitém čase kdykoliv rozhodnout jinak.

Svobodní a to jen do určité míry jsou dnes v naší společnosti jen jedinci. A zbývající masa je pod vlivem zlojedů a šmejdů všeho druhu. Skupině Agrofert, která patří do svěřeneckých fondů Babiše patří například: celá mediální skupina MAFRA, která mimo jiné vydává týdeníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro, týdeník 5plus2 a různé další časopisy ( Žena a život,Tina,Rytmus života,Chvilka pro tebe,Motor a další), provozuje zpravodajské portály jako iDnes.cz, Lidovky.cz a další internetové portály a služby. Rádia Impuls a Rock zone, hudební televizi Očko a vlastní Mafraprint. Působí samozřejmě také na Slovensku. Dohromady je to taková síla různých masmedií, že ovládá většinu českého trhu, takže se píše, bude psát a šířit jen to, co oni považují za správné a potřebné. V těchto masmediích všeho druhu pak samozřejmě pracují lidé a tito lidé budou psát, jak píšou a ovládají tak tebe jako jednotlivce a společnost jako celek. Nikdy nebudu házet všechny do jednoho pytle, ale jsou to v podstatě stejní šmejdi jako ti, co okrádají naše důchodce. Stará dobrá žurnalistika se jaksi vytratila a dnes jde jen a výhradně o to, co má sledovanost a přitahuje tvou pozornost.

Za starých časů se ve zprávách objevovaly především pozitivní zprávy a vedoucí představitelé se všemožně snažili udržet společnost v jakémsi pozitivním duchu. Dnes tomu tak není. V podstatě v žádných zprávách, ať už tištěných nebo vysílaných, nenajdete nic zcela nic pozitivního. A otázkou zůstává, komu to prospívá. Vesmír jako celek je živoucí organismus a ten se od nepaměti vždy držel a musí držet v rovnováze. Nerovnováha není ve vesmíru umožněna, a pokud nenastolíme rovnováhu sami, pak do toho zasáhnou jiné síly. Rovnováha však bude nastolena, tomu věř, člověče. Nevěřím informacím, které nám dnes média předkládají, protože to je jen a jen strašení masy lidí, nic jiného to není a každá „redakce“, každý „pisatel“ soutěží o to, čí článek bude mít větší sledovanost. Píše se jen a jen o věcech, které nakonec mají sledovanost a je to celkem pochopitelné, takže pozitivní informace se v mediích neobjeví, protože to nakonec nikoho netáhne. Otázkou pak je, kdo je větším „šmejdem“, zda ti co píšou pro zlojedy a dělají jim poskoky, anebo ti co čtou ty nesmysly. Bohužel na základě těchto zastrašujících a stálých informací se pak dostáváme do stádia, kdy přesvědčujeme naše třeba přestárlé rodiče, aby se nechali naočkovat, namísto toho, abychom jim věci vysvětlili jinak, upozornili na to, že se nemají nechat zastrašit ani lékaři, kteří jim budou do hlavy tlačit nesmysly, že když se nechají naočkovat, tak mohou vidět děti a podobně. Měli bychom jim věci skutečně vysvětlit a nechat rozhodnutí zcela a plně na nich s jasnou informací, že ať už se rozhodnou jakkoliv, vždy za nimi budeme stát.  Setkáváme se s titulky typu „Jedno píchnutí a uvidím rodinu – důchodci se těší na očkování“. Je to hnus a rozumně se toto okomentovat ani nedá. Jsou to šmejdi a posluhovači zlojedů, které jsme si zvolili. Ano, my a jen my jsme více či méně odpovědní, a to bez rozdílu věku a postavení. Nemáme se v podstatě nač vymlouvat a věci, které se staly, nelze vzít zpět a nelze je změnit. Nacházíme se v nerovnováze, protože vše nač myslíme, nejenže přitahujeme, ale každá naše myšlenka, a nemusí být ani vyslovena, je energie. 

Zamysleme se nad tím kolik energie v dané době tvoříme.

Jakouže tvoříme energii. 

A položme si také otázku, kdo má zájem, aby se podobná energie šířila a rostla.

Kdo ji potřebuje a proč, komu slouží.

Nepopíratelným faktem je, že žádná energie se neztratí. Tak by se hluboce každý měl nad věcmi, kterými jsme doposud prošli, zamyslet a pokud s čímkoliv, co mu vstoupilo do života, nesouhlasí a chce žít jinak, pak musí přistoupit ke změnám. Je třeba si plně uvědomit a přijat fakt, že nemůžu změnit zlojedy, když nejsem schopen změnit ani životy našich dětí. Nezměním ani jejich přisluhovače, stejně tak jako nezměním šmejdy všeho druhu. To, co ale změnit mohu, jsem já a já se změním, pokud změním své vlastní myšlenky a odpoutám se od jejich hry, která z každého v opačném případě udělá ještě většího otroka, než byl doposud. Za celou onu medializovanou dobu o jakési pandemii nemám jedinou informaci o tom, že by zemřel někdo z našich známých na nějaký koronavirus. Nemám také zcela žádnou informaci o tom, že by se někdo nakazil či by byl jen byť v karanténě. A proč? Protože to všechno jsou bytosti, které smýšlí zcela jinak. 

Z čeho máš strach, to posiluješ a přitahuješ. 

Pokud spadáš do skupiny zlojedů, přisluhovačů či šmejdů, tak tě asi těžko mohu žádat, abys přestal přesvědčovat své blízké a to především své nemocné či přestárlé rodiče, aby se nechali očkovat. Přesto se nad tím zamysli, polož si pro tebe jistě těžké otázky, které pramení z tohoto textu, a zvaž, zda si tví nemocní či přestárlí rodiče nezaslouží jiný přístup. Nech to na nich samotných, nezapomeň však, že zrození a smrt je zcela přirozenou součástí života. Nezapomínej také, že co zasejeme, musíme bezezbytku sklidit a že se nacházíme v dané chvíli v nerovnováze, a že pokud ji nenastolíme sami, pak zasáhne vyšší moc, vesmír, chceš-li. Informací je všude kolem tebe dostatek, jen nejsou prezentovány v médiích, kterým v dané době nasloucháš.

Jako rodina máme zde s Radkou za sebou jeden z velmi úspěšných roků a těšíme se na každý další příchozí den. Stejně tak děkujeme ve svých myšlenkách každý večer za ten daný prožitý den. Plně si uvědomujeme, že je to náš a jen a jen náš život. Žijeme v Lásce k sobě, protože jen tak a jen pak můžeme Lásku také dávat a přijímat, ale Láska není o tom, že budu objímat zlojedy, přisluhovače či šmejdy. Láska je něco, co musí člověk cítit v sobě sama a být Šťastným je pak něco, co zde do slov dát vůbec nelze.

Přeji všem Lásku, stejně tak jako dojít k vnitřnímu vědomí, že jsem „Šťastný“. Toto vše se v nás musí odehrávat bez toho, v jaké době žijeme, kdo nám vládne a na jaké vědomé úrovni se společnost jako celek nachází.

S Láskou a v Lásce Kája

18.1.2021

 

 

Předcházející text ..................ČERNÁ nebo BÍLÁ - vyber si.

Následné povídání ................ Všem žákům devátých tříd.

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2021