JÁ obec

 

Malé vysvětlení na úvod. Nikdy nebylo mým plánem ani záměrem kohokoliv probouzet z jeho hlubokého spánku a chtěl jsem jít jen tou svou cestou a stýkat se a být nápomocen těm, kteří jsou připraveni. O tom všem jsou také tyhle stránky. Nikdy jsem si nemyslel, že se zde na takovém místě bude někdy řešit něco podobného, ale stalo se. Jak jsem se již zmínil, nic není náhoda a tak ani tohle není náhoda a já přijal s vděčností a pokorou to, co přede mne bylo postaveno a tím je, abych se nějakým způsobem, byť nejsem občanem Borotína, tím vším nějak zabýval. V samé podstatě mi to nevadí a to ani přesto, že nás to zde stojí opravdu mnoho hodin času. Z druhé strany se na tom všem hodně učím a to nejen já a věřím, že tohle vše nás všechny, kdo nejsou opravdu v hlubokém spánku, probouzí. A tím nemyslím jen občany zde žijící ale mnohé jiné v jiných místech a koutech naší vlasti.

Chtěl jsem tím vším výše uvedeným jen sdělit, že jsem si plně vědom toho, že ne všem se obsah stránek jako takový může líbit a ne všichni s ním mohou a budou souznít. Nebyla však jiná možnost, kde věci zveřejnit v dané chvíli tak, aby se informace mohly šířit a dostaly se k potřebným. Tohle jsem považoval pro mne osobně za docela důležité objasnit, proč takto a proč zde. Vše je ale jak má být a možná i vám mnohým z toho, co je možné zde najít, to něco přinese a dá. Sám o tom nepochybuji, jen nikoho o ničem nemám zájem ani potřebu dnes přesvědčovat a vše ukáže až čas. Tolik na vysvětlenou.

Nyní se navrátím k samotnému dění a pokračování pohádky o jedné centrální kotelně zde v Borotíně.

V době, kdy jsem psal, první článek a následně jsme jej zde vložili a Radka jej doplnila o své povídání, jsem si myslel, že to tímto vše jaksi skončí a ti, kdo stáli u zrodu jakéhosi projektu centrální kotelny, se probudí a zastaví tento neekonomický projekt. No nestalo se tak a přibyly tedy v krátkém čase další články, které již měly probudit ty další v řadě, a tím byli zastupitelé. Ani oni se nakonec neprobudili a nic není k dnešnímu dni zastaveno a dále to stojí nemalé finanční náklady a hledají se cesty a tedy čísla jak to vše podložit, aby se podepsala smlouva a z obecní kasy tak nenávratně odplulo několik milionů.

Starosta po tom všem, co bylo zde zveřejněno, měl a mohl zatáhnout za onu pomyslnou záchrannou brzdu a mohl se stát tímto krokem do jisté míry „slavným“, mohl sklopit oči, přiznat chybu, každému koupit pivo a nakonec by se tomu všichni zasmáli. Bohužel se tak nestalo a starosta tak propásl onu příležitost, kdy z toho všeho mohl odejít jako ten, který se každému jednoho dne, když zde skončí na oné starostovské židli, může otevřeně podívat do očí. Jsou věci, na které se ne že nezapomíná, ale na které se nesmí ani zapomenout a to proto, abychom se z nich poučili. No a jedna z těch věcí je a dlouho bude právě ona centrální kotelna tak, jak je prezentována.

Starosta v dané chvíli totálně selhává a nejeví se jako člověk na svém místě. Pokud by komukoliv z vás hořel dům, nebo by na vašem majetku byť se jen zdálo, že vznikají ztráty a škody, tak poběžíte a budete toto hasit. Budete neodkladně jednat a zachraňovat to, co se zachránit dá. Budete se snažit všemi silami snížit dopad ztrát a to i v případě, že to byla vaše nedbalost a chyba, proč se tak stalo. Zdejší obecní úřad se ale takto nechová a naopak stále říká - nic se neděje, ještě nehoří, ztráty ještě nejsou tak vysoké, riziko je ještě v normě. Počkejte, až přijde odborník na požáry Picka a on předloží jiná čísla, jiné smlouvy a uhasí ten žár a vše bude v klidu a my obec zase budeme ti, kdo budou ti nejlepší, protože to přece my obec řídíme a rozhodujeme co je a co není dobré a my obec říkáme, jak to má či nemá být.

Se zájmem jsem si přečetl vyjádření, kde vám občanům starosta předkládá jakousi odpověď na toto dění zde kolem kotelny.

Mám dva důvody vyjádřit se k tomu, co starosta napsal. Tím hlavním důvodem je to, že jsem tomuto tématu zde s Radkou věnoval spousty svého času a ten mi na rozdíl od času pana starosty nikdo nezaplatí. Dělám to zdarma a dělám to s láskou a dělám to vlastně i rád. Dělám to pro sebe stejně tak jako pro ty, kdo chtějí slyšet. Tím druhým podružným důvodem proč mám potřebu se vyjádřit je fakt, že sám starosta začíná hledat nějakého obětního beránka. On sám přesto, že zastává místo, které zastává, však nechce být v roli toho obětního beránka a už nyní si připravuje půdu a v celém tom svém dopise, který je adresovaný vám poddaným a říká „to ne já, to vy“.

Dříve nebo později se bude muset ten takzvaný obětní beránek najít a starosta již hledá, na koho se jednoho dne vymluví a na koho to vše svede, pokud se projekt v jakémkoliv čase zastaví. Pokud velmi pozorně čtete, co napsal, a čtete mezi řádky, pak již dnes říká, že to nebyl on, ale sami zastupitelé, kdo to vše schválili. On nic, on jen předložil návrh. A pokud čtete opravdu pozorně, pak jste museli také zaznamenat, že když to nepůjde hodit na zastupitele, tak to budete vy občané, na koho se toto vše shodí. To vy jste jej „oslovovali“, to vy jste za ním chodili a říkali mu, že vás kdo nejste na trase, kde by stála kotelna pro obecní budovy, diskriminuje. To jsi celé vlastně způsobil ty sám, občane. Tohle ti dnes vzkazuje tvůj starosta. On nic, to ty. Tohle si dovolí říci však jen těm, kteří nechápou a nerozumí, protože je to on, on starosta, který tam sedí a on starosta má jasně rozhodnout a říci, ne. Centrální kotelna bude jen pro obecní domy a možnost napojit se dostanou jen ti, co jsou na trase, protože jiný projekt je neekonomický.

Tohle však starosta říci nemůže, protože si nenechal udělat žádnou studii o ekonomice, rentabilitě, návratnosti a vhodnosti. Tohle, když mám nastudované věci a něco chci, je první krok, který musím udělat. A nemůže mi jej dělat nikdo jiný, než nezávislá organizace, které je jedno, zda kotelna bude či nebude. Těchto organizací různého druhu a to dokonce odborných na problematiku kotelen je zde mnoho a cena za podobnou rozsáhlou studii by nevyšla dráž než na pár desítek tisíc. Nehledě na to, že se podobné věci dají dnes udělat zcela zdarma, ale pokud by se záměr realizoval, pak bych v případě oficiální analýzy již mohl mít podklady pro oslovení banky. Ony instituce by pečlivě vyhodnotily co a jak udělat a v jakém rozsahu. Picka ani nikdo jiný toto udělat nemůže, protože má záměr, aby dostal smlouvu na projekt v řádu milionů. Ve výsledném efektu by to vlastně nestálo nic, protože Picka by nedostal ani korunu a podklady, které bych měl jako skutečnou studii, by byly zároveň jako podklady pro banku. Takto jste nedosáhli ničeho jiného než toho, že jste vyhodily 170 tis. oknem. A zde je jednoznačně odpovědnost plně a jen na obci, a protože na obci je jen jeden, kdo tohle může zastavit nebo schválit, je to starosta, kdo je plně odpovědný za stav, do kterého toto ohledně kotelny došlo. Tohle nikdy nemělo takto být.

Zpět ale k tomu, co sám starosta napsal a jak se snaží působit na nevědomé a hrát na city.

Píše se, že v roce 2022 musí dojít k výměně kotlů. To je sice pravdou, ale kdo ví, co bude do té doby. To, že má obec starý kotel a musí se to vyřešit, může být pravdou, ale ne za cenu, že udělám čtyři kotelny pro celou vesnici a seberu jim tak další míru jejich svobody. A to proto, že topit se bude podle vyhlášky, topné období začne podle vyhlášky. Nebudu mít teplo tehdy, kdy já sám chci. Žádná ona babička, na kterou se tak najednou bere zřetel, si nepřitopí ve svém většinou kamenném domě v době, kdy jí bude zima, ale jen a jen v době, kdy jí to vyhláška umožní. Nezajímají mne nějaké spaliny a emise, které „poškozují“ životní prostředí tohle je jen hra na city. Zajímá mne to, kolik mne to bude celé stát, protože na to člověk musí vydělat a je snad nad slunce jasnější, že ten samotný provoz musí někdo zaplatit. A pokud se vám zdá, že by jen jedna věc na tom celém byla pro někoho výhodná, je to sen a mylná představa.

To, že obec chce stavět a přestavovat nějaké objekty, je nepochybně zajímavé, hezké a tak by to mělo být. Každá obec by se měla stále rozvíjet. Jenže obec, která si vezme bezmála 60 mil. Kč úvěru a zastaví za nejméně tuhle částku něco, asi nemůže myslet na to, že postaví ještě něco jiného. Do dvaceti let od podepsání podobného úvěru nepostavíte ani psí boudu.

Starosta říká, že máte štěpku a posíláte ji do oblak tím, že ji pálíte. Tak proč to děláte. Pokud máte toliko štěpky, pak ji jednoduše prodávejte. Jenže to není tak jednoduché. To, co je zde považováno za štěpku je lesní klest a bordel z jehličí, tohle se jen tak prodat nedá. Je lepší to nechat „ležet“ v lese, aby měl z čeho žít. Na polích sázíme zelené hnojení, abychom je zpět zaorali a pomohli půdě. Zde z lesa vytaháme vše a les nemá z čeho žít. Nechci se dočkat doby, kdy lesy kolem budou bez stromů, protože nebylo čím topit. Postavte kotelnu a všem se v okolí prodraží dřevo, protože nebude. To, co dnes starosta prodává občanům, nebude. Stejně tak nebude nic v širokém okolí. Takže na to doplatí opět každý občan, který hledá levnější topení, dřevo bude muset dovážet z větší vzdálenosti.

Pokud máte tolik štěpky, prodávejte ji dva roky a obecní kasa bude mít konečně po dvou letech tolik peněz, kolik ještě nikdy neměla. Koneckonců jsem opět nikde nenašel, jak se v těch vašich lesech hospodaří, kolik jste prodali dřeva a za kolik. Kolik to přineslo obci a kde tyhle peníze skončily. Kolik stála starost o lesy a kolik kdo za to včetně starosty, který si zde přivydělává jako „hospodář“, inkasoval.

Jako ten, kdo má odpovědnost bych měl založit rubriku pro každou podobnou činnost a občany veřejně informovat, kde co a za co. Jen to je správný a průhledná systém a zde na vaší obci zcela chybí. Podívejte se na jiné malé obce a mají zveřejněno a archivováno vše za celou dobu historie a vše je přehledné. U vás není nic, a co se zveřejní, se po čase zase sundá, a je k nedohledání. Ano, zákon mi to umožňuje, ale správné to není. Ono to pak vede k různým dohadům, proč se tak činí a co se za tím schovává.

Starosta je však na svém teplém místě tak dlouho, že našel všechny možné kličky a nikdo vlastně nevidí pod pokličku, kde se co a jak vaří. Je nejvyšší čas, abyste se začali ptát a zajímat o svou malou a krásnou obec, protože za pár let může vypadat úplně jinak, jen se  mnohé musí změnit. A změnit musíte prve sebe.

Stále slyším něco o nějakém Meznu, jak oni to a oni ono ohledně kotelny. Jako by se starosta musel někomu vyrovnat a už byste měli Mezno nechat být a žít si svým životem. Vy nejste Mezno, které je v úplně jiné situaci než zde vy. Jednak jejich projekt byl ani ne poloviční, oni dostali 90% dotací a vy, když bude dobře, dosáhnete maximálně jen na 70%. A toto číslo zdaleka není pravdivé, budete rádi když z toho bude nakonec 50%, protože oněch 70% je s uznatelných nákladů a to by bylo na dlouhé vysvětlování, co to vlastně je. Obec Mezno si bude a již pěstuje na bezmála 70ha biomasu a mají na to zpracovanou studii, která efektivitu projektu navyšuje. Obec Mezno má mnoho jiných pro, proč tohle bylo či je u nich možné. Nedívejte se co jiní a dívejte se na sebe. Navíc nevíte, kde obec Mezno bude za pět let se svou kotelnou. Nechte Mezno na pokoji.

Starosta říká, že jste to byli vy, kdo za ním chodil, aby vás, kdo se nemůžete napojit, nediskriminoval. To je ale pohádka a opět i zde již hledám dalšího obětního beránka a jste to vy všichni jako občané. Diskriminaci vidím v tom, že zde třeba bude kotelna a na tento úkor se obec zadluží a na dlouhou dobu nemůže nic dělat. Za diskriminaci považuji to, že žádná z okolních osad nebude tuhle možnost mít a přesto to každého z nich zatíží. Za diskriminaci bych považoval to, že štěpka bude z obecního lesa a nebude se s ní nakládat, jako by se koupila z cizího zdroje. To znamená, že obec ji musí prodat sobě sama a započíst v plné výši do nákladů. To ale znamená mít každou kotelnu vybavenou váhou, abych věděl, kolik se spotřebovalo a také sušičku a podobně. To jsou opravdu nesmysly.

Dále čteme a to se táhne v celém textu od počátku až dokonce, jak starosta jen zastupitelům něco předložil, ať to bylo to či ono a oni zastupitelé to až na výjimky jednomyslně vždy schválili. Takže opět ne on starosta, ani nyní vy občané, ale nyní jsou to zastupitelé, které starosta obětuje jen proto, aby on byl tím, kdo je čistý a za nic nemůže. Pokud umíte, milí zastupitelé, číst, pak si to uvědomte, že už se pomalu stáváte těmi obětními beránky, a že on starosta nikdy nic, pokud jde o něco, co je špatně. Ale on starosta jako obec vždy líže smetanu, když je něco dobře. Cožpak to nevidíte, neslyšíte a nebo je vám to jedno!

Nepochopím, jak se může sám starosta bránit tím, že zveřejnil smlouvy, které měly být zcela jasně zveřejněny až po odsouhlasení zastupitelstvem, tak to bylo na zastupitelstvu jednoznačně schváleno a měl by to být pro samotného starostu zákon. Jeho obhajobou bude, že chtěl, aby se s tím lid seznámil. Pokud by toto bylo řešeno na zastupitelstvu, pak by se podobné nesmyslné smlouvy nikdy na veřejnost nedostaly, a ten kdo je připravil stejně tak, jako ten kdo je v tomto znění zveřejnil, by se měli přinejmenším stydět.

Picka ani starosta nejsou právníci, podobné smlouvy jednoznačně musí být zkontrolovány právníkem a to tak, aby v maximální míře byly pro občana a ne proti němu. Tyhle smlouvy jsou nesmyslem a v dalším článku, který napíšu, vám to dokážu a nemusím na to být právník. Ono stačí navštívit stránky regulačního úřadu a jsou tam přesná znění smluv, jak mají vypadat a také proč.

Starosta veřejně prohlašuje, že on ani nikdo jiný žádný profit z ničeho nemá. Tohle je ubohé, protože on a jeho spolupracovníci jsou zaměstnanci úřadu obce Borotína a jsou placeni a to velmi dobře z daní a tedy ze všeho nějak profitují.

Je mi vcelku jedno kdo co má a kolik má, ale pokud se někdo bude takto ohánět a říkat, že dokonce tohle vše nemá ani zaplaceno, pak jednoduše lže a je potřeba takového člověka v jeho lžích zastavit.

Jeho celkové příjmy jsou nejméně třikráte vyšší než je průměr příjmu každého jednoho v Borotíně, takže je zaplacen on sám velmi dobře a po letech, které starostováním strávil, zná každou kličku, kterou může udělat, aby to bylo v rámci zákona a on sám z toho profitoval. A ať se mi nesnaží nikdo toto zpochybnit, protože je mnoho příkladů, na kterých toto vše jde zcela jednoduše dokázat. Každý občan jen dojížděním do práce utratí desítky tisíc ročně za pohonné hmoty a opravy svých aut. Starosta je v místě a jeho náklady jsou nulové. Tak bych mohl pokračovat a není to útok vůči nikomu, jen nesmí nikdo tvrdit a působit na ty, kterým má sloužit, protože on je starosta, tak, jak to zrovna předvedl. Pryč s city, pocity, emocemi a osobním přístupem, jen tak se dají pak věci řešit naprosto čistě a správně. Jen pak je v nich obsaženo blaho pro všechny.

Starosta nabyl po letech strávených na úřadě od dob totality dojmu, že mu vše projde a že je opravdu zde na obci malým bohem. To ale není.  Přepočítal se a zřejmě ještě nikdy nenarazil a nesetkal se s tím, že se mu někdo postaví. Pokud se však věci na obci jako celku mají jednoho dne změnit a obec se má dále rozvíjet, je potřeba se postavit těm, kteří již nepřistupují k věcem ze srdce a mají zatemněný rozum. Při nadcházejících volbách přijde čas si na toto vše vzpomenout a vyměnit každého jednoho z těch, kdo nechtějí věci řešit srdcem, ale vidí a jednoznačně přes všechny argumenty prosazují jen svůj osobní záměr.

Starosta chce, aby cena za teplo bylo pro občany únosná. Pokud je to pravda, pak ať ponechá na každém čím, jak a kdy bude topit. Pro obec by nebyl problém vypracovat zcela jiný projekt na podporu vytápění a dopomoci tak občanům k výměně kotlů, ale to se nedá v samém důsledku tak medializovat jako centrální kotelna. Žijete zde na vesnici občané a tak se nenechte připravit o svobodu a volnost, kterou máte v podobě, kdy můžete sami rozhodovat kdy, jak a čím budete topit. Starosta v tomto bodě opět jen hraje na city, nic jiného to není, protože každý normálně smýšlející občan si je přece vědom toho, že nejen teplo jako takové musím zaplatit, ale také toho někoho, kdo se mi o to bude starat a v neposlední řadě také musím zaplatit úvěr, který si na to vezmu. To vše je pak cena za teplo, kterou nejste schopni zaplatit tak aby se tohle splatilo.

Závěrem svých slov působí starosta na občany tím co vše obec (on) vlastně zrealizoval a co se podařilo a ke všemu se staví mezi řádky způsobem, to co bylo dobré a vyšlo, tak to jsem udělal já obec. Už je čas, abyste jej probudili a jasně mu sdělili svůj postoj, aniž by to bylo o tom, že někoho či něco kritizuji a že jste zaujatí. Osobně jen poukazuji na věci, jak ve skutečnosti jsou. Starosta říká a píše o tom, že vodovod, byty a já nevím co všechno, je zrealizováno tak, že nikoho z vás toto nezatěžuje a já opět mohu a budu konstatovat, že to není pravda. Váš starosta lže a lhát bude do doby, dokud si neuděláte pořádek na obci a mezi sebou a dokud nebude zveřejňováno vše tak, jak má či mělo by být.

Nevěřím tomu, že tato obec nemá hříšníky a neplatiče, nevěřím tomu, že všichni platí za vodu, že všichni splácejí, co mají. Věřím tomu, že zde stejně jako jinde jsou neplatiči a nevěřím tomu, že obec to řeší, protože pro ni obec je to mnoho práce. To pak ale znamená, že každý jeden občan na toto doplácí a těm, co neplatí, vysílám jasný signál o tom, že platit se nemusí. A pokud si nyní někdo myslí, že tímto na někoho kohokoliv útočím je to jen jeho věc, jsem nestranný, neosobní a jen ukazuji na to, že kdo s čím zachází, s tím také nakonec schází.

Závěrem v dopise plně žádá starosta o vaší shovívavost a hraje opět na city, co jen on neudělal a jak jen to on myslí dobře a jak není doceněn a jak obětoval mnohdy svou rodinu a podobně. Tohle vše jsou nesmysly. Jednak to dělá a dělal proto, že to dělat chtěl, jednak tohle vše mu zabezpečilo krásný život, takový jaký si přál a byla to vždy jen a jen jeho volba. A jen proto, že nyní neumí prosadit něco, co si umanul, hraje na city a říká, že nemá sil. To ale není o síle zastavit tento neekonomický projekt je to o něčem naprosto jiném. Na rozdíl od těch, co se tím zabývají a snaží se zastavit tento projekt a věnují do toho spousty času a tím i peněz, on má zaplaceno vše.

Zdaleka jsem nenapsal zde vše, co jsem chtěl, ale mám také jinou práci a odpovědnost vůči těm, kteří mi důvěřují, takže tohle povídání ukončím, ale to neznamená, že tohle povídání ještě nedoplním o další informace a budu se opět ještě zabývat samotným ing. Pickou.

Tohle povídání tedy ukončím tak, že to byl a je, jak sám starosta říká, on, kdo jen předkládal věci a vy jste to schválili. A tak by to měl být zase tedy on, kdo přijde a řekne Ne nesmyslnému projektu v tomto podání a vy to následně schválíte. Aby se tak ale stalo, musí si daný člověk sáhnout hluboce do svědomí a překonat svůj egoismus a povýšenost. A tak bude poučné tohle vše sledovat, jak se to bude vyvíjet.

S Láskou a v Lásce  Kája

3.2.2017

předchozí povídání ...........Pro sebe stejně jako pro vás

následné povídání ............. Firma Kasfin verzus starosta 

svůj názor můžete zaznament zde .....Prostor pro Vás