Osobní poznámky II - 4 zasedání.

Další hříště a další investice.

Správný, odpovědný a zodpovědný hospodář by nikdy nemohl postupovat podle scénáře, že bude všechny prostředky investovat jen do škol a hřiště. Je to nezodpovědné jednání všech přítomných a jak je vidno, konec takovéhoto hospodaření je v nedohlednu. O samotném hospodaření a mrhání peněz se zmíním v čase v jiném samostatném článku. Zde kolem hřišť už toho bylo napsáno dost a opět bohužel jen čas ukáže, jak se lidé, kterým byla dána moc, rozhodovali. Do budoucna jen dále podobnými kroky zatěžujeme chod obce a tedy rozpočet, kdy budeme muset na údržbu a provoz zcela neekonomických projektů investovat statisíce či miliony korun. 

Když pominu výše zmíněné pak nelze pominout, jak se o věcech hřiště hlasovalo. Jakási diskuze, pokud se to dá takto nazvat, probíhala již dosti dlouho a přišel čas na hlasování. Ve chvíli, kdy se místostarostka ptala, zda se může o bodě již hlasovat a jak se k tomu postavíme, se ozval jeden z “hostů”, který seděl u stolu spolu se zastupiteli a jasně zřetelně a nahlas prohlásil “ kývejte hlavičkama, je to přece pro dětičky”.

Tak tohle byl další úsměvný moment, který vypovídá o jakési kultuře jednání.

Škola a investice:

K tomuto si založím samostatnou rubriku, protože je to projekt v desítkách milionů a nejsou ani zde opět podávány informace tak, jak by se slušelo a veřejnost, která by do věcí jen trochu viděla či by se zajímala, by záhy zjistila, že vše zde není “košér”. A protože se zde nedovíme pravdu a s informacemi se i zde manipuluje, oslovil jsem tedy již pracovníky daného ministerstva k vyjádření. Bližší informace ovšem až v čase v samostatné rubrice. Tento projekt však až do ukončení budeme sledovat a vyhodnocovat z našeho pohledu.

Sakrální zdi:

Opět jedna z věcí, která se dala do pohybu a řeší se právě proto, že jsme jí v našich článcích věnovali jistou pozornost. Bez našeho osobního zájmu by se i zde věci vyvíjely zcela jinak a vše by běželo podle nastaveného scénáře. Místostarostka se k sakrálním zdem vyjádřila a to docela podrobně. Byli dobře připraveni i na tento bod a tak nezapomněla vysvětlit, že rozpočet, který se dělal a čísla, ze kterých se vycházelo, byla jen orientační, protože nikdo vlastně nemohl vědět v jakém rozsahu co bude. To je ovšem opět jeden z divadelních nesmyslů, protože fakta jsou fakta a ta jsou jednoznačně a nepopíratelně dána. Je velmi pravděpodobné, že pokud bychom do tohoto projektu sakrálních zdí nezasáhli a jen jej v

tichosti sledovali, byli bychom na konci svědky pravděpodobně dotačního podvodu, kdy by si někteří zainteresovaní na tomto základě mohli přilepšit. I pro tento projekt bude založena samostatná rubrika a bude pod kontrolou až do samotného vyúčtování. 

Výhled hospodaření na další období:

Projednávalo se rozpočtové opatření č.1 a starosta se zvedl ze židle, opustil místnost. Přinesl nějaký papír, který pak zvedl, zamával jím a řekl něco v tom smyslu, že jde také o dokument, který se musí schválit. Jednalo se o střednědobý rozpočet na roky 2020 - 2023. Na projednávání tohoto bodu nebyl zcela evidentně nikdo připraven a nebyl nikomu tento dokument dopředu znám. Přesto byl dokument již dříve zveřejněn na stránkách, ale jak je zde na úřadě obvyklé, pod zcela jiným a tedy matoucím označením. Dokument koloval kolem stolu a vedla se malá krátká diskuze k čemu, že to vlastně je. Účetní na dotaz „k čemu to je“ následně odvětila “k ničemu, ale musí se to schválit ”. Po tomto nezpůsobilém vyjádření se místostarostka zeptala, zda si to chce někdo prostudovat nebo se přistoupí k hlasování. Protože nebyl projeven žádný zájem, byl onen „zbytečný“ dokument, který nám má říci jaký by měl být výhled na další roky hospodaření, schválen. Bylo úsměvné toto divadlo sledovat a chápu opět z praxe, že je spousta věcí, ze zákona, které jsou zbytečné, ale musí se dodržet. Jen nechápu, jak se může účetní na veřejném zasedání takto vyjadřovat. Pokud by byl přítomen nějaký novinář, mohlo by být v nadcházejících dnech veselo. Tyhle stránky ale jsou také veřejné a tak se může stát, že nás jednoho dne novináři poctí svou návštěvou a napíší něco o té kultuře zde. 

Vesnice roku

Vnímám to tak, že nad rámec bodů, které se měly projednávat a byly schváleny na počátku jednání, se ozval starosta s nějakým krátkým vysvětlením o tom (nebyly to více jak dvě krátké věty), že je potřeba se dohodnout jak to bude s přihláškou do účasti o vesnici roku. Zcela zjevně byli i tentokráte a to bez výjimky všichni přítomní zaskočeni a nikdo pravděpodobně toto neočekával. Pokud by tomu bylo jinak, jistě by se vyjádřili, ale všichni jen tiše mlčeli a koukali na stůl před sebe. Nebylo jediného, kdo by se chtěl jakkoliv vyjádřit. Toto hrobové ticho přerušil až přísedící občan, který před krátkým časem vyzval zastupitele, aby kývali hlavičkami. Daný občan není zastupitel a i pokud by byl, měl se přihlásit o slovo a ne jako u hospodského stolu prohlásit něco v tom smyslu, že když se investovaly takové miliony do staveb všeho druhu a tolik se udělalo, je přece co ukázat. A tak na tomto jediném základě a jediné připomínky se nakonec přihláška o obec roku opět schválila. Jako by titul vesnice roku měla získat obec, která proinvestuje nejvíce peněz. Jen pomyslet na to přihlásit se do podobné soutěže je troufalé, ale jak je vidět, co bychom pro starostu neudělali. Tak i pro toto nepochybně zajímavé téma založím zde rubriku a budeme ji plnit fotkami všeho druhu, protože už jen opravdu účastnit se je zaslepenost. A jediné, jak to vnímám, je opět jen zcela osobní zájem samotného starosty, protože tento titul ještě nemá. 

Opravy místních komunikací:

Jedno z dalších divadelních představení snad pro veřejnost a možná opět na základě našich článků, kde se potřeba opravy silnic často opakuje. Jak jinak si podobný krok vysvětlit? Není to tak dávno, kdy jsme schválili rozpočet na rok 2019, a podle všeho by měl být vyrovnaný. A v tomto vyrovnaném rozpočtu je počítáno s celkovou investicí do silnic 303 tisíc korun. Co asi za to opravím? Samozřejmě, jak jinak, bod byl jednohlasně odsouhlasen. Jen nám v zápisu chybí docela vážná připomínka samotného starosty a tou je, že by se mohly silnice opravit, ale až podle toho, jak na tom obec bude. 

Poznámka - nehospodárné financování nejen u cest

Tohle je prosím jednoznačné mrhání penězi obce. Nemám v plánu něco dělat, nemám na to připravené zdroje, mám rozjeté akce, které obec historicky nikdy nedělala v řádu desítek milionů a budu se zabývat myšlenkou, že bych mohl ještě něco udělat, kdyby na to bylo. Obec pod vedením starosty nechala zcela propadnout povolení na některé z cesty, které se měly již dávno realizovat. Stačilo přitom jen požádat včas o prodloužení, to se však neudělalo a nyní bude obec platit desítky tisíc za další nové projekty. Tohle a mnoho dalších pochybení na obci je zcela prokazatelně a jednoznačně nehospodárné vedení a plýtvání s finančními prostředky. Když obec vyhodila statisíce za průzkum, projekt či jak to nazvat, ohledně centrální kotelny a nebyl z titulu nehospodárného vedení veden nikdo k odpovědnosti, šlo by to pochopit a přehlédnout. Ovšem jen za předpokladu, že se to nebude v budoucnu opakovat. A ono se to opět opakuje. A já se ptám, kolik může obec vyhodit oknem ročně peněz, aby to už bylo dost a něco se změnilo. Tohle se může dít jen proto, že zde není téměř nic pod kontrolou a nikdo není za nic odpovědný. To je ovšem omyl. Odpovědných je plná budova celého úřadu a to včetně každého jednoho zastupitele. A starosta je odpovědný do výše veškerého svého majetku. Pokud byste o věcech jen něco málo věděli, chovali byste se naprosto jinak. A nikdo nemůže říci, já jsem nevěděl. Domnívám se, že do dnešního dne si mnozí, pokud ne všichni zastupitelé, ani zdaleka neuvědomují, zač jsou odpovědni. Pokud by si toho byli vědomi, tak by se prokazatelně nemohli chovat tak, jak se doposud chovali. V mnohých článcích jsem na toto upozorňoval, ale je to jako by člověk hrách na stěnu házel, nikdo věcem nevěří, dokud se jednoduše nestanou. Pokud budu mít chuť dát sem ještě nějaký článek nad rámec toho, k čemu jsem se zavázal, pak zde nepochybně vložím informace o odpovědnosti osob za hospodaření. Stačí si projít internet a ten je plný pravomocných rozsudků v podobných záležitostech. A nepochybně se zde opět najdou tací, kteří budou mít plná ústa toho, jak někomu vyhrožuji a podobně. Ne, vůbec ne, jen upozorňuji, že žijete v nevědomosti a nemáte ponětí, jak systém funguje. Mnohé z toho co si dovolujete, si můžete dovolit, pokud budete majiteli vlastní firmy, ale těmi zde nejste, tak se podle toho chovejte. Pokud podle vzoru jak se podílíte na ekonomickém řízení obce, řídíte doma své finance, je to vaše negramotnost, ale zde se prosím začněte chovat jinak.

V dalším závěrečném povídání se podívám již jen na tři věci, ke kterým mám potřebu si zde udělat pár poznámek k zamyšlení. Jednou z věcí budou ještě oni ANONIMOVÉ, druhou pak OTROCI a LENOŠI a v posledních slovech se budu zabývat samotnou Mgr. Lenkou Pípalovou a její žádostí o změnu obsazení člena školské rady.

předchozí povídání ..............,,Osobní poznámky 4 zasedání.

následné povídání .................. Osobní poznámky III - 4 zasedání

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019