Pohádka o kotelně - díl druhý.

 

Pár dnů mi zde na stole ležel krátký článek o Borotínské kotelně, který napsala Radka a přála si, abych jej zveřejnil. Odkládal jsem to. Jednak z důvodů, že jsem přece jen časově docela vytížený a pak jsem chtěl článek ještě rozšířit o pár svých slov. Nakonec jsem k článku osobně nic nedopsal s tím, že zveřejním, co sama Radka napsala a pokud se přece jen najde čas a budu mít potřebu, tak v nadcházejících dnech pod daný článek dopíšu svůj pohled na věci kolem.

Plány se jak je vidno však mění, protože dnes přinesla Radka ze schránky nějaký „pamflet“, kterým opět obec žádá o jakési písemné vyjádření, kdo že se chce a kdo ne napojit na centrální kotelnu.

Tento text, se kterým jste se jistě všichni seznámili, rozhodl o tom, že zde v danou chvíli, bez ohledu na to kolik jiné práce mám, sedím a mám potřebu pár slov k tomu všemu zde sdělit a to i přesto, že slov již bylo dostatek na to, aby již nikdo s něčím podobným jako je další průzkum nepřišel.

Nejsem v těle samotného starosty a tak nemohu vědět ani já ani vy, co se v něm odehrává a proč si nedá už pokoj a stále prosazuje svou. Nechci zde spekulovat co a proč tak nakonec stále činní, ale jedno je jisté, má na tom všem z nějakých nám skrytých důvodů svůj osobní zájem a nemá zájem se jen tak vzdát a zkouší vše možné, jen aby alespoň nějaká ta centrální kotelna z původních tří navržených vznikla.

Jsem si naprosto jistý, že zde o ekologii, za kterou se vše schovává, a kterou se všichni tak rádi ohánějí, nejde. Protože se pravdu o tom, jak to vlastně je, nedovíme, ponechme tyhle úvahy stranou. 

Kdo však jen trochu sleduje dění kolem nesmyslné centrální kotelny, musí uznat, že starosta se nehodlá jen tak vzdát a všemi možnými prostředky se snaží tento megalomanský projekt prosadit a slovu NE nerozumí. 

Vzpomínám si na ten dubnový den, kdy se Radka účastnila schůze jakési mi nic neříkající rady a v pozdních nočních hodinách se vrátila s tím, že kotelna nebude. Po návratu domů udělala kávu a povídala o tom, jak věci probíhaly. Protože se na radě nemohli hnout z místa tak paní místostarostka přišla s tím, že se bude o kotelně hlasovat a to tajně.

Jsem si naprosto jistý, že ani ona, ani sám starosta neočekávali, že tajné hlasování dopadne, jak dopadlo, že vlastně většina dá hlas tomu, aby se projekt centrální kotelny zastavil. Bohužel, jakási rada je nic neříkající věc a je taktéž naprosto nezávazná a to se také následně v krátkém čase jak je vidět ukázalo. Sdělil jsem Radce, že tohle není konec, že starosta

s místostarostkou s něčím ještě přijdou, a že by k tajnému hlasování nedošlo, pokud by nevěřili opačnému výsledku, než se ukázal.

A stalo se jak je vidno.

V květnu proběhla schůze zastupitelstva a jedním z bodů byla opět kotelna. Starosta a jeho přívrženci se neřídili doporučením, které bylo odhlasováno na radě, že se má projekt ukončit a věnovat se jiné práci a přednesli pozměňující verzi kotelny a o této dali hlasovat. Protože se jednalo o jakousi pozměňující verzi, tak opět zastupitelé pro svůj klid a neochotu se jasně vyjádřit, zvedli ruku pro to, aby rozhodli sami občané.

Jak opět již Radka zmínila a to velmi hezky ve svém povídání, nejen starosta, ale i zastupitelé dostali hlas a byli zvoleni proto, aby zastupovali, vedli a rozhodovali. Bohužel je to jak to je a komentovat to vše nemá ani význam, protože to vše již v podstatě bylo sděleno, jak by se měli zastupitelé a sám starosta chovat. 

Vaši zastupitelé tedy odsouhlasili jakýsi opětovný průzkum, protože sami neumí jak je vidět rozhodnout a hlavně se asi chtějí opřít o vyjádření občanů. K čemu a proč je pak volíte? K čemu a proč je zde pak nějaké sezení rady, když jejich jasné NE je nic neříkající pojem a pro starostu nepřípustný. 

Je to jako v kocourkově. Budeme svobodně hlasovat a budeme se výsledku držet, ale budeme hlasovat tak dlouho, dokud se neřekne ANO. 

Zajímalo mne, jak tedy nyní v nové formě budou občané informováni a jaké nové a přesnější informace dostanou. Poté co Radka ze schránky vytáhla pomuchlanou obálku a v ní jakýsi „pamflet“ z úřadu, jsem se nestačil divit, co jsou schopni vzdělaní a odpovědní lidé vytvořit. 

Před časem vám Picka dal zkreslující a zavádějící informace a dnes vám vedení obce, které jste si svobodně zvolili, podává nové ještě zkreslenější informace. Stačí si je opět jen pozorně přečíst. Nejde zde o nic jiného, než jen abyste ve své zaslepenosti dali svůj hlas a souhlas pro centrální kotelnu a starosta se svým týmem zastupitelů pak odsouhlasili na vaši žádost výdej z obecní pokladny v řádu milionů na přípravu projektu, který se stejně v samém důsledku nebude realizovat a pokud přece jen, pak se nebudete stačit divit. 

S vodovodem máte problém každou chvíli a na opravu nebudete mít, protože budete předlužení a nikdo vám nic nedá. 

Borotín patří mezi jednu z „nejchudších“ obcí vůbec a troufne si na tak nesmyslný a megalomanský projekt jako je centrální kotelna. A pokud se někdo pozastavuje nad tím, že považuji Borotín za velmi chudou obec, není se čemu divit. Z kraje, ze kterého pocházím, má každá i ta nejmenší obec s pár popisnými čísly obecní auto a na tom je vlastně reklama obce, jak už to bývá. Vy jste se zde za celou svou historii, nezmohli ani na ten osobní vůz, který by vlastně stále na cestách mimo jiné reprezentoval vaší obec.  Tak tedy starosta musí používat svůj osobní vůz. Nebo že by to bylo s tím osobním vozem jinak. Je totiž otázkou zda cestovní náhrady za používání svého soukromého vozidla pro účely obce nakonec nepřijdou obec a tedy vás jako občany mnohonásobně dráž než si vzít auto na leasing. A něco o tom vím, protože mám za sebou bezmála dvacet let podnikání. Jak jsem se ale zmínil v úvodu tohoto dnešního povídání, nechci zde spekulovat a každý si v tomto systému pomáhá, jak může. 

Pojďme však zpátky plně ke kotelně a k tomu, co vám to vlastně přišlo do schránek a jak vás vlastně starosta opět a to zcela vědomě, tahá za nos, aniž byste si to uvědomovali. 

Nebudu zde dnes již rozebírat žádná čísla, protože tohle vše již bylo učiněno a pokud někdo nechce slyšet, tak ten neuslyší a neuvěří a můžete mu předkládat naprosto cokoliv. Chci zde zmínit dnes zcela zásadní věci a jednou z nich, a řekl bych docela zásadní, je změna celého projektu. 

Nově se totiž počítá s kotelnou na místě popisném číslo 1. Tohle číslo jistě všichni znáte, je to popisné číslo, které se nachází na jednom z nejlukrativnějších míst Borotína a to přímo na náměstí. Vedení obce dostalo skvělý nápad udělat na této lukrativní parcele v samotném středu obce centrální kotelnu. Vás v textu, který vám byl zaslán, ovšem mystifikuje tím, že dojde k jakési komplexní rekonstrukci tohoto místa a zcela vědomě a naivně vám tvrdí, že komplexní rekonstrukce bude zaplacena a vložena do rozpočtu na jakousi kotelnu. 

Jde o dotace a to velmi sledované a proplaceny budou jen uznatelné náklady a tak ať nikdo zde neklame a nešíří nepravdy anebo přímo lži o tom, že tohle popisné číslo či budova bude nějak komplexně v projektu rekonstruována. Budova jak je známo byla před časem zakoupena za účelem, aby zde jednou vzniklo něco jako dům pro seniory a myslím si, že je to dobrý projekt či myšlenka. Namísto toho tam dnes postavíte do centra jakousi kotelnu. 

Přehled nákladů, který vám ve schránce domů přišel, je nic neříkající smyslný nesmysl a je zavádějící. Jsou to všechno jen samá asi, možná, přislíbili, mohlo by být anebo vycházíme z toho či onoho, ale nic naprosto nic zavazujícího a konkrétního. Předpokládá se, že obec získá 70% uznatelných nákladů a podobně, ale to je všechno naprosto o ničem. To je jako vařit sváteční oběd z vody a čekat co z toho vyleze a přitom je to předem dáno a jasné.

Pozitivní ale je, že už i obec, která tohle vše spískala, připouští, že ročně bude provoz dotovat jedním milionem korun, ale to za předpokladu, že se nejen přihlásí, ale bude odebírat daný počet účastníků.

Milý občane, informace, které bys měl vědět, a které by tě měly zajímat, tam jaksi nejsou a zcela chybí. Radce jsem také říkal a to hned po schůzi zastupitelstva, že pokud něco podobného přijde anebo by se někdo zeptal, zda bych chtěl topit centrálně a k ničemu mne to nezavazovalo, pak ano, chci. Takže pokud bych zde měl trvalý pobyt a nemovitost a přípojka bude zdarma a nic nemusím platit, když nebudu odebírat a mohu si takzvaně centrálně zatopit jen, když budu chtít, tak ano i já to chci. Pokud mi ale někdo řekne, že měsíčně mám zaplatit byť jen 200 Kč jako jakýsi nevratný paušál, což znamená, že se mám upsat zaplatit  2400Kč ročně bez ohledu na to, zda budu nebo nebudu odebírat, tak DĚKUJI  NECHCI.

A k tomu bych ještě dodal nebo upozornil na velmi důležitou věc, milý občane, a zvedám prst a již o tom bylo psáno. Tento paušál se zavážeš platit a je soudně vymahatelný a v případě, že se budeš chtít odpojit, pak zaplatíš celou demontáž přípojného místa. 

Vedení obce včetně zastupitelů, nemají na svých místech co dělat, pokud neumí rozhodnout a potřebují váš hlas a je jedno jaký, zda ano či ne. To je jen proto, aby zakryli svou vlastní nerozhodnost. Vedení obce, které je schopno si pohrávat s podobnými myšlenkami jako je centrální kotelna a utápí v tom svůj drahocenný čas, namísto toho, aby jej věnovalo do jiných potřebných věcí, je pro další vývoj a rozvoj jakékoliv obce škodlivé.

Jak k tomuto riziku přijdou ti, kterých se dnes centrální topení již netýká, kde je formulář pro ně, zda souhlasí, aby obec šla do takového rizika. 

Nic o kotelně, o tom, jak to bude, kolik vlastně budeš, člověče, platit, a čemu že se upíšeš, vlastně ani nevíš. Jen na základě tvého případného ANO obec a zastupitelé rozhodnou a uvolní z obecní kasy po již prošustrovaných investicích, které byly, jak je vidno, k ničemu, nyní miliony. Tím se následně rozběhne něco, z čeho vlastně nakonec nic nebude, protože centrální kotelna je od počátku nesmyslem. Nikde není jediná záruka a to v naprosto ničem. Vše jsou jen dohady a spekulace. Jde jen o to uvolnit miliony na přípravy. Nevratné miliony a to jen proto, aby se někteří vlci nažrali. 

Jedno vás ale může na konci této pohádky o centrální kotelně přece jen těšit. Nebudete první ani poslední kdo se nechal zlákat a kdo podlehl.

Závěrem by se mi chtělo říci, že je to na tobě, milý člověče, ale to by byla jen prázdná fráze a stejný klam, který zde celou dobu předvádí vedení vaší obce. Není to totiž na tobě, je to na starostovi jeho přívržencích a zbytku zastupitelů. Jsou to oni, kterým jste dali svůj hlas, a jsou to oni, kdo mají vést, řídit a rozvíjet obec pro blaho všech. Nemají prosazovat svůj osobní zájem, nemají se obohacovat a mají vést všechny své kroky tak, aby se stále rozvíjela daná obec. 

Dobrá rada nad zlato. Nech to být, neřeš to, je to věcí obce, venku je hezky, zapal oheň, opeč si buřta a staň se jen pozorovatelem toho dění. Nezapojuj se do vyplňování hloupostí.

S Láskou a v Lásce Kája ¨

2.6.2017

Dolnění článku

 

Zde naleznete formulář dotazníků, včetně jakési "ekonomické rozvahy " která byla zaslána všem občanům Borotína domů. Sami se podívejte a posuďte zda by vám informace postačovali k tomu, abyste se zavázali k napojení na centrální výtopnu a tím k celoživotnímu finančnímu závazku. Bohužel souhlas občana na základě tohoto dotazníku ještě nikoho k ničemu nezavazuje, ale starosta a radní pokud bude počet žadatelů adekvání na základě tohoto vašeho jakéhosi zájmu či souhlasu, nebo jak to nazvat, nejen v té chvíli utratí několik miliónu za projekt, ale dostanou obec do nenávratných problémů. Z druhé strany pokud počet zájemců nebude adekvátní pak se starosta se zastupiteli vymluví na vás že vy centrální výtopnu nechcete a tak se dle záměru reálný projekt, který strosta odstartoval tím, že utratil bezmála 200 000 Kč sputil zastaví a nemusí se nikomu zpovídat protože vy občané nechcete a oni páni nahoře to přece mysleli dobře. Ať tak nebo tak stáváš se rukojmím protože starosta a zastupitelé, které jste si zvolili nedokážou rozhodnout. Vlastně zastupitelé již rozhodli, ale jen na jakési radě a tohle jasné NE, které bylo sděleno většinou je jak je vidět pro starostu a lidi kolem něj nepříjatelné a tak nyní to zkouší přes tebe milý občane.

 

Kotelna-dotazník.pdf (112,4 kB)

 

Je nepochopitelné, že tak důležitý a zásadní dokument pro obec a občany není veřejně dostupný na stránkách obce a tak jsem jej zde vložil aby každý věděl o čem je řeč a mohl si obrázek udělat sám. Pro občany Borotína zásadní a pro  ostatní k zamyšlení a poučení

 

předchozí povídání ..........Zamyšlení - kotelna

následné povídání ............. v čase blíže neurčeném se zde jistě něco objeví

svůj názor můžete zaznament zde .....Prostor pro Vás