Prožitky - všeobecně.

Každé tělo je jiné a každé tak může a také většinou bude na čištění a energie Shambhaly či následně na napojení na modrobílý plamen Květu života reagovat jinak. Bude mít jiné prožitky a jiná vnímání. Přesto, že tomu tak je, je většina prožitků a toho ce se nám děje společná.
Já osobně mnohé dnes považuji za samozřejmost a přesto tomu tak u mnohých nemusí být. Přicházím tedy zde a založil jsem tuhle stránku a budeme se zde snažit s Radkou alespoň některé prožitky a věci, které jsou jaksi všeobecné popsat tak, aby si zde nakonec každý našel právě to své.

Používání jiných energií.

 

Pokud jste se přihlásili do „služby“ Shambhala 30 dní s pročištěním, a je jedno zda jde o placenou formu či nikoliv, doporučuji Vám vyřadit ze svého života nejméně po tuto dobu jakékoliv jiné používání energií.

Pokud jste zasvěceni do jakýchkoliv energií a nejčastěji to snad bývá právě reiky, doporučuji nepoužívat ani tuto ani žádnou jinou energií.

Pokud se účastníte služby Shambhala 30 dní s pročištěním, je kolem vás a ve vás toliko energie právě Shambhaly a pro vás mnohé neznámé energie modrobílého plamene, za pomocí které je mimo jiné prováděno samotné čištění, že není vhodné do tohoto míchat jakékoliv jiné energie. Nic pozitivního to nepřinese, spíše naopak mohou nastávat různé druhy komplikací.

Navíc pokud se této služby účastníte pak máte vnímat právě tyto energie, abyste dokázali rozeznávat co je co a věřte, že rozpoznat to jde.

Pokud máte pocit nebo se nacházíte v daném období, kdy procházíte touto služnou, že by jste i mimo dny čištění a zasílání energie potřebovali doplnit energií, pak stačí jen požádat.

Stačí požádat své ochránce, průvodce nebo jen se obrátit k andělům, aby zesílili v dané chvíli proud energie k vám přicházející.

Věřte tomu, že jste naplnění energií až po okraj a je všude kolem vás, nepotřebujete skutečně jinou energií v daném případě a není opravdu vhodné toto jakkoliv v dané chvíli kombinovat.

Rozhodnutí je nakonec na vás samotných, mé doporučení a upozornění je zde pro vás, aby jste si věci kolem energií lépe uvědomili a nevytvářeli si tak sami naprosto zbytečné komplikace.

Jen velmi těžko se to zde popisuje, dát ony myšlenky a informace do slov není vůbec jednoduché. Napsat to tak, aby tomu bylo správně porozuměno je skutečně mnohdy nad „lidské“ síly. Nakonec každý danou informaci budeme vnímat tak, jak sami chceme, potřebujeme, nebo jak jsme naladěni či připraveni ji přijat.

Ve skutečnosti jsou jen dvě energie, jejíchž spojením vzniká energie Jednoty. Jsou to ty nejčistší a zároveň nejsilnější energie jak uvnitř země, tak nahoře ve vesmíru.

Spousty takzvaných energií jsme si vymysleli my jako lidé, abychom na sebe třeba upoutali pozornost a tím se stali zajímavými a zajistili si své zisky, protože z duchovna jako takového se stal výnosný byznys.

Dávejte si pozor na jakoukoliv energií, kde se používá jakýchkoliv symbolů, které se máte naučit, protože pak stačí malé rozlišení či jiná kombinace a je vymalováno. Pak se divíme, že jsme se v jistém bodě zastavili a neumíme se hnout dále, nebo se setkáváme s jakýmikoliv jinými komplikacemi a neuvědomujeme si, že si je způsobujeme sami.

Žádám Vás proto, abyste opravdu opustili jakékoliv jiné energie, pokud procházíte službou Shambhala 30 dní s očištěním.

S Láskou a v Lásce Kája

9.5.2016

 

 

Pár myšlenek - které se hodí.

Pokusila jsem se shrnout pár myšlenek, jak to je s reakcí organismu na čištění a každý kdo prochází 30-ti denním čištěním různé doprovodné projevy na sobě jistě zaznamená. Může být jistě nakonec u každého rozdíl v intenzitě onoho projevu, ale může to také souviset s tím, jakou kdo tomu dává pozornost.

 
Za celá léta je náš organismus zanesený vším možným a to nejen na fyzické, ale i psychické úrovni. Podstoupení 30-ti denního očistného procesu může pak každý v závislosti na svém stavu vnímat různě. U někoho může jít během prvních dnů o různé emocionální prožitky, změny nálad, možná nečekaně melancholické stavy a tyto naopak střídané nervozitou či vztekem. Stejně tak ale během procesu dochází k čištění našeho fyzického těla a právě to může s sebou přinášet u některých lidí únavu nebo různé druhy bolestí svalů, hlavy nebo i jiných částí těla. Jde ovšem opět jen o proces čištění, kdy se čistí nejen naše duchovní těla, ale také ono fyzické tělo. Uvolňují se různé látky a škodliviny, kterými jsme si ho zanesli a právě to se může pak projevit bolestmi či dokonce nějakými viditelnými příznaky, např. vyrážkou. Je to obdobný proces jako bychom přistoupili náhle k očistě organismu např. detoxikací pomocí zdravé stravy. Je to jistě prospěšné našem tělu, ale pokud na toto nebylo doposud zvyklé, utrpí v první chvíli jakýsi šok a reaguje na to. Obdobně pokud někdo již před zahájením očistného procesu má nějaké zdravotní obtíže, byť jen malé nebo i dlouhodobé, které již téměř ani nevnímá a přijal je jako součást každého dne, může i při tomto energetickém čištění zaznamenat zprvu zhoršení svého stavu. Je proto i v takovém případě potřeba vždy věřit tomu, že se děje vše tak, jak má, a že je vše pro můj prospěch. Právě v takových chvílích je nejdůležitější posílit důvěru v sebe sama a s radostí a otevřenou náručí vyjít vstříc dalším dnům, protože ty nám přinesou odpovědi, pokud jsou pro nás důležité.
 
Radka 5.5.2016