Úvod - Maruška

 

Milí čtenáři těchto stránek, především děkuji za možnost na tyto neobyčejné a pro mě vzácné stránky psát. Je to pro mne velký dar a také závazek. Přijímám jej s vděčností a láskou, jako svou novou a také poslední „práci“ v tomto těle na této planetě Zemi.

A protože stojíme na prahu kalendářního roku 2023, tak si dovolím vyslovit přání, které mám od svých vesmírných bratří: přeji všem rozvahu a poznání. Poznání toho, kdo jsem, kam patřím, jaký je důvod, že tu jsem. Rozpoznání pravého od falešného a nalezení podstatného

Přeji všem, abychom dokázali do svých životů vnést také zklidnění a zpomalení, uměli si vytvořit chvilky ticha a bytí sami v sobě, které nám mohou dát nová poznání, nové zvěsti, nové nápady, nové nasměrování naší cesty.

Letos poslední den roku připadl na sobotu. Sobota, jako každá jiná. Nebo je jiná? Zda-li je jako každá, nebo jiná, to už je na každém z nás, i na situacích, ve kterých zrovna jsme. Pro někoho bujaré veselí, vedoucí k zapomenutí na vše, co právě uplynulý rok dal, či měl naučit, pro jiného právě ono ztišení, pochopení, poděkování, ať už to bylo cokoliv. I za ztráty se děkuje, právě ony mohou být požehnáním, či dobrým přesměrováním na cestě životem. A nejspíš je pro většinu poslední den v roce něco mezi tím.

A tak, nechť je tato obyčejně neobyčejná sobota přínosem každému na jeho cestě, stejně jako zítřejší probuzení do obyčejné neděle, zvláštní tím, že je první v dalším kalendářním roce.

A pro nový začátek vkládám ještě text „Milované Praze“, který mi přišel ke konci října t.r.

31.12.2022, Maruška

 

PŘIŠLO MI 24.10.2022

 

MILOVANÉ PRAZE

Milovaná Praho, nositelko Světla na Planetě Zemi,

Slunci zasvěcená,

Ty, jenž jsi prošla mnoha útrapami svých dějin,

Po všech bitvách ses znovu zvedla

a oděla do své ušlechtilé krásy.

Dala jsi prostor pro život českému lidu,

chudým i bohatým.

Strpěla jsi mnoho cizáků na svých výšinách,

vždy trpělivě čekala na další nové příchozí.

 

Ty, jenž jsi hostila velké osobnosti národa českého,

a umožnila jim jejich rozvoj a tvorbu,

na Tvé univerzitě rozvíjeli ducha moudrosti a vědění,

v sálech tvých nádherných budov zněla jejich hudba.

A v dobách krutých jsi vždy poskytla úkryt

těm, co ač pronásledováni zlem, statečně nesli Světlo,

a nabádali k čisté službě Stvořiteli.

 

Ty, jenž stojíš na posvátných pahorcích

dávno, pradávno zasvěcených Nejvyššímu,

kde andělé zpívají své posvátné chorály,

a ochraňují všechna svatá místa.

Teď čelíš poslednímu boji o své Světlo,

neboť temnota se chystá Tě pohltit.

 

Těžká zloba, závist, zášť a nenávist

vytvoří lítý boj o tvé Světlo.

Avšak Ono je silnější, než si kdo dovede představit.

Nikdy nebude přemoženo,

jen stíny jej budou chtít zahubit.

Ohavnou radost budou mít z Tvého trápení,

však zmýlily se,

neboť nepoznaly tvou Sílu, Šlechetnost a Víru.

Tvé Světlo nikdy nezhasne,

po boji zazáří v plné kráse a síle

na ty, kteří si to zaslouží,

ty, kteří s tebou prošli tu nejhorší část tvého úsilí

setrvat pro budoucí.

 

Ti pak, kteří troufli si tě ničit a týrat,

Ty Tvé Světlo na prach spálí.

 

Jsi zasvěcena Slunci,

po mnohé věky budeš Sluncem

pro všechny národy,

jenž se rozhodnou soužit Nejvyššímu,

znovu v Tobě naleznou inspiraci, čisté vědění,

poznání, důležitá pro život na naší Planetě Zemi.

Obrázek je z tvorby mojí kamarádky, grafičky Alenky Šlapákové

Předcházející text ..................Maruška

Následné povídání ................Počátek

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi Maruška