Firma Kasfin versus starosta

Byť mne to z jistého pohledu unavuje, protože tomuto tématu jakési centrální kotelny zde v Borotíně věnujeme s Radkou opravdu mnoho času, přesto sám za sebe se nemohu a nebudu tvářit, že je mi to jedno. Slíbil jsem, že se navrátím ještě k celému problému a předložím vám ještě další informace a to jak k samotnému starostovi, a dnes možná o trochu více také v podobě lesního hospodáře, tak firmě Kasfin, zastoupené zde panem Pickou.  Mohu zde opět jen zdůraznit a připomenout, že nic z toho, co je zde uvedeno, není osobní. Je mi zcela jedno kdo sedí na starostovské židli anebo kdo je nějaká firma Kasfin a kdo za ní stojí. Udělal bych to dnes, i kdyby na oné židli seděl můj bratr či otec. Z druhé strany jsem přesvědčen, že toto by se nestalo, protože bych je osobně na toto a s plnou vážností dopředu upozornil, že pokud s něčím podobným přijdou, ponesou si následky.

Starosta zveřejnil na stránkách obce informace, které zpracovala firma Kasfin s.r.o. Protože, jak již jsem se někde zmínil, jsou závažné věci zveřejňovány jen na chvíli na vašich stránkách, vytvořím zde v nejbližší době sám archiv všeho, co bylo kdy o kotelně zveřejněno a co se jí týká.

Podívejme se tedy nyní nejen na to, co vám bylo předloženo, ale i na věci, které s tím souvisí.

Pan Picka uvádí vstupní data, cituji:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Vstupní fakta:

Předpokládané připojení 211 odběrných míst.

Výroba ve čtyřech centrálních zdrojích tepla, z toho tři propojeny tak, aby byly optimalizovány nároky na provozní náklady fungování systému.

 

Odpojením 211 lokálních zdrojů tepla dojde k vytěsnění:

8 160 q hnědého uhlí

773 m3 dřeva

10 050 MWh elektrické energie

Další použitá paliva vzhledem k malému rozsahu nejsou započítána (černé uhlí, LTO).

 

Výše uvedené množství současného vytěsněného paliva představuje 20 840 GJ tepelné energie.

Po redukci, se započítáním předpokládané účinnosti současných provozovaných lokálních zdrojů, to představuje energetickou náročnost budoucího systému v hodnotách cca 16 500 GJ.

K tomu je nutné připočítat teplo na výrobu teplé užitkové vody. Vzhledem k použité technologii ohřevu TUV lze předpokládat energetickou náročnost v rozsahu minimálně cca 15% z tepelné energie využívané k ohřevu topné vody. Celkem se tedy jedná o potřebu 2 500 GJ tepelné energie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jsem si plně vědom toho, že ve chvíli, kdy jsme se zde začali zabývat kotelnou a zveřejnili jen optimistická čísla, která již v té podobě ukazují na nesmysl tohoto projektu, je nucen Picka postupovat jinak a bude obezřetnější, protože mu jde o jeho příjmy. Bude prokázáno, že je mu naprosto jedno, zda nakonec se projekt bude či nebude realizovat, protože on má jen a výhradně osobní zájem. Pokud by tomu tak nebylo, nikdy by nemohl s něčím podobným přijít, protože ze své profese si musí být zcela vědom toho, že tento projekt realizovat v dané podobě nelze.

Nicméně pojďme k tomu, co sám nyní předkládá jako předběžné informace o ekonomice provozu.

Pan Picka, a to je prosím potřeba velmi ZDŮRAZNIT, naprosto poprvé uvádí, že dojde k ODPOJENÍ 211 MÍST a tím dojde k vytěsnění uváděného paliva. Už to není o tom, že kdo chce, ponechá si kotel, už je to o tom, že tyto zdroje budou sešrotovány.  Oba dva, jak Picka, tak starosta, vám od počátku nesdělují přesné informace a každý z nich prosazuje jen jakýsi svůj osobní zájem a není vůbec důležité jaký. To, co vám ale stále nabízí, je ukázka totální manipulace s vámi a lží zaměřených vůči vám.

vytěsněné palivo podle Picky bude v objemu

20 840

GJ

 

spotřeba na jedno odběrné místo by tedy byla v průměru

99

GJ na byt

 

při hmotnosti 400kg/prm a výhřevnosti 14,62MJ/kg to je

3 563

prm dřeva

na jedno odběrné místo při počtu 211 míst to pak je

17

prm dřeva

( pro ty co si chtějí výpočet ověřit či mu porozumět : 20 840 GJ = 20 840 000 MJ děleno 14,62MJ/kg = 1 425 445kg dřevní hmoty, děleno váhou 400kg/1prm= 3 563 prm)

 

Se spočítanou spotřebou, která je převedena na spotřebu prostorových metrů dřeva na dům, bychom asi mohli souhlasit a zde není co namítat, byť je i tento výpočet zcela orientační, protože se zde počítá se 100% účinností kotle. Při nižší účinnosti by spotřeba byla samozřejmě ještě vyšší, takže pořád předkládám jen ta lepší čísla.


Picka předpokládá ve své rekapitulaci, že na topení včetně ohřevu vody po vytěsnění 211 zdrojů tepla bude potřeba  

19 000

GJ

 

tohoto čísla se tedy budeme držet a pak to je na 1 odběrné místo

90

GJ

 

celková spotřeba při hmotnosti 400kg/prm a výhřevnosti 14,62MJ/kg  je

3 248

prm dřeva

na jedno odběrné místo při počtu 211 míst to pak je

16

prm dřeva

 

POZOR zde opět Picka zdůrazňuje, že dojde vlastně k odpojení 211 zdrojů tepla, které dnes používáte. To znamená, že mimo jiné i on se již dnes jistí a počítá s tou nejlepší variantou, která je naopak naprostým nesmyslem pro každého z vás. Nicméně se toho budeme i nadále držet.

 

vaše lesy mají rozlohu podle dostupných informací

260

ha

 

nárůst plné dřevní hmoty na 1 ha ročně a 80 let starý les cca

5

m3

 

koeficient přepočtu na 1 prm = 1,43 pak lesy narostou ročně o

7,15

prm

 

celkový nárůst veškeré hmoty v lese za rok by pak byl cca

1 859

prm

 

spotřeba paliva podle Picky ale činní

3 289

prm

 

pokud tedy vytěžíte vše, co za rok v lese naroste, stále vám chybí

1 430

prm

 

 

Vaše lesy tedy pokryjí v tom nejlepším případě spotřebu paliva pouze ze 43 %. A to je potřeba si uvědomit, že jste vytěžili a zpracovali na štěpku naprosto všechnu hmotu, kterou vaše lesy vyprodukovaly.

Starosta, který je navíc v pozici samotného hospodáře, by toto vše měl vědět. Naskýtá se kolem vašich lesů mnoho otázek a nejsou zde žádné odpovědi. Jak se vlastně v těch lesích hospodaří, vždyť to je docela velká rozloha, kde se nachází kubíky vytěženého porostu, jak to že pokladna se neplní. Jaký je tedy skutečný stav, proč tak rozsáhlý majetek a jeho správa není podrobně na stránkách zveřejněna. Jiné obce se chovají jinak a veřejnost má možnost si vše zkontrolovat. Už zde bylo řečeno, že bych jako občan požadoval, aby byla rubrika na neplatiče a hospodaření kolem. Sdělil jsem, že bych požadoval, aby okamžitě byla zavedena samostatná rubrika na stránkách o kotelně a byly dostupné stále všechny informace, každý papír, zápis, smlouva. Zde to obec nevede, proč tomu tak je? Nyní bych k tomu okamžitě po tom, co se zde objevuje, žádal stejnou samostatnou rubriku ohledně obecních lesů, kolik se ročně vytěží, kolik byly přírůstky, kolik se komu za co zaplatilo a podobně. Jste malá obec a nemáte naprosto nic pod kontrolou a vše jste svěřili do rukou jedinému hospodáři a přitom nevíte nic o jeho hospodaření. Doma ve svém účetnictví byste si to nedovolili. Pokud nejsou věci pod kontrolou svádí to jednoznačně v dnešním světě k machinacím všeho druhu. A tím opět neříkám, že se tak děje, jen mají být věci pod kontrolou a mají být bez diskuzí zveřejněny a tedy přístupné.

Pojďme dále:

Pan Picka předpokládá příjem z prodeje tepla včetně ohřevu vody ve výši 5 700 000 Kč

Příjem z poplatků za výměníkové stanice pak 506 000 Kč

Příjem ze zelených bonusů pak 950 000 Kč

Celkové příjmy pak jsou někde na hranici 7 156 000 Kč

Zde by se dalo snad zopakovat to, co již bylo řečeno. Pan Picka již nyní počítá s odpojením oněch 211 napojených míst a nikdo z těchto občanů doma nespálí ani třísku a navíc všichni ještě zruší i své bojlery, které třeba ohřívají elektřinou a budou všichni a to bezezbytku odebírat veškeré teplo jen a výhradně centrálně. Ano, pak je to reálné, ale nereálná je jeho představa, se kterou se zde počítá, takže je to celé nesmysl. Příjem z poplatků výměníkových stanic nemůže probíhat v této formě a podobě na to je zase zde zákon, který chrání zákazníka.  On pan Picka jen vychází z nesmyslných smluv, které předložil a to je elaborát, který jsem opravdu dlouho neviděl. Samotného starostu opět nechápu a měli byste se zeptat, zda by za sebe někde pobodaný elaborát podepsal. Zveřejním vám však náhled, jak má smlouva vypadat, jen to zde dnes nebude, protože by to zde byl nekonečný příběh a ztráceli byste se v informacích.

Celkové příjmy jsou tedy opravdu nereálné stejně jako výstavba centrální kotelny v podané podobě a formě. A hlavně bych dnes již nic nechtěl mít společného s těmi, kdo mi zde předkládají lži a nepravdy a to jen proto, aby se sami obohatili. Firma Kasfin s.r.o, která jen provádí či nabízí zakázky v řádech stamilionů, nemá do dnešního dne ani internetové stránky. V dnešním světě kdy má internetové stránky každý novinový stánek je tohle alarmující a o něčem to vypovídá. Pryč od podobných firem.

 

Zajímavý přehled nám však pan Picka předkládá naopak z čísel, která mají tvořit nákladovou položku a zde je nad čím se zamyslet a opět sám zde předkládá v písemné nabídce polopravdy a šíří lži.

Nákup štěpky - 2 491 000, elektrická energie - 350 000, mzdové náklady-  500 000, pohonné hmoty - 100 000, ostatní náklady - 150 000Kč, celkem tedy náklady 3 591 000 Kč.

Český energetický úřad zveřejnil dlouhodobý obvyklý průměr ročních nákladů pro kalkulaci cen tepelných energií v Kč/ GJ bez DPH:

plánovaná spotřeba tepla

 

19 000

GJ

     

     Kč

   Kč

 

elektriktrická energie

26,39

501 410

 

technická voda

 

1,26

23 940

 

ostatní proměnné náklady

9,73

184 870

 

mzdy a zákonné pojištění

59,58

1 132 020

 

oprava a údržba

 

20,23

384 370

 

odpisy

   

33,96

645 240

 

nájem

   

51,56

979 640

 

výrobní režie

 

12,09

229 710

 

správní režie

 

12,23

232 370

 

ostatní stálé náklady

10,88

206 720

 

celkem

   

238

4 520 290

 
           

nákup štěpky

   

2 491 000

 

náklady celkem cca

   

7 011 290

 

 

A to zde není ještě cena za úvěr.

Podívejme se jen na dvě položky a jednou z nich je elektrická energie, kde Picka říká 350 000 a dlouhodobý průměr podle regulačního úřadu je 501 410 Kč, druhou položkou jsou mzdy, kde Picka říká 500 000 a to opravdu přestřelil a regulační úřad říká z dlouhodobého průměru za celou českou republiku 1 132 000 Kč. Jen na těchto dvou položkách je to rozdíl 783 000 Kč. Jak pak mohu věřit, že to je ON Picka, kdo to myslí se mnou jako občanem dobře. Všechna předkládána čísla od něj jsou pak nesmysly a osobně mu nevěřím ani slovo a nechtěl bych s ním stavět ani psí boudu, natož jít do projektu za 157 000 000 Kč.

K samotnému úvěru již pak není co dodat, protože to již bylo sděleno. Obec pokud by čistě hypoteticky si vzala úvěr, tak jej není schopna splatit. Obec by musela ručit majetkem přinejmenším ve stejné výši a to si ani nechci představovat. To je jednoduše scifi.

Navíc celá řada dalších věcí zde nebyla ještě sdělena a je zbytečné to dále takto již rozvíjet.

Nebylo sděleno, kdo bude kotelnu provozovat, protože na to potřebujete licenci.

Nebyly vám sděleny další věci, jako že je přece bláhové, abyste si mysleli, že ty desítky domů a bytů, které dnes vytápí elektřinou, budou započítány do dotace. To je fatální nesmysl, protože nikdo vám nedá dotaci na to, že chcete přejít z elektřiny na dřevní štěpku. A je toho mnohem a mnohem více, ale opravdu mne to stojí tolik času, že ne každé věci jsem zde ochoten se plně věnovat a to ani přesto, že mne to učí.

Odpovědný za tento celý paskvil je jedině a výhradně starosta a nedovolte mu tentokráte, aby se z toho vymluvil na to, že jste to byli vy, kdo chtěl. Při dalším jednání zastupitelstva by bylo dobré a vhodné svou účastí podpořit nejen Radku, která doposud na to byla v celém zastupitelstvu sama, ale hlavně sami sebe, protože jde o vás. Zajímejte se o svou obec je malá, hezká a je vaše a může se rozvíjet bez nesmyslných dotací. Zajímejte se a požadujte po svých zastupitelích, aby se změnil postupně celý zastaralý a přežitý systém na obci. Požadujte, aby byly založeny rubriky k daným tématům, aby věci byly archivovány a ne vymazávány ze stránek, a aby vše se dělo pro blaho všech.

 

S Láskou a v Lásce Kája

5.2.2017

 

předchozí povídání ..........JÁ obec

následné povídání .............Jasné NE kotelně

svůj názor můžete zaznament zde .....Prostor pro Vás