Všem žákům devátých tříd.

 

Hoši a holky – k ničemu vás nenutím a o ničem vás nemám v úmyslu ani přesvědčovat, přesto jsem se rozhodl věnovat vám těchto pár řádků a budu rád, pokud si je velmi pozorně přečtete, zamyslíte se nad samotným obsahem a sdělením. Kdo jsem, čím jsem si v životě prošel a co dělám či nedělám, není zde pro vás důležité. Přes tato písmenka jsem se rozhodl k vám promluvit, protože mi není jedno, čím budete v nadcházející době procházet a čemu všemu můžete být vystaveni či v jaké budoucnosti budete žít.

Oslovuji vás především žáky devátých tříd, protože se v dané době naprosto odlišujete od žáků ostatních tříd a stejně tak se odlišujete již od žáků jakýchkoliv středních škol či učňovských středisek. To však neznamená, že text není vhodný i pro ně. Nižší ročníky nejsou a nebudou vystaveny v dané době tomu, čemu vy jako každý jeden z vás osobně. Středoškoláci a učni různorodých oborů se taktéž od vás liší, protože přece jen jsou starší a nepochybně byli již v jejich životech situace, kdy se museli o sebe nějak sami postarat či se za sebe rozhodnout. Vy se od všech přece jen v mnohém odlišujete a stojíte v tomto čase, který vám již běží, před svou životní zkouškou.

Aniž bych vás urážel, tak se nacházíte dnes v období, kdy budete končit základní vzdělání, domníváte se, že další vaše cesta již bude jednodušší a myslíte si, že máte moudrost celého světa. Za mne osobně neumíte v podstatě nic, naprostá většina z vás je zjednodušeně řečeno nepoužitelná. Nemáte ani tušení co jsou peníze, neznáte jejich hodnotu, neumíte s nimi hospodařit. Ničeho jste v podstatě do dnešního dne nedosáhli, jen máte mnohdy silné řeči a domníváte se, že svět vám bude ležet u nohou. Naprostá většina z vás se dnes neumí o sebe sama postarat a jste, jak se říká mamánci. Jste neodpovědní, nespolehliví a doposud za vás vždy vše museli vyřizovat rodiče. Vše co bylo výše uvedeno je v podstatě fakt. Mým zájmem nebylo a není vás jakkoliv urazit, zesměšnit či ponížit, přesto tohle vše jsem měl potřebu sdělit, než se dostaneme dále.

V podstatě jeden z vás obývá naši domácnost - Matěj - takže nic z toho mi není cizí. Škola vás na život nepřipravila a to, co se vám do hlav mnohdy snažila vtlouci, byly bludy, překroucená fakta, nebo dokonce přímo lži. Podrobněji to zde není potřeba rozebírat, protože v čase na to přijdete sami. Škola jako taková se na vás podepsala velmi silně a bohužel ne v tom dobrém slova smyslu. Říkali vám mnohdy, jak jste dobří a přitom to nebyla a není pravda. Na to však za pár měsíců až přestoupíte na jiné školy či do učení přijdete sami, že vás toho moc nenaučili. Nechápu jak je možné, že žák mohl mít na konci školního roku z předmětu dvojku a v novém školním roce v pololetí jedničku. Ptal bych se za co a kdy že ho ten učitel vlastně zkoušel a jak. Neviděl jej a hodnotil na základě online výuky. To se jako učil lépe z domu u počítače, nežli když seděl v lavici? To vše ale také není to podstatné, co vám chci sdělit, přesto i tohle je potřeba zde zmínit, abyste si uvědomili, že vám učitelé nalhávali a to i přes vaše známky jak jste dobří. V podstatě vás i tímto poškozovali. Přál bych vám poznat klasické školství našich let, to by ovšem polovina z vás dnes byla v sedmých možná osmých třídách. Většina z vás neumí ani komunikovat, protože jste nikdy nepsali slohová cvičení, nejste schopni stvořit větu, protože znáte ze škol jen doplňování. Cizí jazyky umíte v tom smyslu, že do psaného cizího textu doplňujete slova, ale kloudnou větu nestvoříte. A to nejhorší, čím se na vás škola podepsala,  je, že nejste schopni se zamýšlet. Nejste schopni nic vymyslet a pomalu jsou z vás roboti. Neumíte třídit informace a věříte více učitelům, než vlastním rodičům. To vše nejsou urážky a snižování vašeho lidství, ale je potřeba se podívat pravdě do očí. Jednoho dne z vás mají být plnohodnotní občané, kteří mají být budoucností našeho národa.

Nacházíte se, milí žáci, dnes v turbulentní době, která nemá v dějinách obdoby a věci se mění ze dne na den. Jistě jste zaznamenali, že je zde už více jak rok prezentována jakási epidemie koronaviru. Jsem přesvědčen o tom, že nikdo z vás se doposud o věci a tedy dění tohoto druhu nezajímal, nesbíral informace, netřídil si je, a tedy nemá šanci se v tom ani částečně orientovat. Nepochybuji o tom, že pokud vám položím otázku co že to je pandemie koronaviru, jak se projevuje, z čeho pochází a proč, nebudete znát odpovědi. Stejně tak nebudete znát odpovědi na otázku jak se léčí a podobně. Zřejmě vám ale nebude cizí to, že se máte nechat testovat a že byla vyvinuta vakcína.  Pochybuji, že jste se zamysleli nad tím, jak je možné že po desetiletích, kdy zde máme rakovinu všeho druhu, se na ni stále umírá a nemáme léky. Stejně tak pochybuji, že dokážete vysvětlit jak je možné, že na koronavirus jsme očkování vynalezli během pár měsíců. A nejen to, my jsme byli tak dobří, že najednou zde máme celou řadu vakcín, které vás prý ochrání. Různé vakcíny na stejnou nemoc, to mi hlava sice nebere, ale tak je to prezentováno. A samozřejmě, odborníci na to jistě uspokojující odpovědi mají. Nezapomeňte ale nikdy, že žijete v „kapitalistické demokracii“ a ta není o ničem jiném než o penězích.

A nyní to hlavní. Přesto, že se nacházíme v turbulentní době a nikdo není schopen říci, co bude za týden, natož za měsíc, měl by každý jeden z vás mít jasno, co chce či nechce a proč. Měli byste se připravit již dnes na možné varianty, protože člověk připravený není zaskočený.

Předpokládám, že v podstatě máte všichni již dnes občanské průkazy a zkoušky, kterým budete v nadcházejícím období vystaveni, jsou vašimi životními zkouškami a tím nemám na mysli nyní zkoušky na školy, pokud jste se na ně přihlásili, ale zkoušky životní. Ty vaše.

Ať chcete nebo ne a může se vám to zdát absurdní, ale budete muset nyní velmi rychle dospět. Budete se muset rozhodovat a to sami za sebe. Každé jedno z vašich rozhodnutí může a také velmi ovlivní celý váš život. Stojí před vámi vaše životní zkoušky a jen vy, a opakuji to znovu, jen vy sami se musíte rozhodnout.

S největší pravděpodobností budete stát za měsíc před rozhodnutím, zda se necháte testovat, abyste nastoupili do školy. Žádný rodič by neměl do vašeho rozhodnutí zasahovat. Každý rodič by s vámi měl o celé situaci diskutovat, sami byste si měli vyhledat informace, ale ne jen na seznam.cz, ale i jinde. Ovládáte přece angličtinu či němčinu a tak mnohé informace jsou vám k dispozici. Měli byste se vědomě a svědomitě se vším dostupným seznámit proč a jak. A pak na základě vlastního vnímání a vlastního pohledu byste se měli sami svobodně rozhodnout. Rodiče by měli za vaším rozhodnutím jen stát a pomoci vám jej aplikovat v praxi. Rozhodnutí o tom zda se necháte testovat, abyste mohli nastoupit do třídy, by měli nechat na vás.

Náš deváťák zde na otázku, zda se nechá testovat, odpověděl, že NE. Osobně říkám fajn Matěji, ty se nechceš nechat testovat, je to tvá volba a máma by tě v tom měla jen podpořit, ale uvědom si věci kolem a dopady, protože ty zde nyní něco plácáš, že nechceš a skáče ti ego po hlavě, ale až dojde na lámání chleba tak ani necekneš. Pokud si za tím ale stojíš, fajn, máma jistě bude stát za tebou. Teď ale pojďme dále, nějak to tedy dopadne a testovat se nebudeš, jak to bude se školou, neřeš, protože to už je jen pár měsíců. Ty sis ale vybral školu a máš mít zkoušky a co když ti řeknou, že ke zkouškám můžeš jen s negativním testem. Také se nenecháš testovat a stále si za svým budeš stát? Pokud ano, ovlivňuješ svůj život do budoucna. Tvoří se tvá osobnost a já osobně ti tleskám. Nepůjdeš na školu, protože se nechceš nechat zotročit a půjdeš na nějaký učňovský obor, kde nebudou chtít testy ani očkování. To je fajn Matěji a fandím ti, držím ti palce a tleskám. Tvoří se z tebe skutečná osobnost a nenecháš se zlomit. No řekněme uděláš učňovské závěrečné zkoušky a chceš nastoupit do práce, ale zaměstnavatel ti řekne, musíš být proočkovaný. Nepodlehneš a budeš se živit sám a já ti opět držím palce a tleskám, protože to už z tebe je skutečná svobodná bytost, která nepodlehla a nenechala se zlomit. Jsi nepochybně jiný než většina kolem tebe.

Jiný příklad: Matěj se nyní nenechá testovat a nějak to dopadne. Ke zkouškám jej pustí a nepožadují testy. On je udělá, ale škola řekne, že pokud bude přijat a chce na tuhle školu, musí být proočkovaný, že to je podmínka školy. Matěj to nepřijme a zbytek je stejný.

Říkám fajn, ale na chvíli se vraťme k rouškám. Zeptám se, nosíš ve škole roušku? Ano nosím, protože musím, oni to po mě chtějí. Říkám vidíš a nebude to s testováním stejné, oni to zase po tobě budou chtít? No jo, ale kdybych nenosil roušku tak bych dostal dvojku z chování. Říkám, v čem to žiješ, kdo ti takový blábol řekl. Kdo a na základě čeho ti nařídil nosit ve škole roušku? Žádný školní řád to přece nenařizuje a pak stačilo se vzepřít stejně jako nyní, když říkáš, testovat se nenechám. Já v tom rozdíl nevidím a to, že ji nosí máma v obchodě, a že ji mají všichni kolem tebe, neřeš, protože oni neví, že ji nemusí mít. Oni neznají základní listinu práv a svobod, o které ses učil a dostal jsi jedničku. Oni ti kolem tebe se tak rozhodli a byla to jejich volba. Oni ti okolo tebe nejsou svobodní, byť si to myslí nebo to prohlašují. Podřídili se na počátku, protože věřili, že to vše bude jinak, ale není. Nedokážeme třídit informace, nedokážeme se bránit a tak se podřizujeme a jsou z nás otroci. Přesto testování a očkování je už o něčem hodně jiném a je pravděpodobné, že tím to vše nekončí, ale je to počátek něčeho, o čem nemáme v dané době ani páru. A vy, Matěji, jste to vy, kdo v tomto světě budete či máte dále žít. Takže se musíš umět rozhodnout, za svým rozhodnutím stát stůj co stůj a hlavně ti musí být jedno co ti druzí.

Nikdo neví, co bude za týden natož za měsíc či rok, ale o svobodu děti přijdete jen jednou a může se stát, že to bude z vaší hlouposti či nerozvážnosti. Velmi dobře zvažte, co chcete a jak budete postupovat. Jako rodič bych si v dané chvíli nevzal na triko, že dítěti něco nařídím, přikážu a rozhodnu za něj, protože se mi to ve velmi krátké době může těžce vrátit ve formě, že mi bude dítě vyčítat po zbytek života, že jsem to já chtěl a ne on. Nemohl bych žít s vědomím, že jsem dítě poškodil testem následně vakcinací. Stejně tak bych nemohl žít s vědomím, že jsem mu toto zakázal.

Vím a plně si uvědomuji, že je to složité, děti, ale tohle rozhodnutí a tahle volba by měla být jen a jen o vás a je tedy na vás jak se rozhodnete. Každý rodič by měl plně respektovat v tomto rozhodnutí své dítě stejně, jako nepochybně respektuje to, zda si dítě vybralo dále studovat či jde na jakýkoliv učební obor. Každá bytost je jedinečná, pokud se nezotročí, protože pak je to už jen otrok, který tvoří jedno velké stádo. Děti, je to vaše volba a vaše rozhodnutí a je to jen a jen na vás. Šiřte si tyto informace mezi sebou, abyste nikdy nemohli říci, já sem nevěděl. Pokud jsi dočetl až sem, pak se rozhodni.

Máte mnoho možností a je vás skutečně masa, protože je vás odhadem více jak 100 tisíc. Můžete se ptát při každé hodině, jak to bude a sdělovat jaký máte postoj, nenechte se odbýt. Můžete se sdružovat a informovat se navzájem. Jistě se najdou mezi vámi jedinci, kteří jsou aktivní, iniciativní a jsou dobrými organizátory. Je a bude to váš život a jaký si jej zvolíte, jaký si jej nyní vybojujete, takovým bude. Musíte, jak již bylo řečeno, rychle, velmi rychle dospět. Můžete a měli byste ulehčit rozhodování a traumata svým rodičům. Ukažte sami sobě, že nejste zase tak hloupí a chápete, oč zde jde.

Nikoho, naprosto nikoho, jsem se nesnažil a nesnažím o ničem přesvědčovat, stejně tak jsem se nesnažil a nesnažím nikoho ponižovat či zesměšňovat. Nic z toho, co je, nevedlo a nevede k žádnému podněcování ničeho, přesto můžete mnohé udělat, dokonce můžete zaplnit Václavák. Můžete více než si jen myslíte a umíte představit. My se s věcmi nějak srovnáme, ale to, co přijde, bude a má být vaše budoucnost a rozhodujete o ní, na to nezapomínejte. Testování je testem k tomu, jak budete svolní k tomu, aby následně proběhla vakcinace. A o vakcínách se v médiích vyjadřuje řada odborníků z různých zemí. Zjednodušeně sami by se očkovat nenechali. Otázkou je proč asi, když jsou to odborníci. I u nás máme mnoho těch, kteří k tomu měli co říci, ale postupně byli všichni umlčeni.  

Stojíte a budete stát v nadcházejícím období před nejtěžším rozhodnutím svého dosavadního života. Pokud si totiž myslíte, že testování nic není, že rád a klidně plivneš do nějaké ampulky či si strčíš na kraj nosu kousek špejle, mýlíš se, může to být počátek konce tvé svobody, protože jsi podlehl jednou, podlehneš opět. Nechal ses dobrovolně testovat a to je jen krůček od toho, aby ses v čase nechal dobrovolně očkovat. Víš, jaké to vše na tobě zanechá následky za týden, měsíc nebo rok. Já to nevím a neví to nikdo. V každém případě do těla dostáváš látky, možná věci, které tam nepatří. To, že se nechala očkovat babička, děda, nebo dokonce táta, je a byla jejich volba. Tohle by zase měla být a bude tvá volba. A nikdy pokud tohle podstoupíš a to si dobře pamatuj a uvědom: nikdy se nebudeš moci na nikoho vymluvit a nic z toho nejde vzít zpět.

Text nakonec není jen pro děti, ale i pro rodiče, aby si uvědomili, jakou odpovědnost mají a neměli by své děti přesvědčovat tak, ani tak, měli by jim věci vysvětlit, nechat rozhodnutí na nich a plně stát za jejich rozhodnutím. Vím, není to jednouché, ale je to to nejlepší a nejčistší, co mohu pro své dítě udělat, bez jakýchkoliv výčitek v budoucnu. Napsal jsem to, jak nejlépe umím a věřím, že pokud se s textem seznámíte, pochopíte, co jsem vám chtěl sdělit.

Vážení deváťáci, držím každému jednomu z vás palce a věřím tomu, že tímto textem jsem pro vás udělal více, než vaši učitelé a v mnohém i mnoho jiných kolem vás. Sdružujete se – diskutujte o věcech mezi sebou, protože vám běží čas. Není to lehké a nepodceňujte to, ale je a musí to být jen a jen vaše volba, jen to je skutečná svoboda, kterou pocítíš, poznáš a začneš si ji uvědomovat, až když se rozhodneš.  Udělal jsem maximum, ostatní je na vás.

Držím vám palce a věřím, že se najdou alespoň jedinci, kteří přes to vše, co se kolem děje, budou a zůstanou svobodní.

Jste Děti Země nezapomeňte na to.

 

PS: zda a jakým způsobem se to dostane k vašim dětem nechám již jen na vás.

 

 

Předcházející text ..................Šmejdi

Následné povídání ................ Zločin proti lidskosti.

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2021