Volby v Borotíně.

V době, kdy jsme se zde s Radkou před dvěma roky zabývali centrální kotelnou, jsem byl mimo jiné napadán, že si zde snad dělám nějakou předvolební kampaň, protože daní jedinci nedokázali pochopit, že by se zde mohli najít lidé, kterým skutečně na věcech kolem záleží. Také jsem na podobné výpady reagoval, že nejde o kampaň, a že ani já ani Radka nebudeme nikde kandidovat. Radka již tehdy měla naprosto jasno, že do dalších voleb nepůjde. A důvodů bylo jistě více a rád bych je sdělil, jenže to je věc Radky, zda tohle jednoho dne sama popíše, jak tomu všemu bylo a proč dávno věděla, že do dalšího volebního období za těchto podmínek, které vládly a stále na obecním úřadě vládnou, nevstoupí.

V létě roku 2018 jsme měli zde doma plné ruce práce, když jsme skládali ten kámen ke kameni, abychom si své místo zde zvelebovali a tak nebyl čas se věcem, jako jsou volby, věnovat. Dnes s odstupem času si říkám, měl jsem a nepochybně by věci dopadly jinak, ale nic, naprosto nic kolem nás není náhoda, a tak dnes vím, že tomu všemu tak mělo být. Přinejmenším jsem měl možnost poznat, jak to vlastně konkrétně zde chodí a jak se jako občané, kteří jsou schopni tvrdit, že máme zájem, že nám není jedno, jak se věci mají, nakonec rozhodujeme.

Nejinak tomu bylo v tom volebním roce, který je za námi a ze kterého vzešlo staronové vedení, které je z jistého pohledu nepřekonatelné. Nepřekonatelné z toho pohledu, že v obci jako takové v jakémkoliv soužití a žití zde se nemůže nic změnit. Nezmění se nic, pokud se nezmění vedení obce a vedení obce se nezmění, pokud se nezměníme my lidé, protože jak již bylo řečeno jsme to my, kdo tohle zvolili a dovolili. Ano, my lidé, já zde sice nemám zatím trvalý pobyt, tudíž se ani nemohu účastnit žádných veřejných zasedání ani volit zdejší kandidáty, nicméně patřím zde možná víc než kdo jiný a mám větší cítění pro blaho a rozvoj tohoto území než mnozí z vás. Zde mám na mysli především ty jedince, kteří stojí vedle starosty jako pevná zeď a vše, co on kdy udělal či dělá, je přece jen to nejlepší. Každý z těchto jedinců, kterých v samém počtu není zase tak málo, z toho má každý jeden z nich nějaký svůj soukromý bonus navíc. A že se mnohým podobná slova nemusí líbit a nelíbí, je nepochybně pravdou, přesto takto psát budu a budu si za tím stát, protože tak to je a mnozí v Borotíně to ví, jen mají zavřené oči, sedí a mlčí, protože tak je to přece jen pohodlné. Co by si o mně řekl ten nebo tam ten, kdybych řekl pravdu. Tak mnozí raději mlčí, přihlíží tomuto dění a zvykli si. Pak ale není možné, aby se v podobné obci dobře žilo. Všichni jsou mrzutí a raději se uzavřou doma a nechtějí nic řešit. Nechtějí řešit to, co sami způsobili anebo přihlíželi tomu, co se zde dělo a děje. Jednoho dne se obec dostane do situace, kdy již nebude zde nikoho, kdo by to všechno kolem chtěl dát do pořádku a ukázal cestu, jak z toho ven. Nedivím se, že mladí, kteří dokončí školy a mají možnost odejít, odchází. Na obci nesedí jediný pracovník, který by netěžil z dlouhodobé situace, kdy se starosta nevěnuje pro nadbytek jiných aktivit zájmům občanům a všichni to vědí a pokud ne, měli by to vědět a nevědí to jen proto, že to vědět nechtějí. K tomu se však v jiném povídání dostaneme podrobněji, kdo z čeho a jak těží, kdo za tím stojí, proč k tomuto stavu došlo a jak lze toto změnit.

Nicméně vraťme se opět na čas plně k tématům voleb, jak to zde po téměř čtyřicetiletém vládnutí jednoho muže chodí.

V jednom ze zápisů zastupitelstva se můžete dočíst, že bylo odsouhlaseno, že bude 15 zastupitelů. Zde jen malou osobní poznámku - nechápu proč by mělo být tolik zastupitelů, když vím, jak složité je s lidmi pracovat. Osobně bych potřeboval ten nejmenší počet, který mi nařizuje zákon. Ty zaplatím a zavalím je prací pro blaho obce. Zde ovšem starosta postupuje jinak, navrhuje maximální možný počet zastupitelů, těm, pokud nemají funkci předsedy některého z výborů, nedá žádnou finanční odměnu a oni tak vlastně nemají ani motivaci cokoli víc dělat, než jen přijít občas na schůzi a tam odhlasovat to, co je jim předkládáno. Nikdo nevznese námitky, nikdo se nezamyslí, protože starosta to řekl a tomu se přece neodporuje. Někdy mi připadá, že opravdu zastupitelé jsou tam jen proto, aby mu odsouhlasili naprosto cokoliv.

Předpokládal bych, že pokud se někdo přihlásí jako kandidát do voleb, tak jednak chce opravdu ovlivnit dění v obci a její rozvoj, anebo chce dojít co nejvýše, tedy až na ono starostovské křeslo, protože přece má zájem pro obec udělat něco víc. A pokud opravdu chci něco udělat, pak se to nejlépe dělá shora. Zespod se věci mění velmi špatně a změnit nejdou vůbec, pokud v tom poli zastupitelů nakonec zůstanu sám nebo budeme jen dva, protože to nás zbytek převálcuje. Z toho tedy alespoň pro mne, když se na to podívám „zdravým rozumem“, vyplývá, že každý kdo se uchází ve volbách o hlas, musí a měl by počítat s tím, že se může stát starostou. Ano, může se objevit jedinec, který obci opravdu pomoci chce a chce být přínosem, aniž by chtěl být starostou, nebo člověk, který chce jedno volební období sbírat zkušenosti a vidět, jak to na obci chodí, ale takový v daných kandidátech nebyl a už vůbec ne z těch, kteří pokračovali z předchozího volebního období dále.

Pokud se v tomto bodě aspoň v základech shodneme, pak můžeme pokračovat dále a tím není nic menšího, než že když chci někam postoupit a chci, aby mě někdo volil, tak mu musím nabídnout program. No a já se zde nesetkal ani u jednoho z kandidátů s tím, že by jakýmkoliv způsobem kohokoliv oslovil. Neviděl jsem od nikoho žádný program, podle kterého by se dalo následně v daném zvoleném období říkat to a to jsi sliboval, a tohle a tamto jsi neudělal. Dokonce s ničím podobným nepřišel ani starosta sám. To bohužel jen vypovídá o tom, jak to zde chodí a podle čeho se zde volí a kdo koho vlastně volí. Ono zde by vlastně ani na programu někoho nezáleželo, protože ten někdo zde přece nežije třeba celý život, pro mnohé občany je tedy neznámý, anebo nemá u jména titul. A tak se zde vlastně volí podle všeho možného jen ne podle toho, kdo to opravdu jak myslí a kde má to srdce a zda se objevuje na kandidátce konečně někdo, kdo má skutečný zájem a není prospěchář. V dnešní době bychom si měli vážit těch, kdo opravdu chtějí a jsou připraveni dát obci, a tím nám, svůj čas a jít mnohdy hlavou proti zdi. Obětovat čas své rodiny na úkor toho, aby se věci změnily a přesto nebýt a nestát se jen prospěchářem a tím, kdo má potřebu se jen zviditelnit. Nebýt součástí těch, kteří něco jiného mluví a prokazatelně něco jiného dělají. A věřím, že takoví zde jsou, jen nemají podporu a bez té se nic nezmění. Bez naší podpory se stav nezmění a budeme dále sklízet jen to, co jsme sami zaseli, protože jinak to ani nejde.

A opět k samotnému tématu. Nevěřím, že se doma někdo probudil a řekl si - vyzvednu si listinu k volbám a budu kandidovat. Věřím a jsem přesvědčen o tom, že naprostá většina z těch, kteří tam dnes sedí, byla oslovena starostou nebo někým jiným z úřadu. Pokud se někdo v Borotíně přihlásil sám, byla to skutečná a naprostá výjimka a pokud tento člověk chtěl a chce opravdu něco změnit a dělá to srdcem, pak je to jen ztráta jeho času, protože jako jedinec v postavení, ve kterém je, nezmění nic. Nezmění naprosto nic, jen v čase okusí hořkost toho všeho a nechuť v dalším období cokoliv měnit. Je za vámi mnoho volebních období a tedy je zde celá řada těch, kdo řekněme byli na pozicích zastupitelů. Zeptejte se jich, požádejte je o pravdivé vyjádření, jak to vidí, jak věci fungovaly, jakým způsobem se o věcech rozhodovalo. Pak si sami budete moci udělat obrázek o tom, kdo vše vlastně řídí, kdo má jaké slovo a v čem, a až si složíte ty střípky dohromady, nebudete mít slov.

Nepochopím a nerozumím celé řadě kandidátů, proč tam jsou, proč do toho zase šli, a nemyslím si, že jim to stojí zato. Podle toho pak celé vedení vypadá. Pokud by tam přišli lidé, kteří opravdu, ale opravdu chtějí, věci by se měly zcela jinak. Je velmi pravděpodobné, že samo od sebe by se nenašlo 15 kandidátů, ale ono to není o počtu. Je to o skutečném zájmu. Nemohu očekávat od někoho, kdo je rád, že si může aktivně užívat zasloužený důchod, že bude věnovat hodiny za počítačem a nad informacemi co a jak zlepšit. Stejně to nemohu očekávat od někoho, kdo od časného rána do pozdního večera bude denně a možná i o víkendech pracovat, zajišťovat živobytí a bude rád za každou volnou chvíli, kdy může být se svou rodinou. Ani ten nebude sám od sebe hledat možnosti jak pomoct obci. Stejně to bude i s těmi, kteří sice v Borotíně mají trvalé bydliště, ale z rodinných či pracovních důvodů zde vlastně trvale nežijí. Logicky mi pak vychází, že kandidovat by měli lidé, kteří mají představu o tom, do čeho jdou, a vědí, že to bude znamenat vyčlenit si ze svého volna čas pro obec. Zde je ale snaha o maximálně možný počet členů zastupitelstva. A jaká je pak úspěšnost nominovaných kandidátů? Už s ohledem na věkovou strukturu obyvatel Borotína, kteří jsou potenciálními voliči, je jasné, že hlavním měřítkem bude jméno. Starousedlíci vybírají podle toho, které jméno znají a vědí, že patří do obce. Výrazně menší úspěšnost proto bude u takzvaných přistěhovalců, které zde nikdo moc nezná. Z toho pak vyplývá, že se do rozhodovacího orgánu obce dostanou lidé, nikoli podle skutečného zájmu a schopností, ale podle jména a místa narození.  

Opět bych chtěl zopakovat, že na nikoho neútočím, jen předkládám věci k zamyšlení a pochopení. Jsou to jen příklady pro každého k zamyšlení nad tím, podle čeho vlastně volíme a co očekáváme. A třeba se zamyslí i sami zastupitelé a vyhodnotí si věci, jak opravdu jsou a vyvodí z toho jiný závěr než před časem, kdy je něco či někdo vedl ke kandidatuře.

No tak to bychom měli v rychlosti za sebou pro představu, jak to vlastně chodí. Mohli bychom zde stejně tak rozškatulkovat ty voliče, kteří k volbám přišli, ale je to zbytečné, protože každý přece ví. Spíše by bylo zajímavé se zeptat těch, kdo k volbám nešli, proč anebo koho že by volili.

První schůze zastupitelstva – ustavující schůze – volba starosty a všeho ostatního.

Tak to byl nářez, pokud se věcmi opravdu aspoň trochu zabýváte a sledujete je, pak nad výsledky a tím jak to bylo, se musíte jen usmívat.

Abych něco nenapsal jinak, než bylo, tak si dovolím citovat:

c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady.

Pan Jiří Pejša zopakoval postup, průběh a možnosti volby a navrhl, aby starosta, místostarosta a členové rady byli voleni tajně. Dále byl vznesen požadavek, aby volba byla prováděna veřejně. Výsledek hlasování: 9 pro tajnou volbu a 6 pro volbu veřejnou

d) volba starosty

pan Jiří Pejša prohlásil, že nechce vykonávat funkci starosty a ani místostarosty a navrhl do funkce starosty Borotína pana ing. Antonína Brože. Jiný návrh předložen nebyl. Zastupitelstvo v tajné volbě zvolilo starostou ing. Antonína Brože. Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Ing. Antonín Brož funkci přijal. Po zvolení ing. Antonín Brož převzal vedení zasedání a pan Jiří Pejša složil slib člena obecního zastupitelstva do rukou nového starosty.

A ještě si dovolím citovat jednou, cituji:

c) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
Pan Jiří Pejša zopakoval postup, průběh a možnosti volby a navrhl, aby starosta, místostarosta a členové rady byli voleni tajně. Dále byl vznesen požadavek, aby volba byla provedena veřejně. O způsobu volby bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: 11 pro tajnou volbu, 6 pro veřejnou volbu. Volba starosty, místostarosty a členů rady bude provedena tajným hlasováním. 

d) Volba starosty
Pan Jiří Pejša prohlásil, že nechce vykonávat funkci starosty ani místostarosty a navrhl do funkce městyse Borotín Ing. Antonína Brože. Jiný návrh předložen nebyl. O volbě bylo rozhodnuto tajným hlasováním.
Výsledek hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 se zdržel. Starostou městyse Borotín byl zvolen Ing. Antonín Brož. Ing. Antonín Brož funkci přijal.

Po zvolení Ing. Antonín Brož převzal vedení zasedání a pan Jiří Pejša složil slib člena zastupitelstva městyse do rukou nového starosty.

Ano, četl jsi dobře, člověče, a já se nespletl, je to sice jako přes kopírák, ale tak je to správně jen s tím rozdílem, že první citace je z ustavující schůze zastupitelstva konané 6. listopadu 2014 a ta druhá citace je z ustavující schůze konané 1. listopadu 2018. U druhého zápisu jen nechápu jak může být součet 17. Mimo jiné jen ukázka toho jak člověk který má zápis podepsat a ručí tím za jeho správnost zde fungoval.  

 

Oba odkazy zde: 2014 Borotínský zpravodaj www.borotin.cz/www/obecborotin/fs/zpravodaj-137.pdf

zápis z ustavující schůze 2018 www.borotin.cz/urad/zapisy-zastupitelstva/zapis-z-ustavujici-schuze-zastupitelstva.html

Samozřejmě že v případě kdy starosta jen tak zasáhne do zápisu a cokoliv v nich opraví mám zde všechny potřebné a zveřejněné kopie.

 

Je to jako přes kopírák a vždy byl nicméně i stejný počet zastupitelů pro veřejnou volbu. Malý rozdíl je snad jen v tom, kdo se v tomto orientuje, že tentokrát pan Pejša neměl říkat, že nechce vykonávat funkci starosty. A proč, protože neměl v daných volbách největší počet hlasů.

Nuže pojďme se podívat dále na rozdíly v daném období a tím nebude nic jiného než peníze.

V posledních volbách byla pro místostarostu navržena a schválena finanční odměna ve výši 9000Kč a nyní byla schválena částka 15000Kč to je nárůst 66%. Nechci zde spekulovat o tom, proč a jak k tomu došlo, v každém případě nová místostarostka ví proč tomu tak je. A to, že to odsouhlasili zastupitelé, by se dalo říci, že je jejich věcí. Otázek by zde bylo mnoho, ale klást je měli zastupitelé před hlasováním, teď je trochu pozdě. Podívejme se ale na jinou částku a tou jsou odměny předsedů komisí. V roce 2014 si odsouhlasili 1060Kč a nyní v roce 2018, 1100Kč což není již nárůst 60%, ale je to nárůst jen 3%. A tak se ptám, kde že je nějaká „spravedlnost“. Proč má jeden nárůst 60% a druhý jen 3%. No, a aby toho nebylo málo, když jsme u těch peněz, tak zde zmiňme, že řadoví zastupitelé si pro sebe neodsouhlasili NIC. Mně vždy babička říkala, že za darmo ani kuře nehrabe, a tak jak lze tedy očekávat, že by zastupitelé něco, cokoliv udělali pro změnu v obci. Není možné očekávat, že bych je jako starosta zaúkoloval, aby něco do příštího zasedání připravili. Vlastně se to ani nechce a v tom to je, zde se očekává, že se jednou za čas alespoň polovina sejde, aby odsouhlasila to, co starosta chce. Pak se nedivme, že jsme tam, kde jsme. Kdybych měl klidně jen poloviční počet zastupitelů a těm dal odměnu, mohu požadovat a hlavně vyžadovat nejen účast, ale i spolupráci. Vidím to tak, že zastupitelé selhali hned při prvním jednání. Připomíná mi to celý vzdělávací systém, kdy nechceme mít schopné a průbojné jedince, protože pak by naše školství vypadalo jinak. To, co dnes systém chce je jen a jen poslušnost. A zde na úřadě to není jiné. Není zájem mít ve vedení schopné a cílevědomé bytosti, když nám stačí jen pár těch, kteří nám odsouhlasí, co jsme si my v zákulisí domluvili.

Zastupitelé nemají informace, nemají podklady, nemají peníze a tak nemají zájem, a pokud už se najde občas jedinec, tak jej zbytek z takového počtu zastupitelů převálcuje a to je záměr, to je cíl těch, kdo vás řídí. Obec ve složení, ve kterém se zde dnes nachází, zde dlouho již není pro občana, ale každý hrabe jen pro sebe sama a zohledňuje jen a jen sebe. Prokazatelných věcí se najde řada, některé zde v čase zveřejním.

A když už zde dnes máme závěr jakéhosi povídání a probírali jsme zde mimo jiné odměny či platy, tak jeden plat a to dosti důležitý zde ještě zmíněn nebyl. A není to plat nikoho jiného než samotného starosty. A ten činní podle nových předpisů platných od 1.1.2019 více jak 49 000 Kč. Samozřejmě, že tohle je jen část jeho měsíčního příjmu, další nemalé částky jdou z jeho dalších aktivit, které v čase starostování pro obec i mimo obec vytváří. O tom všem, až přijde čas.

S Láskou k Borotínu Kája a Radka

5.2.2019

Zde je odkaz na platy nejen starostů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-202

 

předchozí povídání ................Vize

následné povídání .................. připravuje se

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019