Škola - hřiště - fitnes.

Když jsem zde před časem založil tuhle rubriku, byla představa a záměr zcela jiný. Chtěli jsme poukázat na to, že věci mohou být jinak. Bohužel dostávali jsme se do problematiky obce jako takové tak hluboko, že jsme se dostali až do dnešního dne. Představili jsme zde zcela jasně a prokazatelně, že dotace do sakrálních zdí jsou nesmyslným projektem. Daleko větším nesmyslným projektem, který se realizoval přímo z financí obce, pak byly tři nové byty.

Dnes se dostáváme k něčemu, k čemu jsme se nechtěli původně vůbec vyjadřovat a tím je škola. Byla mezi mnou a Radkou shoda v tom, že škola jako taková je nevděčné téma a mohlo by to pobouřit docela dost lidí. Bohužel, jak šel čas a poznávali jsme věci, dostali jsme se do bodu, kdy se nám před očima odrývaly věci ohledně školy, které jsou již v takovém měřítku, kdy se musí k tomu někdo veřejně vyjádřit a předložit pár údajů k zamyšlení a pochopení.

Přicházím zde tedy dnes se svým osobním pohledem na problematiku, která není ve svém výsledku o nic menší, než byl před časem projekt centrální kotelny. Máme zde před sebou v plném proudu stejně megalomanský projekt a tím je škola. Školou není myšlena pouze vlastní budova tříd s jídelnou a kuchyní, ale zde je v souvislosti s ní vyhodnoceno a zohledněno i sportoviště a tělocvična, protože i ty se školou přímo souvisí a škola je využívá. 

Jsem přesvědčen, že ani jeden z vás, kteří se věcmi nezabývají a je to pochopitelné, ani netušíte kolik nás vlastně škola, tělocvična a hřiště v podstatě stojí. Do těchto projektů jsou investovány ne jednotky, ale desítky milionů korun a tak je vhodné si toto alespoň z části představit a konfrontovat s pohledem, zda nám tyto projekty v současné podobě za to stojí a zda jsou nutné.

 

Podíváme se jen na ty největší investice v posledních letech, které bylo možné dohledat.

 
Stavební úprava severního křídla ZŠ Borotín - 2016
stavební úpravy 4 167 944
vedlejší náklady 93 000
cena celkem bez DPH 4 260 944
DPH 21% 894 798
cena celkem s DPH 21% 5 155 742
smlouva uzavřena 24.5.2016 zde: škola - severní křídlo smlouva.pdf
dodatek ke smlouvě navýšení ceny
navýšení ceny 655 238
DPH 21% 137 599
celkem navýšená cena s DPH 792 837
smlouva uzavřená 17.8.2016 zde: škola - severní křídlo smlouva dodatek.pdf

Již před tímto rokem došlo k docela velkým investicím na obec této velikosti, kdy se například prováděla rekonstrukce kotelny na tepelná čerpadla. Do dnešního dne nemá v rukách nikdo žádná čísla ani tabulku, jaká je a byla efektivnost této investice. Je to škoda, protože věci jsou hotové a nikdo nemůže říci: podívejte se, jen tato nová kotelna nám ročně šetří tolik a tolik, roční náklady na provoz a údržbu jsou takové. Máme takovou a onakou spotřebu energie a podobně. Možná jsem jiný, ale vždy jsem si vyhodnocoval efektivnost a vhodnost čehokoliv, do čeho chci investovat, protože jinak to ani nejde. Pokud budu chtít chovat slepice, musím a chci vědět proč a kolik mne to bude stát a co mi to přinese. Stejné to bude s pěstováním ovoce či zeleniny na zahradě. Ano tomu se pak říká dobrý hospodář. Možná, že ze samotného ekonomického hlediska mi vyjde, že slepice nejsou rentabilní, ale pak zde budou jiná hlediska, která povedou k tomu že chovat se budou. Jednoduše vždy bych měl vědět, co to vše bude stát, co mi to bude přinášet a jak se to v celku bude chovat. Nestačí říkat mám tepelné čerpadlo. Timto v daném případě nezpochybňuji tuto kotelnu, jen jsem na konkrétním příkladě ukázal, jak to zde chodí a jak by to mělo či mohlo být, abych byl svědomitým a odpovědným hospodářem. 

 

Modernizace tělocvičny - 2018
uznatelné náklady 4 841 661
neuznatelné náklady 1 299 715
cena celkem bez DPH 6 141 377
DPH 21% 1 289 689
cena celkem s DPH 21% 7 431 066
smlouva uzavřena 9.1.2018 zde: tělocvična - modernizace.pdf
dodatek ke smlouvě navýšení ceny
navýšení neuznatelných nákladů 347 756
DPH   73 029
cena s DPH 420 785
smlouva uzavřena 14.6.2018 zde: tělocvična - modernizace - dodatek.pdf

 

V roce 2018 modernizujeme tělocvičnu a stojí tato zakázka miliony. Stavba jako celek stále není dokončena a jak bude vidět následně níže, byla podepsána další smlouva na tuhle zakázku a to opět v milionech korun. V současné chvíli nemá nikdo ani tušení, kolik vlastně tato akce stála obecní rozpočet z vlastních zdrojů a kolik stát ještě bude. Pokud se však nepletu, tak veškeré dotace na tuto stavbu již nejen přišly, ale byly vyčerpány, tak alespoň rozumím zápisům z účetnictví. Peníze jsou vyčerpány a čekají nás ještě milionové fakturace. Pokud vezmeme jen nějaký hrubý odhad, nejde u této zakázky o statisícové výdaje ve smyslu vlastních zdrojů, ale bohužel jde o milionové investice. Dovolujeme si další a další projekty, které v samém důsledku nejsou z ekonomického pohledu návratné a to ani v horizontu desítek let. Nemůžeme se chovat jako velká města, která mají jiné příjmy. Jednoduše není možné investovat do staveb investice, které se nikdy nevrátí, na úkor jiných potřebných věcí. Nechápu proč tato obec přistupuje k financím jinak než by měla. Vedoucí představitelé a zastupitelé by měli být dobrými hospodáři a měli by mít a ze zákona také nesou plnou odpovědnost za své jednání. Samozřejmě, že je na rozhodnutí obce, kde a do čeho bude investovat, ale doma také nebudu investovat do nepotřebných věcí. A pokud se na věc díváme tak, že přece tělocvična v tomto rozsahu je nezbytná, je to opět jeden velký omyl, není a pokud by mi toto území patřilo a byl bych já hospodářem, tak nedám do žádného podobného projektu ani korunu, protože toto není projekt, který je prvořadý a potřebný pro většinu občanů. Budujeme něco a hradíme to z našich peněz a následně to pronajímáme jiným subjektům způsobem, kdy naše investice se nám nikdy nevrátí. Všechny podobné projekty nás jako obec nakonec jen zatěžují a vysilují, nejsou na podobném území potřebné a nelze vycházet a držet se ani toho, že tuhle stavbu jsme nějak zdědili. Je potřeba se chovat jinak.

 

Modernizace tělocvičny - 2018
uznatelné náklady 1 756 042
neuznatelné náklady 173 066
cena celkem bez DPH 1 929 108
DPH 21% 3 012 934
cena celkem s DPH 2 334 200
smlouva uzavřena 10.12.2018 zde: tělocvična - modernizace II.pdf

 

Modernizace tělocvičny pokračuje další smlouvou o dílo uzavřenou v závěru roku.

 

Výstavba víceúčelového hřiště a fitnes při ZŠ v Borotíně - 2018
cena bez DPH 4 250 534
DPH 21% 892 612
cena celkem s DPH 5 143 147
smlouva uzavřena 14.6.2018 zde: hřiště - fitnes.pdf  

 

Obec investovala miliony do dalšího z nepotřebných projektů a tím je jakési víceúčelové hřiště. Stejně jako u ostatních milionových projektů ani zde neznáme konečná čísla a to ani přibližně, kolik že nás to stálo z obecní pokladny.  Nemáme totiž do dnešního dne ani žádnou představu a kalkulaci, kolik toto nepotřebné víceúčelové hřiště bude každoročně zatěžovat naší obecní pokladnu v rámci provozu a údržby, ale že částky nebudou malé je více než jisté. Ono je pak otázkou, co je malá a co je velká částka. Pro zdejší vedení již z pohledu milionových investic pár tisíc nic neznamená, protože pokud by obec  a zastupitelé považovali i tisícikoruny za peníze, hospodařili by s rozpočtem obce zcela odlišně než doposud. Měli by pod větší kontrolou nejen výdaje, ale také příjmy do našeho rozpočtu. Oproti původním představám o celkovou cenu za dílo jsme se dostali někde úplně jinde a několikráte se projednávalo na různých schůzích zastupitelstva, co ještě se musí změnit a co se ještě musí schválit a doinvestovat. Je to nekončící seznam změn, které se platí z obecního rozpočtu, ale výsledek jako celek se nedovíme stejně, jako je tomu u jakékoliv jiné akce konané zde.

 

Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Borotín - stavební část - 2018
způsobilé výdaje 10 954 129
nezpůsobilé výdaje celkem 3 393 178
cena celkem bez DPH 17 360 243
smlouva uzavřena 7.11.2018 zde: škola - navýšení kapacity.pdf

 

K této, z mého pohledu nesmyslné investici v tomto rozsahu, se ještě vrátím a měli by se k ní navrátit všichni, kdo jsou a budou za tuto investici odpovědni, protože tato investice může obec přivést do stavu, že několik let zde nepostavíme, jak se říká, ani psí boudu. Zde se jedná i onvestici v řádu desítek milionů korun. Mimo stavební část bude samozřejmě prováděna investice na vybavení a to za další dosud veřejně neuvedené částky. 

Uvědomujete si, že projekt v tomto rozsahu nepřinese obci nic jiného než ztrátu, a že v samém důsledku je a zůstane jen a jen každodenní přítěží? Obec nepotřebuje a nepotřebovala investici tohoto rozsahu. A zřejmě vám to opět bylo hezky podáno, že tohle je potřebné a že to přece děláme pro děti a podobně. 

Těch sedmnáct milionů je jen začátek, ale to jistě víte, protože jste to sami jednoho dne na zastupitelstvu odsouhlasili, že jste si toho vědomi, že toto je a bude jen stavební část.

Na škole stačilo vyměnit okna a udělat zateplení s fasádou a to se dalo provést v jednotkách milionů a nemusel jsem investovat desítky. Mimo jiné, a to jste také milí zastupitelé věděli dopředu, tu fasádu nakonec stejně zaplatíme ze svého, protože na to dotace není.  

rekapitulace a výhled kolik nás může stát či stála škola a sportoviště

pouze rok 2018 - část výdajů pak bude také v roce 2019
smlouvy o dílo celkem bez DPH 27 016 083
smlouvy o dílo DPH 5 673 376
smlouvy o dílo celkem včetně DPH 32 689 441
z toho neuznatelné výdaje na uzavřených smlouvách jsou cca 5 213 178
z toho neuznatelných výdajů ŠKOLA - stavební část  3 398 178
abychom se přiblížili k nákladům, kolik budeme investovat do školy a sportovišť, museli bychom znát investice skryté a neznámé - bohužel půjde již především o investice hrazené plně z rozpočtu obce - jsou to:
ceny za všechny projekty včetně těch, které byly provedeny a proplaceny v minulosti
ceny za všechny rozpočty a ceny za stavební dozor
nejsou známy ceny za jakékoliv vícepráce, které byly či vzniknou a cena to bude v milionech
nejsou vyčísleny jakékoliv jiné režijní náklady obce a opět půjde o miliony při smlouvách v desítkách milionů
můžeme částku jen odhadnout a uvědomit si, že toto je a bude částka hrazená přímo z rozpočtu obce - pravděpodobně nebude nižší než  10 000 000
z výše uvedené částky je pravděpodobně již mnohé proúčtováno v předešlých letech - přesto do investic školy to musíme připočíst - nepochybně však část této ceny se projeví až v roce 2019, především pak vícepráce a další neuznatelné výdaje - odhadem  5 000 000
máme zde tedy neuznatelné výdaje pro rok 2019 za více než  8 000 000
Skutečně má obec vlastní zdroje po investicích provedených v roce 2018 stále k dispozici více jak 8 000 000 
?

 

malá rekapitulace na závěr:

 

investice do školy - tělocvičny a sportovišt včetně DPH
severní křídlo školy - přístavba 5 155 747
modernizace tělocvičny 7 431 066
dodatek tělocvična 420 785
hřiště a fitnes u ZŠ Borotín 5 143 147
Modernizace školy - POUZE STAVEBNÍ ČÁST bez víceprací 17 360 243
modernizace tělocvičny II 2 334 200
odhad jiných nákladů, které tyto projekty vyvolaly či vyvolají 10 000 000
celkem tedy cca 47 845 188

 

V této ceně nejsou započítány miliónové investice z let minulých a POZOR, v žádném případě zde není vybavení školy, které bude přicházet až po ukončení stavební části a půjde zde opět o miliony korun. 

ŠKOLA v daném případě tak, jak se prezentuje, je z mého pohledu jen jedna velká černá díra a je skutečnou přítěží pro obec v jejích jiných investicích a jiném rozvoji. Pro toto dnešní území je v tomto rozsahu nepotřebná a to z pohledu do budoucna - stále bude obec jako celek jen zatěžovat a jednoho dne se pro budovu nenajde využití. Opět z ekonomického pohledu nevratné investice. V rámci možností by bylo vhodné přistoupit k přehodnocení celého projektu, byť je v běhu a snížit rizika z toho vyplývající.

Všechny informace zde uvedené vycházejí jen z dostupných a dohledatelných zdrojů a byly zpracovány tak, jak jim já sám rozumím. Nejsou tedy vyhodnocením jako takovým - slouží jen a výhradně pro zamyšlení se nad věcí, stejně jako ve všech předchozích článcích.

o škole se píše také zde: Dotace.

 

předchozí povídání ..............Obecní byty.

následné povídání .................. Škola-stavební část.

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019