Starosta Borotína a zastupitelé

 

Než se zde pustím do pár řádků a to především pro každého jednoho občana Borotína, přestože poučení z toho co se zde děje je pro mnohé a zvláště pak malé obce jistě poučné,chci zde jasně sdělit toto: nic z toho co již bylo či bude kdykoliv v čase uvedeno zde o Borotíně anebo o komkoliv ze zúčastněných, není osobní. Můj pohled zde a hlavně přístup je naprosto neosobní, a proto si zde mohu dovolit mnohem více než právě ti, kteří mají jakýkoliv osobní postoj, a to nejen právě k postavě starosty, ale komukoliv a čemukoliv.

Velmi dlouho mi trvalo naučit se mít neosobní přístup a stále se to ještě dále učím a budu učit po zbytek života zde na zemi. Přesto mám neosobní přístup dnes ke všemu a mnohým daleko rozvinutější než kdokoliv z vás. Přál bych každému z vás, abyste nyní v čase, kdy řešíte jakousi pohádku o centrálním vytápění zde v Borotíně, měli opravdu každý právě ten neosobní přístup.

Pokud jej zaujmete, bude vám jedno co, kdo, kdy pro tuhle obec udělal a jaký k dané osobě máte vztah a budete tedy jednat neosobně. A až budete mít neosobní přístup, až pak můžete být objektivní. Pokud byste již nyní měli tento přístup a řídili byste se jím, nemusel zde vzniknout ani jeden článek o kotelně v Borotíně, protože by tento nesmysl byl zastaven ve chvíli, kdy s tím někdo, a v daném případě starosta, přišel. Jednoduše byste to především vy zastupitelé, kteří byli zvoleni občany, abyste je zde zastupovali, smetli ze stolu a starostovi dali jasně svůj zamítavý postoj najevo.

Nestalo se tak a nyní se to vše řeší veřejně a to si prosím také uvědomte, že to již překročilo dokonce hranice vaší malé vesnice, protože je to vše veřejně dostupné. Stáváte se pomalu populární a mnozí se diví, jak jste to mohli nechat dojít tak dalece. Obhajobou a výmluvou není to, že to on starosta, protože starosta jako jednotlivec bez zastupitelů má docela omezenou pravomoc.

Nacházíte se v období, kdy každý z vás a to nejen občanů, ale především samotných zastupitelů, bude muset veřejně ukázat svou pravou tvář a svým postojem sdělit všem, kterým jste se zavázali, a ke kterým máte povinnosti, ukázat na čí straně stojíte a jak to myslíte. Ukáže se naprosto jasně, zda vám jde o obec jako takovou a věci řešíte srdcem, protože vám na ní záleží a tím také ukazujete svým předkům, že to co zde oni vybudovali, předali do dobrých rukou, nebo ukážete, že věci řešíte hlavou a máte obyčejný strach se vyjádřit vůči starostovi, který nekoná pro dobro obce, ale má vidinu jiných osobních blíže nespecifikovaných zájmů.

Možná se chce tímto počinem jen zapsat do historie obce a to tak, že ji v podstatě zrujnoval a to doslova a do písmene, protože obec s rozpočtem do deseti milionů se nemůže pustit do projektu za 170 milionů a vzít si úvěry v řádu desítek milionů. To jednoduše nejde a na to nemusí být nikdo ani ekonom, aby toto pochopil. To, že se sám starosta nechal obelhat a naletěl nějaké firmě ( Kasfins.r.o) v zastoupení nějakého pro mne „podvodníka“ pana Milana Picky jej neomlouvá. Proč vidím za daným pánem podvodníka je jasné, vidí jen a jen svůj osobní zájem a nabízí něco, o čem ví, že nemůže nikdy fungovat, ale jemu je to jedno. Jemu jde jen o jeho byznys, ne o vaší obec. On sám potřebuje jen, aby se podepsaly smlouvy a on za firmu shrábl několik milionů za projekt, který se následně nebude realizovat pro jeho finanční nerentabilnost. A není to jen nerentabilnost finanční, ale i naprostá projekční šílenost, kdy se nově namísto jedné moderní plně automatické kotelny mají postavit čtyři nesmysly.

Můžete tedy ještě včasným zastavením ušetřit bezmála čtyři miliony, než se podepíše smlouva o projektu. Můžete se také ještě určitě k věcem postavit tak, že panu Pickovi nevyplatíte odměnu za jakousi studii, protože je prokazatelné, že vás vedl nesprávným směrem.

Toto vše můžete ovlivnit jen vy, občané samotného Borotína. Samozřejmě, že toto se vše týká všech přilehlých částí. Měli byste si informace mezi sebou šířit a v co nejkratším termínu kontaktovat své zastupitele či samotného starostu a zastavit je. Na to nepotřebuji čas ani žádné další podklady a výpočty, abych podobný projekt zastavil a řekl kategorické NE, starostovi a celému zastupitelstvu.

Dovolím si zde připomenout všem nerozhodným zastupitelům a těm, kteří nemají právě onen neosobní přístup, že se pohybují na docela tenkém ledě. Tohle již není obyčejný příběh obyčejné kotelny. Tohle je již příběh, který pokud by se přece jen realizoval, o čemž osobně pochybuji, může mít svou dramatickou dohru.

Věřím, že starosta a zastupitelé znají nazpaměť zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Věřím, že jsou si plně vědomi svých malých pravomocí ve svých funkcích, ale nedozírné odpovědnosti za správu svěřeného majetku. Nepochybuji tedy, že jsou si vědomi toho, že pokud se obec dostane do jakékoliv tíživé finanční situace, která může končit exekucí majetku obce, že mohou být soudně stíhání. Ne, tohle není žádná výhružka, jen holý fakt a tím se právě již tento projekt Borotínské kotelny dnes liší od celé řady jiných projektů.  Jiné projekty nemají písemná upozornění dopředu na to, že jde o nerealistický projekt a není to podloženo čísly. Zde tomu tak již je, a proto je tento projekt již dnes jiný než mnohé jiné.

Zastupitele můžeme rozdělit do několika skupin, jedna bude nakonec proti a ti jsou z toho ve finále venku. Druhá skupina bude nerozhodná a ti budou mít co vysvětlovat. A třetí skupina, která je jaksi po letech zadobře se samotným starostou a nechce si to s ním jaksi rozházet, protože jsou kamarádi a podobně, ti se přikloní ke starostovi ve vizi, že jim to nakonec může být jedno, zda zde kotelna bude či nebude, jen ať si to s někým nerozhážou. Tahle skupina se vlastní blbostí může dostat v budoucnu, pokud projekt nebude fungovat, do docela velkých komplikací. Ono stačí, aby jednoho dne v čase jen někdo vytáhl tyhle dokumenty, které se šíří internetem a předložil je orgánům činným v trestním řízení.

Uvědomuje si to někdo z vás, páni zastupitelé? A opět upozorňuji, nemám osobně nic proti nikomu a je mi jedno, kdo je kdo. Mám neosobní přístup a jen říkám a ukazuji, co se v čase dnes na základě toho, že vy víte, že tohle je nereálné a necháte se starostou, který je pod vlivem nějakého Picky, zblbnout. Budete se muset rozhodnout a ukázat kým vlastně ve skutečnosti jste.  Zda vám opravdu jde o obec jako takovou anebo máte blíže jen k jakýmsi osobním vztahům všeho druhu.

Proč starosta propaguje a má zájem o projekt, který je naprosto nereálným, nevím a ani vás nikoho to nemusí zajímat. Pokud stojí o famfáry na konci svého volebního období či mu jde o cokoliv jiného, chce se zviditelnit nebo soupeří s okolními vesnicemi, že oni mají kotelnu a vy ne, nevím. A je mi to jedno a vám to musí být každému jedno také. Co nesmí být jedno nikomu, je fakt, že tahle obec jako taková končí ve chvíli, kdy se podepíše úvěr na projekt.

Ano, do té doby je ještě času dost a vy můžete utratit ještě bezmála čtyři miliony, než zjistíte, že to nejde, je to vaše věc, ale pokud jste v pozicích zastupitelů, nejste jako zastupitelé na svých místech a nejste ani dobrými hospodáři pokud to necháte dojít tak dalece.

Na samotném úřadě je dostatek lidí na to, aby všechny informace, které jsme si museli zde my s Radkou dohledat, dohledali sami, a aby následně samotnému starostovi sdělili, že tohle je nesmysl, že to je jen opravdu jeho sen, ale že se má a musí probudit, aby Borotín neuvrhl do problémů, ze kterých se nikdy již nemůže vyhrabat. Tento projekt se v této podobě nebude realizovat, protože věřím, že se probudíte. Bohužel je to asi konec jednoho starosty, protože není přece možné, aby dal někdo hlas v dalším volebním období někomu, kdo není tím správným hospodářem, neumí v samém počátku rozhodnout co je a co není dobré a jaksi v letech starostování ztratil svou ostražitost. Je to také možná konec vyhlídek na nějakou vesnici roku pro tento rok, protože s podobným cejchem, kdy obec může skončit v záporných číslech se o podobný titul, ani hlásit nemohu. Nakonec dobře, protože k čemu jsou podobné věci, které mě jen odvádí od práce samotné. Je to, jako bychom si zde hodnotili kdo má nejlepší zahradu či dům a podobně. Vždyť to jsou smyslné nesmysly, které nikam nevedou, nakonec je to vždy jen subjektivní dojem a ten se přece dá, jak víme, ovlivnit. A že se dnes tohle vše ovlivňuje je více než jasné, tak k čemu nakonec podobné projekty.

Všechny firmy a organizace různého druhu pak ale na konci roku vyplácejí odměny a já věřím, že si tentokráte pohlídáte, kdo jakou odměnu za své služby na úřadě dostal. Z mého pohledu již mají mnozí na úřadě své odměny vyplaceny a jsou v té částce, která má být či již byla vyplacena panu Pickovi za nějaký nesmyslný elaborát, kterému říká studie. Dnes je toto na stránkách obce zveřejněno a nechce mi někdo tvrdit, že tohle stálo bezmála 200 tis. Takže opět to budete mít a máte ve svých rukách, milí občané, abyste se ptali svých zastupitelů, jak tomu je a v neposlední řadě trvejte na tom, aby se na úředních stránkách obce zveřejňovalo mnohem více informací, než které tam dnes jsou. Celá řada mi tam chybí, tím neříkám, že se porušuje zákon, tím jen říkám, že pak nemá člověk přehled co se kde, proč a jak děje a stává se to, že někteří se pak pomalu začínají chovat jako malí bohové, kteří vše můžou a vše jim jen tak projde. Jste malinká a krásná obec a nepochybuji, že je zde mnoho věcí, které by se daly dělat a měly dělat, jen to se musí znovu probudit duch té obce a přistupovat k věcem jinak. Tak jako to dělali naši předkové. Tahle obec má obrovský potencionál a může se rozvíjet a vzkvétat. Ne proto, abych se účastnil soutěží, jako je již zmíněná vesnice roku, ale proto aby se zde všem lépe žilo. Nepochybuji, že to přes všechny těžkosti jde, jen je třeba se probudit a na věci nahlížet srdcem a ne rozumem. 

A ještě zpět k zastupitelům. Jako zastupitelé byste se ale měli ptát, zda již byla odměna za studii vyplacena a v jaké výši, protože jinak bych ji nevyplatil. A že máte právo to znát a ptát se, je více než jasné, od toho tam jste a máte mít přehled. Podle § 82 písm. c) zákona o obcích má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace o věcech, které souvisí s výkonem jejich funkce.

Pokud tedy starosta, zastupitelé či obec jako taková, nemá potřebu se opravdu zviditelňovat za každou cenu, a nemá zájem jednoho dne skončit v médiích ohledně kotelny, a to jednou jako ti, kdo slavnostně otevřeli novou kotelnu a podruhé jako ti, kdo zrujnoval obecní kasu a tím samotnou obec, pak celou tu frašku kolem kotelny urychleně ukončíte.

Šiřte si prosím tyto informace mezi sebou navzájem a postavte se k tomu čelem, aby se jednoho dne nemuseli vaši předkové, jak se říká, obracet v hrobě za to, co jste udělali. To platí pro každého jednoho občana Borotína bez výjimky. Zakopejte jakékoliv „válečné“ sekery, mějte otevřená srdce a buďte neosobní v přístupu k tomuto tématu, jakým je vaše jakási centrální výtopna o čtyřech kotelnách. Tento projekt je výsměch od pana Picky vám a tato nabídka sází na vaši hloupost a na to, že se neumíte sjednotit. Nakonec to nebude ani starosta, ani zastupitelé, ale každý z vás jako občan, který pochybil a selhal v době, kdy se očekávalo, že bude vědomý.

Přeji každému jednomu z vás jen to, co přeji sám sobě, protože sobě přeji jen to nejlepší.

S Láskou a v Lásce Kája

30.1.2017

 

předchozí povídání ...........Ve vlastním zájmu

následné povídání ............. Pro sebe stejně jako pro vás

svůj názor můžete zaznament zde .....Prostor pro Vás


 

Pravděpodobná podoba hradu kolem roku 1640
Zhotoveno podle starého vyobrazení a fotografií
Erb zakladatelů, pánů z Borotína

Borotín u Tábora - z hradu Borotína jsou dnes již zbytky zdí a sklepy pod paláci. Dříve to býval hrad výstavný a nesnadno dobyvatelný. Kolem se prostírala soustava rybníků a přímo pod hradem klapal mlýn. Nad budovami s komnatami a sály, kde bydlela rodina pána a vše hlídali strážní pánovy družiny, se tyčila do výše velká válcová věž, jak ukazuje stará kresba, ve špici s nevelkou cibulovitou bání. Ta není původní, byla na věž zasazena až po odstranění (snad po požáru) původní střechy, v době nového stavebního slohu, renesance. Hrad ale stále zůstával zabezpečený mimořádně širokým příkopem, který přepažoval bytelný dřevěný most vedoucí do brány. Ta je na našem obrázku uzavřena překlopenou zvedací části. Před příkopem stávaly hospodářské budovy předhradí