Nové místo energie Jednoty v Praze

 

vzniklo 16. června 2022

Poté, co byly napojeny na Modrobílý plamen Květu Života všechna určená území, jsme se věnovali mnoha různým pročišťováním s meditacemi na různá témata. Jednak jsme hledali odpovědi na skutečnosti, které jsme se chtěli dozvědět, a také k nám přicházely informace, které jsme se měli dozvědět a pracovat s nimi dále.

Jedno z takových témat, které předjímá další události v našem snažení je setkání s Thovtem, vládcem středu země. Byl to pro mne velmi silný, emoční zážitek. A zprvu mě zkoušel, ukázal se v nehezké podobě, ale pozval mě dál do jeskyně, kdy už šel přede mnou. Jdeme dovnitř do skály nějakou skalnatou chodbou, která je v dálce osvětlená plápolajícím ohněm. Vejdeme do docela velkého kulatého jeskynního prostoru, dost tmavého. Vlevo vidím oheň a vpravo kolem zdi stáli „čerti“ s dlouhými vidlemi, které sahaly až do toho ohně, takže nešlo projít dál. Ptám se „proč mi ukazuješ peklo?“, a v tu chvíli vidím nad tím výjevem vyšší patro a začíná tam prosvětlovat modrobílé světlo, postupně se celý ten prostor otevírá, zakrývá ten dolní a po světle se ukazuje i nádherný velký modrobílý Květ Života, až se dech zatají. O něco později jsme se pak s Květem Života znovu setkali.

A tak když jsem ve svých poznámkách vyhledávala, kde máme první zmínky o tom, že by mělo být vytvořeno další energetické místo Jednoty, našla jsem hned dvě, které vlastnímu napojení předcházely. První je ze 4.6.2022, kde jsme otázky v rámci meditačního čištění zaměřili na první místo energie Jednoty, které bylo vytvořeno v Opavě. Chtěli jsme se s tímto místem seznámit, zjistit, zda-li Mistrem tohoto místa je Pavel, takto tohoto mistra energie Jednoty v Opavě oslovujeme a proč s námi nekomunikuje. Chtěli jsme také vědět, jestli se mají vytvořit ještě jiná místa energie Jednoty. Žádali jsme také upřesnění odpovědí tak, abychom jim my zde na zemi rozuměli.

Obrazy, které mi v této meditaci přicházely, byly jasné, čisté. Nejdříve se mi ukázalo opavské náměstí, pak se mi pohled přesunul na běžný kostel, který však jakoby plul po obloze. Postupně se obloha projasňovala do syté modré a kostel se proměnil ve zlatou, zámeckou budovu s parkem před sebou. Nějaký čas mi tato pěkná podívaná plula před očima. Ptám se, zda-li se o něj stará Pavel, odpověď přišla až na potřetí. Objeví se usměvavá zlatavá hlava nad zámkem, a drží celý ten výjev v náručí a kouká přes něj. Ptám se, jestli je potřebné vytvořit další místo energie Jednoty. Objeví se mi Praha, věže gotického kostela, váhám mezi Vyšehradem a Vítem na pražském hradu. A tak mi začne lítat zlatá kulička nad Vítem a nad nádvořím pražského hradu. Poté se objevuje Pavel jako zlatavá mlhavá bytost, visí vertikálně z oblohy, potvrzuje místo a sděluje, že zde chce hlídat a starat se. Ptám se, co bude s Opavou, neřekne, ale sděluje, že je v Praze často, protože je to potřeba a ukazuje mi „nebeskou cestu“ mezi Prahou a Opavou.

V naší večerní diskuzi pak Kája zjistil přesné místo, kde má být vytvořeno další centrum energie jednoty, a to na II. nádvoří pražského hradu, nad kaplí svatého Kříže.

Další zmínku mám o dva dny později, kdy jsme v rámci čištění a meditace žádali o „zprávy shora“, kdy se v prvním obraze ocitám vedle Thovta v záři modrobílého Květu Života a on v jedné chvíli udělal jakýsi průduch do vesmíru a ukázal mi zlatý vzdušný zámek, s tím, že tak bude vypadat ono další místo Jednoty. Tehdy jsem se ten výjev pokoušela namalovat, ale moc se mi to nedařilo. Ale později jsem si uvědomila, že ten tvar mi připomíná pražský Belveder, jen ne tak robustní, ale lehký, vzdušný a celý ve zlatě.

A tak na 16.6.2022 Kája připravil nový text „Napojení čtrnáctého energetického místa na planetě Zemi, Kaple svatého kříže a náš slib“:

„Scházíme se v tomto čase, abychom společnými silami provedli propojení Květu života s čistou energií Lásky a Světla. Tímto propojením tak vytvořili čtrnácté energetické místo Jednoty na planetě Zemi a to v kapli svatého Kříže v Praze. Zároveň tímto zde obnovujeme slib, který jsme vám dali.

Vítáme zde znovu a stále všechny naše milované bytosti, pocházející ze Světla, vítáme zde všechny naše bratry a sestry, přicházející z naší domovské planety. Vítáme zde také všechny bytosti, pocházející ze samotného středu země. Vítáme zde všechny, kteří přišli v Lásce a jsou přímými účastníky této, pro nás všechny, mimořádné události.

Sešli jsme se zde dnes 16. června 2022 pozemského času, abychom společně napojili vesmír a zemi v dalším energetickém bodě na energii Jednoty.

Vítáme vás zde v tomto čase a na tomto místě v kapli svatého Kříže v Praze. Jsme zde, abychom takto a tímto stvrdili slib, který jsme vám již dali.

Slibujeme zde, že od dnešního dne půjdeme spolu dále, a to nejen v tomto současném pozemském životě, nýbrž na věky věků. Už není mezi námi TY nebo JÁ. Už jsme MY.

Slibujeme zde před celou naší domovskou galaxií, před celým vesmírem, a před vládci či obyvateli samotného středu země, že se necháme vést, a budeme sloužit Světlu a Lásce. Společnou cestou tak půjdeme ke sjednocení s naší domovskou galaxií a k Jednotě.

Slibujeme, že v rámci našich pozemských možností a možností, které nám budou dány, budeme na povrchu této země šířit jen Lásku a Světlo. Lásku a Světlo budeme šířit tak, abychom konečně, skutečně a vědomě směřovali k Jednotě a jednoho dne se tak stali Jednotou. Jednotou se vším a se všemi a ke všemu, co pochází ze Světla nebo k němu směřuje. Jednotou se vším, co je či bude v Božím plánu a řádu.

Uzavíráme tuto dohodu, kterou zároveň považujeme jako sňatek mezi námi stejně jako sňatek mezi naší domovskou planetou a samotným středem země.

Já pozemským jménem Karel jsem v daném slibu vnímán jako zástupce středu země.

Já pozemským jménem Radka a já Marie jsme v daném slibu vnímány jako zástupci našich domovských planet.

Slibujeme tímto našemu Nejvyššímu, že budeme společně šířit Světlo a Lásku, a půjdeme jednotně k Jednotě. Slibujeme, že budeme vždy dbát na to, aby byly naše kroky v souladu s Božím plánem.

Jako svědci jsou nám zde dnes všechny světelné bytosti pocházející ze Světla, všichni bratři a sestry pocházející z našich domovských planet, a stejně tak všechny bytosti pocházející ze samotného středu Země a z Květu Života.

Už jen tato malá část celého úžasného textu navodí mimořádnou sváteční náladu. O to více potom obrazy, které mne během napojování tohoto místa provázely. Nejprve pozoruji kapli z venku a vnímám tiché „přicházení“ nebo spíš připlouvání různých bytostí, které se potkávají na nádvoří a v hloučcích vstupují do kaple. Vnímám je jako stříbrošedé, třpytivé stíny. Rovněž se opět na nádvoří ve zlatém korábu spouští našich pět světelných pomocníků a jdou do kaple. Pak vidím Káju s Radkou, jak přicházejí na nádvoří, vcházejí do kaple a jdou až k průčelí pod kopulí. Zastavují se uprostřed obvodu kruhu, který je na podlaze pod kopulí, kolem se rozestupují ostatní. Naproti Kájovi a Radce je sám Archanděl Gabriel, celý v alabastrově bílém odění a po jeho levé ruce je vysoká postava Archanděla Michaela, oděného ve zlaté barvě.

Velký kruh na zemi vypadá jako tmavě modrá kachlová podlaha, lemovaná žlutými kachličkami. Pak se promění v měkký sametový prostor a otevře se dovnitř země, odkud je patrné modrobílé světlo, které se line nahoru. Je to úžasný posvátný pocit, jednak pohled na ty barvy, které lákají jít dál, a pak to posvátné ticho, které tam vzniklo. Do té nádhery vstupuje Kája a Archanděl Gabriel, „plují“ dovnitř až jemně došlápnou do velkého květu života, kde je vítá Thovt a kolem květu stojí starci, kteří pokyvují hlavami. Pak se podívám nahoru a pod stropem vidím nový, krásný modrobílý květ. Kája s Archandělem Gabrielem se vrací nahoru a za nimi se táhne proud modrobílého světla, a připojuje se ke květu pod stropem. Je to opět nádherná podívaná, včetně pocitu obdivu všech, co byli v kapli. Jsou propojeni něžnou radostí. Další obraz se už odehrává venku nad kaplí. Malí, drobní andělé z nedohledna na obloze přitahují proud bílého Světla, které nad kaplí podávají Archanděli Michaelovi a ten jej připojuje do modrobílého květu života. Ten květ zespodu drží modrobílý proud – plamen. Když se vše spojí, tak se ten květ úžasně rozvine dokola do šířky a do prostoru z něj odkapávají kapky rosy. Všechny bytosti, které byly v kapli, se rozprostřely do kruhu ve vzduchu nad kaplí, a celé to nádherné dílo ukotvily.

A v závěru se na to vše podívala zpoza obláčku blonďatá modrooká bytost v modrém přehozu, Míla, ta, která byla u všech předchozích napojování energetických míst. Určitě byla také součástí celého obřadu v kapli.

Den 16.6.2022 byl pro nás mimořádný, vysoce posvátný den, jeden z těch, které máme za nejvýznamnější svátek roku.

2.2.2023   Maruška

Předcházející text ................Duchovní bytosti přicházející od Nejvyššího

Následné povídání ................Odvedeni Duší

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi Maruška