Poděkování

 

Poděkování

Chci Vám všem, kteří se veřejně účastníte 30 denního pročištění se Shambhalou a dělíte se s námi o celou řadu vašich prožitků či postřehů, tímto alespoň takto poděkovat.

Jelikož je dnes prokázáno, že toho co je zcela zdarma si člověk moc neváží, pak vy jako cenu za tuto službu jste souhlasili s tím, že se s námi budete dělit o své prožitky a já jsem každému jednomu z vás za toto velmi vděčný.

Věřím, že si sami ani neuvědomujeme plně jakým přínosem každé vaše sdělení je pro každého dalšího příchozího a hledajícího. Jeden váš příběh by neuměl vypovědět to o čem zde hovoří dvacet souběžných a autentických příběhů. 

Je velmi zajímavé tohle vše sledovat a každý si zde může následně na základě tolika příběhů a celé řady těch nejrůznějších informací najít přesně to co sám někde hledá. Zde v této formě má vše na jednom místě a jednoznačně již nyní je zcela zřetelně prokázáno, že „věci“ tak jak jsou prezentovány fungují a že každý, naprosto každý může za jistých podmínek změnit celou řadu věcí v sobě a tím taktéž kolem sebe. Každým dalším dnem se prokazuje na základě vašich osobních příběhů a prožitků, že změna je možná a že záleží jen a jen na našem rozhodnutí.

Já vám opravdu každému jednomu z vás zde upřímně za to vše děkuji a budu rád, pokud zahodíte jakékoliv své zábrany a budete dále a ještě hlouběji a více popisovat to vše co se kolem vás děje. Staňte se pozorovateli a nic neočekávejte a jen přijímejte. Prokazujete a dokazujete , že skutečně nepotřebujeme žádné drahé školení a semináře všeho druhu a že záleží jen na nás a na našem vlastním rozhodnutí zda dojdeme do „cíle“ a změníme věci v sobě či nikoliv.

Tahle jakási zpětná vazba, kterou jste se zavázali provádět má nepochybně svou výhodu pro vás, protože vás nutí si opět udělat další čas pro sebe sama a zamyslet se nad tím jaké to bylo co se dále přihodilo nejen ve chvíli dalšího pročištění, ale také ve vašem takzvaném běžném a každodenním životě.

Snažím se o to v maximální míře odpovídat na vaše příspěvky a to i přesto že toto zabírá opravdu velmi mnoho času. Rád jej však do toho dávám, protože si uvědomuji jak prospěšnou „práci“ zde pro další příchozí společně děláme.

Na našem „trhu“ pokud to takto mohu nazvat a jiné přirovnání mne v danou chvíli ani nenapadá jsem se podobným „projektem“ a službou ještě nesetkal.

Tato služba Shambhala 30dní s pročištěním je naprosto unikátní mimo jiné v tom, že v podstatě jde každému výsledek garantovat. Tím výsledkem je myšleno to, že každý kdo k tomuto vědomě přistupuje a skutečně chce věci změnit, pak je změní a tím se změní vše dříve či později kolem něj. 

Není zde „poražených“ jsou a vždy zde budou jen ti, kteří na základě účasti pozměnili svůj život a ten se jim změnil a nebo zde budou ti, kdo se přesto že se přihlásí kdykoliv do této služby „vzdal“ a nevěnoval tomuto „procesu“ vědomou a patřičnou pozornost. I v tomto je toto něco s čím se v takzvaném duchovním světě kolem vás nesetkáte. Vždy narazíte jen na službu ve smyslu zaplať já provedu co sis objednal a výsledek mne nezajímá, pokud není pozitivní tak nám to zdůvodní karmou a jinými věcmi. Zde tomu tak není, protože změnu jednoznačně a prokazatelně zaznamená naprosto každý.

O tomto víkendu jsme s Radkou měli jinou představu, protože jak jsem se již někde zmínil, chystáme opravdu naprosto mimořádný projekt, který se dotkne řady bytostí a pokud je mi známo opět s něčím podobným nikdo nepřišel, protože naprostá většina těch co se „zabývají“ duchovnem v tom vidí jen a jen byznys.

Chtěli jsme se tomuto projektu věnovat a dát to již opravdu dohromady a tak jsme děti vyslali k babičce, abychom na věci měli klid.

No věci se nakonec událi jinak.

Pár dnů jsem vnímal, že přišel čas, některé věci kolem čištění trochu obměnit a pozměnit, jít do ještě větší hloubky a rozsahu pokud to takto lze nazvat.

Stalo se tedy, že jsem uposlechl a nechal se vést.

Od pátečního večera do dnešního poledne jsem se velmi intenzivně těmito změnami v tomto pročišťování se Shambhalou zabýval a před chvíli byly ukončeny.

Tím se samozřejmě na nějaký kratší čas opět ještě odsouvá to čemu jsme se chtěli věnovat, ale víme a uvědomujeme si, že tyto změny, které byly přijaty a od dnešního dne jsou zakomponovány do celého procesu čištění jsou mimo jiné důležité i pro náš nový projekt.

O změnách které jsou do celého pročišťování zahrnuty nejde v samé podstatě slova nic sdělit a napsat o tom více než to, že k tomuto posunu právě od dnešního pročištění večer dochází a to do doby, než budeme dovedeni opět k něčemu co je či bude třeba posílit.

Samotné změny by měly jít jaksi obrazně řečeno do ještě větší hloubky a měly by být účinnější a prospěšnější než doposud. Za slovíčkem „měly“ nehledejme nějaké pokusy ve smyslu že zde budeme něco zakoušet. Ne tak tomu není.

Věci a změny byly přijaty a byl jsem k nim doveden a vím že tak tomu je, že pročištění bude ještě účinnější. Jen těžko se toto vše zde slovy vysvětluje a sám jsem zvědavý zda jste schopni toto sami na sobě zpozorovat.

Informuji o této „úpravě“ či změně jen proto, abych vás v podstatě požádal, abyste pozorněji dnes večer a další dny vnímali věci kolem sebe a napsali zda jste ve svých příspěvcích pokud něco jinak a to v jakékoliv podobě vy sami vnímali. Prosím zde vám nechci však nic podsouvat abyste nepřistoupili k dnešnímu pročištění s nějakým očekáváním protože pak nemusíte vnímat nic.

Přijímejte věci tak jak jsou, jak budou přicházet a pokud zaznamenáte něco nového jiného prosím podělte se. Vaše zpětná vazba je pro mne důležitá. Žádám a prosím, aby tak učinili i ti, kteří nesdílí veřejně příspěvky a napsali mi třeba na můj email.

S Láskou a v Lásce Kája

16.5.2016