Můžeš pokračovat.

 

 

Toto krátké povídání není určeno jen pro ty, kteří prošli či projdou v nejbližších dnech napojením na modrobílý plamen Květu života, ale pro všechny, kteří se procesu Shambhala 30 dní s očištěním účastnili či kdykoliv účastnit budou.

 

Přesto, že ještě ne všichni z celé skupiny tímto procesem prošli a tak by se dalo říci, že je ještě příliš brzy na nějaké „hodnocení“ či upozornění na některá úskalí celého procesu, přesto si pár slov zde na tomto místě dovolím.

 

Celý proces ke kterému jsem byl veden ať jej zrealizuji a vytvořím zde 20 příběhů kde se účastníci s námi podělí o své prožitky, měl v podstatě skončit posledním pročištěním. Na to jste také reagovali a na základě toho jste se rozhodli do tohoto procesu vstoupit. V průběhu jsem však došel k názoru a závěru, že pokud se již zde taková skupina  sešla tak neukázat všem vám i těm dalším příchozím, že zde to nekončí že tohle byla jen jakási startovací dráha a že můžete, pokud chcete pokračovat dále.

Původně jste se snad měli dostat jen do bodu, kdy pocítíte a uvědomíte si jaké to je být čistým, zbaven všech entit, přivtělených duší a podobně. Vy všichni jste mi dali velkou příležitost svými příspěvky a vlastní účastní se tím vším zabývat do ještě větší hloubky a zamýšlet se nad každým příspěvkem, příběhem.

 Strávil jsem a trávím stále skutečně velmi mnoho času denně nad tím vším a neříkám to zde proto, aby mne někdo chválil nebo vynášel do nebes, jakou že to dělám službu pro jiné.

 Ano možná jistou službu dělám, k té jsem však veden , ovšem co chci říci je, že mne tohle vše obohacuje a čas který jakoby zde dávám vám, dávám sám sobě, protože jsem to já kdo se zde učí a roste zároveň s vámi.

Bez vaší účasti bych tomu všemu zde na stránkách nedával toliko času, zřejmě ne ani polovinu. Občas bych jako doposud zveřejnil nějaký článek a zde se zabýval skrytě stále jen těmi, kdo se sám přihlásí na nějakou tu službu a zkouší jít dále.

Díky vám všem jsem „musel mnohé přeorganizovat, abych si vytvořil ty tři hodiny denně, které každým dnem potřebuji v průměru na to, abych to celé v této podobě a formě udržel.

 A potřeboval bych času více  ale zatím jej nevidím. Už jsem se někde zmínil, že s Radkou připravujeme mimořádný projekt na několik let nebo desetiletí a chtěli jsme jej spustil. Bohužel to v dané chvíli stále nejde, protože bychom to časově nezvládali, takže to bude muset ještě na chvíli počkat. Vím ale, že tak je to správné.

Vy všichni jste mne zde přivedli k mnohému, díky vám se v celém procesu mnohé změnilo, věci se zdokonalili a obohatili o mnohá čištění, která v počátku této služby Shambhala 30 dní s očištěním v tomto nebyly zahrnuty. Jako příklad mohu uvést čištění vašich prostor od sedmího čištění včetně a je jich mnohem více jen je zde nechci v dané chvíli jmenovat. To je na jiné povídání.

Tato zcela mimořádná služba pak „ Shambhala 30 dní s očištěním“ tak zahrnuje  v sobě skutečně již celý proces všech možných čištění což jinde nenajdete jako ucelenou nabízenou službu. Vždy jde o samostatné roztříštěné služeby a cena za celek jako komplet je pak mimořádně vysoká.

Díky tomu, že zde nejsou pro mne peníze na prvním místě a s duchovnem neobchoduji, nepovažuji jej za byznys pak jsem mohl toto vše zahrnout do jedné služby do jednoho čištění. Možná že celé řadě z vás ani v počátku nedojde, že zde procházíte čištěním nejméně 15 kráte v průběhu 30 dní a to je naprosto něco jiného než projít někde jednorázovým čištěním.

Předkládám vám jen některé z informací k zamyšlení a uvědomění a to jen a jen proto, abyste si sami uvědomili, že ano tento „proces“ tato služba Shambhala 30 dní s očištěním je pak náročná. Velmi náročná a to pro vás zůčasněné.

Navíc ti kdo se běžně na tuhle službu pak přihlašují jsou do jisté míry  ještě pod větším tlakem protože si záznamy doma mají dělat sami a kdo je opravdu nakonec dělá a věnuje se tomu zcela pravidelně nevím, pravdou ale je že pokud tohle nebude kdokoliv dělat a to s naprostou pravidelností, aby se z toho stal zvyk a vzorec tak se bude jen těžko a mnohdy jen pomalu posouvat a dokonce bude řada těch co to vzdají, protože budou mít pocit, že je to těžké a že je ten jejich život horším než byl.

Nic na této cestě není lehké a pokud vám někdo, kdokoliv bude tvrdit že budete a musíte pociťovat jen hezké pak lže, protože tak to jednoduše není možné. Každý si musí v tomto procesu uvědomit sebe a své místo a to kudy a jak má kráčet a toto bolí a jsou dny kdy jsme nahoře je nám blaženě a je spousty těch kdy jsme dole, myslíme si že nám nikdo nerozumí, svět jakoby se obracel proti nám. To vše nás však vede k uvědomění a pročištění sebe samých a bolet to jednoduše musí a bude.

Takže na pohádky o tom že se budete jen nadnášet a vše bude jako v pohádce a andělé vás ponesou na svých křídlech a s láskou vám budou odstraňovat všechny překážky jednoduše zapomeňte, protože tak tomu není a nikdy nebude.

 

Zpět ale k našemu procesu do kterého jste  vstoupili s jasným cílem a záměrem a já jsem jej v čase posunul a nabídl vám dalším možná krok a to je napojení na energie modrobílého plamene Květu života.

Náhody nejsou a tak pár dnů před tím než jsem s tím zde přišel a seznámil vás s tím se na internetu objevil článek Mileny a to pod názvem „ už je na čase, abych napsala“.

Stál jsem před rozhodnutím co s tím zda to celé přejít a nebo se k tomu vyjádřit. Pokud by článek napadal mne a špinil jen mě pak bych to nechal být, ale Milena v článku začala šířit nepravdy a lži o energiích a tak tomu jsem se musel postavit a dále se k tomu v čase ještě navrátím jen v dané chvíli by to  bylo pro nedostat času zmatené, nicméně vás provedu pravdou, nebo pohledem na věci jak byly a proč tak byly a vy sami se můžete rozhodovat jako vždy, protože to je jen na vás.

Nakonec jsem však pochopil, že pokud nejsou náhody tak tohle mi (nám) všem má pomoci a ukázat kdo je a kdo není opravdu připraven a tak jsem věci zcela záměrně zveřejnil a věděl jsem, že vás to rozdělí, že ne všichni pochopí a procítí to správně.

Tak se také stalo.

Byli takoví, kteří se od zveřejnění článku a jeho seznámení již neozvali a odstoupili z tohoto procesu. Napsat může člověk cokoliv, pokud však budeme vedeni srdcem a dokážeme věci procítit, poznáme jak tomu ve skutečnosti je.

Ti kdo odstoupili aniž by celým procesem pročistění prošli jednoduše nezvládli v dané chvíli zkoušky a nebyli ještě připraveni. Ne, to neznamená že jsou horší nebo lepší jen nebyli připraveni a tak i jim velmi děkuji a jsem za jejich účast vděčný, protože jednoduchým způsobem všem dalším příchozím v čase ukázali že i toto je přirozené a není to nic proti ničemu. Rozhodli se sami a to je potřeba respektovat.

Ti kteří procesem celým prošli a dále se rozhodli v dané chvíli nepokračovat splnili to proč do tohoto šli a chápu plně jejich postoj a rozumím tomu že toho mají dost na zpracovávání, ale cesta nekončí a je na nich, jak budou pokračovat dále. Těmto nakonec nabídnu možnost se vrátit a dokončit to vše ale až ve chvíli kdy tento proces 30dní ukončí poslední účastník.

Milena nám tak všem vlastně svým článkem pomohla a protože náhody nejsou a my nikdy nezjistíme přesně co jak a proč, napsala další článek a to pod názvem „O strachu a o životě“, ale plně do celé mozaiky zapadá. Ne náhodou toto vzniklo až po té co se zde rossévala z její strany právě onen strach o kterém v dalším svém článku píše. Jen se musíme stát velmi dobrými pozorovateli číst mezi řádky a dokázat se nacítit.

Nikdo z vás to v dané chvíli asi ani nemůže vše přesně pochopit proč tohle vše Milena udělala a co ji k tomu skutečně vedlo, ale dokážete zcela jistě procítit to kde je ona pravda.

Jsem rád a děkuji tedy každému z vás kdo prošel zkouškou „strachu“ a rozhodl se postupovat dále a účastnit se napojení na energie „ modrobílý plamen Květu života“.

 

Pro ty z vás kdo prošli tímto napojením a mají zájem pokračovat dále a o  tom já v dané chvíli již osobně nepochybuji pak zde mám další a ne zrovna malý krok k tomu, aby se vaše životy pozměnili. Vše je však proces a bez vašeho zapojení vašeho zájmu a vaší práce se nezmění nic.  

Nabízím Vám, účastníkům  ze skupiny 20 bytostí, kteří se přihlásili do procesu Shambhala 30 dni s pročištěním a kteří prošli napojením na energie  Modrobílého plamene Květu Života další krok a tím je napojení vašich prostor na energie modrobílého plamene Květu života.

 

Napojím Vaše prostory na tuto mimořádnou energií za předpokladu, že napíšete alespoň malý příspěvek na stránky z průběhu napojení a pak alespoň dva další byť krátké příspěvky v čase po napojení na tyto energie. Jako vždy platí že můžete a máte napsat cokoliv co jen sami chcete protože tohle je o vás a my ostatní se na tom všem můžeme jen učit a vzít si z každého jen to co sami považujeme za vhodné.

 

Těším se na každého jednoho z vás .

Vše potřebné co obnáší tohle napojení si sami najděte v dané rubrice, protože jsou zde a byli zde i tací co se nestačili seznámit ještě vůbec s ničím z toho co je na těchto stránkách prezentováno.

 

S Láskou v Lásce Kája

14.6.2016

Vybrat si můžete z těchto termínů – jiné opravdu nejsou možné, ale zde jde přece jen malinko o něco jiného a nemusíte se přímo osobně účastnit byť je to vhodné protože přesto že se budou pročišťovány vaše prostory tak, aby mohly být napojeny na energie modrobílého plamene Květu života. pročistím u tohoto opět i vás samotné. Ráno pak můžete vnímat jiné energie v bytě.

  • Čtvrtek …… 23.6.2016
  • Úterý ……….   7.7.2016
  • Neděle ……… 17.7.2016