Osobní poznámky III - 4 zasedání

V posledním článku, který zde byl zveřejněn ještě před oním „klíčovým” čtvrtým zasedáním, jsem se zmínil o tom, že se zde opět tvoří skupina různorodých nespokojenců se svými vlastními životy a snaží se to filtrovat na veřejnost v podobě různých anonymních psaní, jejich účelem není nic jiného než pošpinit a poškodit ty, kteří jsou schopni vystoupit z řady a prezentovat otevřeně svůj jiný pohled na věci. Naše osobní pohledy na dění v obci se některých dotkly tak hluboce, že ze zoufalství a z nespokojenosti vlastního žití se uchylují právě k různým anonymním akcím, jako bylo právě zcela cílené a vědomé poškození Radky. O dané skupině těchto nespokojenců jsem již informoval a nejen to. V daném článku byla také výzva k našim zastupitelům, aby se k věcem, které byly do té doby zde prezentovány, postavili. V rámci možností, které jsme zde měli a máme, byly odkazy na tyto texty přeposlány všem dostupným zastupitelům, na které je možné dohledat alespoň email. Odkazy byly tedy přeposlány i na samotný zdejší úřad k rukám samotného starosty. Myslím si, že dnes již nic neočekávám a přijímám věci tak, jak přichází, přesto mne osobně docela překvapilo, jaké změny se udály v zákulisí našeho úřadu a co vše se muselo pozměnit a pozměnilo a to nepochybně na základě zveřejnění našich článků a přesto nenašel ani sám starosta odvahu zaujmout k těmto článkům žádný postoj. Nevyjádřil se on ani nikdo jiný ani k informacím o anonymech a podobně. Osobně bych se zachoval zcela jinak a pokud bych si byl vědom toho, že pisatelé článků nemají pravdu v tom, o čem píšou, dal bych jim to jak se u nás říká „sežrat”. Jak jde čas, tak se však potvrzují naše odhady, že řada informací, které zde byly zveřejněny a jejichž vysvětlení a osvětlení jsme žádali, se zakládají na pravdě.

Dnes již jsme blíže jakési naší pravdě, že obec na tom není z ekonomického hlediska vůbec dobře, ale jako všechny informace byť jsou zveřejněny dnes již na stránkách obce, ale chybí tam podpisy a jiné náležitosti, se mohou ještě pozměnit anebo může být, jak je zde zvykem, tvrzeno, že jde či šlo opět jen o pracovní verze, tak si samotné hodnocení nechám na jindy. Na dobu, kdy již nebude možné říci - to tak není. V každém případě jsme mimo jiné žádali, aby byl vysvětlen a zveřejněn stav, jak na tom ekonomicky skutečně jsme. Bohužel jsme se toho nejen nedočkali, ale byli jsme veřejně osočováni ve smyslu, že vše je zveřejněno a kdo není negramotný, tak se v tom orientuje. Doufám, že po obeznámení se s fakty v čase oni takzvaní gramotní pochopí, že jsme to byli a jsme právě my zde, kdo má skutečný zájem na tom, aby věci byly průhledné a jasné. Vy, kteří se považujete za gramotné, ve své gramotnosti popíráte fakta a snažíte se kamuflovat výsledky tak, aby se široká veřejnost ve věcech nebyla schopna orientovat. Jak jinak si vysvětlit, že nikdo nebyl ochoten sdělit na tomto čtvrtém zasedání, jak na tom obec je. Jediné čeho nakonec byly schopny samotné účetní a nejen ony bylo následné osočování samotné Radky, že se asi zbláznila a co že to dělá.

Jak nám bude dnes po zveřejnění nějakých přesnějších výsledků vysvětlovat vedení obce, že se nachází v takovém finančním průseru. Na schůzi samotná místostarostka zmínila jen to, že obec měla vyrovnaný rozpočet. Z toho by se dalo usuzovat, že tedy obec jako jiná předešlá období skončila v přebytku. Jenže jak pak nahlížet na to, že data zveřejněná před několika dny sice hovoří jako ona místostarostka, ale ... Je zde takový malý zádrhel. Stav na účtu byl k 31.12.2018  zhruba kolem 3mil. Kč. Pro srovnání stav na účtech k 31.12.2017 byl zhruba 7,5 mil. Kč. A co je podstatné a oč zde šlo a stále jde, je úplně jiné číslo a to jsme chtěli, aby se zveřejnilo, ale nikdo nenašel odvahu jej sdělit. Proč asi? Na to ať si každý odpoví sám. Stav krátkodobých závazků, zjednodušeně pohledávky, které mám zaplatit v průběhu dvanácti měsíců. Jinak také jde především o běžné faktury za práce, které mám někomu zaplatit. Tento stav krátkodobých závazků je tedy k 31.12.2018 neuvěřitelných zhruba 8,5 mil. Kč. A opět pro malé srovnání k 31.12.2017 byl stav NULA. A když si jen tahle čísla dám dohromady, tak to už mám jen jednoduché kupecké počty, jak na tom jsem a kdo že měl a má pravdu. Jenže nám zde nešlo o to, kdo má pravdu, ale o to, aby se začalo s majetkem obce hospodařit jinak a to hospodárně.

Mimo jiné tyto informace by měly být známy a to dopodrobna naprosto všem zastupitelům a měli by je mít neustále napaměti a měli by se v tom orientovat. Bohužel my negramotní se v tom nějak plácáme a oni, protože jsou jak je vidno všichni gramotní a říkají si asi, jak se u nás opět říká “z cizího krev neteče”, jsou schopni odsouhlasit další a další výdaje na hřiště, tělocvičny a jiné totální nesmysly a dále tento negativní výsledek roku 2018 takto jen prohlubovat.

Zcela směšné, naivní a opět divadelní představení pak je, když za těchto okolností bude někdo tvrdit a myslet si, že se nad rámec rozpočtu, který byl schválen, budou v daném roce ještě opravovat cesty. Naivita vedení nemá asi vrcholu, ale uděláme vše, aby lid byl v klidu, takže jim zase budeme jen slibovat, že se něco udělá a to i přesto, že pokud se nestane zázrak, tak se neopraví zcela nic a to nejen v letošním roce, ale i letech dalších. A to stále není vše, protože ještě nemáme konečný účet za tělocvičnu, školu a hřiště a nikdo nemá křišťálovou kouli, aby mohl tvrdit, že částky nebudou dle rozpočtu překročeny.

Ekonomický výhled nadalší období a tím není zde myšleno v řádu měsíců, nýbrž let, není vůbec příznivý. Z toho pohledu se pak nedivím, pokud mají mnozí těžké spaní.Bylo by záhodno si toto vše přiznat a začít dávat věci hezky pomalu dopořádku.Chtěl bych věřit tomu, že za pár let, kdy zde bude nové volební období, se neobjeví v zastupitelstvu nikdo z těch, kdo tam v současné době jsou, protože pokud ano změn se obec nedočká.

To jsem však od toho, o čem jsem se zde chtěl dnes zmínit, mírně odbočil. Přesto toto vše k dění patřilo a patří.

V samotném závěru, kdy se schůze zjevně blížila ke konci, se opět ještě ozvala samamístostarostka, povídala o nějakých pomluvách a podobně. Nebylojí zcela jasně a zřetelně rozumět. Co jsem však z jakéhosi povídání přece jen zaslechl, byla zmínka o tom, že tím bude zabývat „její” právník a pak vznesla požadavek, že žádá, aby Radka byla odvolána z funkce člena školské rady. V tu chvíli jsem vstoupil do diskuze a mimo jiné jsem jí sdělil, že jako ředitelka by se neměla chovat jako otrokář. Z jedné strany učí škola něco o svobodě a o tom, že otrokářství skončilo a v zápětí ruší žákům vyučovací hodiny a ze své nadřazenosti je v podstatě nutí, aby děti vyklízely školní půdu, aby mohla začít přestavba školy. Tohle je naprosto arogantní, povýšenecké a směšné jednání osoby, která doslova zneužívá svého postavení. Je či by měla být autoritou pro děti a ona sama ze svého postavení a své funkce zcela jednoznačně toto své postavení zneužívá a využívá. Je to totéž, jako by vzala žáky k sobě domů, aby jí pohrabali zahradu. Samozřejmě žáci budou mít radost a budou si myslet, že udělali nějaký záslužný čin, ale není tomu tak. Podobné jednání by si nedovolil žádný ředitel, žádné „soukromé” školy, kde se na školné přispívá. Dokonce by si to nedovolil zřejmě ani žádný ředitel žádné základní školy někde v Praze či jiném velkém městě, protože by jej rodiče obrazně řečeno ukamenovali. Zdejší ředitelka si to zjevně dovolit může a to nejen proto, že jí tohle jednání rodičové trpí a nevidí v tom nic neobvyklého, ale trpí a dovoluje jí toto jednání zcela zjevně také zřizovatel a tím je právě obec. A máme zde další důvod, proč ředitel školy nemá co dělat v zastupitelstvu.

Kluci doma vypráví, o čem se učí a co je nového a podobně a je zarážející, že se učí o ekonomice a o tom, jak by se domácnost měla chovat ohledně financí, jak má mít domácnost finanční rezervu pro případ nouze a podobně a sama ředitelka v roli zastupitele a místostarostky se tak nechová. Jakým že to je pak příkladem. Kluci vyprávěli také o tom, jak padlo jakési ono otroctví a přišla svoboda a podobně. A jaká že je to svoboda, když ten, kdo projeví jiný pohled na věc a ještě k tomu správný, je či má být pranýřován a požaduje se jeho hlava. Ne, vůbec zde nejde o nějakou funkci ve školské radě, ale zde a věřte tomu nebo ne, půjde o princip. Nemůže si jednoduše ze své mocenské pozice nějaká místostarostka, která je současně ředitelkou školy dovolit požadovat bez prokazatelných a jasných důkazů a důvodů nějakou výměnu. Rada má zde pět členů a k platnému rozhodnutí tudíž potřebuje minimálně tři hlasy. Jsem zvědav, kdo tedy zvedne ruku a jak to zdůvodní a zápis si samozřejmě vyžádám. Dejte pozor, aby hlasování bylo platné a dodrželi jste všechny potřebné litery zákona.

Rada může Radku odvolat z pozice člena školní rady, ve svém důsledku se nakonec stejně až tak moc nezmění. Jde zde ovšem o princip. Nakonec pokud byste znali zákony vesmíru a byli byste vědomí, a to nemá nic společného s tím, zda mám či nemám před jménem nějakou zkratku, pak byste věděli, že osobně nemusím nic a vesmír se o vás postará.

Dnes dáte na onen pomyslný špalek hlavu Radky, ale v čase tam může být hlava kohokoliv z vás, a protože obec je zřizovatelem a věci se mění, pak ani funkce ředitelky není na trvalo.

Závěrem se ještě zmíním znovu o těch otrocích. Když došlo ke slovní přestřelce mezi mnou a místostarostkou přidaly se do toho také přinejmenším obě účetní. Padaly různé hlášky a urážky a naši kluci zde byli zmiňováni jako chudáci, že jsou otroci, že musí doma pracovat. Už jednou jsem chtěl reagovat na slova účetní, když na veřejné schůzi před časem, kdy se řešila centrální kotelna, měla ona účetní připomínky ke sběru šišek.

Reagovat však na podobné výpady nevědomých a nešťastných lidí nemá smysl, opět bych zde mohl připomenout další z přísloví, kdy se říká „nehažte perly sviním”. Takže to v dané chvílipřejdu, jen bych snad mohl konstatovat opět jeden nepopíratelný fakt a tím je, že pokud my máme z vašich pohledů doma otroky, je to jen slepá neutěšená závist, protože to neumíte u vás doma sami změnit, jste nespokojení a to nakonec nejen se sebou sama, ale se svým okolím, protože vy máte pro změnu doma jen lenochy.

Na samotný závěr bych snad měl jen konstatovat a to opět především pro sebe sama, že venku začíná práce a musím, chci se věnovat také více sobě a těm, kdo jsou na té správné cestě a jsou či mají zájem se stát vědomě vědomější. Nemám potřebu zde mrhat časem, to ale neznamená, že věci kolem nebudu i nadále velmi bedlivě sledovat.

Přeji všem jen to, co sám sobě, protože sobě přeji jen to nejlepší

 

předchozí povídání ..............,,Osobní poznámky II-4 zasedání.

následné povídání .................. připravuje se

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019