Dotace.

 

Tak tohle je téma vskutku velmi vážné a závažné, o kterém by se nejen dalo, ale mělo dlouze diskutovat. Dotace jako celek nejsou ničím jiným než tvrdým zasahováním a ovlivňováním celé naší ekonomiky. Dotace zde v české republice již zruinovaly mnoho firem a dopomohly k rozpadu mnohého, co zde fungovalo. Pokud by nebyly dotace, stál by kotel na ústřední topení pár desítek tisíc. Z důvodů dotací se dostáváme až ke statisícům. Před časem se dotace dávaly na výměnu kotlů, které spalovaly uhlí. Dnes již tohle není možné a tyto kotelny budou rušeny a mnozí opět přejdou na jiný zdroj paliva, protože vláda má zájem schválit do konce roku speciální daň na spalování hnědého uhlí. Vždy, když se někde objeví dotace, jde o poškozování někoho či něčeho. Většina dotací pak poškozuje především starší generaci, protože věcem nerozumí a myslí si, že nabídka, kterou dostali, je správná. Koupíte si nový kotel na ústřední topení, třeba Dakon Dor 24F, tento kotel již splňuje 4. emisní třídu a téměř většina si lidí bude v dobré víře, že má po starostech a splnili, co měli, protože takto to samotný výrobce deklaruje. Je to ovšem opět omyl a skrytý podvod, protože výrobce běžně nehovoří o tom kdy a za jakých podmínek takovýto kotel splní danou emisní třídu. A tedy pokud k vám přijde kontrola a vy se budete pyšnit tím, že přece máte kotel 4. emisní třídy, nebudete se stačit divit, když vám technik sdělí, že ano, ale za předpokladu, že tento kotel budete mít napojen přes akumulační nádrž, ale tohle vám nikdo dříve nepoví. Dotace jakéhokoliv druhu nás v samé podstatě jen poškozují.

Mnozí jsou dotacemi zaslepeni a neprovedou nic, pokud se nebude jednat o zakázku, která není podpořena dotací. Bohužel i zdejší starosta plně podlehl nejrůznějším dotačním titulům a ten, kdo nese na svých bedrech tyto dotační manýry, pak opět není nikdo jiný než občan a obec jako celek. Jenže my se nezajímáme a myslíme si, že tohle je přece to nejlepší, když nám někdo dá nějakou dotaci, ale bohužel to v naprosté většině případů není pravdou. Obec v plném zastoupení starosty se tak bohužel ale chová. Dokáže se pak chlubit tím, kolik dotací obec získala a co vše se za to udělalo. Nikoho již nezajímá, kolik nás to skutečně jako obec stálo, a že téměř vždy šlo a jde o věci v dané chvíli pro obec nepotřebné.

Pokud by existoval skutečný průzkum mezi obyvateli, asi bychom nebyli překvapeni, že občan nebude mít na prvním místě sportoviště za miliony, na které v podstatě po celý rok nenajde cestu, ale že chce nové silnice ke svému domu, které mu jsou slíbeny anebo opravit obecní silnice, které jsou v dezolátním stavu. Tak bychom mohli pokračovat od jednoho projektu ke druhému a zjistíme, že nebyly a nejsou potřebné, že v dané chvíli nemohou stát na prvním místě zájmu a to bez rozdílu toho, zda na daný projekt je či není dotace.

Za celou dobu jsem se nesetkal s jediným projektem, který by po skončení byl vyhodnocen jako celek. Žádný projekt nebyl veřejnosti a tím tedy ani zastupitelům prezentován s podrobným vyhodnocením, kolik co skutečně stálo. Kolik stál projekt jako celek, kolik z této částky byly dotace, kolik dostal projektant, kolik byla částka za vyřízení dotace a komu. Kolik musela skutečně doplatit obec z rozpočtu. Kolik daný projekt stál v režijních nákladech obec, kolik času tím kdo strávil a podobně. Nemusím být génius, přesto mi ani tyto věci nejsou zase tak cizí a vím, že to, co se prezentuje na straně obce, není zcela pravdou, že je za každým projektem mnoho jiných nákladů, které jsou rozúčtovány jinak a jinde v samotném účetnictví. Celá řada položek je v účetnictví skrytá a starosta nemá zájem, aby se pod tu pokličku, kolik co ve skutečnosti stálo a komu se co zaplatilo, vidělo.

Pokud by se zde přece jen stavěla centrální kotelna, ze které sešlo, pak by si obec nemohla dovolit z důvodů přeúvěrování jít do projektu jako je rekonstrukce školy. Nechci zde kritizovat projekt rekonstrukce školy, protože to je pro mnohé asi velmi choulostivé téma a myslí si, že škola musí jednoduše zde být. Pokud bychom projekt školy skutečně zhodnotili ze všech možných i nemožných pohledů, pak bychom asi zjistili, že tak, jak je dnes postaven, byl a je zcela nesmyslnou investicí, ale to nám ukáže bohužel až čas. Dnes má škola plnou kapacitu a je dostačující, rodí se a bude se rodit méně dětí. V Borotíně to bylo, pokud se nepletu, v loňském roce devět dětí. K tomuto počtu nepotřebuji přece navyšovat kapacitu a zadlužovat se na desetiletí. Dotace dostanu, ale jsou samozřejmě ze zákona podmíněny něčím. Zde to je například výtah, který škola přece nepotřebuje. Bezbariérový přístup je hezká věc, ale zde dosud nebyl nijak zvlášť upraven a v rámci rkonstrukce je další z podmínek dotace. Bez ní by se škola i nadále bez takového přístupu obešla. Nové jakési kabinety také zcela jistě nepotřebuji. Ve výčtu bych mohl pokračovat, ale je to zbytečné. Pokud si pak spočítám věci, zjistím, že rekonstrukci bych mohl udělat sám z obecní pokladny. To samozřejmě za předpokladu, že nebudu chtít ty výtahy, bezbariérové přístupy a podobné smyslné nesmysly, které v samé podstatě nemají za úkol nic jiného než zatěžovat můj rozpočet. Oprostěte se na chvíli od toho, že zde bydlíte a podívejte se na věci, jako byste to viděli ve filmu jako divák, a protože se díváte na film a vždy se s někým ztotožňujete a nějak to ve své mysli hodnotíte, protože jste se nechali vtáhnout do děje, pak nepochybně se díváte jinak a říkáte si, co to blbnou, proč takové investice, pro deset dětí. Do budoucna, a je to řekněme deset možná patnáct let, bude díky těmto investicím mít obec skutečně problém. Nebudou děti, budova bude mít vice prostor než dnes, větší náklady na údržbu a podobně. Na výtah potřebuji každý rok servisní zápis v řádu desetitisíců a podobně. Navíc tento projekt, když už se bude realizovat, měl a může být postaven tak, že budova by našla v budoucnu jiné využití. Jenže ani této myšlence ze strany zastupitelů nebyla věnována dostatečná pozornost a proto jednoho dne sklidíme, co dnes sejeme. To, že starosta chce školu, je pochopitelné, je to velký projekt a může se zviditelnit. To, že ředitelka v pozici místostarostky chce školu, je také pochopitelné, přesto pokud by fungovali zastupitelé tak, jak mají, tak přinejmenším by zde proběhlo jakési referendum mezi občany a několik setkání s občany s podrobným vysvětlením jaké to vše bude mít dopady. Máme zde také dvě děti,a přesto bych si uměl představit, že budou dojíždět jinam tak, jako dojíždí již dnes děti z  jiných obcí sem. Škola v dnešní podobě není žádná zvláštní výhra, to by bylo ale na jiné povídání a museli bychom se dotknout pak již skutečných věcí ve formě výuky a podobně. Faktem ovšem je, že pokud by dnes přestoupily děti do škol příkladem v Táboře, měly by problém, a jejich prospěch by šel pravděpodobně o stupeň a více dolů. To už ale není o dotacích, ale školství jako takovém a do toho se zde pouštět opravdu nebudu a to ne proto, že bych na to neměl názor a pohled, ale protože pokud neumíme pochopit základní věci, které se zde dějí, pak nemůžeme pochopit školství jako takové a tím také to, že škola není na vesnicích to, co bývala. Dnes není učitelská pozice posláním, dnes zde učitelé chodí do práce a naprostá většina bohužel jen pro peníze.

Takže když si jednoduše shrneme akci jako je navýšení kapacity školy a projekt jako celek, pak je v té podobě, v jaké se nachází, nesmyslný. Nepotřebuji přece navyšovat kapacitu, když žáků je a bude prokazatelně méně. Nepotřebuji výtahy ani nové kabinety, když doposud to bez nich celá desetiletí fungovalo. Nepotřebuji bezbariérové školství a nepotřebuji mnoho jiných věcí, které projekt obsahuje. Zateplit budovu a vyměnit okna jsem mohl po částech z vlastních zdrojů a mohly to realizovat po částech zcela místní firmy v úplně jiné režiji. Aby tomu všemu tak ale bylo, musel by zde být opravdový zájem a ten by jednoznačně při takové akci vedl k diskuzi s občany. Aby se toto vše mohlo však naplnit, muselo by alespoň sedm z patnácti zastupitelů jednat jinak a mít ten skutečný zájem o obec a občana a prosadit alespoň jednou skutečně dobrou věc.

Ve výčtu dotačních titulů a akcí takto prováděných bych zde mohl pokračovat do nekonečna. Vezměme si například tělocvičnu. Opět akce za miliony a výsledkem je totální, ale totální zklamání z toho, jak se zde věci mají a vedou. Původní firma odstoupila od smlouvy a nedodělala věci. Dnes je již smlouva podepsána s jinou firmou. Seznámit se s ní můžete na internetových stránkách, a pokud jste znalí, uděláte si obrázek. Nicméně akce samotná, nevím, kdo byl na stavbě pověřen stavebním dozorem, ale pokud by stavební dozor fungoval, nemohlo by dojít k tomu, čeho jsme na této zakázce svědky. Samozřejmě že vše platí obec, takže obec jako investor zde selhala na plné čáře. To, co bylo doposud provedeno, je z pohledu řemeslného opravdu smutné a stačí si stavbu projít a podívat se. Nemyslím si, že by toto kdokoliv z vás doma firmě toleroval. Takto neodborně provést fasádu je z jedné strany smutné, ale z druhé strany je to opět jen vizitka investora a tím jak bylo řečeno je obec. Doma byste takovou firmu hnali. Obec ponechala celé dva měsíce zatékat za zateplení a nebyla schopna zabezpečit stavbu a tím zabránit škodám, které se projeví až v čase, ale není možné si myslet, že pokud mi několik měsíců zatékalo za zateplení a do toho občas vstoupily mrazy, že se toto v čase neprojeví na díle samotném. Opět doma na svém domě by si toto nikdo nedovolil. Je zde mimo jiné v ulici shodou okolností stavba, kterou provádí také firma pro jednoho z občanů a je radost se podívat, jak má firma vše zabezpečené na zimu. I zde v této akci tedy selhalo nejen samotné vedení, ale selhali opět všichni zastupitelé. Zeptejte se, kdo z nich se byl na stavbě podívat, kdo z nich projevil zájem o dílo, které odsouhlasil. Zřejmě nikdo, protože jinak by se věci musely vyvíjet jinak.

A aby těch dotací nebylo málo, tak zde máme slavné dotace do jakéhosi sportovního využití. A opět stavba, pokud se to stavbou dá nazvat, za miliony a opět nikdo dopředu ani nyní neví, jak to je s kompletním vyúčtováním dané stavby. Nicméně kdo se o sportoviště bude starat, kdo, kdy a za jakých podmínek tam bude mít přístup? Kdo a kolik dostane odměny za starost? Kolik bude obec muset ročně zaplatit za provoz a údržbu? Otázek více než dost a žádná nebyla před zahájením akce plně a přesně odpovězena. Důležité bylo, že máme akci za miliony a je na to dotace. A opět stejná otázka. Chceme další sportoviště, když už máme čtyři nevyužitá hřiště anebo chceme konečně silnice a jiné potřebné věci? Pro koho je vlastně toto „sportoviště“ postaveno? Rok má 12 měsíců, z toho tam minimálně sedm měsíců nikdo nepůjde. Opravdu nám to stojí za to? Žádnou prestiž nám to nikde nezvýší. Bohužel akce by nebyla provedena, pokud by zastupitelé skutečně plnili, co slíbili a zastupovali občany a měli zájem na skutečném rozvoji. A z mého osobního pohledu bych zrovna podobnou akci neschválil, ani kdyby zde byly nové silnice a opravené ty stávající. Vždy bych našel a nabídl lidem něco, co je prospěšnější a důležitější než milionové investice do hřiště, které když už bude někdo využívat, budou to jedinci. Jak k podobným investicím přijde kterákoliv jiná část našeho správního území. Řeči o sportovním využití jsou jen řečmi a zástěrkou pro milionové investice. Kdo by skutečně chtěl, může si zajet na udržovaná sportoviště v okolí.

Dotace na cesty. Tak to je zajímavá kapitola a přesto, že bych rád, tak zrovna tuhle kapitolu zde ani nemohu popsat tak, jak bych sám chtěl, protože to by mohl být již docela vážný „průser“. V každém případě jediná cesta, která se opravovala, protože byly dotace. Bohužel z mého laického pohledu však cesta nebyla provedena tak, jak být měla. Otázkou je proč tomu tak nebylo. Každý se může na provedené dílo jít podívat a obrázek ať si udělá sám. I zde však bude platit, že někdo musel dělat stavební dozor. Podívat se můžete na položkový rozpočet,kde jednotlivé položky mají konkrétní číslo a zákon hovoří o tom, co a jak se za tím číslem skrývá. Tedy jaká práce, jaký postup a v jaké kvalitě má být podle každé položky udělána a pak je jednoduché dojít k závěru, že tomu tak zřejmě nebylo. Otázkou je pak proč? Nebyl jsem se dívat, jak se daná komunikace „opravuje“, ale nevypadá to na to, že by tam třeba jezdil válec, který musí povrch uválcovat a stejně tak to nevypadá, že by zametací vůz následně vše zametl a podobně. Možná, že tomu tak bylo, ale je to jen možná. Spíše si myslím, že věci jako vždy byly jinak. Navíc, a o tom svědčí dokonce zápisy ze schůzí, jak jsem pochopil, tak se tato technika, která se zde v daném čase nacházela, využila k jiným opravám cest. Nevím a nikdo z vás nemá stejně jako já ani ponětí, kolik tyhle akce stály, protože do dnešního dne nebylo zveřejněno kolik se dané firmě zaplatilo za tyhle práce. A opět osobně bych nedal ani korunu, protože pokud něco dělám a mám to zaplatit, měl bych to udělat pořádně, ne jen jako provizorku. Jakési parkoviště před zdravotním střediskem se podle všeho udělalo jen tak, že se povrch, který tam byl, jen nastříkal asfaltem a na to se naházel zásyp a to zřejmě opět bez zhutnění a bez zametení. Stačí se jít podívat, co způsobuje dnes pluh, když se odklízí sníh. Podstatná část zásypu je odklizená se sněhem do přilehlých příkopů a samozřejmě zčásti pak do kanalizace. Takže v samém výsledku jde o více škod než užitku a jednoho dne až tohle bude chtít někdo udělat pořádně, bude se to muset vše nejprve odklidit.

Ve výčtu dotací bych mohl samozřejmě pokračovat, ale myslím si, že to málo, co zde v dané chvíli je zveřejněno, stačí k zamyšlení se nad tím, zda opravdu jsou ve všech případech ony dotace pro obec prospěšné.

K dotacím snad dnes závěrem dodatek. Na 3. zasedání dne 27. prosince byli zastupitelé informováni, že obec musí být obezřetnější, protože nese v dané době již vysoké finanční zatížení a to především v důsledku rekonstrukce školy, výstavby bytů a oprav hřbitovních zdí. Přesto v daný den, aniž by byly předloženy skutečné kalkulace a výhled onoho vysokého finančního zatížení jak se bude projevovat v budoucnu, zastupitelé opět schválili, že se obec může účastnit dotačních titulů v rámci kraje a to světe div se, opět do sportu a kultury.

Může nastat situace a ona nastane, kdy obec bude muset zainventovat něco, s čím nepočítala a jednoduše nebude mít z čeho a úvěry nedostane, protože bude při tomto vedení a řízení přeúvěrována. Bohužel je těžké se orientovat ve všem a hlavně v účetnictví, které je předkládáno a schvalováno. Přesto by měli vzít zastupitelé rozum do hrsti, zamyslet se zda to je to, co opravdu chtějí a zda je tento stav uspokojuje. Pokud by se jednalo o vaše domácí rozpočty, přistupovali byste k věcem nepochybně jinak a ze stavu, do kterého se řítí obec, pokud by se jednalo o váš domácí rozpočet, byste už nespali.

Příště se podíváme na zatížení onoho rozpočtu, zda je či bylo skutečně nutné. Rozebereme si ony nové „nepotřebné“ byty a podíváme se na ony zchátralé hřbitovní zdi, které jsou tak důležité, aby se opravily a dostaly přednost před vším, co je skutečně potřeba. Obecní rozpočet to již stálo miliony a miliony ještě vydá na věci v dané chvíli zcela zbytečné. Za ty částky, které byly či ještě budou vydány, se daly zainventovat věci, na které se dlouhodobě čeká a to zcela bez dotací a tedy s lidmi s naší vesnice a podobně.

Bohužel toto je výsledek vize obce jak dojít k prosperitě a udržitelnosti rozvoje obce. Jak zlepšit dění a život v obci. Moje představa, jak by se měla řídit moderní obec, je zcela odlišná od tohoto paskvilu, který je naší každodenní součástí.

S Láskou a v Lásce Kája

10.2.2019

 

předchozí povídání ................Úhel pohledu.

následné povídání .................. Pohled bývalého zastupitele

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019

 

Parkoviště, které se nechalo údajně opravit či jak to na nazvat firmou která zde dělala cestu z Pikova - není nikde zveřejněno kolik nás to stálo ale toto jsem schopen provést v takovémto rozsahu svépomocí. Pokud jsme něčeho dosáhli tak jen toho že všechny kanály v místě jsou a budou zavaleny štěrkem, ale na to se zde nehřeší protože udržba ničeho se zde neprovádí. je to smutný pohled na co a za co utrácíme peníze.ˇPožádejte starostu aby ván sdělil kolik že to stálo. A pokud si myslíte že v letošním roce se něco dokoliv na cestách opraví či konečně vybudují nové chybějící pak se podívejte co schválili zastupitelé. investice do cest v roce 2019 pár tisíc, oproti milionům do hřišť nových nepotřebných tříd sakrálních zdí a podobně.