Co bude dále.

 

Text není určen jen pro účastníky, kteří se před časem přihlásili do námi nabízené služby Shambhala 30 dní s pročištěním, ale pro každého, kdo se jednoho dne rozhodne tuto službu podstoupit.

Od doby kdy jsme vám zde nabídli tuto službu pro skupinu 20 účastníků zdarma, uběhla docela dlouhá doba a sami se všichni dnes můžete seznámit, kde, kdo z účastněných došel a jak samotné věci probíhaly.

Je zcela nezpochybnitelné, že samotný proces třicetidenního pročišťování se Shambhalou nebyl pro nikoho z účastněných nikterak jednoduchou záležitostí. V podstatě každý z účastníků toto období popisuje zjednodušeně řečeno jako něco co jednouché nebylo avšak výsledky u těch, kteří prošli celým procesem, jsou nezpochybnitelné, a to že se jejich životy změnily. Změnily se velmi a osobně jsem si plně vědom toho, že toto vše nejde žádnými slovy ani popsat, protože ten kdo to neprožije, nezkusí, nemůže jednoduše toto vše pochopit. Pochopit to, co se vlastně za těch pouhých třicet dní událo a jak se den za dnem věci kolem měnily.

Je nezpochybnitelné a opět o tom samotné příběhy vypovídají, že byť je zde tato služba nabízena té nejširší veřejnosti a nehraje zde roli věk účastníka, ani pohlaví či jeho postavení ve společnosti, ne každý je schopen dnes tímto vším projít, vydržet a pracovat na sobě sama.

Snažil jsem se po celou dobu až do dnešního dne věnovat každému z účastníků maximální pozornost a to především právě proto, aby zde byly na oplátku od nich zaznamenány alespoň v té podobě, jak zaznamenány jsou, jejich pohledy, prožitky, postoje a změny. Jsem vděčný každému jednomu z účastníků za každou byť krátkou zprávu. Jsem vděčný i těm, kteří se dobrovolně účastnili a nedokázali dojít do konce a to z jakéhokoliv důvodu. Největším strašákem zde byla, je a i do budoucna zůstane právě ona část, kdy jsem naprosto vědomě zveřejnil na svých stránkách „bludy“, které zveřejnila Milena na svých stránkách a okrajově jsem se ke všemu vyjádřil. Zveřejnění bylo skutečně záměrné, abych dal každému z účastníků onu šanci, aby si sám mnohé uvědomil, pocítil a prožil na vlastní kůži. Byl, je a do daleké budoucnosti zůstane článek, který paní Milena napsala, jen jakýmsi strašákem pro každého příchozího a bude vždy záležet jen a jen na každém z vás jak se k této „překážce“ na cestě rozhodnutí zda projít napojením na modrobílý plamen Květu života nakonec sám postaví. Samotné články některé z účastníků natolik vystrašily, že ani nedokončili co započali a odstoupili již v průběhu služby 30 dní pročištění se Shambhalou.

Sám vím co je to strach a jaké různé obavy nám způsobuje a jak hluboce se nás může něco podobného dotknout. Prožil jsem to mnohokráte na vlastní kůži a v posledních měsících právě také zrovna od paní Mileny, kdy se mne snažila zastrašit a to ať už vědomě nebo nevědomě. Blíže se k tomuto samozřejmě vrátím v nejbližších dnech, protože se musím a chci postavit proti fámám, lžím a nepravdám, které zde rozšířila.

Již dnes je na mých stránkách, pokud si dal někdo tu práci a sleduje je od počátku, jak a proč vznikly, dostatek informací o tom kdy, jak a proč byly založeny. Je zde nekonečné množství informací o věcech, které jsme s Mílou prožili, kterými jsme prošli a jak věci byly. Z informací je tedy pro toho kdo chce slyšet a vidět naprosto jednoznačné, že to nejsem já, kdo si zde cokoliv vymyslel anebo popřel, ale že to byla a je právě Míla, která by to vše nejraději vymazala i z mých stránek, pokud by jen uměla a mohla. Vymazala a odstranila by vše tak, jak to učinila na svých stránkách. Zde na mých zůstaly a navždy zůstanou i její články, které sama napsala a byly do doby, dokud jsme byly partnery na jejích stránkách. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že kdo chce může vidět a pochopit a kdo nechce tomu nepomůže předkládat další a další argumenty. Nemám dnes žádnou potřebu a to kohokoliv o čemkoliv přesvědčovat a v mnohých věcech dokonce ani neustále vysvětlovat, protože informací je k mnohým věcem dostatek jen je potřeba nebýt líným a přečíst si. To se netýká nyní jen Mileny jako takové, ale čehokoliv. Hlásíte se do námi nabízených služeb a nemáte potřebu si přečíst ani to základní, musíme mnohdy na několikráte žádat o informace, které potřebujeme ke své práci. Z toho je mnohdy již v počátku evidentní a jasné jak asi budete k věcem přistupovat. Ne to není domýšlivost ani ze mne nehovoří ego či cokoliv podobného. Jsou to jen a jen fakta, se kterými se zde stále a dokola setkáváme.

Ti z vás, kteří se účastnili celého tohoto „projektu“ měli a do jisté míry mají oproti mnohým jiným nesporné výhody. Spočívaly v tom, že jsem skutečně zde vkládal nemalý kus svého času a odpovídal či reagoval téměř na vše co jste napsali. Toto není možné dělat u každého, kdo se přihlásí, protože jednak to opravdu zabírá tolik času, že „cena“ by musela být někde úplně jinde a pak dnes není ani již podstatné cokoliv osvětlovat či vysvětlovat, protože pokud se kdokoliv v čase rozhodne pro tuto službu 30 dní pročištění se Shambhalou, má zde dnes k dispozici právě všechny ony příběhy a prožitky, kde najde bezpočet otázek a odpovědí na vše co by se jen chtěl sám pozeptat. Stačí tedy opět jen investovat trochu svého času, abych se sám seznámil s tím vším, co mne zajímá a co toto vše obnáší.

Ušli jsme společně kus cesty s těmi, kdo jste došli až sem. Jste dnes tam, kde jste a to jen a jen díky vám samotným, protože jste se rozhodli a něco sami sobě dali. Jsem si vědom toho, že to vše nebylo lehké a přeji Vám všem, abyste setrvali a to přes všechny nástrahy, které Vám do života vstoupí. A věřte, že jich nebude na té vaší cestě málo.

Předal jsem Vám, co jsem v dané chvíli mohl, přesto pár věcí ještě zbývá, ale na ty ještě nedozrál ten správný čas. Než se tak stane, rád bych zde byl alespoň touto cestou s vámi v kontaktu a tak vám nabízím.

Každý první sudý den v měsíci po dobu jednoho roku vás zařadím do jednorázového pročištění se Shambhalou, pokud se zde od vás objeví vždy do té doby pro daný měsíc alespoň krátká zpráva o tom, jak se věci mají a vyvíjí. Co prožíváte a podobně. Založil jsem vám každému novou podstránku s názvem „ Cesta a prožitky“ zde se můžete kdykoliv zastavit a napsat kdykoliv cokoliv co jen sami chcete. Budu rád a to jistě nejen já sám za každou informaci a každé sdělení, byť vám samotným se může zdát nezajímavé. Informujte nás prosím, jakým směrem se ubírá váš život, co prožíváte, pociťujete a podobně.

S Láskou a v Lásce Kája

6.9.2016

 

Diskusní téma: Co bude dále.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek