Škola závěr.

Abychom projekt škola nějakým způsobem v dané chvíli ukončili, podívejme se ještě na jednu tabulku. Dal jsem si tu práci a dohledal jsem si proto ještě nějaká data, která zveřejňuje ve svých statistikách nazvaných účetnictví paní účetní a tak lze předpokládat, že nejsou zavádějící, ale zakládají se na pravdě.

Účet, který jsem srovnával, se jmenuje 3113 - škola

 

Účet - 3113 - škola  rok skutečnost schválený
3113 -škola - závěrečný účet 2016 7 919 107 1 525 000
3113 - škola - závěrečný účet 2017 3 115 000 1 840 000
3113 - škola - rozpočtové opatření č.11 2018 7 103 000 3 015 000
3113 - škola - schválený rozpočet  2019 27 332 000 3 015 000

 

Velmi dobře se na tabulku podívejte, protože o mnohém vypoví. Na počátku účetního období byl vždy nějaký schválený rozpočet pro daný účet „3113 – škola“ a ten by měl být jakýmsi závazkem pro daný rok. Podívejte se, jak vypadaly dané účty „3113 – škola“ vždy na konci účetních období. Jak je možné navýšit výdaje na jednom účtu mnohdy o sto a více procent během jednoho roku? Kde je pak nějaké skutečné plánování? Vážení zastupitelé, i zde bych chtěl upozornit na to, že jste to byli jen a jen vy, kdo v průběhu roku vždy odsouhlasil starostovi cokoliv a pak se nemůžeme divit, že plán byl jedna věc a skutečnost druhá.  Pokud takto budu plánovat, není divu, že jednoho dne se zákonitě musím dostat do maléru, protože prokazatelně nedodržuji, co bych měl, aby výsledkem jednoho dne nebyl chaos.

Všimněte si však další zajímavé věci kolem účtu „3113 – škola“ a tím je samotný rok 2019, kde jste schválili neuvěřitelnou částku 27 milionů. V každém roce předešlém, ať byla schválena jakákoliv částka, vždy byla v průběhu roku navýšena více jak dvounásobně. Musím vycházet z toho, co je historicky dáno a plně prokázáno. Z toho ale pak jednoznačně vyplývá, že účet konečný „3113 – škola“ může být na konci období 2019 také více jak 50 000 000 Kč. To je ale strašné.Bohužel taková je historie účtu „3113 – škola“. Tato čtyřletá historie, protože dále se to dohledat nedá, je zcela nezpochybnitelná, ale to pak znamená, že skutečnost na konci roku 2019 bude opravdu zcela a zásadně jiná a nemám jediný důvod nevěřit, že tomu tak nebude. Již tato jednoduchá informace a skutečnost z obecního účetnictví by měla na základě všech doposud sdělených skutečností znamenat zcela jednoduchou věc.

Bylo sděleno, že obec má schválenou dotační částku až do výše 26 000 000Kč a to právě pro účet škola. Bylo také ale sděleno, že abychom mohli tuhle částku čerpat, museli bychom ji navýšit v řádu milionů, abychom pokryli náklady, které jsou a budou u této zakázky neuznatelným výdajem. To ale pak neznamená nic jiného, než že se opět potvrzuje to, že účet 3113 – škola bude pravděpodobně na konci roku zcela jiný, než jak jste jej schválili. A že sám starosta bude mít osobní zájem účet dotace celý do poslední pence vyčerpat, o tom není pochyb.  Z toho všeho pak plyne, že informace zde předložené dříve mají k pravděpodobnému scénáři blíže a jsou pravdivější, než jak vám sám sděluje věci starosta.

Zastupitelé,

budu se možná opakovat, ale situace kolem investic do školy a stavby jako takové je tak nepřehledná a složitá pro vás samotné, že byste měli ne zvážit, nýbrž stavební práce všeho druhu a to na všech stavbách rozjetých či připravovaných pozastavit, a to až do chvíle, než přijde odborník na daně a účetnictví a sdělí vám, jak na tom skutečně jste. Věřte tomu, že se to vyplatí, a že je toto pro vás samotné jako zastupitele, kteří se tohoto všeho účastní, to nejlepší řešení. Vím zcela přesně, o čem mluvím.

Žádný starosta, žádný místostarosta ani žádná účetní není schopna dát dohromady tento finanční plán se všemi dopady pro obec jako takovou. Vše, co vám kdokoliv z podobných lidí předloží, je jen a jen jejich osobní a skutečné zbožné přání, aby tomu tak bylo a vše vyšlo. Starosta stejně jako místostarostka jsou osobně zainteresovaní v této megalomanské stavbě a jejich jakékoliv vyjádření či čísla nemusí a pravděpodobně ani nikdy nebudou korespondovat s odborníkem na finance a daně.

Co se může stát a s čím byste měli v důsledku vaší nečinnosti počítat:

Stačí jen malý zádrhel, kdekoliv. Zjednodušeně řečeno obec nebude mít na splacení průběžných závazků během stavby. Nevím, jak by se v takovém případě zachovala stavební firma, ale pokud by byla pod mým vedením, sbalím všechno co je moje na stavbě a odcházím a takto bych dnes jednal při první nesplacené faktuře. Takže se může stát, že v takovou chvíli budou třeba vysazena všechna okna. Škola bude ve stavu, kdy se nedá provozovat. Jak to občas vídáme, můžeme je zadělat prkny a tím zabezpečit stavbu. Nebude zde na trhu naprosto nikdo, kdo by toto dílo dokončil alespoň tak, že by se v této škole dalo učit, protože obec jako účetní jednotka v podstatě zkrachovala a nikdo ji nepůjčí nic, naprosto nic. Obec se z toho po několik let nevzpamatuje. Obec jako takovou za těchto podmínek nikdo nebude chtít řídit a dojde k rozkladu v takové míře, že se bude vylidňovat. To vše se může stát, protože jste jen loajální vůči vašemu starostovi a zvedali jste ruku kdykoliv, kdy to jen potřeboval.

 Na konci toho celého se pak může také stát, že bude někomu řečeno „ Jménem republiky“.

Ne, tohle není ani strašení a nejsou to ani výhružky. Naopak je to fakt, který si nikdo z vás zřejmě neuvědomuje, protože neměl a nemá ani ponětí o tom, jak je tento obecní úřad vlastně veden. Tato skutečnost však nikoho z vás neomlouvá a je zde tedy zásadní otázka. Opravdu vám toto vše stojí za to, opravdu je zde ve všech těch článcích k zamyšlení málo informací k tomu, že je zde něco hodně špatně? Tím není nakonec jen škola. Ta je jen špičkou ledovce jak se říká. Ta většina je stále skrytá vašemu zraku, vašemu chápání.

Znovu se v tak závažné situaci budu opakovat:

Jste stejně jako já všichni laici a z tohoto pohledu nelze zcela přesně a správně věci vyhodnotit.  Bohužel starosta je stejným laikem a navíc je jeho objektivní vnímání celé situace, ve které se obec nachází, zatemněno jakousi vlastní vizí a chtíčem. Starosta předkládá věci jen tak, jak to jemu vyhovuje a proto byste k tomu takto měli přistoupit. V dané chvíli je v pozici osoby, které se nedá důvěřovat. Dokud se neprokáže opak, měli byste hájit zájmy obce tak, jak vám ukládá zákon a pokud nemáte odvahu hájit zájmy obce, pak chraňte sami sebe, kryjte si záda, protože výsledek bude stejný.

Na závěr ke škole jako takové ještě pár slov.

Některým z vás se toto opět nemusí líbit, ale s tím nic nenadělám.  Jsme malá vesnice, kde sice kdysi historicky škola stála, ale na tom se nedá stavět v současné době, kdy se vše kolem nás mění. Historicky se zde také obdělávala pole, hnojilo se hnojem a bylo zde družstvo. Dnes zde družstvo není, na pole se sypou chemie a pole obhospodařují cizáci, protože jsme jim to dovolili.

Již z tohoto pohledu zde škola v této podobě nemusí být a mohli jsme si mnohé uvědomit daleko dříve. Stavěly se zde řadovky a celá desetiletí zpět se dělalo vše jen a jen pro školu. Výsledkem je chátrající obec jako taková, kde nefungují ani základní věci a ty co ještě fungují, tak na těch se neprovedla od jejich vzniku žádná údržba a je jen otázkou krátkého času, kdy se to projeví. Máme věčně zapáchající vodu v důsledku přechlorování. Nikdo nemá ani ponětí jak se hospodaří v našich lesích a to pak může vést k celé řadě věcí, které by se dít neměly. Věci jednoduše mají být pod kontrolou, zvláště pokud spravujeme majetek nám svěřený. Ať se podíváme kdekoliv v obci a na cokoliv, tak v posledních letech se zde neprovedlo nic ve smyslu, že by to prospělo obci.

Výčet by byl nekonečný a je nejvyšší čas tomuto hospodaření říci jasné NE.

Nepotřebujeme nafukovat budovu školy. Nepotřebujeme další a další zbytečné kabinety. Když na to přijde, nepotřebujeme zde školu vůbec, stejně tak zde nepotřebujeme spousty jiných objektů, do kterých jen investujeme a ony nepřináší zcela žádný užitek ani prospěch. V okolí a nejen v okolí najdeme řadu obcí, které nemají školy a jsou na tom z jistého pohledu mnohem lépe, protože se mohou věnovat skutečně jen obci jako takové. Tyto obce mnohde vzkvétají a jsou mnohem dále než my. Nás toto v dané podobě v samé podstatě jen a jen zatěžuje. Za krátký čas zde zřejmě nebude ani doktor a bude zde další opuštěná budova a neslyšel jsem, že by se s tím stavem něco dělalo. Věcí daleko potřebnějších, než je škola, je mnoho.

Pokud se zadíváme do statistik, pak zjistíme, že z obcí do tisíce obyvatel dojde na vysokou školu nejmenší počet studentů, a že tyto obce mají naopak největší podíl na dětech s nejnižším vzděláním. A pokud už někdo z těch dětí dojde na vysokou školu a udělá ji a je úspěšný, pak odtud odchází. A nechtějte, abych zde jmenovitě ukazoval, každý to přece opět ví. Takže vážení, je to můj pohled, ale bez školy nebo se školou, kde budou jen první třídy, by nám bylo nakonec daleko lépe. Kdysi se to nazývalo obecní škola a mělo to svou hloubku. Den, kdy budou s touto školou opět velmi vážné problémy, není zase tak daleko a proto nepotřebujeme investovat do této budovy další a další desítky milionů korun. Jsem pro, aby se projekt v dané chvíli pozastavil, přehodnotil a provedly se jen investice nezbytné a těmi není nic jiného než vyměnit okna a zateplit budovu jako takovou. A i s těmito investicemi ještě budeme mít v budoucnu problémy, ale je to menší zlo, než to co nám ve své zaslepenosti předložil starosta a vy zastupitelé jste mu to odsouhlasili.

Nyní je to, milí zastupitelé, na vás, ale mějte na paměti vše, co bylo doposud sděleno.

19.2.2019

 

předchozí povídání ..............,,,Škola z pohledu občana.

následné povídání .................. Počkám.

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019