Pavel prožitky

Samotné pročišťování a napojování jednotlivých území bylo v dané chvíli ukončeno a já jsem požádal Pavla a Radku, aby v té době skusili napsat či popsat jak oni sami celý ten čas a průběh vnímali. Uběhl nějaký čas a dnes zde konečně mohu vyjádření těchto bytostí zveřejnit tak jak je v tom daném čase před časem vnímali. Zde je tedy první z nich od Pavla, který mi dal souhlas, abych mohl jeho tehdejší text, který byl jen pro naší potřebu zde zveřejnit.
 
 
 

7. dubna 2022 ve 21.30                                              ( v rukopise )

 

To, o čem budu psát, se odehrálo dávno před tím, než jsem začal sledovat v roce 2015 články na stránkách Modrobílého plamene Květu života. Odehrálo se to v roce 2004. To proč a jak se může objevit někdy příště.

Ale nyní k minulosti, která je dnes aktuální v přítomnosti. Součástí tohoto textu je obrázek či spíše symbol, který jsem v rychlosti nakreslil 1. dubna v noci po napojení Itálie na energie MPKŽ. Jen na okraj, Itálie a potažmo Řím je místo mé první inkarnace zde na Zemi roku 949, coby muž, profesí truhlář-tesař. Mým vesmírným domovem je Kasiopea. Ale zpět k podstatnému. Symbol, který jsem nakreslil, se mi vybavil kompletní a předběhl jsem o dva dny to, co se pak následně stalo. Napojení posledních dvou míst na Energie MPKŽ. Právě tento symbol jsem již viděl v roce 2004. Procházel jsem v té době ne úplně šťastným obdobím mého pozemského života. Byl jsem vlastně úplně na dně. Jednou jsem seděl na terase veřejné plovárny a díval se do vody. Za mými zády procházel jakýsi člověk a najednou z ničeho nic povídá: „Nečum do té vody, šplouchající voda ti ještě více rozbouří myšlenky v hlavě.“ Když jsem se vzpamatoval, chlapík co tohle řekl, seděl o kousek dál u stolu. Šel jsem za ním a on zas jak před tím: „Tys prodělal klinickou smrt, viď?“ Zíral jsem na něj a zeptal se, jak to ví. On jen povytáhl ramena, a že prý když mu koupím pivo, řekne mi to a může mi i pomoci, pokud budu chtít. Byť jsem zrovna tisíci neoplýval, koupil jsem pivo a povídali jsme si. Chlapík byl vzezřením spíš jak bezdomovec, s dlouhými bílými vlasy a hlubokýma modrýma očima. Po dlouhém povídání jsme se domluvili, že přijedu za ním a že mi pomůže se zase najít a dát se dohromady, protože jsem v té době vypadal fakt žalostně.  Uplynulo pár dní a já najednou dostal nutkavý pocit, že musím za oním člověkem. Fyzickým jménem se jmenoval Honza, ale já mu tehdy říkal Polární ježek. Uvítal mě ve dveřích a povídá: „Se divím, žes došel až sem, ty už si vlastně mrtvý.“ Postavil mě v pokoji asi metr zády ke zdi, sám se postavil na opačnou stranu místnosti, díval se na mne a najednou pecka a já letěl na zeď a pak k zemi aniž by on udělal jediný pohyb. Nevím, jak dlouho trvalo, než jsem se posbíral, ale on zatím uvařil něco k jídlu. Při jídle jen tak mezi řečí povídá: „Jen jsem z tebe vytrhl nůž, který si měl v srdci. Nebyl jsem schopen slova a až později jsem si u zrcadla všiml, že mi na hlavě chybí pramen vlasů … dílo černé magie voodoo mé tehdejší manželky a její drahé mamá. Při dalším setkání mi vše potvrdil, aniž bych mu to předem vyprávěl. Ten den řekl, že je potřeba, abych se očistil. Šli jsme asi kilometr loukou ke skupince vrb. Bylo u nich jakési prameniště a celé to tam bylo zarostlé bujnými kopřivami. Řekl, že jestli se chci očistit, mám se svléct do naha a válet se těmi kopřivami. Udělal jsem to, tělo jeden pupínek a kůže jako by hořela. Honza mezi tím vyřezal z proutku jedné z vrb kyvadélko, které pak doma připevnil na laciný pouťový řetízek. Kyvadlo mám do dnes. Když jsme se vrátili, vzal mě do jakési dílny, kde měl různě velké modely pyramid z různých materiálů, jednu z měděného drátu napojenou ke starému vojenskému elektronkovému osciloskopu. A spoustu dalších udělátek. Pak přinesl obyčejný kancelářský šanon se slovy: „Zde je tajemství lidstva, pracuji na tom 40 let.“ V šanonu byly listy z tvrdého papíru, každý v igelitu a olepený kancelářskou izolepou. Na každém listu nejprve nějaký složitý, pro mne absolutně nepochopitelný výpočet a pod ním symbol, vždy vycházející z kruhu, uvnitř s různými tvary a barvami.  Když jsem dolistoval k poslednímu listu, řekl: „K tomuto musí lidstvo, stejně jako já, dojít, jinak zmizí z povrchu Země. Pamatuj si ten symbol, ve správný čas se ti vybaví.“ …….. a právě ten symbol se mi ten den plně vybavil. Před tím se rýsoval z malinké tečky, přes barevný vír s každým dalším napojováním se zvětšujícím až do podoby, která se mi vybavila.

 

Interpretace symbolu:

……musíš projít očistou (fialová), uzdravit se (zelená), poznat pravou všeobjímající Lásku (růžová), dospět k osvícení (zlatá), abys pak po jedné z barev duhy příslušící barvě tvé Duše spirálou víru dospěl k samotnému středu (Jing a jang, rovnováha, Jednota, samotný Stvořitel)

…… tj. úkol každé Duše, která se inkarnovala sem na planetu Zemi, aby pozvedla své vědomí a tím i vědomí celého lidstva a sloužila nejvyššímu Stvořiteli ve Světle a Lásce. To je jediná správná cesta duchovního růstu a poznání.

12 barev

12 úseků duchovní cesty

12 čaker

12 míst Energie Jednoty

……. a 18 let, kdy jsem neměl „vidět a slyšet“, ale hledat tu správnou cestu, ke které jsem se kdysi zavázal, abych znovu „viděl a slyšel“ ….. a hlavně pochopil.

Děkuji, děkuji, děkuji

S Láskou Pavel 
                                                               

 

Předcházející text ................Austrálie napojení na MPKŽ

Následné povídání ................Radka prožitky

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi Maruška