Osobní poznámky 4 zasedání.

Napsali jsme zde s Radkou vice jak dvacet různých článků a všechny měly stejného jmenovatele. Tím nebylo a není stále nic jiného, než aby se všichni zamysleli, zda se nedá obec řídit přece jen jinak. Tím jinak znamená pozměnit mnoho věcí, které zde jsou po mnohá desetiletí tak hluboce zakořeněny, že již si ani neuvědomujeme, že věci by se ne mohly, ale měly dělat jinak. Obec dnešního tisíciletí musí jednoznačně přehodnotit svůj dosavadní přístup a přinést do života moderní obce takové změny, které povedou ke skutečné prosperitě území jako celku.

K tomu, aby se tak stalo je zapotřebí především změnit zastaralé myšlení. To myšlení vycházející pravděpodobně z jakéhosi pocitu nadřazenosti nad ostatními a domýšlivosti, že mohu cokoliv. Všechny tyto prvky jsou v současném vedení obce hluboce zakořeněny a prorostly do všech sfér celého obecního úřadu. Vedení obce si myslí, že může cokoliv, protože se nikdo neozve, že by věci měly být jinak. A pokud se kdykoliv v čase minulém kdokoliv ozval, pak byl umlčen. Úřad jako celek funguje, jak se zdá, jen pro sebe sama a je mu zcela jedno, co si myslí kterýkoliv občan či co a jak by bylo správné. Je více než pravděpodobné, že pár jednotlivců zde prosazuje především své osobní zájmy a to bez ohledu na skutečné potřeby občana a obce jako celku. Tito jednotlivci následně ovlivňují ostatní, které potřebují jen a výhradně k tomu, aby prosadili své vlastní a tedy osobní zájmy.

Žádný proces k lepšímu není jednoduchý, protože máme hluboké návyky k tomu starému a myslíme si, že tak, jak se věci mají, jsou v pořádku a lépe a jinak se to nedá. Proces změn však i zde na obci započal a osobně vím a jsem přesvědčen, že změny zde započaly právě v návaznosti na naše doposud zveřejněné články. Kdo si chce dát ten čas a uvědomit si je, ten je pak nezpochybnitelně také uvidí. Od samotného celého vedení obce však nelze očekávat, že by s tímto názorem souhlasili. Nicméně fakta jsou fakta a osobně je mi zcela jedno, co si kdo z vedení jako celku myslí.

Není možné si myslet, že ti kdo jsou u kormidla a prosazují své zájmy, se jen tak vzdají a vše se změní jako mávnutím kouzelného proutku. Na skutečné změny a to především v hospodaření jako takovém si budeme muset počkat. Jak bylo řečeno, je to proces, který budeme moci považovat za zdařilý a ukončený až v době, kdy všichni kdo se na současném stavu a řízení podílí, budou nahrazeni. Zde ovšem bude následovat otázka, zda se vůbec ještě najde někdo, kdo bude ochoten na sebe vzít tu odpovědnost, obětovat všechen svůj čas, aby se obec jako celek dala nazývat moderní obcí jednadvacátého století. Ovšem tak moderní, že nezapomeneme na odkazy svých předků, kde vztah k půdě byl jedním z pilířů.

Než zde vytvořím pár poznámek ke 4. zasedání zastupitelstva, připomenu jeden krátký odstavec Radky: cituji:

Vážení zastupitelé!

Dovoluji si vás oslovit touto cestou ještě jednou. Každý z vás měl možnost v případě zájmu seznámit se s některými mými názory a pohledy na dění v  obci. Kolik času tomu kdo z vás věnoval, je nakonec vaše věc. Já sama za sebe mohu upřímně říci, že poslední dva měsíce, které jsem tomu všemu věnovala při psaní nebo v diskuzích, mi ukázaly mnohé o lidech zde.

Tento kratičký odstavec jednoznačně říká, že jde o osobní pohledy na dění v obci. Říká také, že každý kdo měl zájem, mohl se seznámit a to do té míry, kolik času tomu sám bude věnovat. Mohl bych zde citovat stejně tak má slova, kdy jsem oslovoval přímo starostu a v tom nejlepším jsem jej žádal, aby se k věcem vyjádřil. Radka to jednou v článcích napsala, že je vše jen úhlem pohledu a tak věci zde může každý, kdo přijde, vidět jinak. Je to každého věc jak je chce vidět a proč je tak či onak chce vidět.

A nyní krátce k samotnému zápisu a dění na zasedání zastupitelstva.

Jak již bylo napsáno, pokud by se jednalo o můj osobní pocit, tak ten byl a je stále slovy nesdělitelně krásný. To, o čem jsem se však nezmínil, protože jsem čekal na oficiální zápis, je jiný pocit.

Tolik zloby, arogance, pohrdání a ZLA v lidské podobě na jednom místě jsem ještě neviděl a to jsem se již setkal osobně s ledačím. Blíže se k tomu vyjádřím v některém z duchovních článků, pro ty kdo jsou na “duchovní cestě” a může je toto osobní poznání obohatit. Článek se bude jmenovat ZLO v lidské podobě, a kdo bude mít zájem, může si jej následně přečíst.

Na zasedání jsem šel především jako opora Radce a pak také jako jeden z pisatelů článků pro případ, že by se kdokoliv chtěl na cokoliv pozeptat. Neměl jsem žádná očekávání a přesto mne “zaskočilo”, že sám starosta jako vrchní velitel se nepostavil a nezařadil do programu schůze jakýsi bod, kde by se nějakým oficiálním způsobem postavil ke všem článkům, které byly napsány, a které nepochybně byly určitým okruhem lidí z úřadu bedlivě sledovány. Osobně bych si nedovolil přehlédnout a projít jen tak bez reakce tyto články, ale každý jsme jiný a každá akce či reakce o něčem vypovídá. Zde mi to jednoznačně říká, že jsme v mnohém měli a máme pravdu a je zde mnoho věcí, kde jak říká jedno přísloví “šlápli jsme někomu na kuří oko”. Umím si představit, že jsme přidělali mnoho práce celému úřadu a museli a od nynějška budou muset k mnohým věcem přistupovat jinak, protože osobně jsem neinvestoval všechen čas v trvání dvou měsíců tomu, že bych se věcem dále nevěnoval. Jen to bude trochu jiné a nebudeme zde poukazovat mnohdy na konkrétní nedostatky a závažná pochybení, aby je obec následně napravila a ještě popírala, že ono pochybení bylo jen součástí zveřejněných textů, že originály jsou bez chyb.

K bodu 3.

Zde místostarostka zdůraznila, že za poslední tři roky byl výsledek hospodaření vždy přebytkový. Zároveň následně v diskuzi je zmínka o tom, že povinně zveřejněné informace jsou k dispozici na webových stránkách obce a zbytek podají zaměstnanci úřadu na radnici v Borotíně.

To je skutečně úsměvné a je to jen hra s čísly a na skutečný výsledek si musíme počkat. Když si položím jednoduchou otázku, proč nebylo někým zveřejněno skutečné hospodaření obce, a jsme odkazováni na zveřejněná čísla, byla by možná odpověď až příliš jednoduchá. Stav obce nemusí být tedy k danému období vůbec příznivý. To nám ale ukáže čas a nemusí to zase tak dlouho trvat. Je nepopíratelné, že máme na webových stránkách nějaké povinně zveřejněné informace, ale těm se skutečně nedá věřit. Je to soubor čísel sesazovaný tak, aby výsledek nějak vyšel. To, že nám výsledky a čísla nesedí, už nikoho nezajímá, protože je s největší pravděpodobností nikdo ani nečte, nesčítá a ve své gramotnosti jim ani nakonec nerozumí. Ano, v diskuzi kdy se Radka ptala na ona čísla a že je chce vysvětlit, jí bylo mimo jiné jedním ze zastupitelů sděleno, že pokud by tomu věnovala trochu času, tak to pochopí, a že vše je čitelné a jasné, a že nikdo nemůže za to, že je či jsme negramotní. Z toho ale pak vyplývá, že chyby, překlepy a neodůvodněné údaje ve zveřejňovaných dokumentech jsou zcela jasným záměrem, protože je zpracovali gramotní lidé vědomě a záměrně. Koneckonců vše je vždy zastupiteli odsouhlaseno a tím na sebe přebírají také odpovědnost za ona zveřejňována data a čísla. O jaké chyby jde a kde je nalezneme, se zde zmiňovat již nebudu. Jsou to ale tak závažné chyby, že nad celou situací kroutí hlavou hned několik gramotných účetní. A podle některých sdělení nejde o omyl či překlep, jednoduše se to stát nemůže. Tak my negramotní nyní ponecháme ony gramotné, aby se s chybami sami popasovali. Ať se chyby opraví či nikoliv, vždy zde nakonec bude co vysvětlovat.

A ke zveřejňovaným datům z pohledu hospodaření obce ještě jedna malá, ale zásadní připomínka. Pokud si chci udělat nějaký lepší obrázek o skutečném hodnocení, pak bych musel znát přinejmenším to, jaký je stav k danému dni u krátkodobých závazků. Je zvláštní a zajímavé, že nám místostarostka sdělí, že se nečerpal žádný úvěr, který spadá do dlouhodobých závazků a má potřebu tuto informaci sdělit, ale proč pak nesdělila ono možná velmi zajímavé “B” a to jsou právě ony krátkodobé závazky.

Pro laiky, kteří se ve věcech neorientují: jsou to zjednodušeně řečeno závazky, které musím zaplatit do dvanácti měsíců, čímž zcela zásadně ovlivňují skutečný stav hospodaření obce. To, zda je či není hospodaření obce podle rozpočtu v přebytku, pak nehraje žádnou roli. Pokud budu mít na účtech milion a v krátkodobých závazcích mám vyplatit miliony tři, jaký je skutečný finanční stav obce? Na tuhle otázku si odpovězte sami a to je to, oč zde běží a co se nedovíme ze žádného zveřejňovaného výsledku na stránkách obce, protože obec nemá ze zákona povinnost toto zveřejňovat. Nicméně i tyto výsledky se v čase zveřejní, jen to na chvíli potrvá, než proběhnou finanční kontroly. Pak je možné je dohledat i pod hlavičkou ministerstva financí, kde se zveřejňují data veškerých obcí a to přehledně a podrobně. Takže v čase vše vyplyne na povrch, jen to chvíli potrvá. Přesto jsem přesvědčen, že pokud nemám co skrývat, tak to občanu jednoduše sdělím a to veřejně, protože se nemám zač stydět.

Na ostatní body, které se projednávaly na zastupitelstvu, se podíváme příště.

předchozí povídání ..............,,,Financování ještě jednou.

následné povídání .................. Osobní poznámky II-4 zasedání

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019