Indie napojení na MPKŽ

 

proběhlo 31.3.2022

Jako každý začátek, tak i tentokrát, mě ovane jemný chladivý vánek a pozoruji Indii jako celek, jako obraz mapy. Do toho pak vstupují různé krajinné obrazy, louky, pahorkatina, palmy, pobřeží i hory a proudy lidí, zde typické pro všechna města.

V dalším obraze se ukazují různé dějinné obrazy, jsou velmi barevné, patrné jsou války, chaos, mlácení se, obrazy podobné popisu v Mahabharátě.

Na to přichází ženy v sárí různých barev se svícny, točí se dokola, až se dostanou do víru ve směru hodinových ručiček. Postupně se tak roztočí, až se ze světýlek vytvoří hnědorůžová mlhovina a uprostřed je patrný vír. A hned poté vybíhají z lesa vyděšení nágové, s vytřeštěnýma očima, a běží rovnou k řece, do které vběhnou a mizí v ní.

V dalším obraze se objevují „čerti“: mají modročervené menší postavy, tmavě červené obličeje s vypouklýma očima. A mají červené malé růžky na hlavách. Proud těchto bytostí běží přímo na mně, tak se je snažím odklonit pravou rukou do leva, aby šel mimo srdce a obličej. Vedle mne se objeví díra a v ní oheň, kam tyto bytosti padají. Pak místo do díry je vedle mne něco jako obrovský kalich, vypadá jako masožravá kytka, do níž také padají. Proud se mění v tmavou červenočernou řeku a teče do toho kalichu neuvěřitelně dlouho. Všímám si, že i levá ruka se mi hýbe, pomáhá tomu ošklivému proudu do záhuby. Cítím při tom velké napětí na hrudníku. Jakmile proud doteče, vše se uzavře a vidím zemi a trávu.

Poté vnímám velké uvolnění, tělem mi projede teplo a najednou se mi Indie ukáže pod velkou „bublinou“. A jako potvrzení napojení se objeví nádherná, obrovská světelná bytost.

 

Čištění a napojování Indie proběhlo v návaznosti jednoho na druhé. Indie se ukázala jako nádherná země, která oplývá vším -, horami počínaje, přes vysočiny, pahorkatiny, krásné louky, až po tropickou krajinu s palmami a mořem. Nepřeberné množství barevných měst s nekonečnými proudy lidí. Staré obrazy, známé z knihy zvané Mahabharáta, směřují k původním indickým védským poznáním, kde nejdůležitější postavou je Pán Kršna (v našem pojetí Kristus) a jeho základní požadavek je: „neustále na Mně mysli a Já tě nikdy neopustím, neboť jsem tvůj Nejlepší Přítel“. Celé poselství se pak týká dávného boje mezi dobrem a zlem, boje nelítostného a krutého, přesto nutného. Tento obraz nám připomíná, jak tento dávný boj, který proběhl pod vedením Pána Kršny, je v dnešní době aktuální.

Čištění území symbolizují ženy se svícny – je to skutečně chrámový zvyk, ženy tam skutečně chodí se zapálenými olejnými svícny v kruzích a při tom zpívají. Zde symbolizují očistu, očistu tak silnou, že vytvoří vír a mlhovinu a nevydrží ji ani nágové a musí utéct do vody. Nágové jsou považovaní v místní komunitě za svaté muže, žijí v horách, zcela mimo lidskou společnost, jsou nazí a živí se tím, co hory dají. Umí mistrně zacházet se svým fyzickým tělem, chlad, horko, vlhko, sucho jde zcela mimo ně. Ale je zřejmé, že vesmírné čištění je z jejich životního stylu také vyhnalo.

Poslední obraz „čertů“ padajících do ohně, kteří se pak promění v ošklivý tekoucí proud do hlubokého jícnu, je ukázka, jak může vypadat pročištění a odcházení různých entit, od nichž je dané území osvobozováno. A že jich tentokráte bylo.

Pohled na Indii napojenou na Modrobílý plamen Květu Života, stvrzený ještě velmi krásou světelnou bytostí, je už jen příjemnou tečkou za tímto děním. A jen malý dodatek, k Indii se ještě v jednom z následujících sdělení vrátíme s velmi zajímavým obrazem.

Maruška 15.1.2023

Předcházející text .................Egypt napojení na MPKŽ

Následné povídání ................Itálie napojení na MPKŽ

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi Maruška