Izrael napojení na MPKŽ

 

proběhlo 26.3.2022

Izrael je uzounké území severozápadního pobřeží Arabského poloostrova, jehož jižní špička sahá až k Akabskému zálivu, a tím mu zajišťuje i spojení s Rudým mořem. Stát známý po celém světě svým výrazným nesouladem ve spolužití dvou podobných národů avšak s rozdílným náboženstvím.

Pro mne napojování tohoto státu jako vždy začalo mírným chladivým vánkem okolo obličeje. Poté se až po delším čase objevují obrazy bílých, velmi pěkných vilek a domů v zahradách. Tu a tam mezi nimi projde nějaký člověk, tu a tam někdo něco dělá na zahradě. Ty zahrady a jejich okolí jsou plné velmi barevných orientálních květů, keřů i stromů. Vše působí dojmem klidu a čistoty.

Poté už sleduji napojování na Modrobílý plamen Květu Života, který přichází ze severu od Golanských výšin a směřuje podél obou hranic – pozemní i přímořské – až do jižní špice. Celé napojování probíhá pomalu a v klidu. A opět rozsvícení světel uvnitř právě vytvořené ochrany ukazuje, že napojení Izraele na Modrobílý plamen Květu Života proběhlo.

Po chvíli se však ještě objeví zvláštní světlo. Nejdříve je rozptýlené a různě se hýbe. Pak vytváří velmi vysokou průhlednou postavu. Nejdříve je vidět dlouhá zlatá sukně, pak jakoby roztažené ruce či křídla, a na to zářivé světlo „hlavy“. Tento výjev se plynule mění, světlo vytváří kruhy. Ty kruhy se pak spojí do sloupce a vytváří patra do výšky až do nedohledna. Kruhy v tom sloupci pak mají podobu řeckého písmene omega. Uvnitř jednotlivých kruhů se tvoří prstence světelných či zlatých znaků. Jsou to nějaké prastaré písemné symboly, kterým v této chvíli nerozumím, ani je nedokážu přečíst. V závěru vize vypadaly jako razítko, či pečeť.

 

V tomto napojování mi bylo umožněno vnímat území Izraele až po pročištění od entit a odvedení uvízlých duší, které probíhá vždy na začátku celého dění. Ukázalo se čisté, bělostné území, hezky opečovávané několika málo lidmi. Poté pak hladce proběhlo napojení. Je to jakýsi obraz budoucí existence tohoto území, k návratu jeho původního určení, které se již mnoho let zbytečně topí v krvavých vzájemných půtkách.

Světelný, závěrečný obraz, který se ustálil až ve formě starobylých světelných pečetí, nás upozorňuje na nastávající změny na planetě Zemi. Staré pečetě, které stvrzovaly dosavadní pořádky, budou odstraněny, aby uvolnily cestu přicházejícímu Světlu.

 

Jako po každém napojování, i tento večer jsme se věnovali rozhovorům o všem, co komu v danou dobu přišlo. Kája měl vždy k dispozici počty odvedených a zničených entit a odvedených duší. A tentokrát sdělil, že ty entity byly červené. Mě až pak v noci přišlo vysvětlení: „červená je krev. Jsou to ty entity, co způsobovaly nekonečné vraždění mezi židy a palestinci“.

13.1.2023 Maruška

Předcházející text .................Čína napojení na MPKŽ

Následné povídání ................Egypt napojení na MPKŽ

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi Maruška