Udělal bych to znovu

 

V diskuzi o kotelně se objevilo několik příspěvků, které byly a jsou zaměřeny proti mé osobě. Znám docela dobře knihu čtyři dohody a doporučit mohu každému, aby si ji přečetl. Ona hovoří o tom, že si nemáme vytvářet domněnky a také o tom, že si věci nemáme brát osobně a vztahovat je na sebe.

Nemyslím, si že bych si věci bral osobně, nebo je na sebe vztahoval a pak z toho neuměl spát, přesto se zde vyjádřím k některým diskutujícím, kteří si mne berou do úst a snaží se vinit a obviňovat právě ty, kteří v dané chvíli měli srdce a rozum na pravém místě.

V diskuzi o kotelně se zde objevilo pár příspěvků a je v dané chvíli zcela jedno, zda se pod ně podepsal nějaký „Adam, či občan xy“, je jedno zda jde o jednu a tutéž osobu. Vzdělaný člověk by si měl být vědom toho, že zjistit a prokázat to, kdo dané příspěvky napsal, by nebyl v dnešní době žádný problém. Před pár lety bych to udělal, že bych šel až tak dalece a prokázal vám, kdo se schovává za těmi příspěvky a nepochybně by to bylo pro vás samotné velmi zajímavé zjištění. V každém případě je to „vzdělaný“ člověk, kterého se toto vše osobně dotýká a nedá mu to spát.

Na dva příspěvky jsem reagoval a to jen z jakési jednak slušnosti a pak se mne „dotýkalo“, že si bere do úst samotnou Radku. Na třetí příspěvek jsem již nereagoval, protože to nemělo žádný smysl. Jistě bych odepsal, pokud by daný „občan Adam“ napsal a zveřejnil alespoň jednu jedinou věc, kde se do někoho navážím, kde si jak říká, vymýšlím a kde jen tak plkám.

Objevil se zde ale další příspěvek a neměl jsem již v úmyslu se zde kotelně jako takové věnovat, přesto se k tomuto celému nyní na základě právě onoho příspěvku navrátím a jak se říká, nalijme si zde čistého vína. Je mi opět docela jedno, jak k tomu kdo bude přistupovat, protože neměl jsem potřebu, nemám ji a nikdy ji mít nebudu, abych se zde do kohokoliv jen tak navážel či jej soudil. To mi nepřísluší a každý nakonec dříve či později sklidí jen to, co sám zasel.

Zde je text onoho příspěvku, který mne přiměl se k celému tématu kotelny navrátit.

prosba o zamyšlení nad celou diskusí ohledně centálního vytápění

Datum: 09.02.2017 | Vložil: XY

Milí obyvatelé Borotína a všichni lidé dobré vůle, po přečtení všech příspěvků na téma centrální vytápění vidím pouze jedinou možnost, jak zastavit proud negativních myšlenek zaobalených často do hezkých frází o lásce, myšlenek které mají pouze jediný úkol - pošpinit a zničit jednoho z nás, kdo se tu narodil a pracoval.
Řešení? Řekněte NE CENTRÁLNÍMU VYTÁPĚNÍ. Všichni chápeme, že je to nesmírně drahé. Záměrně se nepodepisuji, protože nechci jitřit emoce lidí, kteří něco slíbili TAM NAHOŘE.

Protože Borotín v dané chvíli obývám a mám dobrou vůli, tak se k tomuto zde tedy vyjádřím. Co v dané chvíli daný občan za sebe sama již vidí není podstatné, protože projekt zastaven bude a to byl účel všech článků zde a času, který jsem tomu já sám věnoval. Proud negativních myšlenek, o kterých se v příspěvku hovoří, šel a stále jde jen z jednoho a stejného místa a to místa kde tohle vše vzniklo. Z místa kde byla vytvořena pohádka o centrálním vytápění Borotína, která by vás a obec jako celek uvrhla do samotného pekla, pokud by se zde něco neudálo. A na místě, kde ona pohádka vznikla, to mohlo být a mělo být dávno zastaveno, jenže se tak nestalo, protože vidina megaprojektu byla tak velká a samotní strůjci se ukolébávali tím, že to přejde, že lidé už křičeli a byli nespokojeni i dříve, ale nakonec to přijali. Z tohoto místa, kde to vše vzniklo, to mělo být již dávno zastaveno, bohužel se tak dosud nestalo. Hezké fráze zaobalené do lásky spatřuji pak v tom, jak by to celé bylo pro vás prospěšné, nemusíte sekat dříví, nemusíte kupovat uhlí a tahat se s ním, jen potřebujete mít tučné konto, abyste tu pohádku o teple nakonec zaplatili.

Daný pisatel „Adam, YX“, nebo jak se vlastně označuje, ale říká, cituji: „ POŠPINIT A ZNIČIT JEDNOHO Z NÁS„

A jsou a byla to právě jen tahle slova, která mne zde znovu přivedla, abych na toto reagoval a některé věci, které nejdou dnes ani v čase pak vyvrátit, zde osvětlil. Ona slova o tom, že se zde najde někdo, kdo chce pošpinit a zničit jednoho z vás přece nedávají žádný smysl k tomu, aby se zastavila pohádka o nějaké kotelně. Proč by kdokoliv zastavoval nějaký smysluplný projekt proto, aby se věci nedotýkaly jednoho z vás. Pokud by tomu tak bylo, že jediným a nepochopitelným účelem celého tohoto „humbuku“ kolem kotelny je jen pošpinit a zničit jednoho z vás, pak by nejen projekt kotelny šel svou cestou, ale v plné míře se realizoval. Pak by však ti co vytvořili články a zvedli zde diskuzi o tomto projektu, by museli sklopit oči, kát se a omlouvat se za to, jak se mýlili. K tomu však není jediný důvod a tak jsou ona slovní spojení, že někdo chce tímto vším zde jen pošpinit a zničit jednoho z vás, hloupost. A na zbylé hlouposti, které daný vzdělaný občan uvádí, nemám v úmyslu již reagovat a nepochybuji, že mnozí z vás pochopí.

To, nač zde však ještě mám potřebu reagovat, když už jsem se zde do toho pustil, je následující. Jen velmi krátce připomenu, jak to celé vzniklo a neměli byste na to zapomínat, když budete opět mne či Radku hodnotit.

Nikdo to dnes již nedokáže, ale je velmi pravděpodobné, že to je právě Radka a moje maličkost, která je jaksi dnes její součástí, kdo stál a stojí za tím, že se zde v obci rozvinula ona diskuze o celé pohádce a nesmyslu centrálního topení v této podobě. Už jsem to zmínil v prvním svém článku a zopakuji to pro „Adamy a ostatní zastánce Adama“ znovu. Byla to Radka, která jako jediná na zastupitelstvu vyjadřovala nesouhlas a byla to ona kdo a s kým jsem se o tom doma bavil a věnoval tomu stejně jako ona všechen svůj volný čas, který jsme mohli investovat jinak a jinde. Od počátku jsem za ní stál a byl jí oporou a říkal jí, že má jen dvě možnosti, buďto to bude řešit a pak to bude někoho bolet a obec se na čas rozdělí v názorech, anebo od toho může jít pryč a nevěnovat tomu žádnou pozornost. Zároveň jsem jí však říkal, že to je také ale ona kdo je zastupitel a byla zvolena, aby zastupovala občany a tak pokud se nechce pustit do sporu s obcí a samotným starostou, pak ať ukončí i tuhle funkci v pozici zastupitele. Řekl jsem jí také, že jí v tom pomůžu a napsal jsem článek jako první, abych ulehčil její rozhodnutí se do toho celého plně vložit. Věděli jsme, že řada z vás se na nás bude dívat divně a jinak a bude si myslet kdo ví co. Osobně mi to bylo a je jedno, protože tohle vše bych udělal znovu, jen bych se možná držel více jedné věci a teprve následně v čase řešil jiné. Došlo to až tam, kde to došlo, protože starosta nechtěl slyšet a napsal dopis vám občanům a věřil, že i tentokráte to bude jako dříve, ale nebylo, není a nebude.

Napsal jsem několikráte, že nemám nic proti nikomu, že věci neberu osobně a že budu rád, když tohle nikdo osobně také brát nebude. Nevymýšlel jsem si, nenavážel jsem se do nikoho a opakuji, udělal bych to v dané chvíli vše znovu, protože někdo se musí postavit a říci, ne jdete špatným směrem. A tohle jsem zde s Radkou udělal, a pokud kdokoliv bude chtít v tom celém vidět cokoliv jiného a to třeba právě útoky vůči někomu, pak to danému člověku nevysvětlím, že tomu tak není, že je to vše jinak. Stojím si za vším, co bylo z mé strany sděleno a o všem klidně budu s kýmkoliv diskutovat. Zájmem nebylo nikoho ničit ani nijak poškozovat, přesto to takto může v dané chvíli někdo vnímat, ale to je jen jeho věc a jeho problém.

Nemám potřebu, aby mne kdokoliv plácal po ramenou anebo vytvářel chvalozpěvy. Jedno je však jasné, zřejmé a nepopíratelné. Ti, které dnes někteří z vás jaksi nemusí a ti, které zde nyní kritizujete „bojovali“ za vás. Nechci a nemám potřebu se zde skrývat za Radku a zmiňuji ji jen proto, že je toho všeho součástí.

A je potřeba si plně uvědomit, že pokud bychom zde nebyli my dva a vzali bychom v potaz ten nejhorší scénář, pak byste došli až do bodu podepsání úvěru. A pokud tento bod nebudeme brát v potaz, pak by došlo k tomu, že za pár dnů by byla podepsána smlouva a vy byste jako obec utratili další zhruba 2 miliony korun.

Takže ať si kdo chce co chce říká a ať se na mne, na Radku či na nás oba dívá každý z vás jak chce, naším postojem a tím vším co jsme zde udělali, jsme této obci, která hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a nemá přebytky, ušetřili nejméně 1 900 000 Kč.

Závěrem mohu jen konstatovat a opakovat. Nic z mé strany nebylo osobní, ale nemám potřebu se obhajovat. Obci jsme ušetřili danou částku, protože nepochybuji, že kotelně řeknete jasné NE a obec si z toho vezme poučení. Za pár dnů vysvitne slunce, přibude práce na zahradách a nálada se změní. V čase se věci srovnají a život poběží dále a přijdou jiné věci, které zastíní to dění dnešní. V každém případě je zde mnoho věcí, které se nejen dají, ale mají změnit, protože to je či by to mělo být, pro blaho všech.

A věřte nebo ne, nezávidím nikomu ani samotnému starostovi. Navíc jsem nikdy zde nepoužil jeho jméno, mluvil jsem o starostovi jako takovém a je mi naprosto jedno, kdo jím je. Jen pokud šlápne těžce vedle, je potřeba jej navést zpátky na cestu. A závidět není co, každý dělá, co sám chce a měl by dělat věci, které opravdu chce dělat a bude dělat srdcem. Osobně bych starostu nedělal ani ve velkém městě, natož na vesnici a to za žádné peníze. V tomto systému, kde mám kolem sebe a před sebou i za sebou samý paragraf a nemohu nic, než co mi nařídí ti nahoře, děkuji, nechci. Takže z tohoto pohledu je skvělé, že tuhle funkci ještě někdo vůbec chce dělat, jen se nikdy nesmí postavit do role boha.

Přeji všem občanům, bez výjimky jen to, co přeji sám sobě, protože sobě přeji jen to nejlepší.

S Láskou a v Lásce Kája

11.2.2017

 

předchozí povídání ..........Jasné NE kotelně

následné povídání ............. ANO rozumu - NE ješitnosti

svůj názor můžete zaznament zde .....Prostor pro Vás